De epische saga van gaming- en technologie-investeringen, esports en metaverse

De epische saga van gaming- en technologie-investeringen, esports en metaverse

Play To Earn Games | 03 Feb 2024 10:06 UTC

Recente hoogtepunten in gaming en technologie !

De gaming- en technologiesectoren maken een snelle evolutie door, waarbij nieuwe ontwikkelingen het landschap opnieuw vormgeven. Van strategische investeringen en marktgroei tot innovatieve esports-toernooien en ontwikkelingen in de metaverse: deze industrieën bruisen van activiteit. Laten we ons verdiepen in het laatste nieuws uit deze dynamische velden.

Farcana Gaming Studio stelt investeringen van Animoca Brands veilig

Farcana, een gaming-startup gevestigd in de Verenigde Arabische Emiraten, heeft onlangs een strategische investering binnengehaald van Animoca Brands , een leider op het gebied van Web3 en digitale eigendomsrechten. Deze belangrijke samenwerking zal de ontwikkeling van Farcana binnen het Bitcoin-ecosysteem en de aanstaande bèta-lancering een impuls geven. Farcana, dat Unreal Engine 5 gebruikt, is een third-person shooter-game met competitieve toernooien met permanente Bitcoin-prijzenpotten. Het heeft al meer dan 40.000 gebruikers aangetrokken en er zijn plannen voor nieuwe toernooien. Deze investering van Animoca Brands zal in de eerste plaats de kenmerken van Farcana verbeteren en de groei in de MENA-regio ondersteunen.

De gamingindustrie stijgt naar een omzet van $187,7 miljard in 2023

Uit het laatste rapport van Newzoo blijkt dat de wereldwijde game-industrie in 2023 een recordomzet van $187,7 miljard zal bereiken, een stijging van 2,6% ten opzichte van het voorgaande jaar. Mobiele gaming voert de inkomstenstromen aan met $92,6 miljard, terwijl console- en pc-segmenten een indrukwekkende groei laten zien. De regio Azië-Pacific domineert de markt en draagt ​​46% bij aan de totale omzet. De MENA-regio komt naar voren als de snelst groeiende markt. Bovendien breidt de wereldwijde gaminggemeenschap zich uit, waarbij het aantal betalende gamers naar verwachting aanzienlijk zal groeien. Industriegiganten als Tencent, Microsoft en Sony blijven de markt domineren, waarbij cloudgaming en AI in ontwikkelingsprocessen belangrijke trends zijn.

Magic Eden lanceert cross-chain crypto-portemonnee

Magic Eden, bekend om zijn NFT-marktplaats, lanceert een cross-chain crypto-portemonnee als browserextensie in gesloten bèta. De portemonnee, in eerste instantie beschikbaar voor Google Chrome, heeft tot doel een gebruiksvriendelijke cross-chain oplossing te bieden voor cryptoliefhebbers. Het zal Bitcoin-, Ethereum-, Solana- en Polygon-blockchains ondersteunen en zelfbeheerde controle over crypto-activa bieden. De portemonnee is ontworpen om veelvoorkomende problemen in crypto-browserextensies aan te pakken en zal functies bevatten zoals cross-chain token swaps, NFT-gerichte functionaliteiten en de mogelijkheid om crypto te kopen met fiat-valuta.

SK Telecom breidt ifland Metaverse uit met internationale partnerschappen

SK Telecom, een grote Zuid-Koreaanse exploitant van draadloze telecommunicatie, breidt zijn ifland-metaverse uit via internationale partnerschappen. Nieuwe medewerkers uit Maleisië, Indonesië en de Filippijnen zullen ifland op hun lokale markten promoten en metaverse evenementen organiseren in de virtuele ruimtes van ifland. Deze uitbreiding sluit aan bij de wereldwijde strategie van SK Telecom voor ifland, gericht op het leveren van gelokaliseerde inhoud en ervaringen in de metaverse. Sinds de lancering in 2021 heeft ifland een snelle groei en voortdurende verbeteringen gekend, waaronder de introductie van nieuwe virtuele items, NFT-integratie en een virtuele valuta

Aether Games kondigt nieuw Esports-toernooi aan met Arcade2Earn.io

Aether Games zal, in samenwerking met Arcade2Earn.io, een nieuw professioneel Esports-seizoen lanceren voor Aether: Trading Card Game, dat begint op 1 december 2023. Het toernooi, dat een maand duurt tot 1 januari 2024, nodigt spelers uit om deel te nemen aan een gerangschikte modus met een unieke mix van strategie en vaardigheden. Deelnemers moeten minimaal 50 gerangschikte wedstrijden spelen om in aanmerking te komen voor geldprijzen, waarbij de top 50 spelers beloningen ontvangen. Er wordt de nadruk gelegd op strikte regels tegen onethische praktijken zoals winsthandel en het knoeien met games, waardoor eerlijk spel wordt gegarandeerd. De toernooibeloningen worden verdeeld in $xARC-tokens op de AVAX-blockchain, waarbij de topwinnaar $1.100 ontvangt in $xARC. Dit evenement belooft een mix te worden van competitieve geest en tactische gameplay, aantrekkelijk voor een breed scala aan spelers in de gaminggemeenschap.

Square Enix onthult symbiogenese NFT-veilingdata

Square Enix heeft veilingdata aangekondigd voor Symbiogenesis NFT's, waarbij de eerste fase exclusief is voor vroege investeerders op 27 en 28 november. De volgende fasen starten van 30 november tot 3 december en zijn gebaseerd op een 'toegangslijstcampagne' met quizzen en een zoektocht naar een gameprototype. De initiële veilingfase is exclusief voor 'stakeholders', wat duidt op deelname van vroege investeerders. Hier ging een "toegangscampagne" aan vooraf, met quizzen en een speurtocht in een prototype van een spelwereld, waardoor verzamelaars NFT "relikwieën" en punten konden verdienen voor de volgende veilingfasen. De top 50 scorers en 40 willekeurig geselecteerde deelnemers uit een grotere pool krijgen exclusieve toegang tot fase 2, terwijl de rest kan deelnemen aan fase 3. Symbiogenesis, een aankomend op Ethereum gebaseerd blockchain-spel, wordt op 21 december gelanceerd.

De epische saga van gaming- en technologie-investeringen, esports en metaverse
De epische saga van gaming- en technologie-investeringen, esports en metaverse

Kortom, de gaming- en technologiewereld bruist van nieuwe ondernemingen en grote stappen. Van de grote investeringen van Farcana tot de bloeiende mondiale gamingmarkt , en van de innovatieve crypto-portemonnee van Magic Eden tot het uitgebreide Metaverse van SK Telecom en het esports-toernooi van Aether Games: deze sectoren ontwikkelen zich snel. Geïnteresseerd in blockchain-games, de nieuwste crypto- gaming of het nieuws rond NFT's en nieuwe titels, blijf terugkomen en bekijk onze dagelijkse updates .

Wil je op de hoogte blijven van Play-to-Earn-spellen?

Schrijf je nu in voor onze wekelijkse nieuwsbrief.

Bekijk meer
Gala Games Guide and RFLXT Launch 'Voyager: Ascension' on GalaChain

Gala Games Guide and RFLXT Launch 'Voyager: Ascension' on GalaChain

Gala Games, a pioneering force in blockchain gaming, has embarked on a strategic partnership with RFLXT to introduce "Voyager: Ascension," a groundbreaking game that leverages the robust capabilities of the GalaChain ecosystem. This collaboration signifies a monumental leap in gaming, blending RFLXT's innovative digital interaction with Gala Games' blockchain infrastructure to redefine player engagement and ownership. "Voyager: Ascension" promises an exhilarating six degrees of freedom shooter experience, set in a meticulously crafted universe where players navigate thrilling dogfights and explore the vastness of space, all within a free-to-play model. The integration of GalaChain not only facilitates seamless in-game asset transactions and ownership but also opens the door to an ever-expanding universe of decentralized entertainment. By combining GalaChain's innovative blockchain solutions with RFLXT's creative prowess, this partnership is poised to deliver captivating gaming experiences, marking a new era of entertainment that empowers and rewards its global community of players.

