Fortune Slips, Blockchain-technologie en een mooie toekomst: Axie Infinity pronkt met functies

Fortune Slips, Blockchain-technologie en een mooie toekomst: Axie Infinity pronkt met functies

Play To Earn Games | 04 Feb 2024 12:07 UTC

Sky Mavis, het creatieve genie achter Axie Infinity, heeft functies toegevoegd die de manier waarop games worden gespeeld voor altijd zullen veranderen, wat een enorme verandering in de gamewereld zal veroorzaken. Dit artikel gaat over het belang van twee zeer belangrijke veranderingen : de toevoeging van Fortune Slips en het gebruik van de allernieuwste blockchain-technologie. Deze veranderingen maken het spel niet alleen beter voor spelers, maar ze wijzen ook op een toekomst waarin Axies veranderen in dynamische NFT's op basis van hoe spelers ermee omgaan.

1. Fortune Slips en Axie Part Evolution: een nieuw tijdperk in verzamelbare Axies

Blessings ontgrendelen: Fortune Slips zijn een nieuw soort beloning die wordt gegeven aan zeldzame en verzamelbare Axies door de godin Atia. Spelers kunnen Fortune Slips krijgen door Atia om haar zegen te vragen. Dit maakt de langverwachte Axie Part Evolution mogelijk. Dit innovatieve idee verandert Axies in dynamische NFT's die veranderen op basis van de manier waarop spelers ermee omgaan. Het begint een nieuw tijdperk van verzamelbare Axies.

Garuda Grove: The Evolutionary Hub: Garuda Grove, een krachtige plek in Lunacia, is waar deze evolutie allemaal begon. Vanaf deze pagina kunnen spelers zien hoeveel Fortune Slips ze hebben verdiend en deze inwisselen voor on-chain beloningen. Naarmate zeldzame Axies zoals Mystics, Summers en Origins meer onderdeel gaan uitmaken van het veranderende Axie-ecosysteem, worden ze belangrijker.

2. Technologieën die bepalend zijn voor Axie Infinity: Blockchain, slimme contracten en NFT's

Blockchain: De kracht van Axie Infinity komt voort uit het feit dat het gebruik maakt van blockchain-technologie. Dit gedecentraliseerde systeem, dat werkt als een digitaal grootboek, verspreid over duizenden computers, zorgt ervoor dat alles open en veilig is en niet kan worden gecensureerd. Elke Axie, land of item in het spel heeft zijn eigen unieke token op de blockchain. Dit zorgt ervoor dat ze echt zijn en eigendom zijn van de rechtmatige eigenaar.

Slimme contracten zijn de bouwers van fair play. Slimme contracten in Axie Infinity werken als digitale automaten en verwerken transacties zonder problemen. Deze contracten, die niet kunnen worden gewijzigd, zorgen ervoor dat alle spelers dezelfde kansen hebben, wat aantoont dat het spel eerlijk wil zijn.

Niet-fungibele tokens, of NFT's, zijn erg belangrijk in Axie Infinity omdat ze staan voor unieke digitale activa zoals Axies. Elke Axie is een NFT, wat betekent dat slechts één speler deze kan bezitten. Wanneer NFT's worden gebruikt, verbinden ze de digitale en echte wereld, waardoor virtuele goederen een fysieke vorm krijgen.

3. Het succes en de uitdagingen van Axie Infinity: aanpassing aan een dynamisch landschap

Strategische uitbreiding en partnerschappen: Gaandeweg is Axie Infinity strategisch gegroeid naar belangrijke markten zoals Azië en Latijns-Amerika en heeft samengewerkt met game-ontwikkelaars als Tribes Studio en Directive Games. Het feit dat de game in de Apple App Store staat, heeft hem op deze gebieden populairder gemaakt.

Veerkracht op het gebied van cyberbeveiliging: het bedrijf had problemen met cyberbeveiliging, waaronder een hack die 625 miljoen dollar kostte. Om Ronin tegen soortgelijke bedreigingen te beschermen, heeft Sky Mavis de kernsystemen van het platform herschreven om ze veiliger en minder gecentraliseerd te maken.

Innovaties in de gameplay: "Curse Coliseum" en de Grand Tournament Game Mode laten zien hoe toegewijd Axie Infinity is aan nieuwe ideeën. Deze updates voegen nieuwe spelmechanismen, strategische elementen en competitieve functies toe die het spel over het algemeen leuker maken.

4. De toekomst en het aanpassingsvermogen van Axie Infinity: navigeren door de digitale gaming-evolutie

2023: een jaar van agressieve vernieuwing : ook al verandert de markt, Axie Infinity is van plan om in 2023 ‘nog agressiever’ te zijn. Het bedrijf is nog steeds toegewijd aan het idee van ‘play-to-earn’, en ze zijn altijd op zoek voor nieuwe manieren om het te verbeteren en nieuwe munten toe te voegen om het in leven te houden.

AXP en Future Evolution: Axie Experience Points (AXP), die in juli aan het spel zijn toegevoegd, maken het interessanter. In Axie Classic kun je AXP verdienen, wat je zal helpen bij de volgende Parts Evolution-update. De landbouw- en loodsdiensten van AXP verhogen de inzet van het spel en lokken meer spelers uit om deel te nemen.

Evenwicht tussen groei en waardebehoud: Naarmate Axie Infinity groeit in app-winkels en via strategische partnerschappen, staat het voor de uitdaging om de groei bij te houden en tegelijkertijd in-game assets veilig te houden. Het vinden van deze balans is nog steeds erg belangrijk in de wereld van NFT-games, ook al veranderen de zaken snel.

