Beste Play-to-Earn NFT-games | Blockchain- en Crypto-games

Duik in onze recensies van Play-to-Earn, crypto- en blockchain-games. Verken het nieuwste op het gebied van P2E, Web3 en NFT-gaming over pagina's gevuld met inzichten!

U kunt recensies van videogames, P2E- en crypto-inzichten lezen, video's bekijken en toegang krijgen tot een volledige lijst met NFT-games. Deze lijst bevat schermafbeeldingen, gametrailers en Web3-speelgidsen

Genre: RPG

Heroes & Empires: The Ultimate Strategy Game Reviewed

Heroes & Empires: The Ultimate Strategy Game Reviewed

Hey there, fellow adventurers! If you're anything like me, you're always on the lookout for something new, exciting, and, dare I say, a bit magical. Well, buckle up, because I've stumbled upon a gem that's all of that and more. I'm talking about Heroes & Empires, a game that's not just a game but a whole universe teeming with diverse races, unique collectibles, and thrilling adventures. It's like stepping into a world where your strategic prowess can earn you not just bragging rights but real rewards. So, let's dive in, shall we? What's the Buzz About Heroes & Empires? Imagine combining the chill vibe of idle RPGs with the brain-tickling tactics of auto chess. Now, sprinkle in some blockchain magic, and voila, you've got Heroes & Empires! This isn't your run-of-the-mill strategy game. It's built on the Unity engine, boasting modern gameplay and graphics that'll make your eyes pop. But what truly sets it apart is its heart and soul – the characters. Remember the days of swapping trading cards and bragging about your rare finds? Heroes & Empires takes that feeling digital. Each character, each item in this game is a digital collectible, unique and yours to flaunt, thanks to the wonders of blockchain technology. A Melting Pot of Mystical Races: Now, let me tell you about the time I first set foot in the Heroes & Empires universe. I was greeted by an array of races I'd only dreamed of – Humans, Goblins, Elves, Demons, Beasts, Nagas, Gods, and the Undead. Each with its own lore, strengths, and weaknesses. It was like being a kid in a candy store, but instead of candy, there were heroes to collect! The Unique Charm of Heroes & Empires: What truly makes Heroes & Empires stand out is its rich tapestry of characters and the depth of strategy involved. You're not just collecting heroes; you're weaving together a team that complements each other's strengths and covers their weaknesses. And with a variety of game modes like PVP and PVE, there's always a new challenge around the corner. Dive into the NFT Treasure Trove Now, let's talk NFTs. In Heroes & Empires, heroes and gear aren't just tools for battle; they're valuable NFTs. This means you can trade them, sell them, or use them to strengthen your squad. It's like being part of an exclusive club where your membership card (or in this case, your NFT) can actually grow in value. How cool is that? The Brains Behind the Magic Heroes & Empires didn't just spring out of thin air. It's the brainchild of CryptoViet Labs and IMBA Studio, with a little help from their friends at Megala Ventures. These folks aren't just developers; they're visionaries who've crafted a world that's as rewarding as it is entertaining. Frequently Asked Questions What's the Gameplay Like? Heroes & Empires is an RPG that's all about strategy, collection, and progression. It's like chess, but with an epic fantasy twist. Can I Earn While Playing? Absolutely! The game offers a Play-2-Earn model, meaning your gaming skills can translate into real earnings, especially with the DeFi integration. Who's Got Our Backs? This game has the backing of 32 investors, including big names like Kyros Ventures and DAO Maker. It's like having a fellowship of financial wizards rooting for your adventure. Where Does This All Happen? The game thrives on the BNB Chain, ensuring smooth, secure transactions and gameplay. How Do I Jump Into This World? All you need is a browser to embark on your journey in Heroes & Empires. It's like having a portal to another realm right at your fingertips. Closing Thoughts Diving into Heroes & Empires reminded me of my childhood days, trading cards and dreaming up battle strategies, but with a modern twist. It's not just a game; it's a community, a marketplace, and an adventure rolled into one. Whether you're in it for the thrill of battle, the joy of collecting, or the allure of earning, there's a place for you in the Heroes & Empires universe. So, why not take the leap and join the adventure? Who knows, we might just cross paths on the battlefield or the marketplace. Until then, happy gaming! "Heroes & Empires" is best categorized under several key areas in the gaming and blockchain spaces: Genre: Strategy and Role-Playing Game (RPG) The game combines elements of strategy, particularly through its auto chess and idle RPG mechanics, where players must think tactically to assemble and upgrade their team of heroes for various battles. Blockchain: BNB Chain (formerly known as Binance Smart Chain) The game operates on the BNB Chain, which is known for its fast transaction times and low fees, making it an attractive platform for blockchain games and NFT transactions. Category: Blockchain Game: Given its integration with blockchain technology for NFTs and in-game assets. Play-to-Earn (P2E) Game: Players can earn in-game rewards, including NFTs and tokens, which can potentially be traded or sold for real-world value. NFT Game: Heroes & Empires utilizes Non-Fungible Tokens (NFTs) to represent unique heroes and items within the game, allowing players to own, trade, and sell their in-game assets.

Lees verder
Jewel Knights: strategische RPG op Binance Smart Chain met integratie van NFT's

Jewel Knights: strategische RPG op Binance Smart Chain met integratie van NFT's

'Jewel Knights', een strategische RPG die in 2023 op de Binance Smart Chain wordt gelanceerd. Gemaakt door LIONA en onder leiding van de heer Murakoshi, de voormalige CEO van Spike, bekend om de uitdagende titel 'Samurai Dou', combineert de game strategische RPG elementen met de allernieuwste blockchain-technologie. Opvallend is dat bij de initiële verkoop een enorme opkomst van tokens en NFT's plaatsvond, wat wijst op een brede aantrekkingskracht binnen de gaminggemeenschap. Het concept van de game draait om dappere krijgers die de kroonjuwelen van koning Bathlen beschermen en strijden om de heerschappij en het vergaren van rijkdom in de domeinen van Millennia. Spelers stellen groepen personages samen, elk geassocieerd met een Jewel Sprite, waardoor een meeslepende ervaring ontstaat waarin strategische vaardigheden, karakterpositionering en allianties een cruciale rol spelen bij het behalen van de overwinning. De gameplay in "Jewel Knights" is een ingewikkelde combinatie van NFT's, blockchain-technologie en een unieke in-game valuta, $ADAMUS. Spelers zetten personages strategisch in in teamgevechten, waarbij ze gebruik maken van willekeurig verdeelde vaardigheidskaarten, vergelijkbaar met bekende games als 'Axie Infinity'. De integratie van NFT's maakt het mogelijk om spelers te kweken en te verhandelen, waardoor de mogelijkheden voor liquiditeit en activagroei worden bevorderd. De strategische mix van PvP- en PvE-modi biedt uitdagingen en scenario's met hoge beloningen, waardoor spelers nog verder worden ondergedompeld in deze edelstenenrijke wereld. De in-game valuta, $ADAMUS, fungeert als de belangrijkste geldeenheid, waardoor aankopen, missietickets en nivellering mogelijk zijn, terwijl accumulaties en uitgaven in evenwicht worden gebracht. Het functioneert niet alleen binnen het spel, maar heeft ook een externe betekenis, waardoor houders het servicebeleid kunnen beïnvloeden. De verwachting en opwinding van de gemeenschap voor "Jewel Knights" blijkt duidelijk uit interacties op sociale media, waar spelers hun enthousiasme uiten voor de strategische diepgang, unieke kaartspelelementen en hun affiniteit voor dergelijke game-ervaringen. Het artikel positioneert de game als een belangrijke samensmelting van strategische RPG-gaming en op blockchain gebaseerde mechanica, en biedt spelers een nieuwe horizon in gaming-entertainment met de nadruk op karaktersynergie, NFT's en de strijd om edelstenenrijkdom.

Lees verder
Dreams Quest: P2E RPG-kaartspel DreamsVerse Metaverse

Dreams Quest: P2E RPG-kaartspel DreamsVerse Metaverse

"Dreams Quest" is een ambitieus, gedecentraliseerd gratis te spelen RPG-kaartspel dat een speel-om-verdien-ervaring biedt, die zich afspeelt in een open wereld. Deze mobiele actie-avontuur-RPG staat op het punt een baanbrekend metaverse-gedreven ecosysteem te creëren, genaamd DreamsVerse. In deze autonome DreamsVerse kunnen spelers deelnemen aan een gedecentraliseerde play-to-earn RPG-ervaring met behulp van dynamische NFT's (Non-Fungible Tokens). Deze NFT's vormen de kern van het spel, met raadselachtige variabelen die karaktereigenschappen beïnvloeden en post-game uitkomsten die wijzigingen in NFT-kaartattributen op de blockchain inschrijven. "Dreams Quest" valt op door zijn adembenemende kunstenaarschap en uitzonderlijke gameplay, waardoor het zich onderscheidt van standaardspellen. Het gaat verder dan een typisch spel en biedt een complete Play-to-Earn-ervaring met zijn eigen Metaverse. In het eerste seizoen van het spel krijgen spelers de keuze tussen twee rijken, Celestial en Infernal, en verschillende karakterrassen. Ze kunnen solo-avonturen beleven of facties vormen met gildegenoten voor epische gevechten. De uitgestrekte wereld van het spel, bekend als de DreamVerse Metaverse, bestaat uit zeven verschillende landen en biedt spelers een overvloed aan kansen, van speurtochten en evenementen tot toernooien, terwijl ze tegelijkertijd rijkdom vergaren en nieuwe items ontdekken. De game biedt ook een groot aantal speurtochten, waardoor spelers worden uitgedaagd ingewikkelde puzzels op te lossen en raadselachtige mysteries te ontdekken. De overlevering van "Dreams Quest" draait om een vervlogen tijdperk van verlichting, geleid door Totemics, die de basis vormden voor het samenleven van vijf oude rassen in eenheid. Gedurende deze tijd maakten de Ouden gebruik van de krachtige kracht van Weka, waardoor ze controle kregen over tijd, ruimte en materie. Deze kracht stelde hen in staat om te communiceren met elementen, kristallen en organisch materiaal, waardoor hun wereld vorm kreeg. Het Discord-tijdperk dreigde echter Azoria te vernietigen, maar werd gered door opmerkelijke figuren binnen de Council of Ancients, Cima en Arvid. Na de Inclision-gebeurtenis veranderde de wereld in een droomachtig rijk, dat de wetten van de natuurkunde, tijd en ruimte tartte. Spelers die in deze veranderde realiteit arriveerden, zochten bondgenoten en navigeerden door een landschap vol onzekerheid, waarbij ze een complex tapijt van waarheden en misleidingen blootlegden, geleid door raadselachtige wezens, van wie sommigen overlevende Ouden waren. De gameplay van "Dreams Quest" omvat het creëren van personages en het selecteren van facties om hen door een avontuurlijk rijk te leiden. Karaktervoortgang is afhankelijk van het opdoen van ervaring en het verwerven van formidabele items. De oorsprong van elk personage levert twee inleidende decks op. Quests nemen spelers mee naar diverse gebieden, op zoek naar schatten om op de markt te verhandelen en dagen draken uit voor beloningen en ranglijsten. Door samen te spelen kunnen vrienden hun krachten bundelen tijdens deze speurtochten. Naarmate spelers verder komen, verzamelen ze kaarten om hun strategieën uit te breiden, verdiend door speurtochten, toernooien en evenementen. Kaarten kunnen worden vervalst, geüpgraded of verhandeld. De game beschikt ook over een PvP-modus, die spannende gevechten mogelijk maakt met behulp van NFT-kaarten en -items, waarbij de uitkomsten de kenmerken van de kaarten bepalen. Elke kaart is een dynamische NFT, beïnvloed door in-game scenario's, die evolueert bij elk spel en elke uitkomst, waardoor de reis van elke kaart uniek is. Wat de tokenomics van het spel betreft, zal $DREAMS dienen als de in-game valuta voor bestuurs- en nutsfactoren, en bijdragen aan de in-game economie en gemeenschapsparticipatie. De enthousiaste reactie van de community op "Dreams Quest" blijkt duidelijk uit de reacties, waarbij spelers hun enthousiasme uiten over de magische en betoverende elementen van het spel, de kwaliteit van de graphics en de verwachting voor de lancering ervan. "Dreams Quest" lijkt klaar om een innovatieve en meeslepende game-ervaring te bieden die aanzienlijke aandacht en opwinding heeft opgeleverd binnen de gaminggemeenschap.

Lees verder
Dronken robots - NFT RPG op BNB Chain - Post-apocalyptische chaos

Dronken robots - NFT RPG op BNB Chain - Post-apocalyptische chaos

"Drunk Robots" is een op NFT gebaseerde RPG-game die zich afspeelt in de post-apocalyptische stad Los Machines. In deze dystopische setting komen spelers een chaotische wereld tegen die wordt gedomineerd door weerbarstige, dronken robots die gefixeerd zijn op metal, bier en chaos. De samenleving van Los Machines, gecreëerd door de robots zelf, waardeert brute macht boven prestige. Om deze wereld te betreden, moeten spelers een unieke robot-NFT bezitten, met in totaal 10.101 Drunk Robots NFT's beschikbaar. Het doel van het spel is om te overleven en te gedijen in Los Machines, bereikt door een verscheidenheid aan activiteiten. Spelers kunnen deelnemen aan intense PVP-gevechten, gevaarlijke expedities ondernemen op zoek naar waardevol metaal en berging, allianties vormen met robotbendes en hun robots personaliseren met verbeterde wapens, uitrusting en verzamelobjecten. Belangrijk is dat spelers, zelfs zonder een NFT aan te schaffen, kunnen deelnemen aan gratis te spelen activiteiten, waaronder minigames die waardevolle beloningen bieden in de vorm van NFT's die kunnen worden gebruikt of verhandeld op de secundaire marktplaats van de game. Het achtergrondverhaal van de game gaat over een wereld waarin robots mensen in veel rollen hebben vervangen, maar ze zijn niet immuun voor storingen als gevolg van fysieke slijtage, softwareproblemen of virale infecties. Defecte robots worden verbannen naar een enorme robo-dump aan de rand van de stad, waar ze hun eigen gemeenschappen vormen, schuilplaatsen bouwen en afgedankte rommel omzetten in waardevolle grondstoffen. Deze robots, aangedreven door METAL-bier, voeren chaotische activiteiten uit, nemen de controle over de stad over en veranderen deze in een strijdtoneel om de suprematie. De gameplay in "Drunk Robots" omvat verschillende modi, zoals PvP-vechtpartijen, expedities, mijnbouw en minigames. In PvP-gevechten dagen spelers onhandelbare robots uit in intense gevechten, waarbij ze strijden om de ranglijsten te beklimmen in elk PvP-seizoen. Aan het einde van elk seizoen worden beloningen gegeven, waarbij topspelers aanzienlijke prijzen verdienen. Bij expedities moet je de stad Los Machines betreden om grondstoffen te verzamelen en tegenstanders het hoofd te bieden, waarbij succesvolle inspanningen resulteren in waardevolle beloningen. Met mijnbouw kunnen spelers zoeken naar schatten die zijn achtergelaten door de voormalige menselijke bevolking van de stad, en minigames bieden gratis te spelen casual gaming-opties met de kans om waardevolle items te verdienen. De economie van het spel is gebaseerd op het $METAL-token, dat zowel als nuts- als bestuurstoken binnen het spel dient. De reacties van de gemeenschap op "Drunk Robots" waren overweldigend positief, waarbij gebruikers hun opwinding en verwachting uitten over de release van de game, wat de innovatieve aanpak van het ontwikkelingsteam benadrukte. Over het geheel genomen biedt "Drunk Robots" spelers een unieke en meeslepende RPG-ervaring in de post-apocalyptische wereld van Los Machines, waarbij NFT-eigendom wordt gecombineerd met boeiende gameplay en een levendige in-game economie.

Lees verder
ArchLoot: Revolutionaire RPG's met UGC, NFT's en dubbele tokens op Binance Smart Chain

ArchLoot: Revolutionaire RPG's met UGC, NFT's en dubbele tokens op Binance Smart Chain

ArchLoot is een leider geworden in de snelgroeiende wereld van blockchain-games, die de grenzen verlegt van wat mogelijk is. Deze RPG uit 2022 neemt spelers mee op een spannende reis door ALTvers, een afgelegen rijk in een zeer groot sterrenstelsel, en biedt een volledig realistische ervaring op de Binance Smart Chain. De game is uniek omdat deze zich richt op User-Generated Content (UGC) en Non-Fungible Tokens (NFT's). Met ArchLoot kunnen spelers niet alleen deelnemen aan het spel, maar ook hun eigen virtuele wereld maken. Het toevoegen van interactieve NFT's, vooral monsteronderdelen die kunnen worden verplaatst, geeft games een nieuw, dynamisch aspect dat er voorheen niet was. Spelers brengen het grootste deel van hun tijd door op ALTvers, het centrale eiland van het spel in het uitgestrekte universum. Gemaakte monsters vechten tegen zowel lokale wezens als andere spelers. Ze bestaan uit op NFT gebaseerde onderdelen zoals torso's, hoofden, ledematen en accessoires. De verscheidenheid aan leven in ALT3 maakt het in veel opzichten moeilijk, waarbij alles, van zoogdieren tot draken, hun eigen gebied beschermt. ArchLoot heeft zowel PVE- als PVP-modi, dus je kunt op veel verschillende manieren spelen. In PVE moet je verschillende omgevingen doorlopen, vijanden bevechten en middelen verzamelen in verschillende kerkers, die elk hun eigen regels hebben. Het spel verandert voortdurend en de kerkers voor dagelijkse en zeldzame gebeurtenissen zorgen ervoor dat het avontuur altijd nieuw is. ArchLoot is uniek omdat het twee soorten tokens gebruikt voor zijn economie. In het ArchLoot-ecosysteem staat de governance-munt ($ALT) voor nuts- en bestuursdiensten, terwijl in-game goud ($ALG) de belangrijkste valuta is die voor zaken wordt gebruikt. Dit ingewikkelde tokenomics-systeem maakt het moeilijker om dingen te doen zoals het verzamelen van componenten, goederen, voorraden en upgrades waarbij geld betrokken is. De meeste feedback van de community over ArchLoot was positief. Spelers vinden het leuk hoe professioneel het is gemaakt en hoe duidelijk het ontwikkelingsplan was. Door samen te werken met grote namen in de industrie als Binance NFT en FBG Capital is er veel gedaan om het spel eerlijker en gezonder te maken. Ten slotte is ArchLoot klaar om de manier te veranderen waarop RPG’s worden gespeeld door UGC, NFT’s en een dual-token-economie toe te voegen aan de Binance Smart Chain. ArchLoot is een baanbrekende ervaring die gedecentraliseerde games naar een geheel nieuw niveau tilt. Het heeft leuke gameplay, NFT's waaraan iedereen kan deelnemen en een gastvrije community.

