Ubisoft, Upland en partnerschappen tillen blockchain-gaming naar nieuwe hoogten

Ubisoft, Upland en partnerschappen tillen blockchain-gaming naar nieuwe hoogten

Play To Earn Games | 04 Feb 2024 12:09 UTC

De game-industrie bevindt zich midden in een transformerend tijdperk, vooral binnen het play-to-earn-segment, waar de convergentie van gaming, blockchain en technologie het landschap opnieuw vormgeeft. Met een baanbrekende zet heeft Ubisoft, de gerenommeerde ontwikkelaar achter Assassin's Creed, zijn zinnen gezet op blockchain-gaming met de onthulling van hun aankomende titel, Champions Tactics: Grimoria Chronicles. Tegelijkertijd introduceert Upland, een leider op het gebied van Web3-gaming, Polemo Games, een platform dat meeslepende gameplay combineert met een baanbrekend play-to-earn-model. Dit artikel onderzoekt deze ontwikkelingen en meer en werpt licht op de dynamische evolutie van de game-industrie.

Ubisoft breidt uit naar Blockchain Gaming

De lancering van Champions Tactics: Grimoria Chronicles markeert Ubisoft's uitstapje naar blockchain-gaming. Deze aankomende titel introduceert 9.999 op Ethereum gebaseerde NFT's, bekend als Warlords PFP's, die gratis kunnen worden verkregen, waarbij gebruikers alleen de Ethereum-gaskosten hoeven te betalen. Deze korrelige, vintage-stijl NFT's dienen als sleutels en ontgrendelen vroege toegang tot nieuwe in-game Champions-figuren. Champions Tactics zal begin 2024 op de pc verschijnen en zal de gedurfde onderneming van Ubisoft in de wereld van blockchain-gaming demonstreren.

De visie van Ubisoft onthuld

De intrede van Ubisoft in blockchain-gaming betekent een paradigmaverschuiving in de industrie terwijl ze nieuwe wegen verkennen om spelers te betrekken en het potentieel van blockchain-technologie te benutten. Deze stap breidt niet alleen het portfolio van de gaminggigant uit, maar markeert ook een belangrijke stap in de richting van de mainstream adoptie van blockchain in de gamingwereld.

Upland innoveert met Polemo Games

Upland, een pionier op het gebied van Web3-gaming, introduceert Polemo Games, een platform rond polemologie, de studie van oorlog en strijd. Deze innovatieve game-ervaring stelt spelers in staat gemeenschappen op te bouwen en in-game assets als NFT's te bezitten. Polemo Games is beschikbaar op verschillende platforms, waaronder pc, consoles en mobiel, en toont de toewijding van Upland aan het creëren van een robuuste digitale economie. Met functies als UPX- en Spark-tokens blijft Upland de grenzen van blockchain-gaming verleggen.

Een nieuwe definitie van gaming-economieën

Polemo Games is een voorbeeld van de toewijding van Upland aan het herdefiniëren van traditionele gaming-economieën. Door blockchain-technologie te integreren biedt Upland spelers een unieke kans om in-game activa te bezitten en te verhandelen als digitale activa, wat bijdraagt aan de totstandkoming van een bloeiende virtuele economie.

MoonRealm Express Accelerator ondersteunt Web3-ontwikkelaars

In een gezamenlijke inspanning hebben Animoca Brands, Amazon Web Services en Polygon Labs de MoonRealm Express Accelerator gelanceerd. Dit initiatief is bedoeld om beginnende web3-ontwikkelaars te ondersteunen, met de nadruk op het verbeteren van het Mocaverse-ecosysteem van Animoca. Met een toezegging van $1,1 miljoen van Amazon Web Services biedt de accelerator cloudbronnen en ondersteuning voor het ontwikkelen van web3-applicaties. Polygon Labs vult deze inspanning aan door essentiële workshops aan te bieden om startups uit te rusten met cruciale web3-ontwikkelingsvaardigheden.

Innovatie in Web3 koesteren

De MoonRealm Express Accelerator vertegenwoordigt een aanzienlijke sprong voorwaarts in het bevorderen van innovatie binnen de web3-ontwikkelingsruimte. Door financiële steun en middelen te bieden, creëert het initiatief een omgeving waarin ontwikkelaars kunnen gedijen en kunnen bijdragen aan de evolutie van het Mocaverse-ecosysteem.

Alien Worlds werkt samen met sciencefictionauteur

Dacoco, het team achter Alien Worlds, heeft de krachten gebundeld met de beroemde sciencefictionauteur Kevin J. Anderson voor het Large Lore Model-project. Deze samenwerking heeft tot doel de Alien Worlds-metaverse te verrijken door AI te integreren met gemeenschapsgestuurde bijdragen. Spelers krijgen de unieke kans om games en media te co-creëren binnen het Alien Worlds-universum, waarbij traditionele verhalen worden gecombineerd met moderne AI-technologie.

Een samensmelting van storytelling en technologie

De samenwerking met Kevin J. Anderson onderstreept het potentieel van het combineren van traditionele verhalen met de allernieuwste AI-technologie. De innovatieve aanpak van Alien Worlds verbetert niet alleen de spelerservaring, maar schept ook een precedent voor toekomstige samenwerkingen tussen game-ontwikkelaars en creatieve professionals uit diverse vakgebieden.

Groei en uitdagingen in Crypto Gaming

Een recent rapport van DappRadar benadrukt de stijgende populariteit van crypto-compatibele games, met meer dan een miljoen dagelijkse unieke actieve portemonnees die zich bezighouden met deze games. Alien Worlds, dat meer dan 1,6 miljoen botaccounts rapporteerde, dient als voorbeeld van de problemen die nog steeds bestaan. Ondanks deze hindernissen demonstreren games als Sweat Economy de inzet van de industrie om de integriteit te behouden, wat vragen oproept over de authenticiteit van gebruikersbetrokkenheid bij blockchain-gaming.

Navigeren door het Crypto Gaming-landschap

De sterke stijging van de populariteit van op crypto gebaseerde games duidt op een opmerkelijk groeitraject voor de game-industrie. Uitdagingen zoals bot-uitbuiting benadrukken echter de noodzaak van voortdurende inspanningen om de authenticiteit en integriteit van gebruikersbetrokkenheid binnen de blockchain-gamingruimte te waarborgen.

Conclusie

Concluderend: het play-to-earn-gaminglandschap ondergaat een snelle groei en innovatie. Van Ubisoft's onderneming in blockchain-gaming met Champions Tactics tot Upland's introductie van Polemo Games en samenwerkingsinitiatieven zoals de MoonRealm Express Accelerator: de integratie van gaming met blockchain-technologie blijft zowel spelers als ontwikkelaars boeien. De ontwikkeling van de industrie, die wordt gekenmerkt door partnerschappen met bekende mensen als Kevin J. Anderson, benadrukt de dynamische toekomst van blockchain-gaming. Terwijl de sector uitdagingen aangaat en kansen omarmt, staat het kruispunt van gaming, blockchain en technologie klaar om de game-ervaring voor spelers over de hele wereld opnieuw te definiëren.