De recente successen van Axie Infinity wijzen op een grote verandering in de gamingwereld. Fortune Slips, geavanceerde technologieën en een sterke bereidheid om uitdagingen aan te gaan, maken Axie Infinity tot een leider in de snel veranderende wereld van blockchain-gaming. Digitale games veranderen voortdurend en de reis laat zien hoe flexibel en creatief mensen kunnen zijn.

Fortune Slips, Blockchain-technologie en een mooie toekomst: Axie Infinity pronkt met functies
Fortune Slips, Blockchain-technologie en een mooie toekomst: Axie Infinity pronkt met functies

Begin je reis met Axie Infinity en leer hoe blockchain-gaming altijd verandert. Sluit je aan bij de community, maak optimaal gebruik van Fortune Slips en zie hoe de play-to-earn-gamingindustrie groeit. De toekomst van games zal worden gevormd door Axie Infinity!

Wil je op de hoogte blijven van Play-to-Earn-spellen?

Schrijf je nu in voor onze wekelijkse nieuwsbrief.

Bekijk meer
Gala Games Guide and RFLXT Launch 'Voyager: Ascension' on GalaChain

Gala Games Guide and RFLXT Launch 'Voyager: Ascension' on GalaChain

Gala Games, a pioneering force in blockchain gaming, has embarked on a strategic partnership with RFLXT to introduce "Voyager: Ascension," a groundbreaking game that leverages the robust capabilities of the GalaChain ecosystem. This collaboration signifies a monumental leap in gaming, blending RFLXT's innovative digital interaction with Gala Games' blockchain infrastructure to redefine player engagement and ownership. "Voyager: Ascension" promises an exhilarating six degrees of freedom shooter experience, set in a meticulously crafted universe where players navigate thrilling dogfights and explore the vastness of space, all within a free-to-play model. The integration of GalaChain not only facilitates seamless in-game asset transactions and ownership but also opens the door to an ever-expanding universe of decentralized entertainment. By combining GalaChain's innovative blockchain solutions with RFLXT's creative prowess, this partnership is poised to deliver captivating gaming experiences, marking a new era of entertainment that empowers and rewards its global community of players.

Lees verder
Influence: Gamer Beginners Guide Earning $SWAY Tokens

Influence: Gamer Beginners Guide Earning $SWAY Tokens

In the dynamic universe of "Influence," a groundbreaking space-based MMORPG, players embark on an epic journey to carve out their dominion within a vast asteroid belt. This game uniquely blends strategic gameplay with the innovative integration of blockchain technology, allowing for a player-driven economy powered by $SWAY tokens. Gamers are tasked with navigating the complexities of resource management, crew allocation, and interstellar trade to build and expand their empire. The game stands out for its emphasis on realism, from the detailed orbital mechanics to the economic system that mirrors real-world supply and demand principles. Community engagement plays a pivotal role, offering players support, collaboration opportunities, and a say in the game's development. With strategies to earn $SWAY tokens, manage resources effectively, and engage in tactical combat, "Influence" offers a rich, immersive experience that appeals to both MMORPG enthusiasts and blockchain gaming pioneers.

Lees verder
Web3 Gaming: Supervillain, Aptos, Shardbound, UEFA NFTs and Ultra Study

Web3 Gaming: Supervillain, Aptos, Shardbound, UEFA NFTs and Ultra Study

In the evolving landscape of the gaming industry, the collaboration between Supervillain Labs and Aptos Labs stands out, marking a significant step towards integrating Web3 technologies into gaming. This partnership aims to develop accessible, blockchain-based games, starting with the innovative Idle RPG, which uses NFTs to provide a unique gaming experience for each player. However, the reception of blockchain and NFTs among gamers is mixed. A study by Ultra reveals a divide, showing enthusiasm for blockchain's potential but skepticism towards NFTs and cryptocurrencies, pointing to a complex relationship between gamers and Web3 technologies. Meanwhile, initiatives like Bazooka Tango's Shardbound playtest and Mastercard's UEFA Champions League NFT trivia game illustrate the diverse approaches being explored to engage gamers with Web3 concepts. These developments highlight the opportunities and challenges within the sector, suggesting a future where gaming could be profoundly transformed by blockchain technology, provided the focus remains on enhancing player experience and value.

Lees verder
Kakao's Metabora Joins Gaming Giants Ubisoft, Sega on Oasys Chain

Kakao's Metabora Joins Gaming Giants Ubisoft, Sega on Oasys Chain

The gaming industry is on the brink of a revolution with the strategic partnership between Oasys, a pioneering blockchain gaming network, and Metabora SG, the Web3 gaming division of Kakao Games. This collaboration, announced as part of Oasys' ambitious "Dragon Update" for 2024, aims to elevate blockchain gaming by enhancing interoperability, expanding the ecosystem, and delivering high-quality gaming content. Oasys' innovative dual-layer architecture promises to make gaming experiences smoother and more immersive, offering players ownership of in-game assets and developers a platform to unleash their creativity without constraints. This partnership signifies a major leap towards integrating traditional gaming with the cutting-edge technology of blockchain, potentially setting new standards in the industry. With both companies eyeing expansion into new markets, such as Japan, the future of gaming looks brighter and more exciting than ever, promising a new era where games are not just played but experienced on a whole new level.