Lees verder
Aurum Draconis: middeleeuwse fantasy-RPG op Avalanche Blockchain

Aurum Draconis: middeleeuwse fantasy-RPG op Avalanche Blockchain

"Aurum Draconis", een op blockchain gebaseerd RPG-avontuur dat zich afspeelt in een middeleeuwse fantasiewereld, gehost op het Avalanche blockchain-netwerk en mogelijk gemaakt door DCAR- en DCAU-tokens. Met dit innovatieve ‘play-to-earn’-spel kunnen spelers het echte eigenaarschap krijgen over hun in-game personages en uitrusting, dankzij het gedecentraliseerde karakter van de blockchain. In "Aurum Draconis" dompelen spelers zich onder in speurtochten en vechten ze tegen steeds formidabelere vijanden om waardevolle buit en knutselmateriaal te verwerven. Karakterprogressie kan worden bereikt door middel van gevechten of crafting, wat een hoge mate van maatwerk biedt. De game beschikt over een uitgebreid assortiment krachtige uitrusting en items die kunnen worden gemaakt en gecombineerd om aan individuele voorkeuren te voldoen. Met name alle in-game items zijn niet-fungibele tokens (NFT's), verhandelbaar binnen een door spelers aangestuurde marktplaats. Het verhaal van de game speelt zich af in een middeleeuwse fantasiewereld waar Dragon Haven een legendarische betekenis heeft als de belangrijkste broedplaats van draken. Door de eeuwen heen hebben conflicten tussen mensen en draken in dit weelderige land zijn geschiedenis bepaald. De draken vertrokken uiteindelijk, maar hun leider, Aurum Draconis, beloofde terug te keren en hun voorouderlijk huis terug te winnen. De gameplay in "Aurum Draconis" biedt een uitgebreide RPG-ervaring, waardoor spelers de attributen, vaardigheden en uitrusting van hun personages kunnen aanpassen. De game is geïnspireerd op RPG's uit de jaren 90 en biedt een nostalgische en verslavende ervaring. De ontwikkeling van vaardigheden is cruciaal, waardoor karakteraanpassing en strategie mogelijk worden. Helden stijgen in niveau, ontsluiten vaardigheden en verbeteren kernstatistieken, en elke tien niveaus leveren permanente upgrades op via passieve eigenschappen. De game bevat verschillende heldenklassen (Warriors, Mages, Rangers en Crafters) die tegemoetkomen aan verschillende speelstijlen, waardoor spelers de vrijheid krijgen om hun helden naar eigen inzicht vorm te geven. De tokenomics van het spel omvatten twee native tokens: DCAR en DCAU. DCAR bedient verschillende in-game functies, waaronder het delen van inkomsten, inzetten voor passief inkomen, in-game beloningen en crafting. Het maakt ook het bezit van virtueel land mogelijk, waardoor spelers unieke virtuele werelden kunnen creëren. Het DCAU-token wordt daarentegen voornamelijk gebruikt om Hero NFT's te maken, die aanpasbare karakters vertegenwoordigen, die kunnen worden verkregen via Hero Summoning Events of kunnen worden gekocht op NFT-marktplaatsen. De "Aurum Draconis"-gemeenschap heeft sterke steun en enthousiasme voor het spel getoond, waarbij spelers hun enthousiasme en investeringen in het project uitten. De betrokkenheid van het team en de gemeenschap hebben positieve feedback gekregen van enthousiastelingen die reikhalzend uitkijken naar de release van de game.

Lees verder
RedShield Games: meeslepende open-wereld-RPG - NFT-elementen

RedShield Games: meeslepende open-wereld-RPG - NFT-elementen

RedShield Games heeft een ambitieuze multiplayer-RPG in de open wereld onthuld die zich afspeelt in een dystopisch universum uit de jaren 40, waarbij meeslepende gameplay wordt gecombineerd met NFT-elementen (Non-Fungible Token) om de game-ervaring naar een hoger niveau te tillen. Dit innovatieve GameFi-project werkt op de Avalanche-blockchain en introduceert een unieke marktplaats die wordt aangedreven door NFT's, die door gebruikers gegenereerde inhoud (UGC) promoot en een door spelers aangestuurde economie bevordert. De game, bekend als RedShield, bevat een gedecentraliseerd uitwisselings- (DEX) en liquidity pool-systeem (LP) om een dynamische spelomgeving te creëren waarin spelers in-game tokens met echte waarde kunnen verdienen. In het angstaanjagende dystopische verhaal van RedShield heeft een mislukt experiment met biologische oorlogsvoering ertoe geleid dat bovenmenselijke soldaten hun cognitieve vaardigheden verloren en na hun dood in hybride monsters veranderden. Er werd een nucleaire explosie veroorzaakt in een wanhopige poging om de chaos in bedwang te houden, wat resulteerde in een apocalyps na de Tweede Wereldoorlog vol groteske en dodelijke wezens. Spelers betreden deze chaotische metaverse, vechtend voor overleving en een sprankje hoop, terwijl ze de confrontatie aangaan met 'The Deformed', een dreigende kracht die slachtoffers infecteert met een onbekend organisme. Binnen dit uitgebreide gaming-universum nemen spelers verschillende rollen aan, van boeren die in-game-bronnen cultiveren voor verkoop op de markt tot trainers die NFT's strategisch verwerven om hun waarde te vergroten. Landeigenaren investeren in bunkers en genereren passieve in-game beloningen naarmate hun bezittingen floreren. Competitieve spelers nemen deel aan seizoenscampagnes en toernooien en streven naar suprematie met RedShield-kampioenen die over unieke verhalen en attributen beschikken, aanpasbaar via vaardigheidsbomen en uitgerust met zes primaire slots voor strategische PvP-gevechten. Bunkerbeheer, inclusief industriële ontwikkeling, constructie van faciliteiten en landvruchtbaarheid, speelt een cruciale rol bij het vormgeven van het evoluerende landschap van het spel. RedShield Games maakt gebruik van een dual-token-systeem, bestaande uit de RSX Token (met een vaste voorraad) en RS Gold (met een onbeperkte voorraad). RSX fungeert als het governance-token voor het verwerven van door het bedrijf ontworpen activa zoals NFT's, terwijl RS Gold fungeert als het utility-token en verschillende transacties en interacties binnen het RedShield-ecosysteem mogelijk maakt. De reactie van de community op RedShield Games was enthousiast, waarbij spelers hun gehechtheid aan de kampioenen van het spel uitten en hun bewondering uitten voor de Avalanche blockchain-technologie. Veel spelers hebben de donkere en meeslepende graphics en gameplay van het RedShield-universum geprezen, waardoor de aantrekkingskracht ervan nog verder is vergroot. RedShield Games nodigt spelers uit om zich aan te sluiten bij de evoluerende gemeenschap en het grenzeloze potentieel van het RedShield-universum te verkennen.

Lees verder
Paradise Tycoon: Oogstseizoen: ontspan, bouw een Web3-paradijs

Paradise Tycoon: Oogstseizoen: ontspan, bouw een Web3-paradijs

"Paradise Tycoon" is een web3-game die spelers een ontspannende en plezierige game-ervaring biedt zonder gevechten. In dit virtuele paradijs kunnen spelers boeren, grondstoffen verzamelen en voorwerpen maken om te ruilen in een rustige web3-omgeving. De game stelt spelers ook in staat meer land te verwerven en bemanningsleden in te huren, wat mogelijkheden biedt voor NFT-verkopen. Met het eigen token van het spel, MOANI, kunnen spelers zonder conflicten echte beloningen verdienen in de metaverse. Spelers kunnen zich concentreren op het verzamelen van grondstoffen, het upgraden van hun thuisvilla en strand, en het bouwen van productiegebouwen. Door de introductie van een NFT-crewsysteem kunnen spelers de productie trainen, uitrusten en verbeteren. "Paradise Tycoon" bevordert een sociale sfeer met samenwerkingen tussen buren, uitnodigingen voor vrienden en gemeenschapsevenementen. Spelers kunnen hun avatars aanpassen, met elkaar chatten en NFT's overbrengen naar toekomstige games binnen de gedeelde metaverse. De updates van de game, de integratie van spelersfeedback, seizoensevenementen en tijdelijke aanbiedingen houden de community betrokken en enthousiast. Zeldzame items die tijdens deze evenementen beschikbaar zijn, verbeteren de algehele ervaring. Het verhaal van het spel begint met de hoofdrolspeler die een brief ontvangt waarin wordt verklaard dat hij of zij een gratis paradijselijk eiland heeft ontvangen, ondanks dat hij zich niet kan herinneren dat hij aan een wedstrijd heeft deelgenomen. Ze grijpen deze onverwachte kans aan en vertrekken naar een onbewoond eiland in de buurt van Port Ohana om te helpen bij de heropleving ervan. "Paradise Tycoon" biedt een uitgebalanceerde gameloop die het verzamelen van grondstoffen, knutselen, handelen, bouwen, zoeken en sociale betrokkenheid combineert. Deze balans houdt spelers betrokken en zorgt voor een continu gevoel van vooruitgang. Het verzamelen van hulpbronnen is essentieel, beginnend op het eigen eiland en zich uitstrekkend tot gedeelde landen en de buitenwereld. Door te craften kunnen spelers betere tools en items maken die cruciaal zijn voor het ontgrendelen van grondstoffen en gebouwen op een hoger niveau. Bij de bouw worden grondstoffen en Moani-tokens gebruikt om verschillende structuren te bouwen, de productiecapaciteiten te verbeteren en een indruk achter te laten op de buren. Overtollige grondstoffen kunnen op de markt of met andere spelers worden verhandeld, waardoor de in-game economie dynamisch wordt vormgegeven. Quests voegen avonturen, beloningen en ontdekkingen toe aan de reis van de speler, waardoor voortdurende vooruitgang wordt gegarandeerd. Interactie met medespelers verrijkt de ervaring en bevordert samenwerking, vriendschappelijke concurrentie en bijdragen aan het sociale weefsel van het spel. Het oorspronkelijke token van het spel, $MOANI, speelt een centrale rol in het bestuur en het nut en kan worden verdiend via veilingen, speurtochten en door spelers georganiseerde evenementen en competities. De reacties van de community op "Paradise Tycoon" waren positief, waarbij spelers de ontspannende en meeslepende ervaring die het biedt waarderen. Uit opmerkingen van spelers blijkt dat ze enthousiast zijn over het opbouwen van een virtueel leven op de paradijselijke eilanden en het genieten van de voordelen van het verdienen van Moani-tokens terwijl ze dit doen.

Lees verder
Cloud Castles - Actiestrategiespel, UE 5 en Web3 Blockchain

Cloud Castles - Actiestrategiespel, UE 5 en Web3 Blockchain

"Cloud Castles" is een innovatief actie-strategiespel, mogelijk gemaakt door Unreal Engine 5 en Web3 blockchain-technologie. Het biedt spelers de mogelijkheid om fantasiewezens te verzamelen en te ontwikkelen voor energieke gevechten die RPG-elementen combineren met realtime strategie en tactische gameplay. De game is ontwikkeld door veteranen uit de industrie van Digital Insight Games (DIG) en onder begeleiding van de maker van 'Heroes of Might and Magic' en belooft een baanbrekende game-ervaring. De game beschikt over zorgvuldig vervaardigde beelden en bevat blockchain-technologie, waardoor spelers volledig eigenaar worden van hun in-game activa en prestaties. Het omvat verschillende web3-functies, waaronder ondersteuning voor gedecentraliseerde autonome organisaties (DAO's), validator-staking, liquiditeitsverschaffende beloningen en een marktplaats voor transacties met digitale activa, waardoor diepte en complexiteit aan de gameplay wordt toegevoegd. De verhaallijn van "Cloud Castles" speelt zich af in een wereld die verscheurd wordt door een eeuwenoude vete, waar beschavingen met de kracht om steen tot leven te brengen en mythische wezens te maken epische gevechten aangaan. Spelers zullen deze stenen wezens ontwikkelen, waardoor hun krachten en vaardigheden worden verbeterd om formidabele roosters op te bouwen. De game speelt zich af op de luchtgebonden eilanden Elisus en draait om het conflict tussen Patriam en Debellator. "Cloud Castles" biedt diverse tegenstanders en spelmodi, waaronder Deathmatch, Capture the Flag, Survival en Team Multiplayer. In de Campaign-modus verdedigen spelers Patriam tegen Debellator-uitdagers in een singleplayer-ervaring. Player-versus-Player (PvP)-actie vindt plaats in Rated PvP en biedt sparringwedstrijden met waardevolle beloningen. De game biedt realtime gevechten met strategische inzet van wezens en tactische controle, waardoor spelers een boeiende ervaring krijgen. Het in-game valuta- en governance-token in dit ecosysteem is $DIG, met een maximum van 8 miljard tokens. $DIG heeft verschillende gebruiksscenario's, waaronder het verbeteren van artefacten, het verbeteren van land, het verwerven van activa, het beïnvloeden van bestuursbeslissingen en het beheren van transactiekosten. Het inzetten van $DIG kan VIP-voordelen ontgrendelen voor deelnemers aan verschillende projecten, en spelers kunnen $DIG verdienen via verschillende in-game activiteiten, veilinghuisverkopen, staken en het bezitten van arena's voor het hosten van evenementen. Terwijl sommigen in de gemeenschap sceptisch zijn over NFT-spellen zoals 'Cloud Castles', kijken anderen reikhalzend uit naar de release ervan, omdat ze het een veelbelovend project in de blockchain-gamingruimte vinden.

Lees verder
Tales of Elleria: een 3D GameFi-RPG in het Arbitrum One-ecosysteem

Tales of Elleria: een 3D GameFi-RPG in het Arbitrum One-ecosysteem

"Tales of Elleria" (TELL) is een 3D GameFi (Game Finance) RPG die bestaat binnen het Arbitrum One-ecosysteem. Het biedt een meeslepende rollenspelervaring, waarmee spelers helden kunnen oproepen, missies kunnen ondernemen, op speurtochten kunnen gaan en onbekende gebieden kunnen verkennen. Het spel speelt zich af in de wereld van Elleria, dat ooit een welvarend land was, maar werd verwoest door een kolossale draak genaamd Ignacio. De godin van Elleria, Elysis, kwam echter tussenbeide en onderwierp Ignacio, waarbij ze een profetie achterliet. Spelers kruipen in de huid van burgers van Elleria die helden kunnen oproepen en Ellerium, een waardevolle hulpbron, kunnen gebruiken om de stad te verdedigen tegen naderende monsterbedreigingen en de profetie te vervullen. Bij de gameplay in "Tales of Elleria" gaan helden op missies om medailles te verdienen, die helden versterken, speurtochten mogelijk maken en uitrusting verbeteren. Spelers moeten het opnemen tegen formidabele monsters om grondstoffen en beloningen te verzamelen. Het uiteindelijke doel is om je te verenigen met andere spelers en Ignacio te verslaan, die in een onbekend hol verblijft. Het oproepen van helden is een cruciaal proces waarbij ze in de MetaMask-portemonnee van de speler worden geïntegreerd en hun ziel wordt gebonden om ze in het spel te brengen. De game bevat 10.000 Genesis-helden met verschillende klassen (Warrior, Assassin, Mage, Ranger) en zeldzaamheidsniveaus. Helden kunnen worden uitgerust met uitrusting en beschikken over unieke vaardigheden, die de gevechten complexer en gevarieerder maken. Hoewel eigenschappen momenteel vooraf zijn ingesteld, beïnvloeden ze het gedrag van helden tijdens speurtochten. Quests zijn essentieel voor voortgang en leveren iep, medailles en NFT's (niet-fungibele tokens) op. De in-game economie van Elleria is afhankelijk van verschillende tokens en NFT's, waaronder Heroes, Equipment, Drops/Relics, $ELLERIUM (ELM) als de primaire valuta die de zegen van de Godin vertegenwoordigt, en $MEDALS als een aanvullend token voor dagelijkse transacties binnen de stad . De reactie van de community op "Tales of Elleria" was positief, waarbij spelers hun opwinding en verwachting uitten over de release van de game. Sommigen hebben de ontwikkeling van het spel vanaf het begin gevolgd en hebben sterke steun getoond. Samenvattend is "Tales of Elleria" een GameFi-RPG die zich afspeelt in het Arbitrum One-ecosysteem en spelers de kans biedt om de wereld van Elleria te verkennen, helden op te roepen en deel te nemen aan epische zoektochten om de stad te beschermen tegen dreigende bedreigingen. De tokenomics en unieke gameplay-elementen van de game hebben interesse en steun gekregen van de gaminggemeenschap.