Lees verder
Influence: Gamer Beginners Guide Earning $SWAY Tokens

Influence: Gamer Beginners Guide Earning $SWAY Tokens

In the dynamic universe of "Influence," a groundbreaking space-based MMORPG, players embark on an epic journey to carve out their dominion within a vast asteroid belt. This game uniquely blends strategic gameplay with the innovative integration of blockchain technology, allowing for a player-driven economy powered by $SWAY tokens. Gamers are tasked with navigating the complexities of resource management, crew allocation, and interstellar trade to build and expand their empire. The game stands out for its emphasis on realism, from the detailed orbital mechanics to the economic system that mirrors real-world supply and demand principles. Community engagement plays a pivotal role, offering players support, collaboration opportunities, and a say in the game's development. With strategies to earn $SWAY tokens, manage resources effectively, and engage in tactical combat, "Influence" offers a rich, immersive experience that appeals to both MMORPG enthusiasts and blockchain gaming pioneers.

Lees verder
Web3 Gaming: Supervillain, Aptos, Shardbound, UEFA NFTs and Ultra Study

Web3 Gaming: Supervillain, Aptos, Shardbound, UEFA NFTs and Ultra Study

In the evolving landscape of the gaming industry, the collaboration between Supervillain Labs and Aptos Labs stands out, marking a significant step towards integrating Web3 technologies into gaming. This partnership aims to develop accessible, blockchain-based games, starting with the innovative Idle RPG, which uses NFTs to provide a unique gaming experience for each player. However, the reception of blockchain and NFTs among gamers is mixed. A study by Ultra reveals a divide, showing enthusiasm for blockchain's potential but skepticism towards NFTs and cryptocurrencies, pointing to a complex relationship between gamers and Web3 technologies. Meanwhile, initiatives like Bazooka Tango's Shardbound playtest and Mastercard's UEFA Champions League NFT trivia game illustrate the diverse approaches being explored to engage gamers with Web3 concepts. These developments highlight the opportunities and challenges within the sector, suggesting a future where gaming could be profoundly transformed by blockchain technology, provided the focus remains on enhancing player experience and value.

Lees verder
Kakao's Metabora Joins Gaming Giants Ubisoft, Sega on Oasys Chain

Kakao's Metabora Joins Gaming Giants Ubisoft, Sega on Oasys Chain

The gaming industry is on the brink of a revolution with the strategic partnership between Oasys, a pioneering blockchain gaming network, and Metabora SG, the Web3 gaming division of Kakao Games. This collaboration, announced as part of Oasys' ambitious "Dragon Update" for 2024, aims to elevate blockchain gaming by enhancing interoperability, expanding the ecosystem, and delivering high-quality gaming content. Oasys' innovative dual-layer architecture promises to make gaming experiences smoother and more immersive, offering players ownership of in-game assets and developers a platform to unleash their creativity without constraints. This partnership signifies a major leap towards integrating traditional gaming with the cutting-edge technology of blockchain, potentially setting new standards in the industry. With both companies eyeing expansion into new markets, such as Japan, the future of gaming looks brighter and more exciting than ever, promising a new era where games are not just played but experienced on a whole new level.

Lees verder
PlaytoEarn.net and Seedify's Strategic Alliance

PlaytoEarn.net and Seedify's Strategic Alliance

In the bustling world of blockchain gaming, the strategic partnership between PlaytoEarn.net and Seedify marks a pivotal milestone, promising to reshape the landscape of Web3 gaming. This collaboration unites PlaytoEarn.net's extensive reach within the gaming community with Seedify's innovative blockchain incubation platform, offering unparalleled access to the latest and most promising blockchain games. By staking SFUND tokens, users gain not only the opportunity to support and participate in the success of these projects but also to influence the future direction of blockchain gaming. This alliance aims to democratize gaming access, ensuring that gamers and developers alike benefit from a more inclusive and supportive ecosystem. With exclusive game launches, rewards, and a community-driven approach, this partnership is set to unlock new horizons in gaming, inviting everyone to be part of a thrilling adventure in the ever-evolving world of Web3 gaming.

Lees verder
Gala Film, POPCORN! And $FILM:  The Heart of Decentralized Film

Gala Film, POPCORN! And $FILM: The Heart of Decentralized Film

Gala Film introduces a revolutionary platform in the heart of the decentralized film industry, aimed at bridging the gap between filmmakers and audiences through blockchain technology. It leverages $FILM tokens, enabling users to support film projects, earn rewards, and participate in the governance of the platform, thus democratizing the movie-watching experience. Users can engage with content in unprecedented ways, from voting on film projects to unlocking exclusive behind-the-scenes looks, fostering a community-driven environment where every participant has a voice. Screen Nodes play a crucial role by providing decentralized storage and computing power, ensuring a seamless and enriching viewing experience. As Gala Film paves the way for a new era in cinema, it promises more diversity, creativity, and a direct connection between artists and audiences, redefining the traditional boundaries of Hollywood and opening up a world of possibilities for indie filmmakers and film enthusiasts alike.

Lees verder
N64 on Bitcoin: Pizza Ninja Gaming Revolution with Brotli Magic

N64 on Bitcoin: Pizza Ninja Gaming Revolution with Brotli Magic

Pizza Ninjas, the visionary team behind blockchain gaming, continues to revolutionize the intersection of technology and nostalgia. Following their success with the Super Nintendo Entertainment System (SNES), they've now inscribed a Nintendo 64 (N64) emulator on the blockchain through Ordinals. The strategic integration of the Brotli compression algorithm, reducing file sizes by 80%, has made N64 emulation on Bitcoin more cost-effective. Trevor Owens, CEO, sheds light on their commitment to avoiding DRM pitfalls and inscribing only games not under copyright, fostering conversations with archivists rather than lawyers. With exciting plans on the horizon, Pizza Ninjas teases a future as time-traveling gaming preservationists, poised to expand their repertoire and shape the narrative around blockchain-based gaming preservation. As thought leaders, they bridge technological advancements with ethical considerations, ensuring a dynamic and responsible future for preserving gaming history on the blockchain.

Lees verder
Web3 Gaming: Delabs, Solana Labs, Wemade, Oasys, X2Y2 Pro, and Ronin

Web3 Gaming: Delabs, Solana Labs, Wemade, Oasys, X2Y2 Pro, and Ronin

Embark on a thrilling exploration into the web3 gaming revolution with our comprehensive guide, "Web3 Gaming Revolution: FAQs & Factsheet for the Digital Explorer." This in-depth journey covers Delabs' resilience with Rumble Racing Star and the introduction of the $DELABS token, Solana Labs' GameShift toolkit revolutionizing blockchain integration, and Wemade's strategic pivot with CCIP integration. Discover how Oasys and X2Y2 Pro's partnership is transforming NFT trading, and explore the global accessibility boost Ronin's $RON token receives on Binance. Woven with personal anecdotes and insights, this guide transcends a mere information source. It's a roadmap for enthusiasts, developers, and digital explorers, illuminating the evolving landscape of digital entertainment. As we navigate the intricacies of each project, we invite you to join the web3 gaming revolution and be a part of shaping the future of gaming experiences.