Ubisoft, Upland en partnerschappen tillen blockchain-gaming naar nieuwe hoogten
Ubisoft, Upland en partnerschappen tillen blockchain-gaming naar nieuwe hoogten

Oproep tot actie

Verken de dynamische wereld van blockchain-gaming en ontdek de toekomst van play-to-ear-ervaringen. Doe mee met deze innovatieve titels, neem deel aan gemeenschapsinitiatieven en blijf op de hoogte van de nieuwste updates terwijl de game-industrie zich blijft ontwikkelen op het snijvlak van technologie en entertainment.

Wil je op de hoogte blijven van Play-to-Earn-spellen?

Schrijf je nu in voor onze wekelijkse nieuwsbrief.

Bekijk meer
Gala Games Guide and RFLXT Launch 'Voyager: Ascension' on GalaChain

Gala Games Guide and RFLXT Launch 'Voyager: Ascension' on GalaChain

Gala Games, a pioneering force in blockchain gaming, has embarked on a strategic partnership with RFLXT to introduce "Voyager: Ascension," a groundbreaking game that leverages the robust capabilities of the GalaChain ecosystem. This collaboration signifies a monumental leap in gaming, blending RFLXT's innovative digital interaction with Gala Games' blockchain infrastructure to redefine player engagement and ownership. "Voyager: Ascension" promises an exhilarating six degrees of freedom shooter experience, set in a meticulously crafted universe where players navigate thrilling dogfights and explore the vastness of space, all within a free-to-play model. The integration of GalaChain not only facilitates seamless in-game asset transactions and ownership but also opens the door to an ever-expanding universe of decentralized entertainment. By combining GalaChain's innovative blockchain solutions with RFLXT's creative prowess, this partnership is poised to deliver captivating gaming experiences, marking a new era of entertainment that empowers and rewards its global community of players.

Lees verder
Influence: Gamer Beginners Guide Earning $SWAY Tokens

Influence: Gamer Beginners Guide Earning $SWAY Tokens

In the dynamic universe of "Influence," a groundbreaking space-based MMORPG, players embark on an epic journey to carve out their dominion within a vast asteroid belt. This game uniquely blends strategic gameplay with the innovative integration of blockchain technology, allowing for a player-driven economy powered by $SWAY tokens. Gamers are tasked with navigating the complexities of resource management, crew allocation, and interstellar trade to build and expand their empire. The game stands out for its emphasis on realism, from the detailed orbital mechanics to the economic system that mirrors real-world supply and demand principles. Community engagement plays a pivotal role, offering players support, collaboration opportunities, and a say in the game's development. With strategies to earn $SWAY tokens, manage resources effectively, and engage in tactical combat, "Influence" offers a rich, immersive experience that appeals to both MMORPG enthusiasts and blockchain gaming pioneers.

Lees verder
Web3 Gaming: Supervillain, Aptos, Shardbound, UEFA NFTs and Ultra Study

Web3 Gaming: Supervillain, Aptos, Shardbound, UEFA NFTs and Ultra Study

In the evolving landscape of the gaming industry, the collaboration between Supervillain Labs and Aptos Labs stands out, marking a significant step towards integrating Web3 technologies into gaming. This partnership aims to develop accessible, blockchain-based games, starting with the innovative Idle RPG, which uses NFTs to provide a unique gaming experience for each player. However, the reception of blockchain and NFTs among gamers is mixed. A study by Ultra reveals a divide, showing enthusiasm for blockchain's potential but skepticism towards NFTs and cryptocurrencies, pointing to a complex relationship between gamers and Web3 technologies. Meanwhile, initiatives like Bazooka Tango's Shardbound playtest and Mastercard's UEFA Champions League NFT trivia game illustrate the diverse approaches being explored to engage gamers with Web3 concepts. These developments highlight the opportunities and challenges within the sector, suggesting a future where gaming could be profoundly transformed by blockchain technology, provided the focus remains on enhancing player experience and value.

Lees verder
Kakao's Metabora Joins Gaming Giants Ubisoft, Sega on Oasys Chain

Kakao's Metabora Joins Gaming Giants Ubisoft, Sega on Oasys Chain

The gaming industry is on the brink of a revolution with the strategic partnership between Oasys, a pioneering blockchain gaming network, and Metabora SG, the Web3 gaming division of Kakao Games. This collaboration, announced as part of Oasys' ambitious "Dragon Update" for 2024, aims to elevate blockchain gaming by enhancing interoperability, expanding the ecosystem, and delivering high-quality gaming content. Oasys' innovative dual-layer architecture promises to make gaming experiences smoother and more immersive, offering players ownership of in-game assets and developers a platform to unleash their creativity without constraints. This partnership signifies a major leap towards integrating traditional gaming with the cutting-edge technology of blockchain, potentially setting new standards in the industry. With both companies eyeing expansion into new markets, such as Japan, the future of gaming looks brighter and more exciting than ever, promising a new era where games are not just played but experienced on a whole new level.

Lees verder
PlaytoEarn.net and Seedify's Strategic Alliance

PlaytoEarn.net and Seedify's Strategic Alliance

In the bustling world of blockchain gaming, the strategic partnership between PlaytoEarn.net and Seedify marks a pivotal milestone, promising to reshape the landscape of Web3 gaming. This collaboration unites PlaytoEarn.net's extensive reach within the gaming community with Seedify's innovative blockchain incubation platform, offering unparalleled access to the latest and most promising blockchain games. By staking SFUND tokens, users gain not only the opportunity to support and participate in the success of these projects but also to influence the future direction of blockchain gaming. This alliance aims to democratize gaming access, ensuring that gamers and developers alike benefit from a more inclusive and supportive ecosystem. With exclusive game launches, rewards, and a community-driven approach, this partnership is set to unlock new horizons in gaming, inviting everyone to be part of a thrilling adventure in the ever-evolving world of Web3 gaming.

Lees verder
Gala Film, POPCORN! And $FILM:  The Heart of Decentralized Film

Gala Film, POPCORN! And $FILM: The Heart of Decentralized Film

Gala Film introduces a revolutionary platform in the heart of the decentralized film industry, aimed at bridging the gap between filmmakers and audiences through blockchain technology. It leverages $FILM tokens, enabling users to support film projects, earn rewards, and participate in the governance of the platform, thus democratizing the movie-watching experience. Users can engage with content in unprecedented ways, from voting on film projects to unlocking exclusive behind-the-scenes looks, fostering a community-driven environment where every participant has a voice. Screen Nodes play a crucial role by providing decentralized storage and computing power, ensuring a seamless and enriching viewing experience. As Gala Film paves the way for a new era in cinema, it promises more diversity, creativity, and a direct connection between artists and audiences, redefining the traditional boundaries of Hollywood and opening up a world of possibilities for indie filmmakers and film enthusiasts alike.

Lees verder
N64 on Bitcoin: Pizza Ninja Gaming Revolution with Brotli Magic

N64 on Bitcoin: Pizza Ninja Gaming Revolution with Brotli Magic

Pizza Ninjas, the visionary team behind blockchain gaming, continues to revolutionize the intersection of technology and nostalgia. Following their success with the Super Nintendo Entertainment System (SNES), they've now inscribed a Nintendo 64 (N64) emulator on the blockchain through Ordinals. The strategic integration of the Brotli compression algorithm, reducing file sizes by 80%, has made N64 emulation on Bitcoin more cost-effective. Trevor Owens, CEO, sheds light on their commitment to avoiding DRM pitfalls and inscribing only games not under copyright, fostering conversations with archivists rather than lawyers. With exciting plans on the horizon, Pizza Ninjas teases a future as time-traveling gaming preservationists, poised to expand their repertoire and shape the narrative around blockchain-based gaming preservation. As thought leaders, they bridge technological advancements with ethical considerations, ensuring a dynamic and responsible future for preserving gaming history on the blockchain.