Lees verder
Smithonia: SmithyDAO's innovatieve hybride gaming-universum

Smithonia: SmithyDAO's innovatieve hybride gaming-universum

Smithonia is een virtueel universum gecreëerd door SmithyDAO, een project binnen het Treasure-ecosysteem, en mogelijk gemaakt door het Arbitrum One-netwerk. Dit op blockchain gebaseerde platform biedt een unieke hybride economie en gameplay-ervaring waarbij het inzetten en verbeteren van de zeldzaamheid van in-game wapens centraal staat. In Smithonia worden spelers uitgenodigd om een dynamische wereld te verkennen waar blockchain-technologie naadloos integreert met boeiende gameplay. De hybride economie van het platform combineert in-game en off-chain valuta en middelen, waardoor een nieuwe benadering van de virtuele gamingruimte wordt geboden. De kern van dit ecosysteem wordt gevormd door het $MAGIC-token, dat Smithonia verbindt met het bredere cryptocurrency-landschap en de wereldeconomie, waardoor het een belangrijke speler wordt in de zich ontwikkelende blockchain-gamingindustrie. SmithyDAO biedt twee verschillende spelmodi om spelers te vermaken. "Card Crawler" is een turn-based avontuur waarin spelers door procedureel gegenereerde kerkers navigeren met behulp van een pak kaarten voor hun bewegingen, wat een element van strategie en toeval aan hun reis toevoegt. "Golden Harvest" daarentegen biedt realtime gevechten tegen golven vijanden in gevaarlijke kerkers, waarbij de reflexen, strategie en kalmte van spelers onder druk worden getest. In beide modi ligt de focus op de evolutie van Living Weapon en Hollow Weapon NFT’s. Grondstoffen binnen Smithonia kunnen worden verhandeld op de Treasure Marketplace, terwijl spelers gouden munten kunnen verdienen via verschillende in-game activiteiten. Magische verzamelmissies, waarvoor een magische betaling nodig is, verhogen de beloningen en het herstellen van de oude stad met verzamelde middelen levert herstelpunten op, die kunnen worden gebruikt om uitrusting te ontwikkelen en nieuwe verhalen te ontgrendelen. Quests, ingedeeld naar moeilijkheidsgraad, bieden verschillende beloningen, waaronder levende wapens, NFT's en off-chain items zoals drankjes en kaarten, met plannen om ze na de eerste drie maanden gameplay om te zetten in NFT's om de stabiliteit en groei van het systeem te garanderen. De tokenomics van het platform draaien om de progressie van in-game wapens, die beginnen als houten materiaal en kunnen worden geüpgraded naar legendarische vormen door middel van speciale gameplay en het verzamelen van hulpbronnen. Smithonia beschikt over zeven wapentypen, waaronder dolken, bijlen, warhammers, bogen, zwaarden, toverstokken en staven. De reactie van de gemeenschap op SmithyDAO en Smithonia was positief, waarbij spelers hun enthousiasme uitten over de rogue-achtige elementen van het spel en het potentieel van gamen op het Arbitrum-netwerk vanwege de kostenefficiëntie voor transacties. Sommige spelers hebben ook het belang van vakmanschap in het spel benadrukt, waarbij ze de betekenis benadrukten van het smeden van krachtige wapens voor de naderende gevechten binnen Smithonia. Over het geheel genomen vertegenwoordigt SmithyDAO's creatie van Smithonia een innovatieve benadering van blockchain-gaming, waarbij boeiende gameplay wordt gecombineerd met een hybride economisch model en de integratie van NFT's, wat een spannend avontuur belooft voor spelers in de steeds evoluerende wereld van blockchain en NFT's.

Lees verder
Song of Rising: Pixel-stijl Metaverse met DeFi en NFT Heroes

Song of Rising: Pixel-stijl Metaverse met DeFi en NFT Heroes

Song of Rising is een ambitieus metavers initiatief in Pixel-stijl dat een innovatief DeFi-framework heeft geïntroduceerd. Ontworpen met een gebruiksvriendelijke, op games geïnspireerde interface, heeft het tot doel de complexe wereld van gedecentraliseerde financiën (DeFi) te vereenvoudigen voor gebruikers, inclusief nieuwkomers, en een boeiendere en toegankelijkere ervaring te bieden. De metaverse biedt een dynamisch helden-NFT-systeem dat verschillende elementen omvat, zoals huisdieren, landen, PvP-ontmoetingen (Player vs. Player) en Play2Earn-ervaringen. Het integreert gedecentraliseerde applicaties (DApps) van het hoogste niveau die toegankelijk zijn via interactieve AI NPC's (niet-speelbare personages) om de diepte van de metaverse te verrijken. Aankomende functies zijn onder meer derivaten, Ve(3,3) en loterijen. De Marktplaats maakt naadloze tokenswaps mogelijk tegen de huidige wisselkoersen en biedt mogelijkheden voor liquiditeitsverschaffers om vergoedingen te verdienen door het inzetten van LP (Liquidity Provider) tokens in de Farms. In de Song of Rising-metaverse zijn helden niet alleen verzamelobjecten, maar volwaardige RPG-personages (Role-Playing Game) met statistieken, bronnen en een levelingsysteem. Deze helden zijn betrokken bij verschillende beroepen, speurtochten en veldslagen en dienen als centrale gameplay-elementen en bronnen van diverse beloningen. Nieuwe helden worden gecreëerd door de fusie van twee bestaande helden in de heilige kerk, waarbij ze hun eigenschappen en beroepen erven. De Hero Market vergemakkelijkt het verhandelen, huren en verzenden van Heroes, terwijl de Marketplace tokenuitwisseling mogelijk maakt, waardoor de economische levendigheid van de metaverse wordt vergroot. De overlevering van de metaverse speelt zich af in een post-apocalyptische wereld na de cataclysmische gebeurtenis van Ragnarok. In deze barre omgeving komen moedige helden naar voren als leiders, die de mensheid begeleiden om het land terug te winnen door boerderijen, schuilplaatsen en orde te vestigen te midden van de chaos. De gameplay in Song of Rising draait om Heroes, op hulpprogramma's gebaseerde NFT's met diverse functies. Ze nemen deel aan Beroepsmissies om in-game bronnen genaamd JEWEL te verdienen en hun beroepsvaardigheden te verbeteren. Voortgang ontgrendelt hogere heldenniveaus in de meditatiecirkel. Helden kunnen samenwerken om nieuwe op te roepen, waarbij de klassen, statistieken en zeldzaamheid worden beïnvloed door de infuushelden. Ze nemen ook deel aan PVE-missies tegen formidabele tegenstanders. De NFT-agent in de taverne faciliteert de handel, verhuur en verkoop van helden. Quests zoals Goudwinning en Foerageren maken het verwerven van grondstoffen mogelijk, die kunnen worden verkocht voor goud of kunnen worden ingewisseld voor RUBY op de Marktplaats. Trainingsmissies zijn gericht op het verbeteren van specifieke statistieken om diepte toe te voegen aan de ontwikkeling van helden. In termen van tokenomics fungeert $RUBY als het primaire waardetoken in het spel, dat unieke bruikbaarheid biedt. $GOLD is de in-game valuta voor het ruilen van items, en $SoulShards zijn essentieel voor het oproepen van helden. De Song of Rising-gemeenschap heeft positief gereageerd en blijk gegeven van enthousiasme en steun voor de ontwikkeling van het project en de bijdragen aan het web3-ecosysteem.

Lees verder
Abyss Online (voorheen Metagates): een meeslepende MMORPG

Abyss Online (voorheen Metagates): een meeslepende MMORPG

Abyss Online, voorheen bekend als Metagates, is een meeslepende gratis te spelen MMORPG die spelers een enorme openwereldervaring biedt. De game speelt zich af in een rijk gedetailleerd en verhaalgedreven rijk en beschikt over een bruisende sociale hubstad, PvP-arena's, PvE-kerkers en een scala aan activiteiten, waaronder verzamelen, knutselen en handelen. Spelers kunnen zich aansluiten bij feesten met vrienden, gilden vormen om territoria te claimen en van de game genieten op pc-, Mac- en mobiele platforms. De wereld van Abyss Online is gevuld met het verzamelen van grondstoffen, ingewikkelde creaties, uitdagende monstergevechten, uitgebreide verkenningen, politieke intriges en competitieve PvP, waardoor het een spelergericht universum is dat voortdurend evolueert. In de wereld van Abyss Online, voorheen Metagates, heeft de verschijning van mysterieuze portalen, bekend als Metagates, bovennatuurlijke entiteiten geïntroduceerd en de bewoners van de wereld getransformeerd. Sommige individuen hebben de mystieke energieën van deze portalen benut en unieke magische vermogens verworven. Deze poorten leiden reizigers naar verschillende rijken, sommige gevuld met meedogenloze arena's waar overleven de strijd met anderen vereist, en andere naar verre landen die rijk zijn aan waardevolle hulpbronnen. De oorsprong van deze metagaten blijft een mysterie, met theorieën variërend van interdimensionale conflicten tot natuurlijke evolutie. Eén onmiskenbare waarheid is echter dat de wereld dankzij deze portalen snelle en onomkeerbare veranderingen ondergaat. De poorten zelf vormen een mysterieuze bedreiging, omdat ze bedreigende wezens voortbrengen. Het verslaan van deze wezens beloont spelers met valuta en essentiële hulpbronnen, waardoor nieuwe facetten van de steeds evoluerende wereld worden ontgrendeld. De centrale vraag blijft: zullen deze nieuwe krachten worden gebruikt voor het grotere goed, of zullen ze de wereld verder in chaos storten? Gameplay in Abyss Online combineert elementen van fantasy en science fiction in een dynamische en uitgestrekte wereld. Interdimensionale poorten verschijnen op onvoorspelbare wijze, verstoren de balans van het universum en brengen elementen uit verschillende werelden naar dit rijk. Spelers verkennen verschillende landschappen, waaronder weelderige bossen, torenhoge bergtoppen en verlaten woestenijen, waarbij ze zich vaak in buitenaardse domeinen bevinden terwijl ze op zoek zijn naar schatten en begrip. De game beschikt over een generatief zoektochtsysteem dat het verhaal afstemt op de keuzes van elke speler, waardoor ambachtslieden krachtige items kunnen maken en deel kunnen nemen aan een complexe in-game economie, die het economische landschap van de game vormgeeft. PvP-gevechten en gildeoorlogen zorgen voor extra spanning, met epische Zerg-tegen-Zerg-oorlogvoering terwijl legers botsen over gebieden in de open wereld. Abyss Online combineert fantasie en sciencefiction naadloos, waardoor een boeiende en steeds evoluerende open wereld ontstaat. De reactie van de community op Abyss Online was enthousiast, waarbij spelers hun enthousiasme uitten over de meeslepende wereld van de game en de wens om deel te nemen aan het avontuur. Sommige spelers maken vergelijkingen met andere games, wat wijst op een gevoel van bekendheid met het concept van Abyss Online. Over het geheel genomen belooft Abyss Online, voorheen Metagates, een boeiende MMORPG-ervaring met zijn meeslepende wereld, dynamische gameplay en rijke verhaallijn, die spelers aantrekt die graag het steeds evoluerende universum willen verkennen.

Lees verder
Ontdek Kaiju Cards: een unieke Roguelike Deck Builder-RPG

Ontdek Kaiju Cards: een unieke Roguelike Deck Builder-RPG

Kaiju Cards is een spannende nieuwe strategische roguelike deckbuilder-RPG, ontwikkeld door Permadeath Studios en mogelijk gemaakt door TreasureDAO. De game is geïnspireerd op klassieke ruilkaartspellen zoals Magic: The Gathering en Yu-Gi-Oh, maar ook op roguelike deckbuilders zoals Slay the Spire en Hearthstone Mercenaries. Kaiju Cards laat spelers kennismaken met de wereld van karakter-NFT's en kerkerverkenning, waar ze deze NFT's verzamelen om krachtige partijen te vormen, zich in kerkers wagen, tokens en item-NFT's verzamelen, en karakters en builds strategisch ontwikkelen. Een van de opvallende kenmerken van Kaiju Cards is de gezinsvriendelijke aanpak, waardoor het geschikt is voor een jonger publiek, wat een uniek aspect van het spel is. De ontwikkelingsroutekaart bevat plannen voor mobiele integratie, waardoor toegankelijkheid voor spelers van alle leeftijden wordt gegarandeerd. Permadeath Studios voegt een spannende draai toe aan het roguelike-genre en introduceert permadeath-mechanica. Hoewel de menu's van de game responsief zijn en de tutorial goed gestructureerd is, hebben sommige spelers opgemerkt dat gevechtsanimaties relatief eenvoudig zijn, wat erop wijst dat meer dynamische aanvalsanimaties de game-ervaring zouden verbeteren. Bovendien mist de game aanvankelijk audio, maar dit is verbeterd in het Good Earth-avontuur, hoewel een aanpasbare volumefunctie wordt voorgesteld om de ervaring van de speler verder te verbeteren. Qua gameplay biedt Kaiju Cards een balans tussen uitdaging en entertainment, waardoor strategisch denken nodig is om de eindbaas te veroveren. Hoewel het enkele overeenkomsten vertoont met andere games in het genre, brengt Kaiju Cards zijn unieke charme en veelbelovende herspeelwaarde met zich mee, vooral onder jongere spelers. Sommige spelers hebben gesuggereerd dat een uitgebreide tutorial voor nieuwe spelers en dynamische in-game muziek de game-ervaring verder zouden kunnen verbeteren. In de dynamische gameplay van Kaiju Cards vormen spelers een trio Kaiju's voor hun avontuur in Hooligan's Bluff, een terrein vol veelzijdige uitdagingen. De game bevindt zich momenteel in een gesloten alfafase, waarvoor toegangscodes nodig zijn, maar een aankomend evenement met de Pioneer Kaiju zal toegang verlenen. De game is toegankelijk via browsers en er zijn plannen voor mobiele integratie in de maak. Spelers verkennen de mysterieuze Good Earth, een eiland dat wordt bewoond door drie primaire soorten: pinguïns, warhogs en kikkers. Elke speler begint met een eerste Kaiju-set, beïnvloed door hun NFT's of de gratis te spelen versie. Terwijl spelers door Hooligan's Bluff navigeren, een kaart die lijkt op nummer 8, komen ze verschillende scenario's tegen, waaronder genezing, mysterieuze loodsen en gevechten tegen vijandige Kaijus. Upgrades verbeteren de decks, waardoor de kans groter wordt dat je de Warhog aan het einde bereikt. Elke Kaiju draagt kaarten bij aan het kaartspel van de speler, waarbij verschillende soorten unieke klassen bezitten die cruciaal zijn voor het uitlijnen van kaarten in gevechten. Ridders dienen als krachtpatsers, tovenaars manipuleren kaarten en schurken zijn krachtige maar kwetsbare glazen kanonnen, die een evenwichtige strategie voor succes creëren. In termen van tokenomics gebruikt de game de Good Earth Mood Stones ($GEMS) als governance- en utility-token, gebouwd op de Arbitrum blockchain-technologie. De reactie van de community op Kaiju Cards was positief, waarbij spelers hun enthousiasme en waardering uitten voor de kunst en het potentieel van het spel. Er is ook optimisme over het GEMS-token, waarbij sommige spelers geloven dat het een sterke prestatie zal leveren. Samenvattend is Kaiju Cards een innovatieve en gezinsvriendelijke roguelike deckbuilder-RPG die unieke elementen introduceert, zoals karakter-NFT's en permadeath-mechanica. Hoewel de game enkele verbeterpunten heeft, zoals gevechtsanimaties en audiofuncties, biedt het een veelbelovende en boeiende game-ervaring, vooral voor jongere spelers, en heeft het enthousiasme binnen de gemeenschap gegenereerd.

Lees verder
Ridders van de Ether: Blightfell - Web3 P2E Blockchain-spel

Ridders van de Ether: Blightfell - Web3 P2E Blockchain-spel

Knights of the Ether: Blightfell is een baanbrekende blockchain-game-ervaring die Web3 play-to-earn-economie naadloos integreert met ingewikkelde gameplay. Het biedt spelers een uniek dual-chain universum binnen het Knights of the Ether (KOTE) ecosysteem, waar ze twee verschillende games kunnen verkennen: een Play2Earn (P2E) staking-missieavontuur en een boeiende Deck-Building Roguelike-uitdaging. Deze games zijn geschikt voor verschillende vaardigheden, waarbij de P2E "Stake/Quest" -game strategisch denken vereist binnen het TreasureDAO-ecosysteem, en de Deck-Building Roguelike die tactische gevechten biedt tegen formidabele monsters. Het kenmerk van deze ervaring is de eindeloze herspeelbaarheid en inhoudelijke progressie, waarbij elke genomen beslissing gewicht in de schaal legt. Knights of the Ether Review: Het verhaal ontvouwt zich in het mysterieuze rijk van Blightfell, waar een ridder en zijn twee trouwe schildknapen onder raadselachtige omstandigheden zijn verdwenen. Spelers stappen deze wereld binnen en nemen de rol aan van dorpelingen, gezegende dorpelingen of ridders, elk met unieke gezondheidskenmerken. De gamewereld wordt procedureel gegenereerd, met dagelijkse kaartvernieuwingen en sporadische speciale evenementen, waardoor een dynamische en evoluerende omgeving ontstaat. De centrale zoektocht is om te helpen bij de zoektocht naar de vermiste ridder en zijn trouwe schildknapen. Om deel te nemen aan het primaire Deck-Building Roguelike-avontuur moeten spelers een Knight of the Ether NFT verkrijgen. Het P2E staking/questing-spel vereist daarentegen het bezit van Arbitrum Squires NFT's. NFT's: Knights of the Ether NFT's zijn afkomstig uit het Ethereum-netwerk en kunnen worden verkregen via direct minting via de KOTE-website of via marktplaatstransacties. Elk Knights of the Ether NFT-bezit geeft spelers een gratis Arbitrum Squire NFT, die zich op het Arbitrum L2-netwerk bevindt. Bovendien kunnen spelers Squires verkrijgen via secundaire marktkanalen. Ondanks dat ze in afzonderlijke blockchain-ketens bestaan en verschillende doeleinden dienen, zijn deze NFT’s nauw met elkaar verbonden. Squires spelen een cruciale rol bij het verbeteren van de vaardigheden van hun ridders, het faciliteren van de accumulatie van grondstoffen en het verwerven van essentiële uitrusting voor het Deck-Building Roguelike-avontuur. Deze onderlinge afhankelijkheid creëert een symbiotische relatie waarbij ridders sterk afhankelijk zijn van hun schildknapen, en schildknapen ontlenen waarde aan hun samenwerking met ridders. Tokenomics: deelname aan het primaire Deck-Building Roguelike-avontuur vereist het bezitten van een felbegeerde Knight of the Ether NFT. Het P2E staking/questing-spel is ondertussen afhankelijk van het eigendom van Arbitrum Squires NFT's. Knights of the Ether NFT's kunnen rechtstreeks vanaf de KOTE-website worden geslagen of worden verkregen via markttransacties, die zich op het Ethereum-netwerk bevinden. Het bezit van een Knights of the Ether NFT verleent automatisch een gratis Arbitrum Squire NFT op het Arbitrum L2-netwerk. Als alternatief kunnen spelers Squires aanschaffen via secundaire marktplaatsen. Ondanks dat ze zich op afzonderlijke blockchain-netwerken bevinden, onderhouden Knights of the Ether NFT’s en Arbitrum Squires NFT’s een complexe symbiose. Squires spelen een cruciale rol bij het verbeteren van de mogelijkheden van Knights, helpen bij het verwerven van grondstoffen en het verwerven van superieure uitrusting voor het Deck-Building Roguelike-spel. Ridders vertrouwen op hun beurt op hun Squires voor cruciale ondersteuning en samenwerking tijdens hun epische reis. Het in-game hulpprogramma en governance-token staat bekend als $FIEF. Reactie van de gemeenschap: De reactie van de gemeenschap op Knights of the Ether: Blightfell varieert. Sommige individuen hebben hun zorgen geuit, zoals de hoge benzinekosten voor het slaan van gratis Villager NFT's, terwijl anderen hebben aanbevolen om verschillende game-ervaringen te verkennen, zoals 'door de eeuwen heen'. Er zijn ook opmerkingen waarin de esthetiek van het spel wordt bekritiseerd, waarbij het wordt vergeleken met een in flash gemaakte game. Over het geheel genomen lijkt het gemeenschapsgevoel gemengd, met zowel opwinding als bedenkingen over het project.