Lees verder
PlaytoEarn.net and Seedify's Strategic Alliance

PlaytoEarn.net and Seedify's Strategic Alliance

In the bustling world of blockchain gaming, the strategic partnership between PlaytoEarn.net and Seedify marks a pivotal milestone, promising to reshape the landscape of Web3 gaming. This collaboration unites PlaytoEarn.net's extensive reach within the gaming community with Seedify's innovative blockchain incubation platform, offering unparalleled access to the latest and most promising blockchain games. By staking SFUND tokens, users gain not only the opportunity to support and participate in the success of these projects but also to influence the future direction of blockchain gaming. This alliance aims to democratize gaming access, ensuring that gamers and developers alike benefit from a more inclusive and supportive ecosystem. With exclusive game launches, rewards, and a community-driven approach, this partnership is set to unlock new horizons in gaming, inviting everyone to be part of a thrilling adventure in the ever-evolving world of Web3 gaming.

Lees verder
Gala Film, POPCORN! And $FILM:  The Heart of Decentralized Film

Gala Film, POPCORN! And $FILM: The Heart of Decentralized Film

Gala Film introduces a revolutionary platform in the heart of the decentralized film industry, aimed at bridging the gap between filmmakers and audiences through blockchain technology. It leverages $FILM tokens, enabling users to support film projects, earn rewards, and participate in the governance of the platform, thus democratizing the movie-watching experience. Users can engage with content in unprecedented ways, from voting on film projects to unlocking exclusive behind-the-scenes looks, fostering a community-driven environment where every participant has a voice. Screen Nodes play a crucial role by providing decentralized storage and computing power, ensuring a seamless and enriching viewing experience. As Gala Film paves the way for a new era in cinema, it promises more diversity, creativity, and a direct connection between artists and audiences, redefining the traditional boundaries of Hollywood and opening up a world of possibilities for indie filmmakers and film enthusiasts alike.

Lees verder
N64 on Bitcoin: Pizza Ninja Gaming Revolution with Brotli Magic

N64 on Bitcoin: Pizza Ninja Gaming Revolution with Brotli Magic

Pizza Ninjas, the visionary team behind blockchain gaming, continues to revolutionize the intersection of technology and nostalgia. Following their success with the Super Nintendo Entertainment System (SNES), they've now inscribed a Nintendo 64 (N64) emulator on the blockchain through Ordinals. The strategic integration of the Brotli compression algorithm, reducing file sizes by 80%, has made N64 emulation on Bitcoin more cost-effective. Trevor Owens, CEO, sheds light on their commitment to avoiding DRM pitfalls and inscribing only games not under copyright, fostering conversations with archivists rather than lawyers. With exciting plans on the horizon, Pizza Ninjas teases a future as time-traveling gaming preservationists, poised to expand their repertoire and shape the narrative around blockchain-based gaming preservation. As thought leaders, they bridge technological advancements with ethical considerations, ensuring a dynamic and responsible future for preserving gaming history on the blockchain.

Lees verder
Web3 Gaming: Delabs, Solana Labs, Wemade, Oasys, X2Y2 Pro, and Ronin

Web3 Gaming: Delabs, Solana Labs, Wemade, Oasys, X2Y2 Pro, and Ronin

Embark on a thrilling exploration into the web3 gaming revolution with our comprehensive guide, "Web3 Gaming Revolution: FAQs & Factsheet for the Digital Explorer." This in-depth journey covers Delabs' resilience with Rumble Racing Star and the introduction of the $DELABS token, Solana Labs' GameShift toolkit revolutionizing blockchain integration, and Wemade's strategic pivot with CCIP integration. Discover how Oasys and X2Y2 Pro's partnership is transforming NFT trading, and explore the global accessibility boost Ronin's $RON token receives on Binance. Woven with personal anecdotes and insights, this guide transcends a mere information source. It's a roadmap for enthusiasts, developers, and digital explorers, illuminating the evolving landscape of digital entertainment. As we navigate the intricacies of each project, we invite you to join the web3 gaming revolution and be a part of shaping the future of gaming experiences.

Lees verder
P2E Games Beginners Guide To Start Your Gameplay

P2E Games Beginners Guide To Start Your Gameplay

The article delves into the immersive world of Play-to-Earn (P2E) gaming, exploring the burgeoning landscape where gaming meets real-world rewards. It introduces P2E games as a revolutionary business model, allowing players to earn tangible assets, including cryptocurrencies and NFTs, through in-game activities. Highlighting popular P2E crypto games like Axie Infinity, Decentraland, and Sandbox, the article discusses key metrics for game evaluation, such as retention, engagement, conversion rate, and more. It elucidates the working of the P2E crypto gaming model, detailing blockchain integration and the benefits for both developers and players. The diverse types of P2E games, including Metaverse games, Trading Cards, and Role-Playing Games, are explored, offering gamers varied experiences. The article concludes by envisioning a promising future for the P2E crypto gaming industry, emphasizing its potential to revolutionize the gaming ecosystem and become a dominant model.

Lees verder
Explain MAVIA Token Dip: Investors, Airdrop recipients capitalizing

Explain MAVIA Token Dip: Investors, Airdrop recipients capitalizing

Dive into the captivating saga of 'Heroes of Mavia' and the MAVIA token, where the crypto-gaming realm intertwines with innovation and volatility. As MAVIA soared to an all-time high, reaching $10.59, its subsequent 26% plunge within 48 hours sent shockwaves through the crypto community. Heroes of Mavia, a base-building strategy game akin to Clash of Clans, boasts over 2 million downloads and 278,000 daily active users, creating a vibrant ecosystem for MAVIA's integration. Skrice Studios' visionary roadmap promises crypto elements and MAVIA staking rewards, amplifying the game's allure. The recent dip in MAVIA, possibly fueled by investor behavior, contrasts its remarkable 338% surge since debut. Amidst the dynamic landscape, Heroes of Mavia's airdrop engaged 100,000 players and NFT landowners, solidifying its impact on the broader gaming token market. As the game thrives, the MAVIA token stands resilient, shaping the future of crypto gaming with each strategic move.