Lees verder
Web3 Gaming: Delabs, Solana Labs, Wemade, Oasys, X2Y2 Pro, and Ronin

Web3 Gaming: Delabs, Solana Labs, Wemade, Oasys, X2Y2 Pro, and Ronin

Embark on a thrilling exploration into the web3 gaming revolution with our comprehensive guide, "Web3 Gaming Revolution: FAQs & Factsheet for the Digital Explorer." This in-depth journey covers Delabs' resilience with Rumble Racing Star and the introduction of the $DELABS token, Solana Labs' GameShift toolkit revolutionizing blockchain integration, and Wemade's strategic pivot with CCIP integration. Discover how Oasys and X2Y2 Pro's partnership is transforming NFT trading, and explore the global accessibility boost Ronin's $RON token receives on Binance. Woven with personal anecdotes and insights, this guide transcends a mere information source. It's a roadmap for enthusiasts, developers, and digital explorers, illuminating the evolving landscape of digital entertainment. As we navigate the intricacies of each project, we invite you to join the web3 gaming revolution and be a part of shaping the future of gaming experiences.

Lees verder
P2E Games Beginners Guide To Start Your Gameplay

P2E Games Beginners Guide To Start Your Gameplay

The article delves into the immersive world of Play-to-Earn (P2E) gaming, exploring the burgeoning landscape where gaming meets real-world rewards. It introduces P2E games as a revolutionary business model, allowing players to earn tangible assets, including cryptocurrencies and NFTs, through in-game activities. Highlighting popular P2E crypto games like Axie Infinity, Decentraland, and Sandbox, the article discusses key metrics for game evaluation, such as retention, engagement, conversion rate, and more. It elucidates the working of the P2E crypto gaming model, detailing blockchain integration and the benefits for both developers and players. The diverse types of P2E games, including Metaverse games, Trading Cards, and Role-Playing Games, are explored, offering gamers varied experiences. The article concludes by envisioning a promising future for the P2E crypto gaming industry, emphasizing its potential to revolutionize the gaming ecosystem and become a dominant model.

Lees verder
Explain MAVIA Token Dip: Investors, Airdrop recipients capitalizing

Explain MAVIA Token Dip: Investors, Airdrop recipients capitalizing

Dive into the captivating saga of 'Heroes of Mavia' and the MAVIA token, where the crypto-gaming realm intertwines with innovation and volatility. As MAVIA soared to an all-time high, reaching $10.59, its subsequent 26% plunge within 48 hours sent shockwaves through the crypto community. Heroes of Mavia, a base-building strategy game akin to Clash of Clans, boasts over 2 million downloads and 278,000 daily active users, creating a vibrant ecosystem for MAVIA's integration. Skrice Studios' visionary roadmap promises crypto elements and MAVIA staking rewards, amplifying the game's allure. The recent dip in MAVIA, possibly fueled by investor behavior, contrasts its remarkable 338% surge since debut. Amidst the dynamic landscape, Heroes of Mavia's airdrop engaged 100,000 players and NFT landowners, solidifying its impact on the broader gaming token market. As the game thrives, the MAVIA token stands resilient, shaping the future of crypto gaming with each strategic move.

Lees verder
Axie Champions Match3 Guide and Gameplay Tips

Axie Champions Match3 Guide and Gameplay Tips

Axie Champions, the brainchild of Bali Games, is a revolutionary Match3 Puzzle game that seamlessly merges strategic gameplay with the enchanting world of NFT axies. With a visual aesthetic that captivates from the start, the game introduces the strategic layer of Affinity Advantages, turning each move into a tactical masterpiece. The integration of NFT axies through Ronin wallet connectivity adds a personal touch, allowing players to witness their unique teams in action. CUBE rewards, the in-game currency exchangeable for AXS tokens, provide a tangible incentive, transforming victories into real-world value. Bali Games' commitment to community engagement and their vision for Web3 gaming shine through, making Axie Champions not just a game but a movement. It's a captivating journey into the future of mobile gaming, where strategy, ownership, and community converge for an unparalleled gaming experience.

Lees verder
Champions Ascension x Sequence Partnership - Future of Web3 RPG

Champions Ascension x Sequence Partnership - Future of Web3 RPG

Embark on a mesmerizing journey into the heart of Champions Ascension, where a team of 50 visionary individuals at Rough House Games crafts a gaming masterpiece. These creative minds, from seasoned veterans to emerging talents, unite to breathe life into a world where every pixel tells a story. Their tireless dedication transcends the ordinary, forging a game that goes beyond entertainment—it becomes an immersive experience of passion and innovation. In collaboration with Sequence, Champions Ascension emerges as a trailblazer in web3 gaming, promising not only cutting-edge technology but a thriving ecosystem where every player contributes to the evolving narrative. The future holds boundless opportunities, from community-driven events to groundbreaking features, ensuring Champions Ascension stands as a testament to the artistry and commitment of those who dare to redefine the gaming landscape.

Lees verder
Bekijk meer
Genesis League-doelen: voetbalsimulatie, NFT Collectibles-spel

Genesis League-doelen: voetbalsimulatie, NFT Collectibles-spel

Genesis League Goals is een aankomend digitaal ruilkaartspel geassocieerd met spelers van de Major League Soccer Players Association. De game is ontwikkeld door Genesis League Sports, een uitbreiding van Splinterlands, en is de bètatestfase ingegaan. Het laat spelers kennismaken met een voetbalsimulatie met strategische elementen. Om deel te nemen moeten spelers een franchiselicentie van $ 10 aanschaffen, die fungeert als toegangspoort tot het spel. Eenmaal verkregen, kunnen spelers pakketten kopen en deelnemen aan het spel. Het spel draait om officieel gelicentieerde MLS Players Association-kaarten. Spelers houden zich bezig met turn-based voetbalstrategieën en strijden tegen mondiale tegenstanders om wedstrijden te winnen, kaarten, items en cosmetische beloningen te verdienen. Vooruitgang is gekoppeld aan de accumulatie van ervaringspunten en sterniveaus die worden bereikt door deel te nemen aan wedstrijden en kaarten samen te voegen. Het spel legt de nadruk op het verzamelen en aanpassen van kaarten, waarbij de waarde toeneemt naarmate duplicaten worden gecombineerd, wat resulteert in hogere kaartniveaus. De gameplay omvat verschillende modi, waaronder gerangschikte wedstrijden, competities en toernooien. Teams bestaan uit spelers en coaches die beschikbaar zijn als NFT's, elk met specifieke eigenschappen en vaardigheden. Het unieke aspect van het spel ligt in het upgraden van spelerskaarten door middel van toegevoegde vaardigheden, wat bijdraagt aan de kaartdiversiteit en marktwaarde. Het in-game token, $GLX, zal dienen als de virtuele valuta van het spel. Het is de moeite waard om op te merken dat hoewel de game boeiende gameplay en aanpassingsopties biedt, de eerste aankoop van een franchiselicentie vereist is en er geen gratis te spelen alternatief is.