Lees verder
Chains of The Eternals (COTE) - DeFi MMORPG met Blockchain

Chains of The Eternals (COTE) - DeFi MMORPG met Blockchain

"Chains of The Eternals" (COTE) is een innovatieve MMORPG in de open wereld die blockchain-technologie combineert met traditionele MMORPG-gameplay-elementen. Geïnspireerd door klassiekers als Dofus en World of Warcraft, biedt COTE spelers een gedecentraliseerde game-ervaring met de nadruk op beveiliging en anti-cheatmaatregelen. De game beschikt over isometrische 3D-graphics en een unieke visuele stijl, waardoor deze zich onderscheidt van traditionele MMORPG's. Wat COTE echt uniek maakt, is de integratie van blockchain-technologie, waardoor spelers mogelijk geldelijke beloningen kunnen verdienen tijdens het spelen. In deze uitgestrekte virtuele wereld kunnen spelers deelnemen aan verschillende activiteiten, zoals PVE- en PVP-gevechten, speurtochten, knutselen en het verzamelen van grondstoffen, terwijl ze tegelijkertijd waardevolle beloningen en buit verdienen. COTE introduceert twee in-game valuta: $XO en COTE. Spelers kunnen $XO verdienen via verschillende activiteiten en dit inwisselen voor COTE. Het ecosysteem van de game is ontworpen om eerlijkheid te garanderen, waarbij alle in-game transacties worden uitgevoerd in $XO. Spelers kunnen ook deelnemen aan een NFT-verhuureconomie, waarbij wetenschappers NFT's uitlenen aan begunstigden en de in-game inkomsten delen. Gameseizoenen, ontgrendeld via abonnementen die in $ XO betaald moeten worden, verbeteren de gameplay en injecteren geld in het ecosysteem. Het governance-token, $COTE, heeft reële waarde en een deflatoir ontwerp, waardoor gebruikers $COTE LP-tokens kunnen inzetten om blockchain-specifieke vergoedingen te verdienen. $XO dient als het nutstoken van het spel. COTE heeft tot doel het MMORPG-genre opnieuw te definiëren door miljoenen spelers tegelijkertijd te hosten, traditionele serverstructuren te elimineren en spelers het echte eigendom van personages en NFT-middelen te geven. Deze innovatieve aanpak belooft een nieuw tijdperk van MMORPG's te creëren. Over het algemeen lijkt de reactie van de community op COTE positief, waarbij spelers hun enthousiasme uiten over de gameplay, tokenmechanismen en het potentieel voor een gedecentraliseerde game-ervaring. Sommigen spreken echter de wens uit voor een nog grotere decentralisatie in het spel.

Lees verder
Arcane Magic: Web3 RPG-avontuur in GameFi Realm of Yidrim

Arcane Magic: Web3 RPG-avontuur in GameFi Realm of Yidrim

Arcane Magic, opererend onder het Lifeverse-label, is een Web3 RPG-avonturenspel in het GameFi-rijk, dat gebruik maakt van blockchain-technologie op het Arbitrum One-platform. Arcane Magic is ontwikkeld door LifeVerse Studios en is geïnspireerd op gerenommeerde titels als Master Magic, Baldur's Gate, Runescape en Tactical RPG's, waardoor spelers worden ondergedompeld in de mythische wereld van Yidrim. Yidrim is een mythisch rijk dat de rivaliteit van drie Titanen heeft overleefd. In deze betoverende wereld vol magie van het leven nemen spelers de rol aan van een bijzondere tovenaar met een uniek lot. Terwijl ze de diepten van Yidrim verkennen, ontdekken ze de rijke geschiedenis ervan, beheersen ze geheimzinnige kunsten, wagen ze zich in vergeten rijken en confronteren ze formidabele wezens. Elke keuze die spelers maken, vormt de overlevering van Yidrim, waardoor het een levendige wereld vol verborgen mysteries wordt. Arcane Magic biedt een meeslepende game-ervaring, waardoor spelers hun unieke pad binnen de gemeenschap kunnen uitstippelen. De game combineert speurtochten, knutselen en gevechten om een onderling verbonden en boeiende omgeving te creëren. Spelers kunnen op avontuur gaan, grondstoffen verzamelen en allianties smeden met mede-wizards. Gevechten vereisen niet alleen kracht, maar ook strategisch denken, waardoor diepte aan het gevechtssysteem wordt toegevoegd. De on-chain-functies van de game vergemakkelijken de handel in grondstoffen op de open marktplaats, waardoor een dynamische in-game-economie wordt bevorderd. Deze aanpak stimuleert sociale interactie en samenwerking tussen spelers, waardoor de algehele ervaring en cohesie in de gemeenschap worden verbeterd. De boeiende setting en kernfuncties van Arcane Magic zorgen voor een boeiende GameFi-ervaring en nodigen spelers uit om de grenzeloze mogelijkheden van Yidrim te verkennen. Op het gebied van tokenomics stelt de Trove-marktplaats in het spel spelers in staat game-items te ruilen met behulp van de $MAGIC-valuta, waardoor veilige en transparante transacties worden geboden via blockchain-technologie. De reactie van de community op Arcane Magic is gemengd, waarbij sommigen hun frustratie uiten over de licentiekeuzes van Games Workshop voor Warhammer-games. Sommige spelers hebben echter gemerkt dat het spel in de loop van de tijd verbetert, vooral door het verwijderen van bepaalde in-app-aankopen. De community blijft hoopvol voor de komende Total War: Warhammer-game, ondanks zorgen over de behandeling van de Warhammer-franchise door Games Workshop.

Lees verder
EF Defense: Bescherm Akaros in dit strategische Tower Defense-spel

EF Defense: Bescherm Akaros in dit strategische Tower Defense-spel

"EF Defense" is een strategisch mobiel torenverdedigingsspel dat beschikbaar is op iOS- en Android-platforms. Het bereidt zich voor om zijn aanwezigheid op de onveranderlijke zkEVM Ethereum-blockchain opnieuw te lanceren en uit te breiden. Het doel van het spel is om het rijk van Akaros te beschermen door strategisch een verscheidenheid aan helden in te zetten die tot verschillende stammen behoren. Deze helden worden weergegeven als NFT's op het Polygon-schaalnetwerk en zijn geassocieerd met het Weracle-token dat zowel het Polygon- als het Ethereum-mainnet omvat. Tower Defense-spellen zijn aanzienlijk populair geworden, met meer dan 170 miljoen spelers wereldwijd. "EF Defense" streeft ernaar om op te vallen in het Tower Defense-genre binnen het Web3-ecosysteem, met name gericht op de spelersbasis in de regio Azië-Pacific. De game introduceert unieke heldenpersonages die worden weergegeven als NFT's en bevat op blockchain gebaseerde mechanica om de gameplay te verbeteren. Spelers wagen zich in de wereld van Akaros, een ooit welvarend rijk dat nu wordt bedreigd door duisternis. Ze zijn belast met het verzamelen en trainen van helden uit verschillende stammen, die elk over verschillende vaardigheden beschikken. Deze helden moeten verschillende tegenstanders dwarsbomen, waaronder geesten en goblins, om Akaros en zijn schatten te beschermen. De game bevat meer dan 70 helden uit zes verschillende stammen, uitgerust met meer dan 200 uitrustingsstukken, waardoor strategische aanpassingen mogelijk zijn om verschillende uitdagingen het hoofd te bieden. "EF Defense" biedt niet alleen defensieve gameplay, maar ook competitieve elementen. Modi zoals Frontier omvatten het veroveren van vijandelijke bases, terwijl de Arena gevechten om dominantie biedt. De Tower of Trials daagt spelers uit met formidabele bewakers en beloningen op elke verdieping. De game is gebouwd op de onveranderlijke zkEVM-blockchain en introduceert innovatieve web3-mechanica die voortbouwt op de basis van het Polygon-netwerk. Het in-game token, $WERAC, speelt een cruciale rol in "EF Defense". Bovendien is de ontwikkelaar van de game, Weracle, van plan om meer cryptocurrency-games en een speciale digitale portemonnee te introduceren als onderdeel van zijn groeiende ecosysteem. Deze strategische integratie van blockchain-technologie en tokenomics heeft tot doel de traditionele Tower Defense-gameplay opnieuw te definiëren.

Lees verder
Edenbrawl - 4v4 Mobrawler-spel met sport- en gevechtsfusie

Edenbrawl - 4v4 Mobrawler-spel met sport- en gevechtsfusie

Edenbrawl is een innovatief 4v4-competitief spel dat elementen van sport en gevechten combineert in een uniek genre genaamd 'Mobrawler'. Het stond voorheen bekend als 'Circuits and Shields' en valt op door de dynamische gevechten van vechters te combineren met de strategische complexiteit van MOBA's. De game biedt boeiende multiplayer-ervaringen met zijn op vaardigheden gebaseerde gevechtsmechanismen, diverse speelstijlen voor kampioenen en spelergerichte besturing. In tegenstelling tot traditionele MOBA's vereenvoudigt en verbetert Edenbrawl concepten zoals items, statistieken en vaardigheden om zowel nieuwkomers als ervaren spelers aan te spreken. Edenbrawl is ontwikkeld door 'Koza Games' op Unreal Engine 4 en beschikt over een breed scala aan kampioenen, elk met een rijk achtergrondverhaal dat diepte toevoegt aan het universum van de game. Personages als de Fabel, een voormalige bloemenliefhebber die Magere Hein is geworden, en Machina, een vliegende bezemmeester die geobsedeerd is door reinheid, dragen bij aan de unieke charme van het spel. De gameplay van Edenbrawl draait om het samenstellen van teams van vijf helden voor een evenwichtige synergie, die doet denken aan andere MOBA's, maar met een snelle twist. De game biedt dynamische top-down gameplay, vergelijkbaar met MOBA-giganten als League of Legends en DOTA 2, maar met de nadruk op bekwame gevechten met nauwkeurig richten, ontwijken en strategische besluitvorming. Edenbrawl introduceert een spannend scoresysteem waarbij spelers ernaar streven punten te scoren in het doel van de vijand, terwijl ze de capaciteiten en ultieme vaardigheden van hun kampioen gebruiken. Een opvallend kenmerk van Edenbrawl is de kenmerkende modus, Edenball, die elementen uit Capture the Flag, FIFA en intense vechtgevechten combineert. Deze modus legt de nadruk op teamwerk, secundaire doelstellingen en strategische positionering om de overwinning veilig te stellen. De game maakt gebruik van een utility-token genaamd $IMX voor beheer en in-game hulpprogramma's. Edenbrawl vertegenwoordigt een afwijking van traditionele MOBA-formules, waarbij sport en gevechten worden gecombineerd tot een verfrissende multiplayer-ervaring die een breed scala aan spelers aanspreekt.

Lees verder
Gas Hero - Spelrecensie

Gas Hero - Spelrecensie

Gas Hero is een aankomende MMO, ontwikkeld door het veelgeprezen Find Satoshi Lab (FSL)-team, bekend van hun succesvolle walk-to-earn-game Stepn. Deze nieuwe game biedt een actievolle gevechtservaring die zich afspeelt in een post-apocalyptische wereld die verwoest is door kunstmatige intelligentie. Gas Hero combineert elementen van strategie, decentralisatie en gemeenschapsinteractie. Ter gelegenheid van de aankondiging heeft FSL een gebruikersgestuurde contentwedstrijd gelanceerd met een aanzienlijke prijzenpot van $ 431.400. Centraal in het ontwerp van Gas Hero staat decentralisatie, wat blijkt uit het stemmen in de gamegemeenschap, het verhandelen van activa met behulp van het $GMT-token en een gedecentraliseerde marktplaats. Voortbouwend op het succes van Stepn brengt FSL innovatie naar Gas Hero en creëert een Web3-game waarin spelers door een verlaten wereld navigeren, virtuele bases bouwen en gevechten aangaan met andere spelers. De game legt een sterke nadruk op betrokkenheid van de gemeenschap, met als doel een meeslepende en interactieve spelomgeving te creëren. De Gas Hero-wedstrijd vertegenwoordigt een transformatie in Web3-gaming, waarbij spelers worden betrokken bij het creatieve proces voorafgaand aan de lancering van de game. De aanpak van FSL is erop gericht het publiek van de game uit te breiden en een gemeenschapsgevoel binnen het Web3-domein te bevorderen. Het achtergrondverhaal van de game speelt zich af in een post-apocalyptische wereld waar AI en quantum computing tot wereldwijde verwoesting hebben geleid. Operatie Spark, een netwerk van verborgen laboratoria, komt naar voren als de hoop van de mensheid op overleving door middel van kloontechnologie. Uit deze laboratoria komen de ‘Gashelden’ voort, genoemd naar het levengevende gas in de heiligdommen. Spelers navigeren door gevaarlijke landschappen en nemen deel aan gevechten terwijl ze aan een reis van wedergeboorte en ontdekking beginnen. De gameplay van Gas Hero bevat een geautomatiseerd vechtsysteem waarbij spelers hun gevechtsopstelling moeten regelen voordat ze conflicten aangaan. Elke held heeft een unieke codenaam, uitgeruste wapens en huisdieren. Een verticale actiebalk activeert aanvallen of speciale vaardigheden, terwijl een horizontale woedebalk de oplaadsnelheid verhoogt. Heldenvaardigheden, primaire kenmerken (aanval, verdediging, HP, SP, snelheid) en tokenomics spelen een cruciale rol in gevechten en strategie. Het token van de game, $GMT, is geïntegreerd in de ontwikkeling en lancering van Gas Hero. De game introduceert een marktplaats en geeft spelers meer mogelijkheden via gedecentraliseerde besluitvormings- en stemmechanismen. Deze innovatieve aanpak heeft tot doel een boeiende en meeslepende game-ervaring te creëren binnen het Web3-framework.

Lees verder
Tearing Spaces - Spelrecensie

Tearing Spaces - Spelrecensie

"Tearing Spaces" is een geanimeerd 3v3 MOBA-spel dat zowel PvE (Player vs. Environment) als PvP (Player vs. Player) interacties combineert in een wereld met anime-thema. Spelers nemen deel aan snelle gevechten tegen zowel AI-gestuurde mobs als andere spelers, terwijl ze ook epische baasgevechten en strategische confrontaties met tegenstanders tegenkomen. Ontwikkeld door Sino Global Games, een dochteronderneming van Sino Global Capital, biedt "Tearing Spaces" kosteloos een gevarieerde en inclusieve game-ervaring. De game bevat zes unieke personages in anime-stijl, zes krachtige baasvijanden, een verscheidenheid aan ontgrendelbare kaarten en een selectie standaard- en NFT-wapens (Non-Fungible Token), elk met verschillende vaardigheidsanimaties. De game speelt zich af in het fantastische rijk van Atus en transporteert spelers naar procedureel gegenereerde kerkers waar ze in 3v3-gevechten strijden tegen teams van over de hele wereld. De boeiende kunststijl van het spel dompelt spelers onder in het boeiende universum. Het achtergrondverhaal van "Tearing Spaces" draait om oude goden met kosmische kracht die werden geplaagd door mensachtige zwakheden, wat leidde tot de opkomst van een machtige godin. Deze godin werd opgesloten en haar essentie werd de basis van de wereld van Atus, waardoor magische kristallen en magische essentie ontstonden, bronnen van leven. Het verhaal van de game omvat het vechten tegen monsters om de energie van de godin te herstellen en het benutten van Crystal Ores om krachtige wapens te smeden. Qua gameplay selecteren spelers een held en een wapen, elk met unieke vaardigheden die de strijd vormgeven. Het spel verloopt door fasen waarin monsters worden verslagen en culminerend in baasgevechten. Het team dat de baas verovert, komt als overwinnaar tevoorschijn, en portalen introduceren strategische elementen door verrassingsaanvallen mogelijk te maken. Er zijn zes verschillende helden om uit te kiezen, elk met hun eigen eigenschappen en vaardigheden, evenals een reeks wapenkeuzes voor verschillende strategieën. De in-game-economie introduceert utility-tokens ($TSC voor inkomsten en transacties, en $TSG voor bestuur) die kunnen worden verdiend via verschillende in-game-activiteiten. De tokens dragen bij aan het ecosysteem van het spel en bieden spelers mogelijkheden voor betrokkenheid buiten de gevechten zelf. Over het geheel genomen biedt "Tearing Spaces" een dynamische en visueel aantrekkelijke game-ervaring die PvE- en PvP-gameplay-elementen combineert in een op anime geïnspireerde wereld, waardoor het een unieke toevoeging aan het MOBA-genre is.