Lees verder
Axie Champions Match3 Guide and Gameplay Tips

Axie Champions Match3 Guide and Gameplay Tips

Axie Champions, the brainchild of Bali Games, is a revolutionary Match3 Puzzle game that seamlessly merges strategic gameplay with the enchanting world of NFT axies. With a visual aesthetic that captivates from the start, the game introduces the strategic layer of Affinity Advantages, turning each move into a tactical masterpiece. The integration of NFT axies through Ronin wallet connectivity adds a personal touch, allowing players to witness their unique teams in action. CUBE rewards, the in-game currency exchangeable for AXS tokens, provide a tangible incentive, transforming victories into real-world value. Bali Games' commitment to community engagement and their vision for Web3 gaming shine through, making Axie Champions not just a game but a movement. It's a captivating journey into the future of mobile gaming, where strategy, ownership, and community converge for an unparalleled gaming experience.

Lees verder
Champions Ascension x Sequence Partnership - Future of Web3 RPG

Champions Ascension x Sequence Partnership - Future of Web3 RPG

Embark on a mesmerizing journey into the heart of Champions Ascension, where a team of 50 visionary individuals at Rough House Games crafts a gaming masterpiece. These creative minds, from seasoned veterans to emerging talents, unite to breathe life into a world where every pixel tells a story. Their tireless dedication transcends the ordinary, forging a game that goes beyond entertainment—it becomes an immersive experience of passion and innovation. In collaboration with Sequence, Champions Ascension emerges as a trailblazer in web3 gaming, promising not only cutting-edge technology but a thriving ecosystem where every player contributes to the evolving narrative. The future holds boundless opportunities, from community-driven events to groundbreaking features, ensuring Champions Ascension stands as a testament to the artistry and commitment of those who dare to redefine the gaming landscape.

Lees verder
Bekijk meer
Barbaarse samenvoeging - Gamerecensie

Barbaarse samenvoeging - Gamerecensie

"Barbarian Merge" is een play-to-earn blockchain-game ontwikkeld door Wemade, een bekend bedrijf in de game-industrie. De game is gebaseerd op het WEMIX-platform en stelt spelers in staat echte beloningen te verdienen door middel van gameplay. In "Barbarian Merge" voegen spelers verschillende elementen samen om krachtige barbaren te creëren, die ze vervolgens kunnen gebruiken om tegen andere spelers te vechten om zo op de ranglijsten te klimmen en beloningen te verdienen. De game biedt een unieke mix van strategie- en verzamelelementen, en de associatie met Wemade geeft het een sterke basis in de competitieve blockchain-gamingmarkt. Barbarian Merge Story Proloog: In Barbarian Merge kunnen spelers beloningen verdienen door demonen te verslaan en hun personage door het spel te laten bewegen. De game speelt zich af in een chaotische wereld waar de poorten naar de hel zijn geopend en spelers als krachtige barbaar door deze gevaarlijke omgeving moeten navigeren. Terwijl ze demonen verslaan en nieuwe gereedschappen verwerven, kunnen ze hun kracht vergroten en vooruitgang boeken in het spel. De game wordt mogelijk gemaakt door het WEMIX-platform en is geïntegreerd in de Wemade-paraplu, waardoor deze ondersteuning krijgt in de blockchain-markt. In "Barbarian Merge" besturen spelers een barbaars personage terwijl ze door een fantasiewereld vol demonen en andere monsters reizen. Het doel is om deze vijanden te verslaan en krachtige wapens en uitrusting te verwerven om het barbaarse karakter sterker te maken. De game beschikt over charmante pixelart-graphics en biedt een unieke speelstijl waarmee spelers volledig in de ervaring kunnen opgaan. Bovendien wordt de game gehost op het WEMIX-platform en ondersteund door het bedrijf Wemade, dat een sterke basis biedt voor succes op de blockchain-gamingmarkt.

Lees verder
Wijziging - Spelrecensie

Wijziging - Spelrecensie

Alterra wacht op je in Alteration, een play-to-earn NFT-game van de volgende generatie met turn-based RPG en Scandinavische mythologie, ontwikkeld door Legend Has It. Stap in de meeslepende wereld van Alteration, een next-gen play-to-earn NFT-game die zich afspeelt in het uitgestrekte rijk van Alterra. Deze unieke game-ervaring combineert turn-based gevechten, RPG-elementen en een boeiende draai aan de Noordse mythologie. Met zijn adembenemende handgetekende beelden en een 2.5D-aanpak biedt Alteration een stijlvolle en strategische gameplay-omgeving. Bereid je voor op intense PvP-gevechten waarbij NFT's een grote rol zullen spelen en spelers voordelen en de kans op hoge inzetten en beloningen zullen geven. Bovendien kun je in dit baanbrekende spel om te verdienen de allernieuwste AI-technologie en door gebruikers gegenereerde NFT's gebruiken om je eigen odyssee te creëren, waarmee je de weg vrijmaakt voor de toekomst van Web 3.0-gaming.