Lees verder
Sorare: Crypto Fantasy-voetbalspel Verzamel NFT's en verdien beloningen

Sorare: Crypto Fantasy-voetbalspel Verzamel NFT's en verdien beloningen

In de gamingwereld onderscheidt Sorare zich als een innovatief en uniek, op crypto gebaseerd fantasy-voetbalspel dat op vakkundige wijze traditionele fantasy-sporten combineert met blockchain-technologie. Deze meeslepende fusie stelt spelers in staat NFT-kaarten te verzamelen en te verhandelen, die elk echte voetbalspelers vertegenwoordigen, waardoor een verleidelijke laag van echte waarde wordt toegevoegd aan de game-ervaring. De gameplay van Sorare draait om gebruikers die hun teams creëren en beheren, waarbij ze hun NFT-spelerkaarten gebruiken om wedstrijdresultaten te voorspellen en punten te verdienen op basis van de daadwerkelijke prestaties van de spelers in echte wedstrijden. Dit voegt een spannende strategielaag toe, waarbij voetbalexpertise en scherpe analyse van spelersprestaties zich kunnen vertalen in substantiële beloningen. Sorare heeft met name de aandacht getrokken vanwege zijn Play-to-Earn-model, dat spelers de kans biedt waardevolle prijzen te winnen, waaronder de populaire cryptocurrency ETH en zeldzame spelerskaarten. Het is dit dynamische concept dat aanzienlijk heeft bijgedragen aan de enorme populariteit van Sorare, waardoor spelers niet alleen kunnen genieten van hun passie voor voetbal, maar ook tastbare beloningen kunnen oogsten. De NFT-kaarten in Sorare zijn er in vier verschillende typen: Limited, Rare, Super Rare en One-of-a-kind. Deze kaarten hebben een verschillende mate van schaarste, wat hun waarde op de marktplaats van het spel beïnvloedt. Dit handelssysteem, gevoed door Ethereum (ETH), voegt een element van vraag en aanbod toe, waarbij kaartwaarden kunnen fluctueren op basis van de prestaties van de speler en de beschikbaarheid van kaarten. Bovendien injecteert Sorare voortdurend nieuwe inhoud en samenwerkingen in het gaming-ecosysteem, waardoor spelers voortdurend betrokken en enthousiast zijn. Een opvallende samenwerking met onder meer de Premier League is een voorbeeld van het groeiende prestige en de waarde van het spel. Sorare introduceert ook een intrigerend concept van kaartverbetering, waarbij kaartniveaus en statistieken kunnen worden verbeterd op basis van de prestaties van echte spelers. Dit voegt diepte toe aan het spel, omdat gebruikers ernaar streven hun kaartwaarden en strategische voordelen te maximaliseren. Om uit te blinken in Sorare moeten spelers niet alleen over voetbalinzicht beschikken, maar ook de fijne kneepjes van blockchain-NFT's begrijpen. Deze unieke mix van vaardigheden is essentieel voor degenen die willen gedijen in deze meeslepende en lonende gamewereld. Kortom, Sorare heeft een plek voor zichzelf veroverd in het gaminglandschap door de opwinding van fantasyvoetbal naadloos te integreren met de innovatie van blockchain-technologie. Het biedt liefhebbers een aantrekkelijk platform om te genieten van hun passie voor de sport en tegelijkertijd tastbare beloningen te oogsten – een winnende combinatie in de wereld van moderne gaming.

Lees verder
Second World: New Era - Spelrecensie

Second World: New Era - Spelrecensie

Second World: New Era is een gratis te spelen, competitieve en strategische mobiele game die spelers uitnodigt om de beschaving stad voor stad opnieuw op te bouwen op een door de echte wereld geïnspireerde planeet Aarde. Daarnaast strijden spelers tegen elkaar om troepen en militaire verdedigingswerken te ontgrendelen en een niveau hoger te komen in onze mondiale klassementen om speciale beloningen te verkrijgen. Door elementen van het bouwen van steden en PVP-strategie te combineren, stelt het spelers in staat om te creëren en uit te breiden. Ze kunnen hun unieke steden beheren terwijl ze strijden in een enorme online multiplayer-omgeving. Terwijl steden evolueren van eenvoudige dorpen naar uitgestrekte metropolen, ontgrendelen spelers troepen en militaire verdedigingswerken. Bovendien, het aangaan van allianties of oorlogen met anderen. De zoektocht naar suprematie wordt beloond op mondiale ranglijsten, waar uitzonderlijke prestaties tot speciale beloningen leiden. In Second World bepalen jouw strategie en keuzes de toekomst van de beschaving en sturen ze de spelergerichte economie aan. Of je nu vecht of samenwerkt op je pad, het lot van de Tweede Wereld ligt in jouw handen. Je krijgt de macht om de identiteit van je stad vorm te geven, door te kiezen uit drie verschillende paden – militaire kracht, wetenschappelijke innovatie of culturele rijkdom – die elk unieke defensieve capaciteiten en strategische voordelen bieden.

Lees verder
Mojo Melee - Spelrecensie

Mojo Melee - Spelrecensie

Mojo Melee is het eerste spel in de Planet Mojo-metaverse. Het is een PvP-spel dat vergelijkbaar is met schaken en zowel NFT's als automatische gevechtsstrategieën heeft. De meeslepende metaverse van Planet Mojo begint met Mojo Melee, dat het autochess-gevechtsgenre een nieuwe wending geeft. Mojo Melee is gebaseerd op populaire spellen zoals Dota Auto Chess, Dota Underlords en Teamfight Tactics. Hiermee kunnen spelers het tegen elkaar opnemen in minitoernooien die erg leuk zijn. Het spel is interessant omdat het een strategische planningsfase heeft waarin je je teams kunt verbeteren en plaatsen, en daarna intense gevechtsfasen. Mystic Moose wil de manier veranderen waarop auto-battle-games worden gemaakt door nieuwe functies toe te voegen en gevestigde zwaargewichten zoals Teamfight Tactics aan te pakken door gebruik te maken van hun jarenlange ervaring met het maken van games.