Lees verder
P2E Games Beginners Guide To Start Your Gameplay

P2E Games Beginners Guide To Start Your Gameplay

The article delves into the immersive world of Play-to-Earn (P2E) gaming, exploring the burgeoning landscape where gaming meets real-world rewards. It introduces P2E games as a revolutionary business model, allowing players to earn tangible assets, including cryptocurrencies and NFTs, through in-game activities. Highlighting popular P2E crypto games like Axie Infinity, Decentraland, and Sandbox, the article discusses key metrics for game evaluation, such as retention, engagement, conversion rate, and more. It elucidates the working of the P2E crypto gaming model, detailing blockchain integration and the benefits for both developers and players. The diverse types of P2E games, including Metaverse games, Trading Cards, and Role-Playing Games, are explored, offering gamers varied experiences. The article concludes by envisioning a promising future for the P2E crypto gaming industry, emphasizing its potential to revolutionize the gaming ecosystem and become a dominant model.

Lees verder
Explain MAVIA Token Dip: Investors, Airdrop recipients capitalizing

Explain MAVIA Token Dip: Investors, Airdrop recipients capitalizing

Dive into the captivating saga of 'Heroes of Mavia' and the MAVIA token, where the crypto-gaming realm intertwines with innovation and volatility. As MAVIA soared to an all-time high, reaching $10.59, its subsequent 26% plunge within 48 hours sent shockwaves through the crypto community. Heroes of Mavia, a base-building strategy game akin to Clash of Clans, boasts over 2 million downloads and 278,000 daily active users, creating a vibrant ecosystem for MAVIA's integration. Skrice Studios' visionary roadmap promises crypto elements and MAVIA staking rewards, amplifying the game's allure. The recent dip in MAVIA, possibly fueled by investor behavior, contrasts its remarkable 338% surge since debut. Amidst the dynamic landscape, Heroes of Mavia's airdrop engaged 100,000 players and NFT landowners, solidifying its impact on the broader gaming token market. As the game thrives, the MAVIA token stands resilient, shaping the future of crypto gaming with each strategic move.

Lees verder
Axie Champions Match3 Guide and Gameplay Tips

Axie Champions Match3 Guide and Gameplay Tips

Axie Champions, the brainchild of Bali Games, is a revolutionary Match3 Puzzle game that seamlessly merges strategic gameplay with the enchanting world of NFT axies. With a visual aesthetic that captivates from the start, the game introduces the strategic layer of Affinity Advantages, turning each move into a tactical masterpiece. The integration of NFT axies through Ronin wallet connectivity adds a personal touch, allowing players to witness their unique teams in action. CUBE rewards, the in-game currency exchangeable for AXS tokens, provide a tangible incentive, transforming victories into real-world value. Bali Games' commitment to community engagement and their vision for Web3 gaming shine through, making Axie Champions not just a game but a movement. It's a captivating journey into the future of mobile gaming, where strategy, ownership, and community converge for an unparalleled gaming experience.

Lees verder
Champions Ascension x Sequence Partnership - Future of Web3 RPG

Champions Ascension x Sequence Partnership - Future of Web3 RPG

Embark on a mesmerizing journey into the heart of Champions Ascension, where a team of 50 visionary individuals at Rough House Games crafts a gaming masterpiece. These creative minds, from seasoned veterans to emerging talents, unite to breathe life into a world where every pixel tells a story. Their tireless dedication transcends the ordinary, forging a game that goes beyond entertainment—it becomes an immersive experience of passion and innovation. In collaboration with Sequence, Champions Ascension emerges as a trailblazer in web3 gaming, promising not only cutting-edge technology but a thriving ecosystem where every player contributes to the evolving narrative. The future holds boundless opportunities, from community-driven events to groundbreaking features, ensuring Champions Ascension stands as a testament to the artistry and commitment of those who dare to redefine the gaming landscape.

Lees verder
Bekijk meer
Galaxy Commanders - 3D Sci-Fi realtime strategiespel

Galaxy Commanders - 3D Sci-Fi realtime strategiespel

"Galaxy Commanders" is een meeslepend 3D sci-fi real-time strategiespel dat spelers de controle geeft over hun ruimtevloot. In dit spel nemen spelers deel aan competitieve PvP-ruimtegevechten en werken ze samen aan planetaire veroveringen. De game bevat een rijk sci-fi-verhaal dat zich afspeelt in een boeiend universum, waardoor spelers aangepaste decks met slagschepen en aanpasbare eenheden kunnen inzetten in intense gevechten. Het valt op door zijn verbluffende 3D-beelden en bevat blockchain-technologie voor in-game assets, waardoor ze verhandelbaar zijn als NFT's. "Galaxy Commanders" biedt een opwindende sci-fi-game-ervaring die geschikt is voor zowel gewone spelers als ervaren liefhebbers. In de verhaallijn van het spel ontdekt de mensheid een mysterieuze energiebron genaamd Dimensium nabij Neptunus, wat leidt tot interstellaire verkenning en contact met buitenaardse rassen die bekend staan als de Drift. Deze interacties resulteren in technologische vooruitgang en factieconflicten die het verhaal van het spel vormgeven. Bij de gameplay treden spelers op als commandanten van sterrenstelsels en beheren ze middelen, militaire kracht en technologie in de hele kosmos. Het doel is om systemen zowel dichtbij als ver weg te beveiligen om het voortbestaan van het imperium te garanderen, met aanpasbare gameplay en gebeurteniskaarten die onvoorspelbaarheid introduceren. Het spel biedt plaats aan 1 tot 4 spelers, waarbij elk spel 15 tot 45 minuten duurt, waardoor het geschikt is voor een breed publiek. Het native token van de game, $IMX, is gebouwd op ImmutableX-technologie en verbetert de game-ervaring met blockchain-integratie. "Galaxy Commanders" biedt een unieke mix van strategische diepgang, meeslepende verhalen en competitieve gameplay in een futuristische sci-fi-setting.

Lees verder
Synergie van Serra - Gamerecensie

Synergie van Serra - Gamerecensie

"Synergy of Serra" is een gratis te spelen kaartspel waarmee spelers kunnen strijden om prijzen met behulp van een standaard kaartspel. Spelers kunnen ook niet-fungibele tokens (NFT's) gebruiken om hun gameplay-ervaring te verbeteren. Het spel is open voor alle spelers en vereist geen kosten vooraf. Naast de traditionele gameplay geeft het gebruik van blockchain-technologie in "Synergy of Serra" spelers de mogelijkheid om hun kaarten echt als digitaal bezit te bezitten. Dit betekent dat spelers de mogelijkheid hebben om hun kaarten naar eigen inzicht te verhandelen, verkopen of anderszins te gebruiken. Door het gebruik van NFT's kunnen spelers het eigendom en de controle over hun kaarten uitoefenen op een manier die niet mogelijk is in traditionele kaartspellen. Er zullen 159 unieke kaarten beschikbaar zijn wanneer Synergy of Serra wordt gelanceerd, verdeeld in vier sets: de promoset, beginnersset, basisset en transcendentieset. De kwaliteit en zeldzaamheid van een kaart worden gebruikt om de schaarste ervan te beoordelen. De meest gewaardeerde kaart is een legendarische gouden kaart, terwijl de minst waardevolle kaart een gewone kaart van geverfd metaal is. "Synergy of Serra" zal seizoensladders bevatten, dit zijn competitieve modi die één tot vier maanden per keer duren. Tijdens deze ladders kunnen spelers cryptocurrency-prijzen verdienen door goed te presteren in het spel. De game zal naar verwachting in 2022 zijn kratopeningsfunctie lanceren, gevolgd door een gesloten alfa in 2023. Het play-to-earn-principe betekent dat spelers beloningen kunnen verdienen door simpelweg te spelen en uit te blinken in het spel. Facties zijn een ander kaartkenmerk in Synergy of Serra. Dezelfde Factie "gaat in niveau omhoog" naarmate een speler meer kaarten van die Factie aan zijn verzameling toevoegt, waardoor bonussen worden toegekend aan kaarten die erbij horen. Eenheden krijgen af en toe zelfs nieuwe vaardigheden van facties op een hoger niveau! Factieniveau is echter niet de enige optie. Het niveau van een factie neemt af naarmate het aantal spelers afneemt. De game bevat ook bijlagen. Elke eenheid heeft één tot vier sleuven voor bijlagen. Sommige eenheden hebben ook de effecten On Attach en On Detach die worden geactiveerd wanneer bijlagen worden toegevoegd of verwijderd.