Lees verder
Aimbots - Spelrecensie

Aimbots - Spelrecensie

Aimbots is een nieuw en innovatief project op het gebied van blockchain-gaming en WEB3-technologie. De game biedt spelers een unieke gameplay-ervaring die anders is dan al het andere dat momenteel op de markt verkrijgbaar is. "Aimbots" is een snel spel waarbij spelers snelle reflexen en uitstekend mikvermogen vereisen om hun tegenstanders te verslaan. Het spel speelt zich af in een grote arena en is ontworpen om de zenuwen en vaardigheden van spelers onder druk te testen. "Aimbots" heeft een gameplay-stijl die doet denken aan de klassieke first-person shooter "Counter Strike 1.6", maar met bijgewerkte 3D-graphics en heldere kleuren die het visueel aantrekkelijker maken. Naast dat het een op zichzelf staande game is, maakt ‘Aimbots’ ook deel uit van Vidya, een gedecentraliseerd platform waarmee makers, ontwikkelaars en gamers meeslepende digitale werelden kunnen bouwen en verkennen. Vidya biedt ontwikkelaars de tools en middelen die ze nodig hebben om hun eigen unieke en boeiende ervaringen voor spelers te creëren. "Aimbots" is het eerste project dat live op het Vidya-platform staat. Vidya is een gedecentraliseerd platform waarmee makers, ontwikkelaars en gamers meeslepende digitale werelden kunnen bouwen en verkennen. Aimbots-gameplay en wapens: Het AimBots-project is een pure schietgame-ervaring waarbij je kunt deelnemen aan toernooien of een all-out arena-gevechtsmodus in Battle Royale-stijl. De spelers krijgen een grote verscheidenheid aan opties om hun shooters aan te passen met verschillende skins en uitrusting. De game biedt de spelers verschillende wapenklassen en opties, afhankelijk van hun behoeften en vereisten. Soms moet je iemand ver weg neerschieten, daarvoor is de Railgun perfect. Als je geen munitie meer hebt en jezelf in de problemen ziet, dan zal de Plasma Gun je redden omdat hij geen kogels nodig heeft. Als de vijand met zware bepantsering rondzwerft, kan alleen de Heavy Plasma Gun je vijanden wegsmelten. De Shotgun is het perfecte hulpmiddel voor aanvallen op korte afstand. Als je een groot aantal vijanden wilt verwoesten, dan is Rocket Launcher de juiste keuze. Beam Rifle is geschikt voor een kleine maar consistente aanval op je vijanden. Ten slotte is de Polsblade het perfecte hulpmiddel om je vijanden met een genadeslag van dichtbij te verslaan. De game heeft een verscheidenheid aan kaarten, zowel groot als klein, naar eigen smaak.

Lees verder
Meta Apes - Spelrecensie

Meta Apes - Spelrecensie

Meta Apes is een gratis MMO waarin je als aap speelt in een wereld na het einde van de wereld. Meta Apes is een gratis mobiel MMO-strategiespel waarin apen de wereld hebben overgenomen na het einde van de wereld. Spelers werken met hun bende om de sterkste clan op te bouwen, en vervolgens racen ze om het hele universum over te nemen. De eerste game op BNB Sidechain is een web3-versie van de MMO-game Age of Apes genaamd Meta Apes. Meta Apes is een ander leuk spel dat zich richt op het bouwen van steden, het werken als team, interactie met andere mensen en het gebruik van web3-functies. Het legt de nadruk op openheid, eigenaarschap en vrijheid. Spelers kunnen de game downloaden via Google Play of de App Store, hun accounts koppelen, een portemonnee aanmaken en vervolgens op avontuur gaan met NFT's en play-to-earn-functies. Meta Apes is een uniek multiplayer-strategiespel waarbij het belangrijkste doel is om samen te werken om het lanceerplatform in het midden van de kaart te bereiken. Er zijn veel manieren om te spelen, en door te vegen kun je snel van de ene plaats naar de andere gaan. Spelers kunnen steden bouwen, hun grondstoffen beheren, hun troepen trainen en onderzoek doen om deel te nemen aan PvP- en PvE-gevechten, maar ook aan leuke uitdagingen en minigames die ze tegenkomen tijdens het verkennen van de kaart. Wanneer hun belangrijkste vechter drie sterren krijgt, wordt het koppelingssysteem ontgrendeld. Hierdoor kunnen twee helden samen een eenheid in de strijd leiden. NFT-jagers hebben ook handige functies zoals zeldzaamheidsniveaus, unieke vaardigheden, verbeterde vaardigheden en exclusieve cosmetica waarmee spelers hun bewegingen kunnen plannen en het spel persoonlijker kunnen maken.