Lees verder
Planeet Mojo - Spelrecensie

Planeet Mojo - Spelrecensie

Welkom bij Planet Mojo, een nieuwe metaverse met NFT's en een speel-en-eigen game-ervaring. Deze game is gebouwd op de Polygon-blockchain en is ontwikkeld door ervaren game-ontwikkelaars die voorheen verbonden waren aan LucasArts, Activision en EA. In Planet Mojo kun je een enorme en meeslepende wereld verkennen vol spannende personages en avonturen. Of je nu missies wilt voltooien, gevechten wilt aangaan of gewoon de bezienswaardigheden en geluiden van de metaverse wilt bewonderen, er is voor iedereen iets om van te genieten. Dus waarom wachten? Doe vandaag nog mee met het plezier op Planet Mojo en kijk welke avonturen je te wachten staan! Mystic Moose werkt samen met Concept Art House om je coole 3D NFT's te bieden voor hun nieuwste game en de bijbehorende metaverse. Met hun gecombineerde talenten creëren Mystic Moose en Concept Art House een game-ervaring die zeker indruk zal maken. Planet Mojo Verhaallijn: Planet Mojo is een wereld vol wilde en fantastische wezens, waaronder de Mojos, plant-hybride wezens geboren uit speciale zaden. Deze wezens zijn verdeeld in zes clans, elk met hun eigen tradities, geschiedenis, waarden, vaardigheden en krachten. Ze zijn er in verschillende vormen, zoals bladgroen, mos, bloemen en wijnstokken. Maar Planet Mojo wordt geconfronteerd met een nieuwe dreiging in de vorm van de 'Scourge', een technologisch geavanceerde invasiemacht. Als reactie hierop hebben de Mojos gespecialiseerde krijgers gekozen, bekend als Champions, om de Plaag te onderzoeken en te bestrijden. Ze worden geholpen door de Ouden, gigantische bewuste wezens geboren uit natuurlijke elementen zoals bergen, bomen en schimmels. Gameplay: De game is een combinatie van vele minigames waarbij de nadruk eerst ligt op het leuke gedeelte van het gamen en daarna op de andere dingen. Bovendien biedt Planet Mojo games in PvP-stijl, waarvan de eerste de Mojo Melee is. Mojo Melee is een automatisch schaakspel met ranglijsten, toernooien, seizoenen, etc. dat de spelers veel plezier biedt naast de mogelijkheid om geld te verdienen. Een ander spel Mojo Land is een spel op het land Toernooiachtige spellen zijn het hoogtepunt van deze metaverse en er zullen binnenkort nieuwe minigames aan het platform worden toegevoegd. Planet Mojo is een gedecentraliseerd project waarbij de spelers de eigenaren van het spel zijn. Tokenomics: Het is een metaverse waarbij 3D NFT's de kern vormen van de game-economie. De spelers zullen het volledige eigendom hebben van de NFT-personages die kunnen worden geüpgraded en verhandeld op de marktplaats. Bovendien is het spel gratis te spelen om het voor iedereen toegankelijk te maken, maar niet om te verdienen, maar dat betekent niet dat je geen geld kunt verdienen in Planet Mojo. Uiteindelijk zijn er verschillende manieren om geld te verdienen door te investeren in NFT’s, staking, tokenbeloningen, enz. Het IDO-token voor de game zal na 2023 worden onthuld volgens de Roadmap van Planet Mojo.

Lees verder
Edenbrawl - 4v4 Mobrawler-spel met sport- en gevechtsfusie

Edenbrawl - 4v4 Mobrawler-spel met sport- en gevechtsfusie

Edenbrawl is een innovatief 4v4-competitief spel dat elementen van sport en gevechten combineert in een uniek genre genaamd 'Mobrawler'. Het stond voorheen bekend als 'Circuits and Shields' en valt op door de dynamische gevechten van vechters te combineren met de strategische complexiteit van MOBA's. De game biedt boeiende multiplayer-ervaringen met zijn op vaardigheden gebaseerde gevechtsmechanismen, diverse speelstijlen voor kampioenen en spelergerichte besturing. In tegenstelling tot traditionele MOBA's vereenvoudigt en verbetert Edenbrawl concepten zoals items, statistieken en vaardigheden om zowel nieuwkomers als ervaren spelers aan te spreken. Edenbrawl is ontwikkeld door 'Koza Games' op Unreal Engine 4 en beschikt over een breed scala aan kampioenen, elk met een rijk achtergrondverhaal dat diepte toevoegt aan het universum van de game. Personages als de Fabel, een voormalige bloemenliefhebber die Magere Hein is geworden, en Machina, een vliegende bezemmeester die geobsedeerd is door reinheid, dragen bij aan de unieke charme van het spel. De gameplay van Edenbrawl draait om het samenstellen van teams van vijf helden voor een evenwichtige synergie, die doet denken aan andere MOBA's, maar met een snelle twist. De game biedt dynamische top-down gameplay, vergelijkbaar met MOBA-giganten als League of Legends en DOTA 2, maar met de nadruk op bekwame gevechten met nauwkeurig richten, ontwijken en strategische besluitvorming. Edenbrawl introduceert een spannend scoresysteem waarbij spelers ernaar streven punten te scoren in het doel van de vijand, terwijl ze de capaciteiten en ultieme vaardigheden van hun kampioen gebruiken. Een opvallend kenmerk van Edenbrawl is de kenmerkende modus, Edenball, die elementen uit Capture the Flag, FIFA en intense vechtgevechten combineert. Deze modus legt de nadruk op teamwerk, secundaire doelstellingen en strategische positionering om de overwinning veilig te stellen. De game maakt gebruik van een utility-token genaamd $IMX voor beheer en in-game hulpprogramma's. Edenbrawl vertegenwoordigt een afwijking van traditionele MOBA-formules, waarbij sport en gevechten worden gecombineerd tot een verfrissende multiplayer-ervaring die een breed scala aan spelers aanspreekt.

Lees verder
Chainmonsters - Spelrecensie

Chainmonsters - Spelrecensie

Chainmonsters is een op blockchain gebaseerd spel om een massaal multiplayer online rollenspel (MMORPG) te verdienen dat begon op de Ethereum-blockchain voordat het werd overgebracht naar de Flow-blockchain. Om het play-to-earn-paradigma mogelijk te maken, maakt het spel gebruik van niet-fungibele tokens (NFT's). Hierdoor kunnen gamers bitcoin verdienen door in-game activa te kopen, verkopen of verhandelen op de Chainmonsters-marktplaats. Het verhaal speelt zich af in het fictieve universum van Ancora. Dit universum bestaat uit acht eilanden, elk met zijn eigen stijl, mechanica en wendingen. Spelers beginnen als een nieuwe N-Corp-rekruut die belast is met het onderzoeken en identificeren van de chainmons die naast mensen in Ancora bestaan. De chainmons die in het spel worden gevangen, worden gevangengenomen, getraind, gefokt, bevochten of gekocht en verkocht. Als het vangen, vechten en verhandelen van monsters bekend klinkt, komt dat omdat chainmons sterk wordt beïnvloed door de klassieke RPG Pokémon. Hoe te spelen? Spelers zullen eigenaar worden van een personage en de vele eilanden van Ancora verkennen, uitdagingen volbrengen en interactie hebben met 's werelds niet-spelerpersonages (NPC's). Met Chainmonsters kunnen gebruikers solo of in groepen spelen om groepstaken, kerkers en invallen te voltooien. In tegenstelling tot solo-avonturen zullen deze groepsactiviteiten grotere voordelen en unieke NFT's opleveren.

Lees verder
Underground Waifus - Spelrecensie

Underground Waifus - Spelrecensie

Underground Waifus is het eerste digitale verzamelkaartspel (TCG). Het brengt de echte wereld en de digitale wereld samen, waardoor spelers kunnen verdwalen in de NFT- en web3-universums. Deze unieke TCG biedt tijdens de eerste sessie exclusieve collecties in beperkte oplage met meer dan 400 unieke kaarten. Bij elke nieuwe editie zal de waarde van eerdere collecties stijgen. De game speelt zich af in een post-apocalyptische cyberpunk-toekomst. Het heeft een circulaire economie die de bedrijfsmodellen Free to Play (F2P) en Play & Earn (P&E) combineert en concurrentie aanmoedigt via speler-vs-speler (PVP)-gevechten met prijzen voor de winnaars, toernooien en op ELO gebaseerde beloningen.