Lees verder
Apeiron - Spelrecensie

Apeiron - Spelrecensie

Hoewel Apeiron zichzelf promoot als een NFT-avatargodspel, is dat slechts de helft van het verhaal. De game begint echter duidelijk in dit genre. Wanneer je een willekeurig gecreëerde planeet koopt, rechtstreeks of van een andere speler, bewoont je ziel het Eden van de wereld. Dit verheft je tot de status van planeetgod. De bewuste bevolking staat bekend als Doods en ze lijken op karakterloze volgelingen die rondrennen. Deze Doods zullen tot je bidden en om hemelse hulp vragen bij alles, van drinkwater tot het koken van voedsel tot het verbouwen van gewassen. Jouw missie is om hun gebeden te beantwoorden (of niet) door Wonderen vrij te geven en hun beschaving verder te laten evolueren. Dus hoe meer Doods tot je bidden, hoe krachtiger je wordt en hoe meer wonderen je aan de wereld kunt schenken. Je ziel zal in de wereld verschijnen als een unieke NFT-avatar zodra je genoeg volgers hebt. Het uiterlijk en de vaardigheden die erop worden gegeven, worden bepaald door waar je op de goed-tegen-kwaad-wip bent beland, evenals door de willekeurig gecreëerde attributen van de planeet. Het spel neemt dan echter een heel andere wending. Apeiron-gameplay: je ontgrendelt een actie-RPG-ervaring nadat je planetaire avatar de wereld betreedt. Bij elke planeet is een kerker betrokken die bekend staat als de Diraczee. Apostle Squads, in feite Doods die de status van held hebben bereikt, zullen je vergezellen. Deze gedeelten zijn voornamelijk gericht op de strijd, maar bevatten ook puzzelspellen. Dit gedeelte van het spel is gekoppeld aan een groter plot dat de verschillende planeten en sterren van de Melkweg met elkaar verbindt. De deelnemers zullen uiteindelijk beslissen over de uitkomst van de strijd tussen Cosmos en Chaos. Het uitbreken van de ziekte Taint of Chaos is de aanleiding voor de strijd. Het creëert vijanden in de vorm van corrupte oude goden, bedorven Doods die bekend staan als Boots, en Chaos-avatars terwijl het zich door de melkweg verspreidt.

Lees verder
Momoguru: Legends of Uno - Spelrecensie

Momoguru: Legends of Uno - Spelrecensie

Momoguro: Legends of Uno speelt zich af in de fantastische wereld van Uno Plane en is een verhaalgerichte digitale verzamelbare rollenspel (RPG). In Momoguro: Legends of Uno kruipen spelers in de huid van een Holoself-avatar en wagen ze zich aan boeiende speurtochten om speciale Momo NFT's te verkrijgen. Terwijl ze echter verhalende gameplay verkennen en eraan deelnemen, kunnen spelers formidabele Momobeats samenstellen door fantastische wezens aan te passen en te versterken. Het primaire doel is om de wereld van Uno te beschermen tegen dreigende vernietiging. Het ontgrendelen van nieuwe speurtochten, het verzamelen van unieke Momo's, het combineren ervan en het vervullen van verhaalmissies zijn de sleutel tot vooruitgang in dit meeslepende avontuur. Met een focus op gepersonaliseerde verhalen, teamaanpassing en het behoud van Uno belooft Momoguro een unieke en meeslepende RPG-ervaring. Spelers kunnen potentieel profiteren door waardevolle Momo NFT's te verzamelen, deel te nemen aan lucratieve evenementen, vaardigheden in competitieve gameplay te demonstreren en diensten te verlenen aan medespelers. In het verhaal van Momoguro vindt het Uno-vliegtuig bescherming via de formidabele Holoselves. Deze digitale verzamelobjecten geven toegang tot de verhalende RPG Momoguro: Legends of Uno en de groeiende franchise. Bovendien is het Uno-vliegtuig de thuisbasis van opmerkelijke wezens die bekend staan als 'Momos', die elk de unieke kracht van Momoguro bezitten, waardoor ze kunnen samensmelten en combineren met anderen. Ook leidt deze fusie tot Momobeasts, hybride wezens die de collectieve krachten van hun samenstellende wezens hanteren.

Lees verder
CryptoBlades - Spelrecensie

CryptoBlades - Spelrecensie

CryptoBlades is een NFT-spel gebaseerd op het Gamefi-formaat, waarbij de spelers een rol spelen als krachtige zwaarddragers en daarbij geld verdienen. De tokenomics van het spel zijn ontwikkeld door de Riveted Games-studio en maken gebruik van $SKILL-tokens. Deze SKILL-tokens worden gewonnen door deel te nemen aan verschillende aanvallen, expedities, duels en het vernietigen van vijanden. Naarmate de deelname aan verschillende in-game wedstrijden toeneemt, neemt ook de vaardigheid van je zwaardzwaaiende personage toe. CryptoBlades Review: Bovendien kun je met CryptoBlades nieuwe zwaardvechters maken, ze upgraden en wapens en bepantsering voor ze smeden. Deze personages, hun wapens en andere accessoires zijn NFT's die ook verhandelbaar zijn en echte waarde hebben. Er zijn veel functies die kunnen worden aangepast om talloze unieke zwaarddragers te creëren. De zwaarddragers zijn onderverdeeld in vier categorieën op basis van hun elementaire karakter: water, vuur, verlichting en aarde. Naast deze kenmerken dragen andere kenmerken bij aan de kracht en vaardigheden van elke zwaarddrager. Nadat je het gevechtsformaat hebt ingevoerd, kunnen spelers vier tegenstanders op het scherm zien en kun je je vechter kiezen op basis van de vaardigheden en elementaire kenmerken van je personage. Aanvankelijk was CryptoBlades gebaseerd op de BNB (Binance) blockchain-technologie, maar nu hebben de ontwikkelaars deze uitgebreid naar verschillende andere blockchain-technologieën. Bovendien omvatten de andere blockchain-technologieën de HECO-blockchain, OEC Chain, Polygon-keten, Avalanche-keten en Aurora-keten. Ten slotte is BNB de primaire blockchain van dit spel, maar andere blockchains bieden betere kansen om wat geld te verdienen.

Lees verder
Mijnen van Dalarnia - Gamerecensie

Mijnen van Dalarnia - Gamerecensie

Mines of Dalarnia is een 2D-actie-avonturenspel dat DAR als token gebruikt. Spelers kunnen verschillende in-game beloningen oogsten en gebruiken. Alle activa zijn NFT's. Spelers kunnen verschillende in-game beloningen verzamelen en gebruiken om hun vaardigheden en uitrusting te verbeteren terwijl ze door het universum van Dalarnia reizen op zoek naar unieke relikwieën en schatten.