Lees verder
The Walking Dead: Empire - Spelrecensie

The Walking Dead: Empire - Spelrecensie

The Walking Dead: Empires is een overlevingsspel voor meerdere spelers binnen het The Walking Dead-universum van AMC en biedt spelers de moeilijke taak om de harde post-apocalyptische wereld te doorstaan. The Walking Dead: Empires duwt spelers in de gevaarlijke wereld van AMC's The Walking Dead, een multiplayer-overlevingsspel waarin veerkracht voorop staat. Te midden van chaos bouwen spelers toevluchtsoorden, smeden allianties en bestrijden ze zowel levende tegenstanders als de ondode dreiging. Deze post-apocalyptische reis omvat ambachten, basisopbouw, allianties en grondbezit. Door te craften, gefaciliteerd door NFT Crafting Stations, kunnen spelers waardevolle in-game items creëren, waardoor de economie vorm krijgt. Het bouwen van versterkte bases weert bedreigingen af, terwijl samenwerking overlevenden in staat stelt te gedijen. Grondbezit is van cruciaal belang en biedt onderdak of vormt een uitdaging voor territorium. De komende Gala Games-release combineert het gevestigde zombiethema met een meer ontspannen RPG-aanpak, een intrigerende fusie die het onderscheidt in het genre. Met The Walking Dead: Empires kunnen spelers deelnemen aan geplande playtests door middel van pre-registratie, waardoor vroege gametoegang wordt geboden en ontwikkelaars worden geholpen bij het verfijnen van hun mechanica. Als alternatief bieden Gala Games NFT's zoals het Prepper Pack exclusieve gametoegang. De game speelt zich af in de uitdagende wereld van AMC's The Walking Dead en drijft spelers in een meedogenloze strijd om te overleven. Bovendien komt de consistente uitmuntendheid van Gala Games tot uiting in The Walking Dead Empires, wat hun toewijding aan kwaliteit laat zien. De isometrische overlevingsdynamiek roept nostalgie op die lijkt op vroege Fallout-games, terwijl functies als het bouwen van basissen en de verdediging van wandelaars de ervaring verrijken.

Lees verder
Mijn Crypto Heroes - Spelrecensie

Mijn Crypto Heroes - Spelrecensie

My Crypto Heroes fungeert als een Ethereum blockchain-RPG, met historische helden, zoektochten naar zeldzame items en gevechten om roem en beloningen. My Crypto Heroes (MCH) is een turn-based RPG-strategiespel dat toegankelijk is via webbrowsers. Het staat bekend binnen de blockchain-gemeenschap en maakt gebruik van op ERC-721 tokens gebaseerde ‘helden’. De connectie met de EMONT-alliantie, bestaande uit pc-game-ontwikkelaars die EMONT bepleiten als een universele cross-game valuta, heeft de populariteit ervan verder aangewakkerd. My Crypto Heroes introduceert een play-to-earn MMORPG-concept, waarmee spelers NFT-personages en items kunnen bezitten en tegelijkertijd MCHC-tokens kunnen verzamelen, allemaal gebouwd op het Ethereum-netwerk. Extra tokens zoals GUM, CI en CP dienen verschillende doeleinden binnen het raamwerk van het spel. De game is naadloos geschikt voor zowel mobiele als pc-gebruikers en biedt een uitgebreide platformkeuze. Om de My Crypto Heroes-reis te starten, moeten individuen naar de officiële website navigeren. Het aanmaken van een account biedt twee mogelijkheden: via een Google-account of een Ethereum-portemonnee. Als u voor een Google-account kiest, krijgt u toegang tot drie gratis helden, maar het verkrijgen van extra helden is beperkt. Aan de andere kant geeft het gebruik van een Ethereum-portemonnee volledige spelrechten, waardoor het verzamelen van helden mogelijk wordt. Eenmaal ingelogd, wordt een drietal cryptohelden – MCH Warrior, MCH Tactician en MCH Artist – gratis ter beschikking gesteld. Hoewel het vooruitzicht op het verkrijgen van meer helden aantrekkelijk is, moet worden opgemerkt dat ERC-721-helden in de keten een minimumprijs van 5.000 GUM (0,5 ETH of ongeveer US$ 88) kosten. In het dubbele spelmodussysteem maakt de PvE-modus heldenverkenning in kerkers mogelijk voor ervaringspunten en zeldzame NFT-items, die essentieel zijn voor de voortgang van activa. In de PvP-modus nemen spelers deel aan toernooien en worden topdeelnemers beloond met NFT-items.

Lees verder
Degens en Draken - Spelrecensie

Degens en Draken - Spelrecensie

Degens & Dragons is een web3 play-to-earn-RPG, een NFT-locked on-chain-game. Het is een competitief gevechtstoernooi waarin spelers tegen vijanden strijden, plunderen, upgraden en strijden om Sui-prijzen in een uitdaging van een week. Betreed het rijk van Degens & Dragons, een NFT-onderneming die vaardigheid vereist boven timing in zijn verleidelijke, gepixelde wereld die doet denken aan nostalgische ruimtes. Deze oase viert de avontuurlijke kant van blockchain-enthousiastelingen, onbeschaamd getoond in al zijn glorie. Bereid je voor op een intens toernooi, waar degens hevig strijden om een deel van de hoofdprijzenpot, waarbij ze hun verstand, sluwheid en durf laten zien. Op dit gebied kunnen de regels worden verbogen (niet echt, maar zo klinkt het cooler), waarbij de enige focus ligt op het te slim af zijn van rivalen om de dominantie veilig te stellen. Degens & Dragons is ontwikkeld door Orange Comet Labs op de innovatieve Sui-blockchain en introduceert een competitie in eliminatiestijl in vijf fasen. Overlevenden behalen niet alleen glorie op het klassement, maar strijden ook om substantiële delen van de startprijzenpot van 10.000 SUI.

Lees verder
Gran Saga: Onbeperkt - Gamerecensie

Gran Saga: Onbeperkt - Gamerecensie

Het avontuurlijke MMORPG-vlaggenschip, Gran Saga: Unlimited, is een op anime geïnspireerde openwereldgame die wordt gepresenteerd door METAPIXEL en mogelijk wordt gemaakt door Aptos. In het uitgestrekte virtuele rijk van Gran Saga: Unlimited wagen spelers zich aan verschillende klassen en rollen, waarbij ze samenwerkingen en competities aangaan. Deze MMORPG overstijgt het scherm door persoonlijke ervaringen in het verhaal te verweven, wat resulteert in een evoluerende saga van door spelers aangestuurde intriges en drama. In tegenstelling tot zijn voorganger, Gran Saga, die een vooraf bepaald verhaal bood, voegt GSU de realiteit toe, waardoor spelers een rijk krijgen dat verder gaat dan alleen pixels. De ervaring wordt verbeterd door samenwerking en rivaliteit, terwijl spelers samenwerken voor wederzijds succes of strijden om prestige en beloningen. GSU luidt een ongeëvenaarde MMORPG-reis in, waarin lotsbestemmingen met elkaar verweven zijn en de metanarratieve vorm krijgt.

Lees verder
Momoguru: Legends of Uno - Spelrecensie

Momoguru: Legends of Uno - Spelrecensie

Momoguro: Legends of Uno speelt zich af in de fantastische wereld van Uno Plane en is een verhaalgerichte digitale verzamelbare rollenspel (RPG). In Momoguro: Legends of Uno kruipen spelers in de huid van een Holoself-avatar en wagen ze zich aan boeiende speurtochten om speciale Momo NFT's te verkrijgen. Terwijl ze echter verhalende gameplay verkennen en eraan deelnemen, kunnen spelers formidabele Momobeats samenstellen door fantastische wezens aan te passen en te versterken. Het primaire doel is om de wereld van Uno te beschermen tegen dreigende vernietiging. Het ontgrendelen van nieuwe speurtochten, het verzamelen van unieke Momo's, het combineren ervan en het vervullen van verhaalmissies zijn de sleutel tot vooruitgang in dit meeslepende avontuur. Met een focus op gepersonaliseerde verhalen, teamaanpassing en het behoud van Uno belooft Momoguro een unieke en meeslepende RPG-ervaring. Spelers kunnen potentieel profiteren door waardevolle Momo NFT's te verzamelen, deel te nemen aan lucratieve evenementen, vaardigheden in competitieve gameplay te demonstreren en diensten te verlenen aan medespelers. In het verhaal van Momoguro vindt het Uno-vliegtuig bescherming via de formidabele Holoselves. Deze digitale verzamelobjecten geven toegang tot de verhalende RPG Momoguro: Legends of Uno en de groeiende franchise. Bovendien is het Uno-vliegtuig de thuisbasis van opmerkelijke wezens die bekend staan als 'Momos', die elk de unieke kracht van Momoguro bezitten, waardoor ze kunnen samensmelten en combineren met anderen. Ook leidt deze fusie tot Momobeasts, hybride wezens die de collectieve krachten van hun samenstellende wezens hanteren.

Lees verder
Eldarune - Spelrecensie

Eldarune - Spelrecensie

Eldarune is een door AI aangedreven middeleeuwse RPG met blockchain, met een 4K-verhaallijn, PvP- en PVE-modi voor een meeslepende game-ervaring. Eldarune is een baanbrekende Game Factory die AI-aangedreven games creëert met naadloze interoperabiliteit. De NFT's die binnen Eldarune Factory zijn aangeschaft, zijn veelzijdig inzetbaar in meerdere games. Bovendien voedt het exclusieve token van Eldarune, ELDA, het dynamische ecosysteem en ontgrendelt spannende kansen voor zowel spelers als NFT-enthousiastelingen. Dit visionaire platform belooft een rijk van onderling verbonden game-ervaringen, waarbij het bezit van NFT’s een toegangspoort wordt tot het ontsluiten van spannende avonturen in verschillende AI-aangedreven werelden binnen het Eldarune-universum. Het meest opwindende aspect van ELDA ligt ook in de interoperabiliteit ervan, wat betekent dat ELDA-tokens en NFT's meerdere games binnen het Eldarune-ecosysteem kunnen overstijgen. Of het nu een meeslepend kaartspel is dat lijkt op Hearthstone of een MOBA boordevol actie die doet denken aan Dota of League of Legends, ELDA fungeert als de universele valuta en ontgrendelt grenzeloze spelmogelijkheden. De focus van Eldarune op meerdere ketens ligt momenteel op BNB Chain, wat de toewijding aan innovatie en veelzijdigheid illustreert. Terwijl ELDA de weg vrijmaakt voor onderling verbonden gamingwerelden, stappen spelers in een tijdperk van grenzeloos avontuur, waarin gedeelde middelen en ervaringen elke gaming-inspanning verrijken. In Eldarune verkennen spelers 21 eilanden, veroveren kerkers en vechten tegen krachtige monsters, alleen of met hun clans. Bovendien biedt de game vier verschillende modi, waaronder de Campaign-modus met hoofdpersoon Alec, de Co-Op-modus voor teamlandbouw en spannende PvP-gevechten. Beloningen en upgrades wachten op degenen die slagen in deze diverse gameplay-ervaringen.

Lees verder
Nifty Craft - Spelrecensie

Nifty Craft - Spelrecensie

Nifty Craft, een 2D Sandbox MMORPG, beschikt over een door spelers aangestuurde economie, waarbij grondstoffen worden verzameld, items worden gemaakt, klassenloze gevechten en spannende PvP-gevechten in realtime. Duik in de buitengewone wereld van Nifty Craft, een 2D Sandbox MMORPG die een revolutie teweegbrengt in de game-ervaring. In dit rijk geven spelers vorm aan de economie, waarbij ze elk item met hun eigen bekwame handen smeden. Van de meest bescheiden gereedschappen tot majestueuze pantsers en krachtige wapens: het vakmanschap van avonturiers komt tot leven in door spelers gebouwde structuren, waarbij gebruik wordt gemaakt van middelen die zijn verzameld door toewijding en expertise. Bovendien bloeit de kunst van het zakendoen als spelers zich bezighouden met het kopen, verkopen en verhandelen van uitgestrekte gebieden. Nifty Craft biedt een klasseloos vechtsysteem waarbij je kleding je vaardigheden definieert, waardoor je de vrijheid krijgt om van wapen en pantser te wisselen. Aanpassing aan elke situatie verloopt naadloos, waardoor spelers hun vaardigheden kunnen verfijnen met fantasierijke uitrustingscombinaties. In een rijk vol tegenstrijdige krachten nemen een koning en zijn koninkrijk het op tegen een machtige tovenares op een zoektocht naar ware liefde. Eenmaal in harmonie zoekt ze nu wraak en vrijheid voor mensen zoals zij, waarbij ze monsters oproept om haar zaak te steunen. De koning verlangt naar vrede en biedt beloningen aan voor het doden van de wezens, terwijl de tovenares het volk van de koning verleidt met zoete premies. Als speler is de keuze aan jou: kies een kant of word een huursoldaat en streef alleen winst na door speurtochten voor beide facties te vervullen. In dit meeslepende verhaal is er geen duidelijk goed of fout in het pad dat je volgt.

Lees verder
Uldor Dread Arena - Spelrecensie

Uldor Dread Arena - Spelrecensie

Dread Arena, onderdeel van de Uldor-fantasiewereld, is een web3 MMORPG die zich afspeelt in een door UE5 ontwikkeld universum. Verken een enorme open wereld, dood monsters, doe mee aan PvP-gevechten en gedijen in een door spelers aangestuurde economie. In het mythische rijk Uldor ontpopt Dread Arena zich als een spannend overlevingsspel waarin spelers het hoofd moeten bieden aan meedogenloze golven van ondode krijgers onder leiding van de angstaanjagende Dread King. Alleen de dappersten kunnen het langst volhouden en zowel glorie als toekomstige beloningen verdienen. De arena fungeert als proeftuin voor de innovatieve technologie van Uldor en biedt spelers een kijkje in de epische wereld. Bovendien verloopt de ontwikkeling van Dread Arena in drie belangrijke fasen: Fase 0 richt zich op de essentie, het verzamelen van feedback en het oplossen van bugs. Fase 1 introduceert spelersaccounts, portemonneekoppeling, klassementen en beloningen. Fase 2, de laatste fase, brengt de voortgang van spelers en het potentieel voor spannende toernooien en evenementen georganiseerd door partnerprojecten. Met zijn open wereld en grootschalige PvP-gevechten in factiezones belooft de game epische avonturen. Het land speelt zich af in een wereld die wordt gedeeld door drie rivaliserende facties: Zetan, Karg en Kilan en wordt achtervolgd door opkomende vijanden en eeuwenoude beesten. Spelers kunnen op verkenning gaan, tegen vijanden vechten, missies voltooien en deelnemen aan de spanning van knutselen en PvP. Hoewel Uldor gratis te spelen is, krijgen Guardian- en Furie NFT-houders speciale voordelen, zoals het overslaan van level-ups en toegang tot exclusieve speurtochten en baasgevechten. Omdat nieuwe pepermuntjes nu Generatie 2 zijn, zullen ze minder voordelen hebben dan de eerdere, die nog steeds beschikbaar zijn om te slaan op de officiële website.

Lees verder
Voxie-tactiek - Spelrecensie

Voxie-tactiek - Spelrecensie

Voxie Tactics, een turn-based tactische 3D-RPG, biedt gratis te spelen gameplay. Spelers stellen een team van Voxie NFT's samen voor de verkennings- of gevechtsmodi. Voxie Tactics, een tactische RPG, is geïnspireerd op klassieke tactiekspellen uit de jaren negentig en het begin van de jaren 2000, maar voegt er moderne wendingen en bijgewerkte mechanica aan toe. De game omvat twee hoofdmodi: Exploration en Battling, samen met talloze RPG-gameplay-elementen. Bovendien beschikt het Voxie NFT-project over 10.000 unieke Genesis Voxie-personages, elk met verschillende klassen, rassen, metgezellen, fysieke eigenschappen, wapens, items en visuele cosmetica. De diversiteit zorgt ervoor dat geen twee Voxies in de NFT-serie hetzelfde zijn, waardoor spelers een nostalgische en toch eigentijdse game-ervaring krijgen. Voxie Tactics biedt twee hoofdspelmodi. De verkenningsmodus dompelt spelers onder in een verhaalgestuurde ervaring, waardoor gratis verkenning door verschillende biomen mogelijk is. Spelers ondernemen speurtochten en missies waarbij NPC's, monsters en schurken betrokken zijn. In de Battling-modus presenteert de turn-based gevechtsarena tactische uitdagingen op een op tegels gebaseerde kaart. De richting waarin Voxies kijken, beïnvloedt acties en aanvallen, die vanuit bepaalde hoeken een hoger succespercentage kunnen hebben. Elementen als vuur, ijs en bliksem beïnvloeden vaardigheden, terwijl statuseffecten Voxies kunnen versterken of destabiliseren. Bovendien bevatten PvP-modi, waaronder de arena en extreme arena, gratis te spelen personages en Voxies die eigendom zijn van spelers. Elke Voxie heeft unieke statistieken, energiemeters en klassenopties. De game introduceert ook gezelschapsdieren met verkenningsmogelijkheden, waardoor de gameplay-ervaring wordt verbeterd.

Lees verder
Legioenen en legendes - Spelrecensie

Legioenen en legendes - Spelrecensie

Legions & Legends is een actiegedreven verzamel- en gevechts-RPG die sci-fi- en fantasy-elementen combineert en is ontwikkeld op blockchain-technologie door Azra Games. Azra Games, geleid door CEO Mark Otero en ondersteund door ervaren ontwikkelaars, maakt zich op voor de debuuttitel Legions & Legends. Deze op blockchain gebaseerde ‘verzamel- en gevechts-RPG’ is geïnspireerd op Dungeons & Dragons, Warhammer 40K en het plezier van spelen met vrienden. Met een gespecialiseerde in-game economie en virtuele verzamelobjecten, waaronder NFT’s, belooft Legions & Legends een unieke gevechtservaring. Bovendien kunnen spelers het bevel voeren over legioenen, oorlogsmachines maken, NFT's verhandelen en beloningen oogsten in de dynamische in-game economie. Het spel is bedoeld om het speciale gevoel van vechten met speelgoed na te bootsen. Verrijkt met moderne technologie, creëert het een diep en meeslepend sci-fi-fantasie-universum. Geïnspireerd door de pioniersgeest van de web3-gemeenschap en de gedeelde hoop voor de toekomst, sluit Azra's debuut NFT-kunstcollectie aan bij hun verzamelobjecten en gevechts-RPG. Bovendien stelt dit sci-fi-fantasie-universum spelers in staat legioenen te leiden en krachtige oorlogsmachines te bouwen. Bovendien kunnen spelers in-game NFT's verhandelen en deelnemen aan een nieuwe in-game economie. Magic Eden fungeert als een gemeenschapsgerichte NFT-marktplaats, waarbij hun exclusieve Hopeful NFT's dienen als profielfoto's. Het biedt unieke privileges in het komende Azra Games-universum. Bovendien krijgen NFT-houders toegang tot privé Discord-kanalen met het Azra-team, vroege bètatoegang tot Azra-titels en niet bekendgemaakte voordelen.