Lees verder
Champions Arena - Spelrecensie

Champions Arena - Spelrecensie

Champions Arena is een nieuwe turn-based RPG-achtige game gemaakt door Gala Games. Het heeft meer dan 100 NFT-kampioenen en items die kunnen worden verzameld. Champions Arena heeft veel unieke NFT Champions en andere items, met meer dan 100 stuks. Vecht in realtime tactische gevechten door je kampioenen erop uit te sturen of te besturen om missies te voltooien. Gebruik uitrusting, spreukkaarten en vaardigheden strategisch om het meeste uit uw team te halen. Ook legt de game veel nadruk op het bouwen van je kaartspel en het samenstellen van kleine kaarten om krachtige vaardigheden te ontgrendelen. Met aanpassingsopties kun je je kampioenen uit verschillende mythologieën, sciencefiction en geschiedenis eigen maken en ze helpen een hoger niveau te bereiken. Verken onbekende gebieden, werk samen om ze over te nemen en vecht hevige PvP-gevechten. Neem deel aan verhaalcampagnes die je geïnteresseerd houden en versla de Tower of Trial voor beloningen en plezier. De prachtige animaties en graphics van de game zorgen ervoor dat het een game-ervaring van het hoogste niveau is, vergelijkbaar met AAA-games. Het onderscheidt zich van andere play-to-earn-spellen omdat het werkelijk prachtige graphics heeft. Ook neemt de campagnemodus spelers mee door verschillende niveaus, eindigend met een gevecht in een kasteel. Kampioenen en op kaarten gebaseerde aanvallen worden gebruikt om in turn-based gevechten met kampioenen te vechten. Elke kaart heeft zijn eigen kwaliteiten, en als je ze samenvoegt, worden ze sterker. De game heeft sologevechten, maar ook PvP, coöpmodus en speurtochten om middelen te verzamelen. Als je een gevecht wint, krijg je nieuwe spreuk- en vaardigheidskaarten. De Tower of Trials is een moeilijke manier om waardevolle beloningen te krijgen. Een premium summoning-optie garandeert dat je kampioenen krijgt en dat er niets ergs zal gebeuren.

Lees verder
De middeleeuwse rijken: Ertugrul - Gamerecensie

De middeleeuwse rijken: Ertugrul - Gamerecensie

Medieval Empires: Ertugrul is een verhaalgebaseerd spel waarmee spelers het leven en de avonturen van Ertugrul, een beroemde Turkse koning, kunnen ervaren. Het is een geweldig spel voor spelers die houden van meeslepende gameplay met een historisch thema. Ervaar de spanning van de populaire tv-serie Ertugrul op een geheel nieuwe manier met The Medieval Empires: Ertugrul, een blockchain-game die het verhaal van de echte Turkse koning tot leven brengt. Volg de oorsprong van het Ottomaanse Rijk en speel je een weg door meeslepende gameplay met een historisch thema terwijl je niet-fungibele tokens (NFT's) verzamelt en verhandelt. Mis het Ertugrul-fenomeen niet dat de wereld stormenderhand heeft veroverd - sluit je aan bij de toegewijde fans en dompel jezelf onder in de spannende wereld van The Medieval Empires: Ertugrul. The Medieval Empires: Ertugrul brengt de populaire tv-serie op een nieuwe en opwindende manier tot leven, waarbij Engin Altan opnieuw zijn rol vertolkt als Ertugrul Gazi, de leider van de Kayi-stam. De verhaallijn van het spel volgt de epische strijd tussen Ertugrul en koning Edward I van Engeland. Verzamel en ruil non-fungible tokens (NFT's) terwijl je door de meeslepende gameplay met een historisch thema reist en de spannende avonturen van Ertugrul zelf ervaart. Sluit je aan bij de toegewijde fans en verken vandaag nog de wereld van The Medieval Empires: Ertugrul. The Medieval Empires: Ertugrul Gameplay: The Medieval Empires: Ertugrul is een spel waarmee spelers een enorme wereld kunnen verkennen, hun strijdkrachten kunnen leiden en een imperium kunnen opbouwen. Spelers kunnen ervoor kiezen om deel uit te maken van een van de vier stammen of facties, waaronder de Kayi-stam (Turks), de Engelse kruisvaarders, de Mongoolse Hordes en de Mystery Faction, die nog moet worden onthuld. De gameplay omvat het vechten en overvallen van andere facties om geld te verdienen en als overwinnaar uit de strijd te komen. Sluit je aan bij de toegewijde fans en ervaar de spanning van het opbouwen van een imperium in The Medieval Empires: Ertugrul. De opbouw van een imperium in The Medieval Empires: Ertugrul is een geleidelijk proces waarbij spelers over goed uitgeruste en getrainde strijdkrachten moeten beschikken. Dit kan worden bereikt door tijdens het spel deel te nemen aan verschillende campagnes en gevechten. Naarmate spelers vooruitgang boeken en ervaring opdoen, kunnen ze hun strijdkrachten upgraden en hun kansen op succes in het spel vergroten.

Lees verder
Carrom Blitz: speel voor $RLY-tokens - Android-game met Blockchain

Carrom Blitz: speel voor $RLY-tokens - Android-game met Blockchain

Carrom Blitz is een innovatief Android-spel ontwikkeld door Joyride Games, ontworpen om de traditionele Carrom-spelervaring nieuw leven in te blazen. Deze gratis game, beschikbaar op de Flow Blockchain, introduceert spannende gameplay en de mogelijkheid om $RLY-beloningen te verdienen. Geïnspireerd door het succes van de eerdere titels van Joyride Games, zoals Trickshot Blitz en Solitaire Blitz, herinterpreteert Carrom Blitz het klassieke Carrom-spel door blockchain-elementen te integreren. Carrom, een geliefd tijdverdrijf binnenshuis in India en Zuidoost-Azië, is een populair spel waar gezinnen en clubs tijdens sociale bijeenkomsten van genieten. Joyride Games herkende het aanzienlijke gebruikersverkeer, vooral in Zuidoost-Azië, en besloot Carrom Blitz op te richten om tegemoet te komen aan de liefde van de regio voor dit iconische spel. In Carrom Blitz kunnen spelers tickets bemachtigen via speciale evenementen en dagelijkse uitdagingen, die aan het einde van elk seizoen opnieuw worden ingesteld. Deze tickets kunnen worden gebruikt in zowel seizoens- als speciale evenementen en bieden kansen om waardevolle $RLY-tokens te winnen. De game beloont spelers ook met boosters voor het bereiken van mijlpalen, waarbij elke booster een specifieke vervaltijd heeft. De XP Booster verdubbelt de verdiende ervaringspunten, terwijl de Coin Booster de muntenaccumulatie in het spel verdubbelt. Munten dienen als toegangsprijs voor verschillende gameplay-formaten en kunnen worden verdiend door activiteiten zoals het bekijken van advertenties, het doorverwijzen van vrienden en het actief deelnemen aan wedstrijden. De gameplay in Carrom Blitz is divers en biedt verschillende wedstrijdformaten en competitieve mogelijkheden voor spelers. De elegante interface van het spel biedt authentieke trickshots die doen denken aan echte Carrom-wedstrijden. Met toernooien, competities en wekelijkse uitdagingen hebben spelers spannende mogelijkheden voor competitie. Matchmaking zorgt voor eerlijke matchups door spelers met vergelijkbare vaardigheidsniveaus te koppelen. Wedstrijden omvatten de strategische taak om zeven witte pucks en de felbegeerde rode puck (Koningin) in de zak te steken om de overwinning veilig te stellen. Spelers besturen een Striker met behulp van een schuifregelaar aan de onderkant van het scherm, waarbij ze zorgvuldig schoten richten om tegenstanders te slim af te zijn. Elke pocket op het bord heeft een specifieke puntenwaarde, die bijdraagt aan de score van een speler wanneer een puck met succes wordt gepot. Gemiste schoten resulteren in het verlies van een aanvaller. Bovendien kunnen spelers bonuspunten verdienen door meesterlijke trickshots snel uit te voeren. Naarmate spelers vooruitgang boeken in XP-niveaus, ontgrendelen ze Carrom Blitz-wedstrijden, wat hun gevoel van voldoening vergroot. Succesvolle wedstrijden belonen spelers met munten, kaartjes en felbegeerde $RLY-tokens. In Carrom Blitz is $RLY een tastbare digitale valuta waarmee spelers tegenstanders kunnen uitdagen en aanzienlijke prijzen kunnen winnen in het spel. Het is een ERC-20 utility-token gebouwd op FLOW blockchain-technologie.