Lees verder
Ridders van de Ether: Blightfell - Web3 P2E Blockchain-spel

Ridders van de Ether: Blightfell - Web3 P2E Blockchain-spel

Knights of the Ether: Blightfell is een baanbrekende blockchain-game-ervaring die Web3 play-to-earn-economie naadloos integreert met ingewikkelde gameplay. Het biedt spelers een uniek dual-chain universum binnen het Knights of the Ether (KOTE) ecosysteem, waar ze twee verschillende games kunnen verkennen: een Play2Earn (P2E) staking-missieavontuur en een boeiende Deck-Building Roguelike-uitdaging. Deze games zijn geschikt voor verschillende vaardigheden, waarbij de P2E "Stake/Quest" -game strategisch denken vereist binnen het TreasureDAO-ecosysteem, en de Deck-Building Roguelike die tactische gevechten biedt tegen formidabele monsters. Het kenmerk van deze ervaring is de eindeloze herspeelbaarheid en inhoudelijke progressie, waarbij elke genomen beslissing gewicht in de schaal legt. Knights of the Ether Review: Het verhaal ontvouwt zich in het mysterieuze rijk van Blightfell, waar een ridder en zijn twee trouwe schildknapen onder raadselachtige omstandigheden zijn verdwenen. Spelers stappen deze wereld binnen en nemen de rol aan van dorpelingen, gezegende dorpelingen of ridders, elk met unieke gezondheidskenmerken. De gamewereld wordt procedureel gegenereerd, met dagelijkse kaartvernieuwingen en sporadische speciale evenementen, waardoor een dynamische en evoluerende omgeving ontstaat. De centrale zoektocht is om te helpen bij de zoektocht naar de vermiste ridder en zijn trouwe schildknapen. Om deel te nemen aan het primaire Deck-Building Roguelike-avontuur moeten spelers een Knight of the Ether NFT verkrijgen. Het P2E staking/questing-spel vereist daarentegen het bezit van Arbitrum Squires NFT's. NFT's: Knights of the Ether NFT's zijn afkomstig uit het Ethereum-netwerk en kunnen worden verkregen via direct minting via de KOTE-website of via marktplaatstransacties. Elk Knights of the Ether NFT-bezit geeft spelers een gratis Arbitrum Squire NFT, die zich op het Arbitrum L2-netwerk bevindt. Bovendien kunnen spelers Squires verkrijgen via secundaire marktkanalen. Ondanks dat ze in afzonderlijke blockchain-ketens bestaan en verschillende doeleinden dienen, zijn deze NFT’s nauw met elkaar verbonden. Squires spelen een cruciale rol bij het verbeteren van de vaardigheden van hun ridders, het faciliteren van de accumulatie van grondstoffen en het verwerven van essentiële uitrusting voor het Deck-Building Roguelike-avontuur. Deze onderlinge afhankelijkheid creëert een symbiotische relatie waarbij ridders sterk afhankelijk zijn van hun schildknapen, en schildknapen ontlenen waarde aan hun samenwerking met ridders. Tokenomics: deelname aan het primaire Deck-Building Roguelike-avontuur vereist het bezitten van een felbegeerde Knight of the Ether NFT. Het P2E staking/questing-spel is ondertussen afhankelijk van het eigendom van Arbitrum Squires NFT's. Knights of the Ether NFT's kunnen rechtstreeks vanaf de KOTE-website worden geslagen of worden verkregen via markttransacties, die zich op het Ethereum-netwerk bevinden. Het bezit van een Knights of the Ether NFT verleent automatisch een gratis Arbitrum Squire NFT op het Arbitrum L2-netwerk. Als alternatief kunnen spelers Squires aanschaffen via secundaire marktplaatsen. Ondanks dat ze zich op afzonderlijke blockchain-netwerken bevinden, onderhouden Knights of the Ether NFT’s en Arbitrum Squires NFT’s een complexe symbiose. Squires spelen een cruciale rol bij het verbeteren van de mogelijkheden van Knights, helpen bij het verwerven van grondstoffen en het verwerven van superieure uitrusting voor het Deck-Building Roguelike-spel. Ridders vertrouwen op hun beurt op hun Squires voor cruciale ondersteuning en samenwerking tijdens hun epische reis. Het in-game hulpprogramma en governance-token staat bekend als $FIEF. Reactie van de gemeenschap: De reactie van de gemeenschap op Knights of the Ether: Blightfell varieert. Sommige individuen hebben hun zorgen geuit, zoals de hoge benzinekosten voor het slaan van gratis Villager NFT's, terwijl anderen hebben aanbevolen om verschillende game-ervaringen te verkennen, zoals 'door de eeuwen heen'. Er zijn ook opmerkingen waarin de esthetiek van het spel wordt bekritiseerd, waarbij het wordt vergeleken met een in flash gemaakte game. Over het geheel genomen lijkt het gemeenschapsgevoel gemengd, met zowel opwinding als bedenkingen over het project.