Lees verder
Undeads Metaverse - Spelrecensie

Undeads Metaverse - Spelrecensie

Undeads is een modern MMORPG-overlevingsspel met uitgebreide play-to-earn-functies en meer dan 10 verschillende speelbare NFT-middelen om uit te kiezen. In de wereld van Undeads, een multiplayer-MMORPG, vinden spelers een scala aan inkomstengenererende mechanismen waarmee ze cryptocurrency kunnen verdienen terwijl ze een post-apocalyptische metaverse verkennen. Het unieke isometrische model van de game biedt actievolle gevechten tussen twee facties, Zombies en Mensen, die strijden om essentiële hulpbronnen. Spelers moeten onbekende gebieden betreden, hun nederzettingen verdedigen, grondstoffen verzamelen, uitrusting vervaardigen en upgraden, handel drijven, beroepen leren en hun NFT-personages ontwikkelen. Undeads valt op tussen de Web3 GameFi-projecten en richt zich op het creëren van een boeiende, door spelers aangestuurde economie en het bevorderen van een levendige gaminggemeenschap. Met zijn meeslepende VR-games tilt Undeads de game-ervaring naar een ander niveau. In het jaar 2035, in het hart van New Arc City, neemt het experiment van het Rubicon Lab met een biowapen een rampzalige wending als het HÈL-virus uit het laboratorium ontsnapt. Het virus verspreidt zich snel door de metaverse, veroorzaakt chaos en verandert mensen op verschillende manieren. Sommigen veranderen in hersenloze roofdieren met een onverzadigbaar verlangen naar vlees (Zombie NPC), terwijl anderen, bekend als Smart Zombies - Zombie Players, hun intellect behouden maar worden gedreven door een instinctieve honger naar vlees.

Lees verder
Chronos: Dawn of Time - Spelrecensie

Chronos: Dawn of Time - Spelrecensie

Chronos, een 2D-actie-RPG die zich afspeelt in een post-apocalyptische wereld, vereist het vechten tegen felle vijanden en het opbouwen van een imperium terwijl je het begin der tijden verkent in een op NFT gebaseerde economie. Chronos is een side-scrolling RPG voor meerdere spelers die zich afspeelt in een post-apocalyptische wereld waar spelers communiceren in een sociale hub, zich door portalen begeven voor wedstrijden en deelnemen aan verschillende spelmodi zoals team-PvP, survivalarena PvE en gemengde PvE/PvP-gevechten . Door wedstrijden te spelen verdienen ze knutselmiddelen en Dark Aether-tokens, maar hun personages hebben een beperkte energie die geleidelijk wordt aangevuld. Om hun karakters te verbeteren, kunnen spelers kristallen uitgeven aan statistische upgrades en vaardigheidspunten voor speciale vaardigheden. Het uitrusten van wapens en bepantsering is van cruciaal belang, waarbij NFT-items duurzaamheid bieden. Reizigers, de NFT-avatars, worden geleverd met statistische boosts. Spelers kunnen kerkers verkennen, NFT's maken en in-game valuta gebruiken voor Ethereum-beloningen. Het project, dat zich nog in de beginfase bevindt, belooft een leuke en boeiende ouderwetse 2D RPG-ervaring. Chronos valt op zonder crypto-token, maar NFT's zijn een integraal onderdeel, en de gameplay is geïnspireerd op klassieke games, waarbij spelers worden uitgedaagd om obstakels te overleven en monsters te verslaan met behulp van een verscheidenheid aan wapens en vervaardigde items. Het hart van het spel ligt in deze digitale avatars, bekend als Travellers. Ze arriveren op aarde met een onbekende oorsprong en streven ernaar om te overleven en de omringende mysteries te ontrafelen. Reizigers omvatten verschillende vormen, zoals mensachtigen, cyborgs en magische dragers, die elk unieke kenmerken en vaardigheden bezitten voor knutselen, upgrades en kerkeravonturen.

Lees verder
BurgerCities - Spelrecensie

BurgerCities - Spelrecensie

BurgerCities is een blockchain-metaverse met play-to-earn en free-to-play-functies, waardoor gebruikers diverse NFT-middelen kunnen bezitten op Binance Smart Chain. BurgerCities is een play-to-earn blockchain-metaverse op het Binance Smart Chain-netwerk, die NFT-activa aanbiedt en spelers beloont met het BURGER-native token. Door de metaverse te combineren met DeFi, introduceert het MetaFi, waar spelers zich kunnen bezighouden met sociale aspecten terwijl ze NFT's en tokens verhandelen. Bovendien bevat de game NFT-helden, dagelijkse actieve gameplay en bedrijfssimulatie. De metaverse omvat gebouwen zoals de Zwarte Markt voor ketenoverschrijdende handel, de Energiecentrale voor liquiditeitsvoorziening en de Centrale Bank voor beloningen voor mijnbouwinkomsten. Spelers kunnen virtueel land bezitten en huizen aanpassen. BurgerCities wil een revolutie teweegbrengen in gaming door sociale interactie te combineren met financiële mogelijkheden op de BNB Chain. Het belooft een betoverende spelervaring die de toekomst van gamingprojecten vorm zou kunnen geven.

Lees verder
Buitenring MMO - Gamerecensie

Buitenring MMO - Gamerecensie

Outer Ring is een 3rd-person actie-MMORPG met een open wereld die is gebouwd op een sandbox en gebruik maakt van blockchain-technologie om verkenning erg spannend te maken. Outer Ring is een unieke sandbox-actie-MMORPG voor de derde persoon die blockchain-technologie gebruikt om spelers toegang te geven tot een open wereld. In deze sci-fi MMO hebben spelers economische macht, zoeken ze naar legendarische NFT-wapens, vechten ze in spannende PvP-gevechten en verslaan ze gevaarlijke kerkers om epische buit en middelen te krijgen om hun wapens en schepen te verbeteren. Bovendien stelt het innovatieve op tokens gebaseerde economiesysteem spelers in staat activa te maken in de vorm van fungibele of niet-fungibele tokens (NFT's) en deze te verhandelen. Het geeft ze volledige controle over alles in het spel. Met deze play-to-ear-strategie kunnen spelers geld verdienen met de tijd die ze besteden door de NFT's die ze bezitten te verkopen. Outer Ring MMO is een leuk spel en spelers kunnen ook GQ-tokens verdienen op het BNB Smart Chain-netwerk. De game, die zowel op pc als Mac kan worden gespeeld, combineert MMO- en third-person shooter-elementen om spelers spannende gevechten met elkaar te bezorgen. In dit spel, dat zich afspeelt in een sterrenstelsel, zijn er vijf verschillende rassen en drie verschillende groepen die vechten om de controle over planeten en hulpbronnen. Outer Ring heeft een groot en gevarieerd sterrenstelsel met veel verschillende planeten en omgevingen, elk met zijn eigen unieke kenmerken die van invloed zijn op hoe je speelt. Er worden niveauniveaus aan verschillende ruimtes gegeven, wat bepaalt welke bronnen beschikbaar zijn en hoe moeilijk het is om daar te spelen. PvP-gevechten vinden zowel in de normale gameplay als in gesloten arena's plaats, waardoor het mogelijk is om tegen andere mensen te spelen. Met het crafting-systeem kun je ook dingen als uitrusting, voertuigen en schepen maken van belangrijke dingen zoals ijzer, koolstof en helium. Aardbewoners, Va'ans, Orakels, Scavengons en Mechs gebruiken allemaal hun eigen vaardigheden om te vechten voor controle over planeten en hulpbronnen.

Lees verder
Dimensionaal - Spelrecensie

Dimensionaal - Spelrecensie

Dimensionals is het nieuwste spel van Mino Games. Het is een op blockchain gebaseerde NFT RPG met zowel gratis te spelen als te betalen opties. Dimensionals is een nieuw soort NFT-gebaseerde RPG die spelers rechtstreeks in de wereld van WEB3-gaming plaatst. In deze unieke virtuele wereld kun je verschillende dimensies verkennen, elk met zijn eigen helden en paden. In een interessante wending kunnen spelers hun helden voor altijd op de blockchain houden als niet-fungibele tokens (NFT's). Mino Games heeft dit blockchain-spel gemaakt door Pokemon- en Marvel-superhelden te combineren op een manier die goed werkt. Mino Games heeft al een grote groep gamers die ook geïnteresseerd zijn in cryptocurrency. Wanneer Dimensionals uitkomt, zal deze gemeenschap nieuwe hoogten bereiken. Mino Games zegt dat gebruikers die zich aanmelden voor hun "witte lijst" op hun website speciale voordelen krijgen. Ze geven je vroege toegang tot gamecontent en alfafasen, inschrijving op een witte lijst voor toekomstige collecties en toegang tot Discord die niemand anders heeft. In Dimensionals opent de combinatie van web3-gaming en NFT's de deur naar een spannend gaming-universum dat spelers van over de hele wereld zeker geïnteresseerd zal houden. Sinds de oudheid zijn de Genesis Stones de krachtigste dingen in het Dimensionals-multiversum. Ze hebben besloten hoe het gemaakt is en wat het zal worden. Bovendien slapen deze relikwieën, verborgen in culturen over het hele multiversum, wachtend om gevonden en ingeschakeld te worden. Stone kan alleen worden gebruikt door mensen met macht, de gekozen helden die de taak hebben om tussen dimensies te gaan om het multiversum te beschermen. Bovendien is dit soort activering gevaarlijk omdat de grote kracht van de stenen een soort kwaad aantrekt dat wreed, onverzettelijk en geduldig is. Future Dimensionals moeten zich ervan bewust zijn dat het gevaarlijk kan zijn om een Dimensional Stone te vinden en te gebruiken, omdat sommige gevechten de werkelijkheid kunnen verscheuren.

Lees verder
Sidus Heroes - Spelrecensie

Sidus Heroes - Spelrecensie

Sidus Heroes is een WEB3-platformonafhankelijke gaming-metaverse met onderling verbonden kennis, een cryptocurrency-token, unieke Play-to-Earn-functies en een allesomvattend waardesysteem. Sidus Heroes onderscheidt zich als een innovatieve blockchain-MMORPG omdat het AAA en WEBGL combineert in een play-to-earn NFT-ecosysteem. AAA-games hebben grote budgetten, wat betekent dat hun mechanica en graphics zeer geavanceerd zijn. Sidus Heroes, gerund door Babylon.js, GLSL en SideFX Houdini, heeft ook een virtuele 3D-wereld die meeslepend is en op alle apparaten werkt. Met WebGL-integratie kunnen spelers geweldige beelden krijgen zonder dat ze extra plug-ins hoeven te installeren. Bovendien kan iedereen het spel rechtstreeks vanaf de website spelen en zijn er geen geografische beperkingen. In het Sidus Heroes-verhaal zochten mensen uit verschillende blockchain-planeetsystemen, zoals Bitcoione, Avalanya, Polygopus, Tronguan en anderen, hun toevlucht in de onafhankelijke stad SIDUS. Bovendien weerspiegelen hun verschillende uiterlijk, persoonlijkheden en bepantsering de planeten waar ze vandaan komen. Ook kunnen de NFT Heroes uit de Genesis-collectie worden gebruikt als NFT-avatars, om toegang te krijgen tot de SIDUS HEROES-metaverse of om deel te nemen aan de NFT yield farming-service. Dit hulpprogramma heeft veel toepassingen die de helden interessanter en nuttiger maken in het ecosysteem van de game.

Lees verder
Continuum Wereld - Spelrecensie

Continuum Wereld - Spelrecensie

Continuum World is een gratis te spelen MMO waarin spelers vrijelijk NFT's kunnen verkennen, bouwen, verzamelen en het UM-token kunnen verdienen. Continuum World is een massale online multiplayergame waarin spelers vrijelijk kunnen verkennen, gebouwen kunnen bouwen, grondstoffen kunnen verzamelen, een level omhoog kunnen gaan, kunnen concurreren, vrienden kunnen maken en het UM-token kunnen verdienen. Continuum World is een unieke MMO waarmee je gratis kunt spelen en tegelijkertijd geld kunt verdienen. Met de game kunnen spelers een nieuwe wereld verkennen, verschillende soorten gebouwen bouwen en nuttige materialen verzamelen. Met de hulp van een team van gaming- en blockchain-experts beschikt het over de allernieuwste functies. Er zijn ook NFT-activa die rente uitbetalen en een door spelers aangestuurde economie waar veel mensen van houden. Spelers kunnen geld verdienen door grondstoffen te verzamelen, land te bezitten, hun avatars te verhogen, op de markt te handelen, te racen in spannende evenementen en het eigen $UM-token van het spel in te zetten. Het verandert ook de game-industrie en trekt veel spelers aan, omdat het spel leuk is en altijd verandert. De opwindende nieuwe wereld van Continuum is waar Continuum World plaatsvindt. Het heeft interessante dingen zoals drijvende eilanden en unieke planten en dieren. Om een succesvolle UMi-kolonie te maken, moeten spelers onbekend terrein betreden en de vele hulpbronnen en wonderen ervan gebruiken. Door land te verbouwen en de handel met UMi’s te bevorderen, kunnen gebruikers ook met elkaar praten, handel drijven en samenwerken aan projecten. Je kunt wezens vangen, spannende races opzetten en het opnemen tegen andere spelers in Continuum World, wat allemaal bijdraagt aan het meeslepende gevoel van de game.

Lees verder
Eed van Peak - Spelrecensie

Eed van Peak - Spelrecensie

Als avonturier in Oath of Peak kun je prachtig gemaakte 3D-landen verkennen waar je vrienden kunt maken met huisdieren, monsters en andere avonturiers. De MMORPG (Massively Multiplayer Online Role-Playing Game) van Oath of Peak neemt spelers mee naar een mythische en legendarische wereld. Speel de rol van een persoon die graag nieuwe dingen probeert en zorgvuldig gemaakte 3D-landschappen verkent. Deals sluiten met andere ontdekkingsreizigers en vrienden maken met huisdieren, monsters en andere mensen die jouw avontuurlijke geest delen. Bij dit langverwachte spel draait het erom dat het gemakkelijk te spelen is. Het kan op zowel mobiele apparaten als pc's worden gespeeld, zodat een breed scala aan mensen ervan kan genieten. Blockchaintechnologie is wat Oath of Peak uniek maakt. Het verandert de manier waarop de spelers samenwerken en maakt het spel leuker. Spelers kunnen ook $PKTK- en $OOP-tokens, evenals NFT-items en beesten, gebruiken om beloningen te ontvangen. De Godin maakte van de aarde een weelderig paradijs vol hulpbronnen, waar mensen, elfen, geestelijke beesten en andere wezens konden leven en bloeien. Maar toen de Godin vertrok, werden de Boze Geesten jaloers en veranderden deze utopie in een plek waar mensen met elkaar vochten. Aan de andere kant verscheen er een held met een krachtig zwaard, die mensen van verschillende rassen bij elkaar bracht en een moedige strijd leidde tegen de kwaadaardige indringers. Nadat ze deals hadden gesloten met mensen en geestbeesten, veranderden de Elfen in Spirit Benders en konden ze de boze geesten tegenhouden. Tegenwoordig betreden mensen het Aarderijk. Na de oorlog kwam het rijk weer tot leven als een nieuwe generatie Spirit Benders. Ook gebruiken spelers hun Spirit Bender-krachten en de mysterieuze verhalen verteld door de mysterieuze mens om op een heroïsche reis door het Omnispirit Realm te gaan, overwinningen uit het verleden opnieuw te beleven en hun eigen legendes te maken.

Lees verder
De legendarische - Gamerecensie

De legendarische - Gamerecensie

The Fabled is een blockchain-rollenspel (RPG) dat wordt aangedreven door Unreal Engine 5. Spelers kunnen NFT-personages bezitten en ABYS-tokens verdienen door het spel te spelen. The Fabled is een actie-rollenspel dat is geïnspireerd op games als Demon's Souls en de Dark Souls-serie. Het geeft je een unieke Web3-ervaring door blockchain-functies aan de gameplay toe te voegen. Ik zal de game in deze review vergelijken met de Dark Souls-serie om te laten zien hoe vergelijkbaar het is. Ga ook naar een enge, donkere plek met monsters die eruit zien alsof ze rechtstreeks uit een nachtmerrie komen. Bovendien maken de prachtige graphics van het spel het, zelfs in de "hoge" instelling, gemakkelijk om te verdwalen in de wereld. The Fabled toont een wereld die is opgesplitst in de bovenwereld en de afgrond. Dit universum heeft littekens van een ramp die lang geleden heeft plaatsgevonden. In deze setting kunnen spelers kiezen tussen goden, demonen en krijgers voor hun personages. Personages stijgen in niveau en krijgen zeldzame wapens en artefacten die ze sterker maken en nieuwe vaardigheden geven. Het verkennen van de afgrond biedt je ook een breed scala aan gevechtsuitdagingen. De kern van het spel zijn snelle en op vaardigheden gebaseerde gevechten. Er zijn veel manieren om te vechten, zoals met een langeafstandsboog, een snel zwaard met één hand of een krachtig wapen met twee handen. Bovendien kent het spel twee manieren om te spelen: te voet, waarbij spelers zich kunnen specialiseren in gevechten van dichtbij, boogschieten of magie, en vliegen, waarmee ze draken in de lucht kunnen bevechten. ABYS-tokens kunnen worden gebruikt om harde en zachte items van vijanden en niveaus naar de blockchain te verplaatsen. Dit verbetert het uiterlijk en de statistieken van de items.