Lees verder
'Loaded Lions: Mane City': competitieve Tycoon-simulatie op Cronos Blockchain

'Loaded Lions: Mane City': competitieve Tycoon-simulatie op Cronos Blockchain

In het bruisende rijk van op blockchain gebaseerd gamen komt 'Loaded Lions: Mane City' naar voren als een baanbrekende inactieve tycoon-simulatie. Dit browsergebaseerde spel, ontwikkeld door Stepico Games, maakt gebruik van de kracht van de Cronos-blockchain en biedt spelers een boeiende ervaring in het bouwen en beheren van steden. Hier duiken gamers in een virtuele wereld waar creativiteit en strategie met elkaar verweven zijn. Ze ontwerpen en breiden hun droomsteden uit, waarbij ze in-game land gebruiken om waardevolle hulpbronnen zoals goud en diamanten te genereren. Bedrijven zoals sportscholen, banken en platenwinkels zijn zorgvuldig gebouwd en dragen allemaal bij aan de economische groei van de stad. Een belangrijk hoogtepunt is het concurrentievoordeel dat in de gameplay is verweven, waardoor spelers het klassement kunnen domineren dankzij hun vaardigheid in het genereren van goud. Het bereiken van hogere rangen belooft lucratieve beloningen, mogelijk inwisselbaar voor het CRO-token van Cronos, waardoor een omgeving ontstaat die rijp is voor strategische gameplay en intense concurrentie. NFT's (Non-Fungible Tokens) vormen cruciale activa binnen dit digitale landschap. Ze verlenen spelers exclusieve voordelen, zoals permanente verhogingen van de goudinkomsten, landuitbreiding en verbeterde diamantproductie. Hoewel het niet verplicht is, versnelt het bezit van specifieke NFT's de voortgang in het spel aanzienlijk. Het concept van play-to-earn is een prominente trend, waarbij spelers de kans krijgen om waardevolle prijzen zoals ETH en zeldzame spelerskaarten veilig te stellen door middel van hun gaming-inspanningen. Dit innovatieve model sluit aan bij het evoluerende landschap van blockchain-gaming en biedt tastbare beloningen voor vaardigheden en toewijding. Het ontwikkelingsteam, bestaande uit ervaren professionals in Web3-gameontwikkeling, zorgt voor een meeslepende en plezierige ervaring voor spelers. "Loaded Lions: Mane City" is de belichaming van gaming-synergie, waarbij traditionele tycoon-simulatie wordt gecombineerd met de allernieuwste technologie van blockchain en NFT's. Het symboliseert het evoluerende paradigma van gaming, waar eigendom, concurrentie en innovatie elkaar kruisen om een verleidelijke digitale wereld te creëren voor gamers die op zoek zijn naar strategische spanning en potentiële beloningen.

Lees verder
BitBots - Spelrecensie

BitBots - Spelrecensie

"BitBots" is een Non-Fungible Token (NFT) metaverse blockchain-game op Ethereum waarin spelers hun eigen bots kunnen maken door stukjes en beetjes te combineren. Deze game biedt spelers een unieke en boeiende game-ervaring. "BitBots" is een spel waarmee spelers hun eigen gepersonaliseerde bots kunnen verhandelen, verzamelen en slaan. De bots zijn gemaakt met behulp van een willekeurig combinatiealgoritme met 600.000.000 mogelijke combinaties, wat een breed scala aan aanpassingsmogelijkheden biedt. Het muntproces heeft echter een limiet, die een element van zeldzaamheid en waarde aan de bots toevoegt. Spelers kunnen veel plezier beleven aan het verzamelen, verhandelen en creëren van hun eigen unieke bots in 'BitBots'. BitBots-gameplay: door een bot te slaan, verkrijg je een gecombineerde bot die bestaat uit een willekeurige verzameling overgebleven botonderdelen van het autokerkhof. Elke bot wordt willekeurig gemaakt op de Ethereum-blockchain en kan daar worden gekocht, verkocht en verhandeld. Je kunt je favoriete elementen van elke bot combineren nadat je er minstens twee hebt verzameld om een nieuwe te maken! Uit een verzameling van 29 bots gemaakt door 7 verschillende artiesten. Je kunt een bot maken door een hoofd, een lichaam, twee armen en twee benen te selecteren. Deze gerandomiseerde bits ontstaan via de blockchain. Daarna krijgen ze codering om jouw individuele bot te creëren. Van de ruim 600 miljoen denkbare combinaties zullen er slechts 2048 ooit geproduceerd worden. Bovendien zijn sommige robotonderdelen moeilijker te verkrijgen, waardoor ze zeldzaam zijn.