Lees verder
Voxie-tactiek - Spelrecensie

Voxie-tactiek - Spelrecensie

Voxie Tactics, een turn-based tactische 3D-RPG, biedt gratis te spelen gameplay. Spelers stellen een team van Voxie NFT's samen voor de verkennings- of gevechtsmodi. Voxie Tactics, een tactische RPG, is geïnspireerd op klassieke tactiekspellen uit de jaren negentig en het begin van de jaren 2000, maar voegt er moderne wendingen en bijgewerkte mechanica aan toe. De game omvat twee hoofdmodi: Exploration en Battling, samen met talloze RPG-gameplay-elementen. Bovendien beschikt het Voxie NFT-project over 10.000 unieke Genesis Voxie-personages, elk met verschillende klassen, rassen, metgezellen, fysieke eigenschappen, wapens, items en visuele cosmetica. De diversiteit zorgt ervoor dat geen twee Voxies in de NFT-serie hetzelfde zijn, waardoor spelers een nostalgische en toch eigentijdse game-ervaring krijgen. Voxie Tactics biedt twee hoofdspelmodi. De verkenningsmodus dompelt spelers onder in een verhaalgestuurde ervaring, waardoor gratis verkenning door verschillende biomen mogelijk is. Spelers ondernemen speurtochten en missies waarbij NPC's, monsters en schurken betrokken zijn. In de Battling-modus presenteert de turn-based gevechtsarena tactische uitdagingen op een op tegels gebaseerde kaart. De richting waarin Voxies kijken, beïnvloedt acties en aanvallen, die vanuit bepaalde hoeken een hoger succespercentage kunnen hebben. Elementen als vuur, ijs en bliksem beïnvloeden vaardigheden, terwijl statuseffecten Voxies kunnen versterken of destabiliseren. Bovendien bevatten PvP-modi, waaronder de arena en extreme arena, gratis te spelen personages en Voxies die eigendom zijn van spelers. Elke Voxie heeft unieke statistieken, energiemeters en klassenopties. De game introduceert ook gezelschapsdieren met verkenningsmogelijkheden, waardoor de gameplay-ervaring wordt verbeterd.

Lees verder
Het rode dorp - Spelrecensie

Het rode dorp - Spelrecensie

Red Village is een play-to-earn-spel met een aanzienlijk winstpotentieel, aangezien veel spelers al behoorlijke winsten hebben gemaakt via de toernooien en klassementen. Bovendien heeft de game eind 2021 en begin 2022 al twee succesvolle NFT-verkopen gehad. Deze verkopen genereerden meer dan 1.100 ETH en werden verkocht voor meer dan 3.000 ETH, waardoor Red Village een succesvol verhaal is in blockchain-gaming. Er is momenteel een speelbare bètaversie van de Red Village Tournament-modus beschikbaar en spelers hebben al meer dan $ 500.000 USD gewonnen. Red Village is het eerste duistere fantasiespel op de blockchain en heeft tot doel de kloof tussen traditionele gamers en de metaverse te overbruggen. De belangrijkste kenmerken zijn onder meer rijke kennis, meeslepende verhalen en een levendige gemeenschap. Het verhaal en de gameplay van het Red Village: Er zijn vijf kampioensklassen in het spel: Barbarian, Wizard, Druid, Ranger en Paladin. Elke kampioen is volledig uniek, met een unieke naam, reeks vaardigheden, attributen en eigenschappen. In de Red Village-omgeving zullen er slechts 28.000 van deze Pureblood Champions zijn, verdeeld over vier verschillende bloedlijnen: Genesis (R1-R3 genotype), Mystic (R4-6), Warlord (R7-R9) en Lionheart (R10- 12). Spelers kunnen met hun krachtige NFT Champions strijden in bekende Red Village PvP-toernooien voor de kwaadaardige Blood Queen. Winnaars kunnen daadwerkelijke geldprijzen of zelfs de NFT van hun tegenstander ontvangen. Degenen die genoeg durf hebben, kunnen ook hun krachten bundelen met andere NFT-gemeenschappen om te vechten in enorme factiegevechten die plaatsvinden in speciaal ontworpen, epische arena's die voor elke gemeenschap zijn aangepast. Spelers die dapper genoeg zijn, kunnen hun krachten bundelen met andere NFT-gemeenschappen om deel te nemen aan enorme factiegevechten die plaatsvinden in speciaal gecreëerde, epische arena's die op maat zijn gemaakt voor elke gemeenschap. Later durven spelers ook het hol van de Bloodwraith Gaa'gore te bezoeken, waar ze de gevaarlijke Halfblood Champions kunnen uitdagen. Fokmechanisme: Het fokken in het spel is gebaseerd op het vermogen van de speler om sterke eigenschappen te herkennen die goed bij elkaar passen. Door de juiste ouders te gebruiken, krijgen spelers de kans sterkere, waardevollere rassen te fokken dan hun voorgangers.

Lees verder
Zeedz: speel-voor-doel-spel - Gamify klimaatactiebewustzijn

Zeedz: speel-voor-doel-spel - Gamify klimaatactiebewustzijn

Zeedz, een baanbrekend speel-voor-doel-spel, vertegenwoordigt een nieuwe combinatie van gaming, onderwijs en blockchain-technologie, met als doel het bewustzijn te vergroten en bij te dragen aan cruciale maatschappelijke en ecologische oorzaken, met een primaire focus op het bestrijden van de opwarming van de aarde en de klimaatverandering. Dit innovatieve concept herdefinieert het gaminglandschap door winst en filantropie naadloos te integreren, waardoor spelers worden getransformeerd in doelgerichte pleitbezorgers. Zeedz is een pionier in de play-for-purpose-beweging en biedt een unieke game-ervaring die traditioneel entertainment overstijgt. De Zeedz-missie In de kern wil Zeedz licht werpen op de urgente problemen van de opwarming van de aarde en klimaatverandering, terwijl het tegelijkertijd een mondiale gemeenschap verenigt en financiële steun genereert voor impactvolle initiatieven. De game biedt spelers een toegankelijk platform waarop ze betekenisvolle klimaatactie kunnen ondernemen, waarmee de weg wordt geëffend voor een nieuw tijdperk van doelgericht gamen. Binnen de virtuele wereld van Zeedz gaan deelnemers de strijd aan tegen de CO2-uitstoot door op blockchain gebaseerde flora en fauna te koesteren, waarbij ze weerpatronen uit de echte wereld weerspiegelen. De vooruitgang die door spelers wordt geboekt, draagt rechtstreeks bij aan zorgvuldig beoordeelde non-profitprojecten die zich richten op het verminderen van de wereldwijde CO2-uitstoot, waarbij in-game prestaties worden omgezet in tastbare gevolgen voor het milieu. De verhaallijn Zeedz speelt zich af in een wereld op een cruciaal kruispunt, waar een onverwachte tegenstander, Evil Lord CO the 2nd, woonachtig op de enigmatische Wegwerpeilanden, uit pure verveling de oorlog aan de planeet verklaart. Afgezonderd van conventioneel entertainment, verdedigt deze boosaardige Heer nu de zaak van het behoud van het milieu. Op dit cruciale moment komt een groep charmante en dappere wezens, bekend als de Zeedles, naar voren als de laatste hoop voor de wereld. Hun missie: snel groeien in kracht en eenheid om de Boze Heer en zijn destructieve bedoelingen te dwarsbomen. Het succes van de Zeedles hangt af van collectieve inspanning en onwrikbare vastberadenheid. Gameplay-mechanismen Spelers beginnen hun Zeedz-reis door een bundel zaden te verwerven, toepasselijk genaamd 'Zeedz'. Deze initiële aankopen, samen met daaropvolgende in-game acquisities gericht op het voeden van deze zaden, vertalen zich rechtstreeks in financiële steun voor milieu-initiatieven binnen de Zeedz-projectpool, met een huidige nadruk op projecten die worden onderschreven door duurzaamheidspartner Gold Standard. Spelers gaan met het spel aan de slag door echte kaartlocaties te selecteren om te planten, waardoor de gameplay naadloos wordt verweven met milieudoelstellingen. Terwijl elk Zeed-type onder specifieke omstandigheden gedijt, duiken spelers in de bronnen van het spel om de fijne kneepjes van de klimaatzones op aarde onder de knie te krijgen. Bovendien promoten ze de transformatie van hun Zeed in door planten geïnspireerde wezens, bekend als 'Zeedles'. Er wordt educatief materiaal aan gebruikers geleverd met praktische tips voor individuele bijdragen aan de mondiale emissiereductie. Eenmaal uitgekomen neemt de groei van Zeedles verschillende vormen aan, gebaseerd op realtime weersomstandigheden en gebruikerszorgniveaus. Spelers moeten het lokale weer voortdurend in de gaten houden, hun Zeedles verzorgen en reageren op weerwaarschuwingen om hun welvaart te garanderen. Samenwerking wordt aangemoedigd door het vermogen om de sterke punten van Zeedles te combineren, waardoor de individuele groeikosten worden verlaagd en gemeenschapsopbouw wordt bevorderd. Deze onderlinge verbondenheid bevordert discussies en verenigt spelers over de hele wereld onder een gemeenschappelijk milieudoel, waardoor de toegankelijkheid en impact van het spel worden vergroot. Tokenomics: $Fruiz $Fruiz fungeert als de digitale valuta die Zeedz aandrijft met een drieledige missie. Ten eerste bevordert het milieudoelen door een vergoeding van 1% te heffen op elke transactie, waardoor deze fondsen naar de Zeedz-projectpool worden gestuurd. Ten tweede wil $Fruiz de financiële speculatie inperken en de stabiliteit en betrouwbaarheid binnen zijn ecosysteem bevorderen. Ten slotte probeert het standvastige, langdurige supporters te stimuleren en te belonen, waardoor een duurzame toewijding aan de kernprincipes wordt versterkt. Reactie van de gemeenschap Zeedz heeft een breed scala aan reacties uit de gemeenschap gekregen, waarbij spelers en enthousiastelingen zowel nieuwsgierigheid als enthousiasme voor het spel uitten. Sommige gebruikers blijven onzeker over wat ze kunnen verwachten, terwijl anderen geïntrigeerd zijn door de integratie van karakter-NFT's in het spel en de meerdere mogelijkheden om beloningen te verdienen. De promotievideo van de game heeft ook positieve feedback gekregen, wat voor opwinding en verwachting bij potentiële spelers heeft gezorgd. Concluderend vertegenwoordigt Zeedz een transformerende verschuiving in de game-industrie door de kracht van play-for-purpose, blockchain-technologie en onderwijs te benutten om kritieke milieuproblemen aan te pakken. Het vormt een baken van hoop in een wereld die worstelt met klimaatverandering en biedt een meeslepende game-ervaring die niet alleen entertaint, maar ook inspireert en bijdraagt aan een duurzamere toekomst. Als de eerste game in zijn soort baant Zeedz de weg voor een nieuw tijdperk van doelgericht gamen, waarin spelers kampioenen worden van betekenisvolle verandering.