Lees verder
Cyball: Sportstrategie Ruilkaart NFT-spel - Crypto-beloningen

Cyball: Sportstrategie Ruilkaart NFT-spel - Crypto-beloningen

"Cyball" is een ruilkaartspel voor sportstrategieën dat speler-tegen-speler-wedstrijden combineert met de opwinding van het verzamelen en verhandelen van niet-fungibele tokens (NFT's). De game beschikt over aantrekkelijke karakterontwerpen en een breed scala aan verzamelbare NFT's, wat een unieke dimensie aan de game-ervaring toevoegt. Een opvallend kenmerk van Cyball is het gebruik van CyBlocks, dit zijn cryptografisch veilige NFT's met verschillende ID's, waardoor ze niet repliceerbaar zijn. Deze NFT's hebben een aanzienlijke waarde binnen het spel, waarbij CyBlocks met een lager nummer het meest begeerd zijn. Het bezitten van een CyBlock NFT is een voorwaarde voor deelname aan Cyball-gameplay, wat het belang ervan in het ecosysteem van de game benadrukt. Cyball biedt een selectie spelmodi om tegemoet te komen aan de voorkeuren van verschillende spelers: Vriendelijke modus: deze modus biedt een ontspannen 3v3-gameplay-ervaring met flexibele regels, waardoor deze geschikt is voor informele wedstrijden. Kampioenschapsmodus: Voor spelers die op zoek zijn naar een competitieve omgeving, biedt Cyball een 5v5-toernooimodus die één keer per seizoen wordt gehouden. Het stelt spelers in staat klassementen te beklimmen en biedt een intensere sportgame-ervaring. Oefenmodus: De oefenmodus is ontworpen voor het verbeteren van vaardigheden en stelt spelers in staat hun vaardigheden te verfijnen door in te gaan tegen AI-gestuurde tegenstanders. Cup Match-modus: In deze 5v5-gevechtsmodus, het hoogste competitieniveau in Cyball, nemen topspelers het tegen elkaar op in wedstrijden met hoge inzet, met als uiteindelijk doel het winnen van de beker. De unieke 'spelen om te verdienen'-economie van Cyball wordt ondersteund door twee cryptocurrency-tokens: Cyblock Battery Token (CBT): Spelers verdienen CBT door wedstrijden te winnen en dienen als het fundamentele token in de economie van het spel. Cyball Token (CYB): CYB functioneert als een staking-token en biedt spelers extra mogelijkheden om zich met de economie van het spel bezig te houden. Zowel CBT als CYB werken op de Binance Smart Chain (BSC) en Ethereum blockchain-technologieën, waardoor spelers niet alleen kunnen genieten van een dynamische sportstrategie-ervaring, maar daarbij ook cryptocurrency-beloningen kunnen verdienen. Of je nu een ervaren verzamelaar of een beginnende gamer bent, Cyball biedt een onderscheidende en meeslepende game-ervaring die sportstrategie, NFT-verzamelobjecten en cryptocurrency-beloningen combineert.

Lees verder
Town Star - Spelrecensie

Town Star - Spelrecensie

Town Star is een competitief blockchain-spel ontwikkeld door een van de medeoprichters van Zynga. Het spel lijkt veel op Farmville, een landbouwsimulatiespel, maar er zit een competitief tintje aan en er is echt geld bij betrokken om land te verwerven. Hoewel Town Star op het eerste gezicht lijkt op een gemiddelde landbouwsimulatie, komt de game heel dicht in de buurt van scenario's, dynamiek en problemen uit het echte leven. De game is erg mooi en kleurrijk met cartoonafbeeldingen en beelden. Bovendien is Town Star gebaseerd op de Ethereum-blockchaintechnologie met een diverse in-game economie. Net als bij veel andere landbouwsimulaties is het doel om land te verwerven en er boerderijen op te bouwen. In Town Star is het echter niet zo eenvoudig. Town Star-gameplay: De spelers moeten het land dat ze verwerven begrijpen. Verschillende belangrijke factoren zijn de nabijheid van het land tot de watervoorzieningen, hoofdwegen, toegang tot de markten, afstand tot de stedelijke centra en stad, de marktprijzen van het vee en vee, de prijzen van de zaden en meststoffen, enz. kortom, het spel heeft een grote diepgang die de spelers meesleept in een nooit eindigende leuke strategische spelervaring. Town Star Tokenomics: Elke dag moeten de spelers proberen om 1000 sterren te bereiken, wat ertoe zal leiden dat ze 1 Town Coin van het speltoken ontvangen als verdiensten die echte waarde hebben. Bovendien zijn deze stadsmunten verhandelbaar op open marktplaatsen en beurzen. De verdiende stadsmunten kunnen ook worden verhandeld met in-game NFT's, wat ook een goede investering is. Het spel vereist volledige betrokkenheid, omdat het een strategiespel is en er een vereiste is voor een goede planning van de steden en boerderijen. Het spel vereist veel klikken en het verzamelen van middelen om spelers te helpen groeien als virtuele boeren en meer geld te verdienen. De game is niet alleen leuk om te spelen met een diepgaande strategische gameplay, maar genereert ook behoorlijke inkomsten uit de echte wereld, waardoor het een van de populairste landbouwsimulatiegames op de markt is.

Lees verder
Over Lunacia - Spelrecensie

Over Lunacia - Spelrecensie

Across Lunacia is een spannende nieuwe NFT-game die is geïnspireerd op de populaire game Axie Infinity. Als je een fan bent van indiegames, is Across Lunacia een must-play, omdat het een unieke en nostalgisch vertrouwde ervaring biedt die doet denken aan het klassieke Pokemon-spel. Met zijn arcade-achtige gameplay en meeslepende wereld is Across Lunacia een game die fans van het genre zeker zal aanspreken. Of je nu een ervaren NFT-speler bent of nieuw bent in dit soort games, Across Lunacia is een boeiende en plezierige ervaring die je niet wilt missen. Across Lunacia is een 2D, gepixeld platformspel dat exclusief beschikbaar is voor spelers die een Axie NFT bezitten. In dit Axie-avontuur moeten spelers door verschillende obstakels navigeren en chimera-vijanden verslaan naarmate ze verder komen in het spel. Geïnspireerd door de populaire NFT-game Axie Infinity, is Across Lunacia een must-play voor fans van indiegames en degenen die genieten van het nostalgisch vertrouwde gevoel van klassieke arcadegames zoals Pokemon. Of je nu een doorgewinterde gamer bent of nieuw in de wereld van NFT's, Across Lunacia is een spannende en meeslepende ervaring die je niet wilt missen. Across Lunacia, dat zich momenteel in de Alpha-fase bevindt, is nu open voor testen voor iedereen die een Axie bezit. Het ontwikkelingsteam werkt eraan om de game tegen het einde van het jaar af te ronden en is op zoek naar bijdragen van de gemeenschap om de game te laten groeien en verbeteren. Hun doel is om een leuke en boeiende game te creëren waar Axie-eigenaren van kunnen genieten en waar ze mogelijk zelfs inhoud aan kunnen bijdragen. Of je nu een ervaren gamer bent of nieuw in de wereld van NFT's, Across Lunacia is een game die eindeloos entertainment biedt en de mogelijkheid om deel uit te maken van de ontwikkeling ervan.