Lees verder
Champions Arena - Spelrecensie

Champions Arena - Spelrecensie

Champions Arena is een nieuwe turn-based RPG-achtige game gemaakt door Gala Games. Het heeft meer dan 100 NFT-kampioenen en items die kunnen worden verzameld. Champions Arena heeft veel unieke NFT Champions en andere items, met meer dan 100 stuks. Vecht in realtime tactische gevechten door je kampioenen erop uit te sturen of te besturen om missies te voltooien. Gebruik uitrusting, spreukkaarten en vaardigheden strategisch om het meeste uit uw team te halen. Ook legt de game veel nadruk op het bouwen van je kaartspel en het samenstellen van kleine kaarten om krachtige vaardigheden te ontgrendelen. Met aanpassingsopties kun je je kampioenen uit verschillende mythologieën, sciencefiction en geschiedenis eigen maken en ze helpen een hoger niveau te bereiken. Verken onbekende gebieden, werk samen om ze over te nemen en vecht hevige PvP-gevechten. Neem deel aan verhaalcampagnes die je geïnteresseerd houden en versla de Tower of Trial voor beloningen en plezier. De prachtige animaties en graphics van de game zorgen ervoor dat het een game-ervaring van het hoogste niveau is, vergelijkbaar met AAA-games. Het onderscheidt zich van andere play-to-earn-spellen omdat het werkelijk prachtige graphics heeft. Ook neemt de campagnemodus spelers mee door verschillende niveaus, eindigend met een gevecht in een kasteel. Kampioenen en op kaarten gebaseerde aanvallen worden gebruikt om in turn-based gevechten met kampioenen te vechten. Elke kaart heeft zijn eigen kwaliteiten, en als je ze samenvoegt, worden ze sterker. De game heeft sologevechten, maar ook PvP, coöpmodus en speurtochten om middelen te verzamelen. Als je een gevecht wint, krijg je nieuwe spreuk- en vaardigheidskaarten. De Tower of Trials is een moeilijke manier om waardevolle beloningen te krijgen. Een premium summoning-optie garandeert dat je kampioenen krijgt en dat er niets ergs zal gebeuren.

Lees verder
Tiny World - Spelrecensie

Tiny World - Spelrecensie

Tiny World is een blockchain-metaverse game die je kunt spelen op het Binance Smart Chain-netwerk. Als je speelt om geld te verdienen, kun je Tiny Hero NFT's krijgen. Tiny World is een revolutionair blockchain-spel dat NFT-, DeFi- en gaming-elementen combineert op een manier die goed werkt. Het heeft ook een breed scala aan producten en een divers ecosysteem, zoals Tiny Farm, een compleet DeFi-systeem met Yield Aggregator, Liquidity Mining, NFT Farming en meer. Tiny Kingdom is een handelsspel waarbij je niets hoeft te doen om beloningen te verdienen. Je kunt ook strijden om bovenaan verschillende klassementen te staan. In dit simulatiespel bouw en verdedig je je eigen kerker terwijl je beloningen van andere spelers ontvangt. Sluit je portemonnee aan en gebruik het $TINC-token om een mysteriebox te kopen met helden van verschillende niveaus en zeldzaamheden. Zo begin je aan je avontuur. Dompel jezelf onder in de wereld van Tiny World en geniet van hoe goed de NFT's, DeFi en leuke gameplay allemaal samenwerken.

Lees verder
Dimensie X - Spelrecensie

Dimensie X - Spelrecensie

Dimension X is een strategisch rollenspel gemaakt door Crypthulu Studios op de Flow blockchain. Het speelt zich af in de spannende wereld van stripboeken en heeft zowel Free-to-Play- als Play-to-Earn-functies. Dimension X laat spelers verdwalen in een wereld die altijd verandert en gebaseerd is op de spannende wereld van stripboeken. In dit strategische rollenspel heeft een vreselijke gebeurtenis wezens met superkrachten en speciale vaardigheden bevrijd. Deze vaardigheden worden gedeeld door mensen, buitenaardse wezens en monsters. Gebruik NFT-helden om tegen schurken te vechten, een level omhoog te gaan en je aan te sluiten bij een factie in zware competities. Als een Play-to-Earn-game op de Flow blockchain kunnen spelers tokens zoals het $DMX-token verdienen om nieuwe helden te maken. Spelers kunnen ook op een heroïsche reis gaan en spannende beloningen verdienen door een combinatie van gratis te gebruiken Sidekicks en generatieve helden te gebruiken. Door de kracht van Element X vrij te geven, kun je ontdekken hoeveel het universum van Dimension X kan doen.

Lees verder
Het Beacon - Spelrecensie

Het Beacon - Spelrecensie

The Beacon is een fantasy-roguelike-spel gebouwd op de Arbitrum Blockchain. Het combineert sociale gameplay in RPG- en MMO-stijl met NFT's om een dynamische game-ervaring te creëren. The Beacon is een spannend spel dat actie-RPG en roguelike-elementen combineert om spelers in een gevaarlijke fantasiewereld te plaatsen. The Beacon is een roguelike-spel met functies als 'permadeath' en 'procedureel gegenereerde niveaus', waardoor elke playthrough anders en moeilijk is. Spelers gaan kerkers binnen met een gekozen wapen en vinden onderweg upgrades. Deze upgrades gaan echter verloren als de kerker klaar is, ongeacht wie er levend uitkomt. Omdat de kerkers voortdurend veranderen, is elke reis anders, wat het een spannende en zware ervaring maakt. Het feit dat spelers nooit weten of ze met hun waardevolle uitrusting terug zullen keren naar hun veilige haven of ze allemaal zullen verliezen tijdens hun dappere achtervolging, maakt The Beacon interessanter. Spelers in The Beacon kunnen spannende solo-kerkerruns maken om NFT te krijgen door tegen monsters te vechten en langs vallen te komen. Ze kunnen ook samenwerken met vrienden voor een coöperatieve kerkercrawl, waarbij ze de buit delen en plezier hebben. De game stimuleert zelfexpressie en maatwerk via het huisvestingssysteem, waarmee spelers hun eigen stijl kunnen versieren en laten zien. Zelfs als een speler nog geen personage heeft, krijgt hij standaardkleding en een huis in het spel met basismeubilair. Naarmate je personage een hoger niveau bereikt, kun je toegang krijgen tot nieuwe functies, wat bijdraagt aan de algehele diepgang van het spel. The Beacon is een compleet spel dat je gratis kunt spelen. Het laat mensen die nog nooit blockchain-games hebben gespeeld zien wat ze zijn en wat de voordelen van web3-technologie zijn.

Lees verder
Legenden van Venari - Spelrecensie

Legenden van Venari - Spelrecensie

Legends of Venari is een RPG die zich afspeelt in het mysterieuze land Caerras, waar vreemde wezens genaamd venari leven. The Legends of Venari is een rollenspel dat spelers in een wereld vol magische wezens plaatst. Legends of Venari is een spannend spel om te spelen vanwege de unieke kunststijl, het interessante achtergrondverhaal en de leuke gameplay. Kruip in de huid van een ervaren monstertemmer op een zoektocht om alle Venaris te verzamelen die verspreid zijn over het enorme universum van de game. Legends of Venari, geïnspireerd op populaire titels als Pokémon, gebruikt een eenvoudige methode om Venaris te vangen. Spelers kunnen de wezens laten verschijnen en vangen door aas op de juiste plaatsen te plaatsen en geduldig te wachten. Uw kansen op het krijgen van een Venari zijn afhankelijk van hoe sterk uw uitrusting is. Je kunt ook je kansen vergroten om deze fascinerende wezens te krijgen door je uitrusting te upgraden met goud en ervaringspunten die je verdient terwijl je speelt. Het is belangrijk om te weten dat één aas één Venaris kan opleveren.

Lees verder
Maanrobots - Spelrecensie

Maanrobots - Spelrecensie

Moon Robots is een leuk P2E-spel dat wordt uitgebracht op de Harmony One-blockchain. Het heeft elementen van strategie- en RPG-spellen. Moon Robots brengt een spannende Strategie/RPG P2E-game uit die wordt aangedreven door NFT's en DeFi. De game wordt uitgebracht op de Harmony-blockchain, die snel en veilig is. Het gekozen netwerk biedt spelers een vlotte en betrouwbare manier om games te spelen. Het sterke GameFi/P2E-ecosysteem van Harmony geeft de game de beste kans om het goed te doen. Robot Hero NFT's, Moon Land NFT's, Item NFT's en het $OIL-token zijn allemaal belangrijke onderdelen van het spel. Moon Robots valt op omdat het volledig wordt ondersteund door de blockchain. Dit betekent dat het geen servers of clients nodig heeft om spelergegevens te verwerken en op te slaan. Een webgebaseerde client maakt het voor zowel desktop- als mobiele gebruikers beter om games te spelen. Om het $OIL-token en waardevolle voorwerpen te verkrijgen, moeten spelers hun robots en land gebruiken.

Lees verder
Mist - Spelrecensie

Mist - Spelrecensie

Mist is een op blockchain gebaseerd actie-rollenspel (RPG) met dynamische gevechten en meeslepende open-wereldinstellingen. Verzamel NFT's, vecht tegen epische monsters en verdwaal in een onverslaanbare MMO-ervaring. Mist is een uniek Action Role-Playing Game (ARPG) met een werkelijk unieke en dynamische manier van vechten waardoor het opvalt in de enorme wereld van MMO's. Met het Mist Gameverse Framework worden spelers ondergedompeld in een enorme, open-wereld MMORPG waar ze elk soort avontuur kunnen beleven dat ze maar willen. De game biedt je veel keuzes, zoals twee facties, acht karakterrassen en negen karakterklassen, zodat je je eigen pad kunt bepalen. Mist valt op omdat je NFT-land en -items kunt bezitten, wat de manier verandert waarop mensen denken over spelen om te verdienen.

Lees verder
Swords of Blood - Hack-and-Slash RPG - Spelrecensie

Swords of Blood - Hack-and-Slash RPG - Spelrecensie

Swords of Blood, de baanbrekende hack-and-slash-RPG, is de eerste aankomende AAA-game van hoge kwaliteit F2P op de Polygon-blockchain. Swords of Blood is een aanstaande mobiele en pc-game die zal voortbouwen op de bekroonde mobiele game van Artifex Mundi uit 2019. De game belooft leuk te worden omdat het snelle gevechten, prachtige graphics en een diep verhaal heeft. Het heeft een free-to-play-model en een pay-to-own-model. Het doel is om spelers plezier en entertainment te bieden. Bovendien kan de game op zowel mobiele als pc-platforms worden gespeeld, omdat het platformonafhankelijk is. Hit Box Games LLC, gerund door de CEO en gamedirecteur van Artifex Mundi, heeft de rechten gekocht om Swords of Blood, de originele mobiele game, te publiceren en te wijzigen.

Lees verder
Wijziging - Spelrecensie

Wijziging - Spelrecensie

Alterra wacht op je in Alteration, een play-to-earn NFT-game van de volgende generatie met turn-based RPG en Scandinavische mythologie, ontwikkeld door Legend Has It. Stap in de meeslepende wereld van Alteration, een next-gen play-to-earn NFT-game die zich afspeelt in het uitgestrekte rijk van Alterra. Deze unieke game-ervaring combineert turn-based gevechten, RPG-elementen en een boeiende draai aan de Noordse mythologie. Met zijn adembenemende handgetekende beelden en een 2.5D-aanpak biedt Alteration een stijlvolle en strategische gameplay-omgeving. Bereid je voor op intense PvP-gevechten waarbij NFT's een grote rol zullen spelen en spelers voordelen en de kans op hoge inzetten en beloningen zullen geven. Bovendien kun je in dit baanbrekende spel om te verdienen de allernieuwste AI-technologie en door gebruikers gegenereerde NFT's gebruiken om je eigen odyssee te creëren, waarmee je de weg vrijmaakt voor de toekomst van Web 3.0-gaming.

Lees verder
Outland Odyssey - Spelrecensie

Outland Odyssey - Spelrecensie

Ontketen je strategische vaardigheden in het op Solana gebaseerde spel terwijl je nieuwe planeten ontdekt, grondstoffen ruilt, leiding geeft aan je vloot en deelneemt aan spannende PvP-gevechten. Bereid je voor op een spannend avontuur in "Outland Odyssey"! Dompel jezelf onder in deze actie-RPG die zich afspeelt in een vervagende metaverse op de rand van de ondergang. Als dappere avonturier is het jouw missie om buitengewone wezens, bekend als Zeds, te jagen, te vangen en te trainen. Deze door steampunk geïnspireerde wereld fascineert met zijn opbeurende verhaallijn, die een gevoel van hoop wekt dat de wereld kan worden gered. Neem deel aan snelle gevechten, ontwijk en sla vijanden met realtime precisie. Ontketen standaardaanvallen en meesterlijk gerichte speciale bewegingen, vergelijkbaar met een snelle MOBA-ervaring. Met een team van loyale Zeds aan je zijde, gevangengenomen en getraind als bondgenoten, wordt de PvP-strijd nog spannender. Maar onthoud: het gaat niet alleen om vechten.

Lees verder
XANA Metaverse - Spelrecensie

XANA Metaverse - Spelrecensie

XANA is een op NFT gebaseerde blockchain-infrastructuur en een robuust DApps-platform dat op maat is gebouwd voor de Metaverse. XANA is een op maat gemaakte architectuur met EVM die speciaal voor de Metaverse is gemaakt. Het is compatibel met alle veelgebruikte portemonnees, verbonden met alle belangrijke blockchains en wordt al gebruikt door toonaangevende organisaties en internationale bedrijven. Het universeel compatibele XANA Metaverse-programma omvat Avatars, Lands, Worlds, verschillende NFT-producten, robuuste SNS-functies en onbeperkte games.

Lees verder
Pulsar - Realtime strategie- gamerecensie

Pulsar - Realtime strategie- gamerecensie

Pulsar is een Massively Multiplayer Online (MMO) Real-Time Strategy (RTS)-game waarin spelers over de hele wereld mijnen, bouwen en vechten om de heerser van Pulsar te worden. Pulsar is een MMORPG die de mechanisch en economisch uitdagende game-ervaring van RTS-games zoals Starcraft combineert met een echte MMORPG-setting. Om zowel de buitenaardse bewoners van Pulsar als de omliggende rijken te verslaan, mijn, bouw en verover. Een realtime ervaring samen met honderdduizenden andere spelers. Spelers van over de hele wereld mijnen, bouwen en vechten mee in het MMO Real-Time Strategy-spel. Spelers kiezen wie Pulsar bestuurt. Bouw je leger en basis zodat je de kerkers onder de oppervlakte van de planeet kunt verkennen. Ga ook de strijd aan met andere spelers om jezelf te vestigen als het meest dominante imperium in het Pulsar-universum. Onze groep zet zich in voor het creëren van hoogwaardige Web3-game-ervaringen die voor iedereen beschikbaar zijn. Het is altijd gratis om Pulsar te spelen. Spelers hoeven geen NFT's of $PLSR, het oorspronkelijke token van het spel, te kopen om deel te nemen. Bovendien kunnen vrije spelers grondstoffen delven, infrastructuur bouwen en het Pulsar-universum verkennen door hun eigen NFT's te bouwen, NFT's van andere spelers te lenen of grondstoffen van de Imperial Bank te kopen. Gratis spelers hebben toegang tot het Pulsar-universum, maar kunnen hun eenheden, land of $PLSR niet overdragen. Bovendien wordt het geld dat ze genereren gedeeld met de grondeigenaar.

Lees verder
Dark Throne: een door demonen geteisterde RPG verkennen met NFT's en helden

Dark Throne: een door demonen geteisterde RPG verkennen met NFT's en helden

De wereld van "Dark Throne" is een RPG boordevol actie, geïnspireerd op het "hack and slash"-genre. De game speelt zich af in een duister fantasierijk dat wordt geplaagd door demonen en biedt spelers de kans om verschillende helden te belichamen, zoals de Paladin, Assassin en Demon Hunter, elk met verschillende vaardigheden en gevechtsstijlen. De verhaallijn draait om het koninkrijk Balos, verbrijzeld door duisternis en demonische invasie, waardoor overlevenden op een missie worden geduwd om hun wereld te verlossen van de kwaadaardige krachten. De game biedt met name uitzonderlijke graphics en gameplay-onderdompeling, wat wordt toegeschreven aan Jeehyung Lee, een kunstenaar die bekend staat om zijn werk met Marvel en DC Comics, die heeft bijgedragen als art director. Het artikel benadrukt het gebruik van NFT's in de vorm van totems, die speelbare personages vertegenwoordigen en zowel verzamelbare als praktische in-game voordelen bieden. Met willekeurig gegenereerde kerkers, diverse vijanden en een play-to-earn-concept biedt 'Dark Throne' een toegankelijke maar toch adrenaline-aangedreven game-ervaring die spelers uitdaagt om strategieën te bedenken, demonen te bevechten en te triomferen over de krachten van het kwaad. De integratie van blockchain-technologie, waarschijnlijk voor het bezit en beheer van activa, biedt een innovatieve game-ervaring die de groeiende trend van blockchain in gaming weerspiegelt. De samenvatting wordt afgesloten met het benadrukken van het potentieel van de game om een boeiend, snel en lonend avontuur te bieden aan spelers met verschillende vaardigheidsniveaus.

Lees verder
Aqua Farm - Spelrecensie

Aqua Farm - Spelrecensie

Aqua Farm is een op blockchain gebaseerde Adventure RPG-game die een play-to-earn-structuur volgt. Het zal beschikbaar zijn op Android, iOS en pc, en is gebouwd op het Polygon blockchain-netwerk, dat is gebaseerd op Ethereum Layer 2. Spelers kunnen samen met hun Aree de uitgestrekte oceaan van Aqua World verkennen en deze versterken via verschillende speurtochten. en avonturen. Naarmate de Aree van spelers sterker wordt, ontgrendelen ze uitdagendere missies en kerkers die grotere beloningen opleveren. Door deel te nemen aan verschillende gameplays kunnen spelers Power Of Deep Ocean (PODO)-tokens verdienen, die kunnen worden gebruikt om Aree Shards (AES)-tokens te farmen en in te zetten.

Lees verder
Donkere grenzen - Gamerecensie

Donkere grenzen - Gamerecensie

Koop een ruimtepak en stort je midden in de actie in dit futuristische sci-fi ruimte-NFT-spel, 'Dark Frontiers'. Het is het nieuwste, gegamificeerde ruimterijk dat wordt bestuurd door door Gamestarter geproduceerde DAO. Terwijl ze de gamified metaverse betreden, zullen spelers hun eigen ruimteschip besturen om nieuwe planeten te verkennen, vijanden te verslaan, gilden te creëren en nieuwe en onderscheidende NFT's te veroveren die kunnen worden gebruikt voor constructie of verkocht op open markten. In Dark Frontiers worden verschillende kansen gedekt door het $DARK-token.