Lees verder
Genesis League-doelen: voetbalsimulatie, NFT Collectibles-spel

Genesis League-doelen: voetbalsimulatie, NFT Collectibles-spel

Genesis League Goals is een aankomend digitaal ruilkaartspel geassocieerd met spelers van de Major League Soccer Players Association. De game is ontwikkeld door Genesis League Sports, een uitbreiding van Splinterlands, en is de bètatestfase ingegaan. Het laat spelers kennismaken met een voetbalsimulatie met strategische elementen. Om deel te nemen moeten spelers een franchiselicentie van $ 10 aanschaffen, die fungeert als toegangspoort tot het spel. Eenmaal verkregen, kunnen spelers pakketten kopen en deelnemen aan het spel. Het spel draait om officieel gelicentieerde MLS Players Association-kaarten. Spelers houden zich bezig met turn-based voetbalstrategieën en strijden tegen mondiale tegenstanders om wedstrijden te winnen, kaarten, items en cosmetische beloningen te verdienen. Vooruitgang is gekoppeld aan de accumulatie van ervaringspunten en sterniveaus die worden bereikt door deel te nemen aan wedstrijden en kaarten samen te voegen. Het spel legt de nadruk op het verzamelen en aanpassen van kaarten, waarbij de waarde toeneemt naarmate duplicaten worden gecombineerd, wat resulteert in hogere kaartniveaus. De gameplay omvat verschillende modi, waaronder gerangschikte wedstrijden, competities en toernooien. Teams bestaan uit spelers en coaches die beschikbaar zijn als NFT's, elk met specifieke eigenschappen en vaardigheden. Het unieke aspect van het spel ligt in het upgraden van spelerskaarten door middel van toegevoegde vaardigheden, wat bijdraagt aan de kaartdiversiteit en marktwaarde. Het in-game token, $GLX, zal dienen als de virtuele valuta van het spel. Het is de moeite waard om op te merken dat hoewel de game boeiende gameplay en aanpassingsopties biedt, de eerste aankoop van een franchiselicentie vereist is en er geen gratis te spelen alternatief is.

Lees verder
Carrom Blitz: speel voor $RLY-tokens - Android-game met Blockchain

Carrom Blitz: speel voor $RLY-tokens - Android-game met Blockchain

Carrom Blitz is een innovatief Android-spel ontwikkeld door Joyride Games, ontworpen om de traditionele Carrom-spelervaring nieuw leven in te blazen. Deze gratis game, beschikbaar op de Flow Blockchain, introduceert spannende gameplay en de mogelijkheid om $RLY-beloningen te verdienen. Geïnspireerd door het succes van de eerdere titels van Joyride Games, zoals Trickshot Blitz en Solitaire Blitz, herinterpreteert Carrom Blitz het klassieke Carrom-spel door blockchain-elementen te integreren. Carrom, een geliefd tijdverdrijf binnenshuis in India en Zuidoost-Azië, is een populair spel waar gezinnen en clubs tijdens sociale bijeenkomsten van genieten. Joyride Games herkende het aanzienlijke gebruikersverkeer, vooral in Zuidoost-Azië, en besloot Carrom Blitz op te richten om tegemoet te komen aan de liefde van de regio voor dit iconische spel. In Carrom Blitz kunnen spelers tickets bemachtigen via speciale evenementen en dagelijkse uitdagingen, die aan het einde van elk seizoen opnieuw worden ingesteld. Deze tickets kunnen worden gebruikt in zowel seizoens- als speciale evenementen en bieden kansen om waardevolle $RLY-tokens te winnen. De game beloont spelers ook met boosters voor het bereiken van mijlpalen, waarbij elke booster een specifieke vervaltijd heeft. De XP Booster verdubbelt de verdiende ervaringspunten, terwijl de Coin Booster de muntenaccumulatie in het spel verdubbelt. Munten dienen als toegangsprijs voor verschillende gameplay-formaten en kunnen worden verdiend door activiteiten zoals het bekijken van advertenties, het doorverwijzen van vrienden en het actief deelnemen aan wedstrijden. De gameplay in Carrom Blitz is divers en biedt verschillende wedstrijdformaten en competitieve mogelijkheden voor spelers. De elegante interface van het spel biedt authentieke trickshots die doen denken aan echte Carrom-wedstrijden. Met toernooien, competities en wekelijkse uitdagingen hebben spelers spannende mogelijkheden voor competitie. Matchmaking zorgt voor eerlijke matchups door spelers met vergelijkbare vaardigheidsniveaus te koppelen. Wedstrijden omvatten de strategische taak om zeven witte pucks en de felbegeerde rode puck (Koningin) in de zak te steken om de overwinning veilig te stellen. Spelers besturen een Striker met behulp van een schuifregelaar aan de onderkant van het scherm, waarbij ze zorgvuldig schoten richten om tegenstanders te slim af te zijn. Elke pocket op het bord heeft een specifieke puntenwaarde, die bijdraagt aan de score van een speler wanneer een puck met succes wordt gepot. Gemiste schoten resulteren in het verlies van een aanvaller. Bovendien kunnen spelers bonuspunten verdienen door meesterlijke trickshots snel uit te voeren. Naarmate spelers vooruitgang boeken in XP-niveaus, ontgrendelen ze Carrom Blitz-wedstrijden, wat hun gevoel van voldoening vergroot. Succesvolle wedstrijden belonen spelers met munten, kaartjes en felbegeerde $RLY-tokens. In Carrom Blitz is $RLY een tastbare digitale valuta waarmee spelers tegenstanders kunnen uitdagen en aanzienlijke prijzen kunnen winnen in het spel. Het is een ERC-20 utility-token gebouwd op FLOW blockchain-technologie.

