PlayToEarnGames.com: Algemene voorwaarden

Deze website wordt beheerd door W3 Play. Op de site hoort “wij” “onze” bij de instelling. W3 Play biedt de website met al zijn diensten, tools en informatie aan u als gebruiker aan, op voorwaarde dat u alle hier genoemde voorwaarden, bepalingen en beleid accepteert.

Door de website te bezoeken, garandeer je dat je de huidige algemene voorwaarden accepteert. Als u het niet met hen eens bent, dient u deze site niet te gebruiken. De site behoudt zich het recht voor om op elk moment delen van de gebruiksvoorwaarden en bepalingen te wijzigen, aan te vullen of toe te voegen of te verwijderen. De wijzigingen worden van kracht wanneer ze zonder voorafgaande kennisgeving op de website worden geplaatst. Lees de Gebruiksvoorwaarden regelmatig om op de hoogte te blijven van alle updates. Als u de website blijft gebruiken, betekent dit dat u volledig akkoord gaat met alle wijzigingen die zijn aangebracht in de gebruiksvoorwaarden en bepalingen.

Algemene voorwaarden

U moet weten dat uw gegevens (behalve creditcardgegevens) zonder codering kunnen worden overgedragen en dit kan het volgende omvatten: (a) Overdracht via verschillende netwerken; (B) Wijzigingen om de technische vereisten voor het verbinden van netwerken en apparaten te transformeren en te verbeteren. Creditcardgegevens worden altijd versleuteld tijdens verzending naar netwerken

Onder deze voorwaarden stemt u ermee in geen enkel deel van de service te kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren, of de service of de informatie van een persoon op de site waarop de service werd aangeboden te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van ons.

Beveiliging van websites

Het is absoluut niet toegestaan om de beveiligingsbescherming van de website te schenden of te proberen te schenden, inclusief maar niet beperkt tot het volgende:

  • ● Toegang krijgen tot informatie die niet voor u bestemd is, of inloggen op de internetserver of een account waarvoor u officieel niet bevoegd bent.
  • ● Pogingen om het vermogen van het systeem of netwerk te verkennen, te onderzoeken of te testen, of om het beveiligingssysteem of de beveiligingsniveaus binnen te dringen zonder daartoe geautoriseerd te zijn.
  • ● Pogingen om de dienstverlening aan een andere gebruiker, host, netwerk of host te verstoren of te verstoren, inclusief maar niet beperkt tot het verspreiden en verzenden van virussen naar de website, het overbelasten van de site of het verzenden van kettingbrieven of ongewenste e-mail of enig ander middel dat kan de integriteit van het netwerk schaden.
  • ● Het versturen van ongevraagde berichten, waaronder commerciële aanbiedingen en/of advertenties voor producten of diensten.
  • ● Simulatie met het oog op vervalsing van het IP-adres, het e-mailadres of een deel van het websiteadres en het gebruik ervan in een e-mail- of mailgroep. Schadelijke schendingen van de systeem- of netwerkbeveiliging leiden in de meeste gevallen tot civielrechtelijke en strafrechtelijke sancties. U stemt er hierbij mee in geen gebruik te maken van systeembronnen van hardware of software, of enige methode van interferentie, interferentie of poging tot interferentie met het functioneren van de website of enige activiteit of dienst die door de site wordt aangeboden. De website zal activiteiten onderzoeken die deze schendingen kunnen inhouden en zal samenwerken met de bevoegde gerechtelijke autoriteiten om de personen die betrokken zijn bij dergelijke schendingen te vervolgen en de nodige straffen op te leggen.

Elektronische communicatie

Met uw toestemming om de website en onze elektronische diensten te gebruiken, gaat u ermee akkoord onze elektronische berichten in al zijn vormen te ontvangen via e-mail, tijdschriften, mededelingen en waarschuwingen die op de website worden geadverteerd. Op basis daarvan gaat u er impliciet mee akkoord dat alle elektronische transacties die door ons naar u worden verzonden, juridisch bindend zijn en de transactie van schriftelijke transacties betreffen.

We hebben het recht om elk telefoongesprek, e-mail of enige andere vorm van elektronische communicatie met u te controleren, op te nemen en op te slaan voor trainingsdoeleinden om de aan ons gerichte adviezen en aantekeningen te verifiëren en om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren en te ontwikkelen verstrekt aan onze klanten.

Persoonlijke informatie

Uw positionering van persoonlijke informatie via de site is onderworpen aan ons privacybeleid. Bekijk het privacybeleid .

Fouten, Onnauwkeurigheden en Weglatingen

Van tijd tot tijd kunnen we typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen op onze website of onze diensten produceren. We hebben het recht om eventuele fouten als gevolg van onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken.

We zijn niet verplicht om informatie over de service of een gerelateerde website bij te werken, aan te passen of te verduidelijken, behalve zoals vereist door de wet. Er is geen specifieke updatedatum voor een van onze services of een gerelateerde website, en dit geeft aan dat alle informatie over de service of een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

Wijziging van de lijst met voorwaarden

W3 Play heeft het absolute recht om op elk moment de algemene voorwaarden van de website te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving of waarschuwing. U kunt op elk moment op de website toegang krijgen tot de laatste versie van de algemene voorwaarden. In het geval dat u de wijzigingen in de algemene voorwaarden niet accepteert, moet u stoppen met het gebruik van deze service. Als u deze dienst blijft gebruiken, gaat u impliciet akkoord met de gewijzigde voorwaarden voor het gebruik van deze website.

Om contact met ons op te nemen
Voor vragen of vragen over de algemene voorwaarden kunt u contact met ons opnemen via [email protected]

Play-to-Earn Games: Beste Blockchain Game-lijst voor NFTs en Crypto

Play-to-Earn Game-lijst
Geen verplichtingenGratis te gebruiken