Lees verder
Burgerconflictspel - Spelrecensie

Burgerconflictspel - Spelrecensie

Citizen Conflict is een op RPG-metaverse gebaseerde game die zich afspeelt in een futuristisch ecosysteem op het ETHER-eiland, ook bekend als de dystopische stad, met een verscheidenheid aan verschillende gameplay. Citizen Conflict Game: speel en verdien in Dystopian Sci-Fi Team-based Shooter Blockchain Game, het is een veelbelovend gratis te spelen, play-to-earn AAA-spel Citizen Conflict. De game is gebouwd op Unreal Engine 5, een teamgebaseerd third-person shooter-spel. De game speelt zich af in het jaar 2101 en heeft een volledig futuristisch landschap, dat ons doet denken aan het zeer populaire Cyberpunk2077.

Lees verder
Cryptobots - Spelrecensie

Cryptobots - Spelrecensie

Cryptobots is een leuk, creatief, vecht-om-verdien-PvP-spel. De game biedt volop verdienmogelijkheden waarbij spelers ook NFT's kunnen produceren, bouwen en huren. De game heeft een verslavende gameplay en is een veelbelovende play-to-earn-game. De aarde is een lang vergeten droom en iedereen is op weg gegaan naar de melkweg die zich in de ruimte bevindt. Er is geen officiële regering en niemand die leiding kan geven. Bots zijn echter wat overblijft van eerdere technologieën.

Lees verder
Eedgebonden spel - Spelrecensie

Eedgebonden spel - Spelrecensie

Oathbound is een gratis te spelen blockchain-game die je moet spelen en die het beste van fantasierijke MMORPG's combineert met play-to-earn-gameplay. De game biedt tactische gevechten, gevestigde RPG-klassesystemen en een door spelers aangestuurde economie. Het biedt een unieke game-ervaring voor spelers die fan zijn van fantasierijke MMORPG's en blockchain-games. Oathbound is de perfecte keuze voor spelers die op zoek zijn naar een spannende en lonende game-ervaring.

Lees verder
Kosmische Eilanden - Spelrecensie

Kosmische Eilanden - Spelrecensie

Cosmic Isles is de ultieme metaverse-gebaseerde, play-to-earn RPG-game waarin zowel ontwikkelaars als de community games en ervaringen kunnen creëren. Hier hebben spelers de mogelijkheid om de metaverse van hun dromen te bouwen en vorm te geven, met de nadruk op door spelers aangestuurde inhoud en verdienmogelijkheden. De game biedt een ongeëvenaard niveau aan spelerscreativiteit en betrokkenheid van de gemeenschap, waardoor het een unieke en zeer boeiende game-ervaring wordt. Spelers gaan met hun Kosmische Avatars op pad om middelen te verzamelen, zodat ze zichzelf kunnen bewapenen.

Lees verder
Copium Wars - Spelrecensie

Copium Wars - Spelrecensie

Copium Wars is een blockchain-game die je moet spelen en die spelers de mogelijkheid biedt om beloningen te verdienen door middel van gameplay en zeldzame Non-Fungible Tokens (NFT's) te verzamelen. De NFT's van de game zijn uniek en zeer begeerd door spelers, waardoor een extra laag spanning en waarde aan de game wordt toegevoegd. Spelers kunnen cryptocurrency verdienen en zeldzame NFT's verzamelen naarmate ze verder komen in het spel. De NFT's in Copium Wars zijn uniek en kunnen niet worden gerepliceerd, waardoor ze zeer waardevol en gewild zijn bij spelers.

Lees verder
Alle gamingnieuws
Yield Guild Games: Web3-gemeenschap versterken door middel van toppen, initiatieven en innovatie

Yield Guild Games: Web3-gemeenschap versterken door middel van toppen, initiatieven en innovatie

Yield Guild Games hield onlangs de Web3 Community Summit, waar aankomende Web3-games werden getoond en mensen werden aangemoedigd om te spelen. Het evenement trok veel mensen en liet zien dat YGG nog steeds toegewijd is aan Web3-technologie, ook al verandert de markt. Het YGG-project Web3 Metaversity heeft de gemeenschap meer macht gegeven en het Guild Advancement Program moedigt mensen aan om deel te nemen. De Web3 Games Summit vindt plaats in november. Het wordt een week van hackathons, esports en gesprekken over hoe Filippino's kunnen worden geholpen succesvoller te worden in de Web3-ruimte. YGG is een leider in het veranderende Web3-landschap vanwege zijn wereldwijde bereik, partnerschappen en nieuwe ideeën. Ook al zijn er problemen, YGG blijft positief en ziet een mooie toekomst.

Lees verder
Rooniverse migreert naar ImmutableX

Rooniverse migreert naar ImmutableX

Een ander blockchain-gamingproject besluit Solana te verlaten en naar Immutable te springen. Web3-gamestudio XP Foundry kondigt officieel aan dat het de on-chain-activa van zijn mobiele game Rooniverse overdraagt van Solana naar ImmutableX. Voorafgaand aan XP Foundry zijn er al verschillende andere blockchain-games gemigreerd van de Solana-blockchain. Immutable X wint solide grip met een geleidelijke toename van blockchain-projecten

Lees verder
The Sandbox Expansion: Enhancing Metaverse Gaming with Sviper's Creative Powerhouse

The Sandbox Expansion: Enhancing Metaverse Gaming with Sviper's Creative Powerhouse

The Sandbox Expansion will Bolster its Metaverse Gaming Experience With SviperThe Sandbox is growing by buying Sviper. This will help the Sandbox build its Web3 metaverse and make the blockchain game feel more real.The Sandbox, a Web3 blockchain game, continues to progress and expand as it reaches Germany in its newest acquisition. In its recent buy, The Sandbox has now Hamburg-based game development studio Sviper under its umbrella. Sviper boasts a senior-level development team, skilled engineers, and a creative talent pool. Sviper’s resource pool will now assist The Sandbox, a blockchain subsidiary company of Animoca Brands. The goal of the acquisition is to make the experience more immersive by adding more metaverse, social, and game elements. “The Sandbox’s German team is a creative powerhouse that is already advancing the gameplay possibilities available to our internal teams and The Sandbox creators at large,” Borget added. “From adding social features to designing rules creators can use to prototype game logic to implementing powerful multiplayer features, our Hamburg team is supercharging the metaverse’s creative potential.” In 2016, Sviper came to the scene and got famous for its creative collaborations with major brand partners and experienced team members. The acquisition now expects Sviper to enhance The Sandbox by introducing fresh social features, multiplayer gameplay choices, and Game Maker capabilities for content creators. Agnitio Capital served as the M&A consultant for Sviper in relation to this agreement.“We’ve built a high level of trust with The Sandbox Germany team as they’ve demonstrated tremendous innovation and quality by both working with major partners and ideating on new gameplay concepts," said Arthur Madrid, CEO of The Sandbox.

Lees verder
Animoca Brands $MOCA Token Changes Web3 Gaming!

Animoca Brands $MOCA Token Changes Web3 Gaming!

In the vast and ever-evolving universe of blockchain and web3 gaming, a new star has emerged, captivating the imagination of enthusiasts and innovators alike. The Moca Foundation, a beacon of progress closely aligned with the esteemed Animoca Brands, has unveiled something that's not just another token in the crypto cosmos. This, my friends, is the dawn of the $MOCA token era, a pivotal moment that's about to redefine the boundaries of digital realms. Let me take you on a journey through the multifaceted world of $MOCA, a token that's about to become the heart and soul of the Moca Foundation's web3 ecosystem. Imagine a digital asset that transcends the traditional roles of cryptocurrencies, designed not for mere speculative trading but as a cornerstone of a flourishing web3 network. This is $MOCA, a token meticulously crafted to fuel growth, foster cultural exchanges, and empower community governance in ways we've only begun to dream of. Remember the early days of web3 gaming, when the concept itself was a mere blip on the radar of the digital universe? Fast forward to today, and we find ourselves on the cusp of a new era, thanks to innovations like the $MOCA token. It's designed to be the lifeblood of the Moca Foundation's ecosystem, driving development and unlocking a treasure trove of possibilities. It's the kind of game-changer that reminds me of the first time I stumbled upon a web3 game, a moment of revelation about the untapped potential of blockchain technology in gaming.

Lees verder
De ultieme gids voor gaming op basis van blockchain: zeven baanbrekende titels

De ultieme gids voor gaming op basis van blockchain: zeven baanbrekende titels

Begin je reis naar de toekomst van gaming door zeven games van dichtbij te bekijken die voorop lopen in de blockchain-revolutie. Bekijk de fantasierijke werelden die grote namen in de branche hebben gemaakt, zoals Skrice Studios, HyperMove, Champions Arena, Raini: The Lords of Light, Sorare Football, Parallel en Endless Clouds. Heroes of Mavia is het "eerste AAA" blockchain-basisbouwerspel, en HyperMove is een meeslepende pre-alpha first-person shooter. Elke game voegt nieuwe gameplay-elementen toe die perfect werken met de allernieuwste blockchain-technologie. Dit artikel gaat over de mensen, dingen en redenen achter deze innovatieve games. Het laat ook zien hoe gaming en blockchain de spelerservaring in de toekomst zullen veranderen, door te kijken naar Play-to-Earn, NFT-integratie en de verschillende in-game economieën.

Lees verder
Fortune Slips, Blockchain-technologie en een mooie toekomst: Axie Infinity pronkt met functies

Fortune Slips, Blockchain-technologie en een mooie toekomst: Axie Infinity pronkt met functies

Sky Mavis, het creatieve brein achter Axie Infinity, heeft twee features uitgebracht die het spel zullen veranderen. Deze functies zullen een nieuw tijdperk in blockchain-gaming inluiden, wat een enorme stap voorwaarts zal zijn voor de game-industrie. In dit artikel wordt dieper ingegaan op hoe ingewikkeld de nieuwste toevoegingen van Axie Infinity zijn: de baanbrekende Fortune Slips en het gebruik van de allernieuwste blockchain-technologie. Ontdek de mensen, dingen en redenen achter deze grote veranderingen terwijl we leren over Atia's zegen, Fortune Slips, en hun aandeel in Axie Part Evolution. Met hulp van enkele inders duikt onze analyse in de blockchain, slimme contracten en niet-fungibele tokens (NFT's) die Axie Infinity aandrijven en hebben bijgedragen aan de snelle opkomst van het spel. Bekijk een volledige vraag-en-antwoordsessie waarin wordt uitgelegd hoe de game werkt en waarin belangrijke vragen worden beantwoord. Terwijl we de reis van Axie Infinity volgen, van het uitzoeken hoe om te gaan met cyberbeveiligingsproblemen tot het plannen van strategische groei en nieuwe manieren om te spelen, kunnen we zien hoe het bedrijf van plan is zichzelf in 2023 agressief te vernieuwen. Kom met ons mee terwijl we kijken naar de successen van Axie Infinity , worstelingen en een toekomst die zal worden gevormd door het vermogen van het bedrijf om zich aan te passen en met nieuwe ideeën te komen in een digitale gamingwereld die altijd verandert.

Lees verder
Het verleden herbeleven met LimeWire Game: een Web3-project waarbij de muziekindustrie betrokken is

Het verleden herbeleven met LimeWire Game: een Web3-project waarbij de muziekindustrie betrokken is

De vroege jaren 2000 waren een revolutionaire periode voor de muziekindustrie, toen er peer-to-peer services voor het delen van bestanden, zoals LimeWire, opkwamen. Met LimeWire konden gebruikers gratis muziek en films delen en downloaden, wat in die tijd een doorbraak was. Met de opkomst van digitale muziekplatforms zoals iTunes raakte LimeWire echter achterhaald en stopte het in 2010. Snel vooruit naar 2023, LimeWire is nieuw leven ingeblazen in Web3 en er is een muziekdownloadspel genaamd LimeWire Game uitgebracht. De game simuleert een oud Windows-besturingssysteem waarop LimeWire-software draait. Hiermee kunnen spelers de nostalgie van de vroege jaren 2000 herbeleven.

Lees verder
Polker's integratie van poker, NFT's en Blockchain voor play-to-earn-ervaringen

Polker's integratie van poker, NFT's en Blockchain voor play-to-earn-ervaringen

Gamers moeten rekening houden met de baanbrekende combinatie van poker, NFT's, blockchain en play-to-earn-functies die Polker biedt. Als pionier in de game-industrie opent de recente lancering van Polker in de Epic Games Store spannende mogelijkheden voor een uitgebreide spelersbasis. Met de innovatieve PKR Pass kunnen spelers waardevolle bezittingen ontgrendelen en deelnemen aan dynamische seizoenen met nieuwe NFT's, kaarten en uitdagingen. NFT's dienen ook als dealers in pokerrooms en bieden unieke voordelen en vermenigvuldigers, waardoor diepte en strategie aan de gameplay worden toegevoegd. Bovendien belooft Polker's toekomstige integratie van NFT's in minigames een nog veelzijdigere game-ervaring. Dit artikel onderstreept hoe de innovatieve aanpak van Polker het traditionele gamen een nieuwe vorm geeft, waardoor het niet alleen vermakelijk maar ook potentieel lucratief wordt in de wereld van blockchain en NFT's. In dit artikel duiken we in de innovatieve combinatie van poker, blockchain-technologie en niet-fungibele tokens (NFT's) met Polker, een baanbrekende speler in de game-industrie. Naarmate het gaminglandschap evolueert, heeft Polker niet alleen de uitdagingen in de sector doorstaan, maar deze ook omarmd door een strategische lancering in de Epic Games Store om een breder publiek te bereiken. Dit stuk onderzoekt de unieke kenmerken van Polker, waaronder de PKR Pass, een toegangspoort tot speel-om-verdienmogelijkheden, en de integratie van NFT's als dealers in pokerrooms. We kijken ook naar de toekomst, waar NFT's hun nut zullen uitbreiden naar minigames, een revolutie teweegbrengen in de traditionele game-ervaring en de weg vrijmaken voor een spannend 2024 in de blockchain- en gaming-industrie. Polker, een pionier in de game-industrie, heeft het potentieel van blockchain-technologie en niet-fungible tokens (NFT's) benut om een innovatief online gamingplatform te creëren dat poker combineert met play-to-earn-functies. Deze mix van traditioneel poker met de allernieuwste blockchain- en NFT-technologie is een cruciale trend in de game-industrie. Polker heeft onlangs een belangrijke stap gezet door de Epic Games Store te lanceren, een strategische beslissing gericht op het veiligstellen van zijn positie in het snel evoluerende gaming- en blockchain-landschap. Ondanks de uitdagingen waarmee de game-industrie de afgelopen jaren te maken heeft gehad, heeft Polker veerkracht en aanpassingsvermogen getoond en zichzelf gepositioneerd als een vooruitstrevende speler. De beslissing om lid te worden van de Epic Games Store, bekend om zijn brede populariteit in de gaminggemeenschap, biedt Polker een grotere zichtbaarheid en toegankelijkheid. Deze stap gaat niet alleen over beschikbaarheid; het is een strategische stap die nieuwe mogelijkheden opent voor groei, samenwerking en betrokkenheid. De PKR Pass is een centraal onderdeel van Polkers play-to-earn-model en biedt spelers de mogelijkheid om waardevolle bezittingen te verdienen. De pas werkt op een gelaagd systeem, waarbij pashouders van een hoger niveau betere kansen hebben op het ontvangen van willekeurige NFT's en exclusieve activa voor het aanpassen van hun NFT's. Deze gelaagde aanpak voegt opwinding en motivatie toe aan spelers om vooruitgang te boeken binnen het systeem. Polker introduceert een unieke seizoensstructuur in de PKR-pas en koppelt deze aan de zeldzaamheid en beschikbaarheid van NFT's. Elk seizoen brengt nieuwe NFT's, kaarten, uitdagingen en verleidelijke voordelen met zich mee, waardoor voortdurende betrokkenheid onder spelers wordt gegarandeerd. Naarmate het aanbod van NFT's voor een seizoen afneemt, eindigt het huidige seizoen en maakt plaats voor een nieuw seizoen. Deze cyclische aanpak zorgt ervoor dat spelers actief betrokken blijven en reikhalzend uitkijken naar elk nieuw seizoen. NFT's binnen Polker fungeren als dealers in de pokerroom en bieden unieke voordelen en vermenigvuldigers zonder de fundamentele pokerregels te veranderen. Wanneer spelers hun NFT-dealers activeren, kunnen ze hun winnende pot voor elke zegevierende ronde met een X-factor vermenigvuldigen, terwijl ze ook ervaringspunten (EXP) verdienen. Deze integratie voegt diepte toe aan de game-ervaring en introduceert een strategisch element in de gameplay. Het gebruik van NFT-dealers vergroot ook de kansen van een speler om kladjes en sleutels te verdienen die nodig zijn voor deelname aan verschillende toernooimodi, zoals Single Table Tournaments (STT) en Multi-Table Tournaments (MTT). Dit ingewikkelde gebruik van NFT's zorgt niet alleen voor spanning, maar biedt ook een extra strategielaag, waardoor spelers hun inkomsten en gameplay kunnen optimaliseren. De routekaart van Polker omvat de integratie van NFT's in toekomstige minigames, waardoor de bruikbaarheid van deze digitale middelen buiten poker wordt uitgebreid. Deze minigames bieden spelers de mogelijkheid om hun NFT's op verschillende boeiende manieren te gebruiken, waarbij speciale vaardigheden, unieke personages en exclusieve functies worden ontgrendeld. Deze integratie verbetert het gaming-ecosysteem, bevordert actieve deelname en breidt de waarde van Polker's NFT's uit tot buiten de pokertafel. Vooruitlopend op 2024 staat de blockchain- en gaming-industrie klaar voor een opwindende evolutie, en Polker loopt voorop in deze revolutie. Met zijn play-to-earn-model, NFT-dealerintegratie en dynamisch PKR Pass-systeem herdefinieert Polker de pokerervaring en laat zien hoe blockchain en NFT's traditioneel gamen kunnen transformeren in een lonend en boeiend mondiaal fenomeen. Ontdek Polker's baanbrekende combinatie van poker, NFT's en blockchain voor spannende play-to-earn-ervaringen en unieke speldynamiek.

Lees verder

Wil je op de hoogte blijven van Play-to-Earn-spellen?

Schrijf je nu in voor onze wekelijkse nieuwsbrief.

Play-to-Earn Games: Beste Blockchain Game-lijst voor NFTs en Crypto

Play-to-Earn Game-lijst
Geen verplichtingenGratis te gebruiken