Lees verder
Verken Decentraland: een door blockchain aangedreven virtuele wereld

Verken Decentraland: een door blockchain aangedreven virtuele wereld

Decentraland is een 3D virtual reality-platform dat op de Ethereum-blockchain werkt en gebruikers een gedecentraliseerde metaverse biedt waar ze meeslepende digitale ervaringen kunnen creëren, verhandelen en verkennen. Decentraland, opgericht door Ari Meilich en Esteban Ordano, is geëvolueerd naar een baanbrekende virtuele wereld die makers en gebruikers mogelijkheden biedt en tegelijkertijd gebruik maakt van blockchain-technologie. Hier is een uitgebreide samenvatting van de belangrijkste kenmerken en dynamiek van Decentraland. Grondbezit en bouwen: De kern van Decentraland is het concept van grondbezit. Gebruikers kunnen virtuele percelen kopen, genaamd LAND. Elk LAND-fiche vertegenwoordigt een stuk virtueel land van 10x10 meter binnen de metaverse van Decentraland. Deze LAND-tokens zijn niet-fungibele tokens (NFT's) gebaseerd op het ERC721-protocol, waardoor ze net als traditionele NFT's verhandelbare activa zijn. LANDeigenaren hebben de creatieve vrijheid om verschillende 3D-structuren en kunstwerken op hun percelen te bouwen, van huizen en theaters tot kantoren en musea, en zelfs banken, winkelcentra, supermarkten, sculpturen, landschappen en torens. Tokenomics: De economie van Decentraland draait om twee tokens: LAND en MANA. LAND-tokens vertegenwoordigen, zoals eerder vermeld, virtueel grondbezit. MANA is de eigen cryptocurrency van het platform, die werkt als een ERC-20-token. MANA heeft verschillende gebruiksscenario's binnen het ecosysteem, waaronder het kopen van items op de Decentraland Marketplace, het verkrijgen van kaartjes voor virtuele evenementen en het verkrijgen van LAND-tokens. MANA is ook vervangbaar, waardoor het gemakkelijk verhandelbaar is op grote cryptocurrency-beurzen zoals Binance. Meeslepende ervaring: Decentraland biedt een meeslepende ervaring waarbij gebruikers hun avatars naar eigen wens kunnen aanpassen, waardoor het gevoel van aanwezigheid in de virtuele wereld wordt versterkt. Het gedecentraliseerde karakter van het platform strekt zich uit tot bestuur, waardoor leden kunnen stemmen over beleidswijzigingen, grondveilingen en subsidies. Deze democratische benadering voegt een laag realisme toe aan de virtuele ervaring en weerspiegelt de besluitvormingsprocessen in de echte wereld. Platformarchitectuur: Decentraland werkt op basis van een drielaagse architectuur. De Consensuslaag volgt landeigendom, de Landinhoudslaag zorgt voor de distributie van activa en de Real-Time Layer faciliteert peer-to-peer-interacties, waardoor een naadloze en interactieve virtuele wereld mogelijk wordt. Ontwikkeling en ICO: De ontwikkeling van Decentraland begon in 2015, culminerend in een gesloten bèta-lancering in 2019 en een publieke release in februari 2020. Het project bracht in augustus 2017 $24 miljoen op via een Initial Coin Offer (ICO). Met name de MANA-tokens van Decentraland zijn gedolven met behulp van ASIC-mijnbouwplatforms, waarbij gebruik wordt gemaakt van een proof-of-work-consensusmechanisme vergelijkbaar met Ethereum. Bovendien stelt het stemmen buiten de keten via een gedecentraliseerde autonome organisatie (DAO) de gemeenschap in staat deel te nemen aan bestuursbeslissingen. Tokenaanbod: Het totale aanbod aan MANA-tokens is beperkt tot 2,19 miljard, en gebruikers kunnen MANA verwerven via verschillende gecentraliseerde en gedecentraliseerde beurzen, waaronder Coinbase. Unieke kenmerken: Decentraland onderscheidt zich van andere virtuele werelden door een gedecentraliseerde en door de gebruiker beheerde metaverse aan te bieden. Hierdoor kunnen makers de waarde van hun creaties volledig realiseren, terwijl gebruikers meer controle hebben over hun virtuele ervaringen, inhoud en interacties. Activiteiten in Decentraland: Binnen Decentraland kunnen gebruikers deelnemen aan een breed scala aan activiteiten, waaronder socialiseren, gamen, door gebruikers gegenereerde scènes verkennen, virtuele galerijen bezoeken, evenementen bijwonen en virtuele activa verhandelen. Deze activiteiten maken van Decentraland een dynamische en boeiende virtuele wereld. Deelname aan bestuur: Het bestuurssysteem van Decentraland stelt MANA- en LAND-tokenhouders in staat deel te nemen aan het vormgeven van de toekomst van het platform. Gebruikers kunnen wijzigingen voorstellen, stemmen over beleidsbeslissingen en actief bijdragen aan de ontwikkeling van de metaverse. Samenvattend vertegenwoordigt Decentraland een baanbrekende virtual reality-metaverse die gebruik maakt van blockchain-technologie om een gedecentraliseerd, gebruikersgestuurd ecosysteem te creëren. Het biedt gebruikers de mogelijkheid om virtueel land te bezitten, deel te nemen aan creatieve activiteiten en deel te nemen aan het bestuur van een werkelijk meeslepende en interactieve virtuele wereld.

Lees verder
Cloud Castles - Actiestrategiespel, UE 5 en Web3 Blockchain

Cloud Castles - Actiestrategiespel, UE 5 en Web3 Blockchain

"Cloud Castles" is een innovatief actie-strategiespel, mogelijk gemaakt door Unreal Engine 5 en Web3 blockchain-technologie. Het biedt spelers de mogelijkheid om fantasiewezens te verzamelen en te ontwikkelen voor energieke gevechten die RPG-elementen combineren met realtime strategie en tactische gameplay. De game is ontwikkeld door veteranen uit de industrie van Digital Insight Games (DIG) en onder begeleiding van de maker van 'Heroes of Might and Magic' en belooft een baanbrekende game-ervaring. De game beschikt over zorgvuldig vervaardigde beelden en bevat blockchain-technologie, waardoor spelers volledig eigenaar worden van hun in-game activa en prestaties. Het omvat verschillende web3-functies, waaronder ondersteuning voor gedecentraliseerde autonome organisaties (DAO's), validator-staking, liquiditeitsverschaffende beloningen en een marktplaats voor transacties met digitale activa, waardoor diepte en complexiteit aan de gameplay wordt toegevoegd. De verhaallijn van "Cloud Castles" speelt zich af in een wereld die verscheurd wordt door een eeuwenoude vete, waar beschavingen met de kracht om steen tot leven te brengen en mythische wezens te maken epische gevechten aangaan. Spelers zullen deze stenen wezens ontwikkelen, waardoor hun krachten en vaardigheden worden verbeterd om formidabele roosters op te bouwen. De game speelt zich af op de luchtgebonden eilanden Elisus en draait om het conflict tussen Patriam en Debellator. "Cloud Castles" biedt diverse tegenstanders en spelmodi, waaronder Deathmatch, Capture the Flag, Survival en Team Multiplayer. In de Campaign-modus verdedigen spelers Patriam tegen Debellator-uitdagers in een singleplayer-ervaring. Player-versus-Player (PvP)-actie vindt plaats in Rated PvP en biedt sparringwedstrijden met waardevolle beloningen. De game biedt realtime gevechten met strategische inzet van wezens en tactische controle, waardoor spelers een boeiende ervaring krijgen. Het in-game valuta- en governance-token in dit ecosysteem is $DIG, met een maximum van 8 miljard tokens. $DIG heeft verschillende gebruiksscenario's, waaronder het verbeteren van artefacten, het verbeteren van land, het verwerven van activa, het beïnvloeden van bestuursbeslissingen en het beheren van transactiekosten. Het inzetten van $DIG kan VIP-voordelen ontgrendelen voor deelnemers aan verschillende projecten, en spelers kunnen $DIG verdienen via verschillende in-game activiteiten, veilinghuisverkopen, staken en het bezitten van arena's voor het hosten van evenementen. Terwijl sommigen in de gemeenschap sceptisch zijn over NFT-spellen zoals 'Cloud Castles', kijken anderen reikhalzend uit naar de release ervan, omdat ze het een veelbelovend project in de blockchain-gamingruimte vinden.