Lees verder
Magie van het universum - Gamerecensie

Magie van het universum - Gamerecensie

Magic of Universe is een interessant fantasy- en komisch blockchain-NFT-spel met aangrijpende gameplay en verhaallijn. De vrede en rust van de magische wereld worden op de proef gesteld door een ongewenste invasie van buitenaardse wezens en monsters. Alleen de dappere tovenaars en heksen kunnen deze gruwelijke wezens verslaan met behulp van hun magische vermogens om eindelijk de vrede in de goddelijke goddelijkheid te herstellen en een einde te maken aan de chaos. Magic of Universe Review: Dit magische spel biedt verschillende spelmodi, waaronder PvP, PvE, raids, het vormen van allianties, het kopen van huurlingen, enz. En dat allemaal met een opwindende kans om echt geld te verdienen terwijl je geniet van je tijd in deze fantasiewereld. Het Magic of Universe-spel biedt spelers een breed scala aan opties voor het kopen van krijgers en magiërs als NFT's om tegen de aliens te vechten. Bovendien kunnen deze wizards worden geüpgraded door hun statistieken en functies aan te passen en ze te ontwerpen met koopbare accessoires. Bovendien zijn deze personages en hun uitrusting verkoopbaar op de markt of aan andere spelers. Ten slotte kunnen de geüpgradede personages deelnemen aan 1v1-gevechten, raids, speurtochten, avonturen en speurtochten die de spelers zullen belonen in de vorm van MGC-tokens. De MGC-tokens kunnen worden ingewisseld voor echt geld of ze kunnen opnieuw worden geïnvesteerd door de personages te upgraden, zodat ze betrokken kunnen raken bij speurtochten en wedstrijden op een hoger niveau. Het spel Magic of Universe is in eerste instantie gebaseerd op de openbare keten Binance Smart Chain. De ontwikkelaars zijn echter van plan om het op meerdere ketens en cross-chain platforms te gebruiken met de toevoeging van Ethereum. De game is beschikbaar op elk apparaat dat surfen op het internet ondersteunt.

Lees verder
Nitro Nation World Tour - Spelrecensie

Nitro Nation World Tour - Spelrecensie

"Nitro Nation World Tour" is een langverwachte game die wordt ontwikkeld door Mythical Games en Creative Mobile. De game zal naar verwachting gebaseerd zijn op blockchain-technologie, waardoor het unieke gameplay-functies en mechanica kan bieden die niet mogelijk zijn in traditionele games. Het is waarschijnlijk interessant voor spelers die geïnteresseerd zijn in het snijvlak van gaming en blockchain-technologie, en op zoek zijn naar een nieuwe en innovatieve game-ervaring. "Nitro Nation World Tour" is een racespel waarmee spelers hun auto's kunnen upgraden en kunnen strijden tegen tegenstanders van over de hele wereld. Het unieke kenmerk van het spel is dat de winnaar de auto van de verliezer mag houden, wat een extra laag spanning en concurrentievermogen aan de gameplay toevoegt. De game is momenteel in ontwikkeling en zal in 2023 op mobiele apparaten verschijnen. Het zal waarschijnlijk spelers aanspreken die van racegames houden en op zoek zijn naar een nieuwe en opwindende game-ervaring. Er wordt verwacht dat "Nitro Nation World Tour" een racespel met hoge intensiteit zal zijn dat spelers op het puntje van hun stoel zal houden. De game bevat gelicentieerde NFT-auto's van topmerken, en spelers krijgen de kans om honderden van deze auto's te winnen terwijl ze over de hele wereld racen. Een van de unieke kenmerken van het spel is dat er geen limiet is op het autobezit, zodat spelers zoveel NFT-auto's kunnen verzamelen als ze kunnen winnen. Dit zal waarschijnlijk spelers aanspreken die graag hun in-game bezittingen verzamelen en opbouwen, en die willen concurreren met andere spelers om te zien wie de meest waardevolle of zeldzame auto's kan verzamelen. Gameplay van Nitro Nation World Tour: In Nitro Nation World Tour is de gameplay eenvoudig en hoef je slechts één knop in te drukken om de auto te besturen. Hoewel de gameplay in eerste instantie eenvoudig lijkt, kan deze snel verslavend worden als spelers ernaar streven de snelste op de baan te worden. De voortgang in het spel is traag, waarbij spelers kleine stapjes verdienen en in de loop van de tijd in rang stijgen. Het spel kan tijdrovend zijn, omdat spelers er veel tijd in moeten steken om er een stabiel inkomen uit te halen. De game maakt gebruik van een schakelmechanisme, waarbij spelers hun auto niet hoeven te besturen en zich eenvoudigweg kunnen concentreren op het behouden van het toerental in de groene zone en het behouden van hun snelheid tot het einde van de race. Spelers hebben toegang tot een NOS-boost, die één keer per sprint kan worden gebruikt. Afgezien van deze elementen zit er niet veel diepgang in de gameplay.

Lees verder
Wereld van Defish - Spelrecensie

Wereld van Defish - Spelrecensie

World of Defish is een op blockchain gebaseerd spel dat gebruik maakt van de Binance Smart Chain-technologie. In het spel kunnen spelers unieke NFT-vissen verzamelen en kweken, nieuwe soorten ontdekken en hun eigen virtuele aquarium bouwen en beheren. Met verbluffende graphics en meeslepende gameplay biedt World of Defish een unieke game-ervaring voor spelers. Of je nu een doorgewinterde verzamelaar bent of een casual gamer, er is voor ieder wat wils in World of Defish. Dus waarom wachten? Duik vandaag nog in de wereld van NFT-vissen! World of Defish is een DeFi-game-ervaring, wat betekent dat de wereld van het spel gedecentraliseerd is. Bovendien zijn het de spelers die uiteindelijk alle activa in het spel zullen bezitten. Met het spel kunnen spelers vissen in zeeën, oceanen, meren en rivieren ervaren. The World of Defish biedt de spelers een enorme wereld om te verkennen door te vissen door verschillende soorten waterlichamen te introduceren. Spelers hebben de luxe om deze waterlichamen te gebruiken voor het vissen op zeeën, meren, oceanen en rivieren. Bovendien bestaat elke zone uit verschillende soorten vis met verschillende. Om deze vissen in handen te krijgen, zijn unieke eigenschappen vereist. World of Defish-token en gameplay: In World of Defish kunnen spelers unieke NFT-vissen met verschillende zeldzaamheid en rassen verzamelen en kweken. Deze vissen zijn waardevolle activa in het spel, met hun eigen waarde en waarde op de markt. Om de handel in deze NFT's te vergemakkelijken, gebruikt "World of Defish" het $WOD-token, een BEP-20-token met een vast aanbod. Spelers kunnen $WOD gebruiken om hun NFT-vissen te kopen, verkopen en verhandelen, wat diepte en complexiteit aan de gameplay-ervaring toevoegt. Er zijn andere manieren om geld te verdienen in het spel door te investeren in landgebieden en watergebieden zoals de oceaan. Spelers kunnen geld verdienen door de water- en landgebieden te verhuren als vissersresorts met tarieven en toegangsprijzen. Bovendien kunnen spelers ook meer soorten vis toevoegen aan hun viskwekerijen. Bovendien kunnen ze de infrastructuur verbeteren om vissers naar hun resorts te lokken en zo hun inkomen te vergroten. In World of Defish kunnen spelers een kaart van de viszones bekijken om belangrijke informatie te zien over het aantal vissers in het gebied, de variëteit en het aantal vissen, en andere statistieken. Deze informatie kan spelers helpen weloverwogen beslissingen te nemen over waar ze moeten vissen en welke strategieën ze moeten gebruiken. De game beschikt ook over een in-game valuta, WOD, die kan worden gedolven tijdens het vissen in verschillende delen van de game. Of je nu net begint of een doorgewinterde professional bent, World of Defish biedt een rijke en meeslepende viservaring waarmee spelers NFT-vissen kunnen minen, verhandelen en verzamelen op de Binance Smart Chain-blockchain.

Lees verder

Play-to-Earn Games: Beste Blockchain Game-lijst voor NFTs en Crypto

Play-to-Earn Game-lijst
Geen verplichtingenGratis te gebruiken