Lees verder
Undra - Spelrecensie

Undra - Spelrecensie

Spelers in het Undra-spel kunnen grondstoffen verzamelen, hun eigen bases bouwen en aanpassen, items maken en verhandelen, en deelnemen aan speurtochten en gevechten. De game heeft een door spelers aangestuurde economie, waarbij spelers in-game valuta genaamd "Undra Shards" kunnen verdienen door taken te voltooien en items te verkopen die ze hebben gemaakt of verworven. De game bevat NFT-helden die spelers kunnen verzamelen en gebruiken in de strijd. Deze helden hebben unieke vaardigheden en kunnen in een hoger level worden gebracht en worden uitgerust met verschillende uitrustingen om hun statistieken te verbeteren. Spelers kunnen ook lid worden of gilden creëren, waardoor ze kunnen samenwerken om gedeelde doelen te bereiken en deel te nemen aan gildespecifieke evenementen. Undra heeft een enorme en meeslepende wereld, met verschillende planeten en regio's om te verkennen. Elke planeet heeft zijn eigen unieke ecosysteem en uitdagingen, en spelers kunnen zelfs planeten terravormen om hun omgeving te veranderen. De game speelt zich af in een sci-fi-universum en bevat een verscheidenheid aan buitenaardse soorten en technologieën. Over het geheel genomen biedt Undra een mix van strategie, teamwerk en spelerskeuze, met een spelergestuurde economie en meeslepende wereld die blijft evolueren op basis van de acties van de gemeenschap. In Undra kunnen spelers hun eigen avatars maken en aanpassen, en een enorme open wereld vol mysteries en gevaren verkennen. De game speelt zich af in een post-apocalyptische wereld waar de mensheid is gedecimeerd door een onbekende gebeurtenis, en de overlevenden moeten leren hun samenleving aan te passen en opnieuw op te bouwen. Spelers kunnen teams en gilden vormen en samenwerken om missies te voltooien, krachtige bazen te verslaan en de geheimen van de wereld te ontdekken. De game beschikt ook over een door spelers aangestuurde economie, waar spelers items en grondstoffen met elkaar kunnen verhandelen en verkopen. Een uniek aspect van Undra is dat het een 'spelen om te veranderen'-spel is, wat betekent dat de acties van spelers een directe impact hebben op de spelwereld en de overlevering ervan. Spelers kunnen deelnemen aan evenementen en opiniepeilingen die de richting van het spel bepalen, en kunnen zelfs stemmen over belangrijke beslissingen die de toekomst van de spelwereld zullen bepalen. Over het geheel genomen lijkt Undra een ambitieuze en meeslepende MMO-ervaring die spelers de kans geeft om niet alleen te spelen, maar ook de wereld waarin ze leven vorm te geven.

Lees verder
Apex Kings NFT Racing - Spelrecensie

Apex Kings NFT Racing - Spelrecensie

Apex Kings NFT Racing is veel meer dan wat op het eerste gezicht lijkt. Apex Kings NFT Racing is een autoverzamelspel waarmee spelers virtuele raceauto's kunnen bezitten en verhandelen in de vorm van NFT's. De game is gebouwd op blockchain-technologie, die de authenticiteit en uniciteit van elke NFT-auto garandeert. Apex Kings NFT Racing Review: Kings NFT Racing beschikt over authentieke auto's van echte merken, waardoor het een opwindende kans is voor autoliefhebbers om hun favoriete auto's in digitaal formaat te verzamelen. Het aantal NFT-auto's dat beschikbaar is in het spel is beperkt en gelijk aan het aantal geproduceerde echte auto's, waardoor elke NFT-auto zeldzaamheid en waarde heeft. Het doel van het spel is om een verzameling van de zeldzaamste en meest waardevolle NFT-raceauto's op te bouwen om suprematie in het spel te bereiken. De meeslepende ervaring van de game en de mogelijkheid om virtuele auto's in te ruilen voor crypto dragen bij aan de opwinding van het spelen van Apex Kings NFT Racing. Spelers kunnen hun collecties opbouwen door virtuele raceauto's te kopen, met andere spelers te handelen en races te winnen met hun NFT-auto's. Apex Kings NFT Racing is een spannend racespel dat de opwinding van raceauto's combineert met de unieke kenmerken van NFT-technologie. De game heeft een eindig aantal auto's en de ontwikkelaars zeggen dat deze overeenkomen met het aantal producties in de echte wereld. Gebruikers kunnen dus soms absolute koopjes vinden, en als de vraag groeit, kunnen ze die zeldzame voertuigen verkopen of ruilen voor crypto als ze er geld aan willen verdienen. Van de Aston Martin One-77 zijn er bijvoorbeeld in het echt slechts 77 gemaakt en in de game zal dit ook het geval zijn. Bovendien hebben de ontwikkelaars een achtergrond in zowel games als auto's. Ze hebben de handen ineengeslagen met echte bedrijven en proberen autokenmerken zo nauwkeurig mogelijk te krijgen. Dit is een spel dat elke autoliefhebber moet spelen. Race, verzamel en verkoop auto's allemaal op één plek. Bovendien zijn de graphics en game-engines zeer geavanceerd voor NFT-games en dit toont ons alleen maar het toekomstige potentieel voor NFT-gebaseerde games.

Lees verder
Legendes van Crypto Game - Gamerecensie

Legendes van Crypto Game - Gamerecensie

Legends of Crypto is een Triad Battle-kaartspel gericht op een breder publiek dan mid-core Trading Card Games (TCG's) zoals Gods Unchained en Hearthstone. Het heeft een gemakkelijke gameplay en een modern verhaal dat spelers geïnteresseerd zal houden. De game is gemaakt om gemakkelijk te spelen, dus het is goed voor zowel gamefans als mensen die normaal gesproken geen games spelen. Het merk Legends of Crypto en zijn kennis zijn gemaakt met een gemakkelijk te begrijpen gevoel voor humor en bevatten zowel echte als verzonnen dingen. Mannen en vrouwen tussen de 18 en 45 jaar vormen het belangrijkste publiek voor dit spel. Legends of Crypto probeert spelers een leuke en meeslepende ervaring te bieden door verhalen in stripboekstijl te vertellen.

Lees verder

Play-to-Earn Games: Beste Blockchain Game-lijst voor NFTs en Crypto

Play-to-Earn Game-lijst
Geen verplichtingenGratis te gebruiken