Lees verder
Gunny: Algorand Blockchain Third-Person Shooter, NFT-integratie

Gunny: Algorand Blockchain Third-Person Shooter, NFT-integratie

"Gunny" is een competitieve e-sportgame waarin het Rank-to-Earn-concept is verwerkt en is gebouwd op de Algorand-blockchain, waarbij NFT's zijn geïntegreerd. Het is een dynamische third-person shooter die spelers niet alleen uitdaagt op het gebied van vaardigheden, maar ook op het gebied van strategische uitrustingsvoorbereiding en het inzetten van Inugis voor gevechten. De game combineert de wereld van cryptocurrencies en NFT's en biedt beloningen voor spelers die hun vaardigheden bewijzen tegen online rivalen. Gunny belooft een innovatieve NFT-game-ervaring met apparatuurverbetering, wereldwijde ranking en wereldwijde erkenning. Het verhaal van de game speelt zich af in een wereld waar Inugis, mystieke wezens met magische vermogens, zich aansluiten bij de mens, wat leidt tot technologische vooruitgang en welvaart. Er ontstaan echter conflicten als facties uiteenlopen in hun streven, waarbij sommigen harmonie zoeken en anderen de krachten van Inugis uitbuiten. De keuzes van spelers bepalen het verloop van het verhaal. In Gunny kunnen spelers NFT-bewapening met verschillende zeldzaamheden aanschaffen, accessoires aanpassen en gezelschapsdieren met unieke vaardigheden inzetten. Wapenskins, ook NFT's, maken verdere aanpassingen mogelijk, en al deze activa zijn verhandelbaar op de Marktplaats. Spelers kunnen rijkdom verdienen en in rang stijgen door middel van competitieve wedstrijden, dagelijkse missies, NFT-wederverkoop, Battle Pass-beloningen en deelname aan toernooien met geldprijs. Het spel introduceert twee tokens: $ALGO als een stabiel beloningstoken om externe economische schommelingen tegen te gaan en een nutstoken dat essentieel is voor het verbeteren van wapens, accessoires en reparaties. Gunny's unieke token werkt via een eigen P2P-handelssysteem, waardoor gebruikers tegen voorkeursprijzen kunnen verkopen zonder de in-game economie te verstoren. De reacties van de gemeenschap op Gunny zijn gemengd: sommigen uiten hun bezorgdheid over de impact van NFT's op de waarde van het spel, terwijl anderen de gameplay en graphics waarderen, wat erop wijst dat een meer betaalbare, niet-NFT-versie wellicht de voorkeur verdient.

Lees verder
Solitaire: verdien echte Bitcoin - Gamerecensie

Solitaire: verdien echte Bitcoin - Gamerecensie

Solitaire: Earn Real Bitcoin is een strategisch bordspel waarmee spelers echte Bitcoin kunnen verdienen terwijl ze spelen. In dit spel kunnen spelers plezier hebben en mogelijk cryptocurrency verdienen terwijl ze strategieën bedenken en zetten doen op het bord. Het spel combineert elementen van traditioneel solitaire met de extra opwinding van het potentieel verdienen van echt geld. In Solitaire: Earn Real Bitcoin kunnen spelers het klassieke kaartspel op een nieuwe en opwindende manier ervaren. Door het spel via het Bling-platform te spelen, hebben spelers de mogelijkheid om echte Bitcoin te verdienen als ze winnen. Deze innovatieve variant op het traditionele solitaire-spel wordt door PlayDay Studios aan spelers aangeboden en stelt spelers in staat cryptocurrency te verdienen terwijl ze plezier beleven aan het bedenken van strategieën en het maken van zetten op het bord. Tokenomics of Solitaire: Verdien echte Bitcoin: Solitaire: Verdien echte Bitcoin is een leuk en boeiend kaartspel dat spelers de kans biedt om echte cryptocurrency te verdienen terwijl ze spelen. Door via het spel Bling-munten te verdienen, kunnen spelers hun winsten inwisselen voor Bitcoin. Hoewel de hoeveelheid verdiende Bitcoin misschien niet significant is, is het nog steeds echt geld en kan het een leuke bonus zijn voor enthousiaste spelers. De game is ontwikkeld door PlayDay Studios in samenwerking met het Bling-platform en biedt een nieuwe draai aan het klassieke solitaire-spel. Of je nu een doorgewinterde solitaire-speler bent of nieuw in het spel, Solitaire: Earn Real Bitcoin is een geweldige manier om plezier te hebben en mogelijk wat extra geld te verdienen. Gameplay en functies: De game is beschikbaar in de App Store en Google Play Store en kan gratis worden gedownload. Spelers kunnen Bling-munten verdienen door dagelijkse uitdagingen te voltooien, deel te nemen aan toernooien en games te winnen. Deze munten kunnen vervolgens worden ingewisseld voor echte Bitcoin via de in-game winkel of op externe uitwisselingen. Naast het verdienen van Bitcoin kunnen spelers ook unieke NFT-kaarten met verschillende karakters en thema’s verzamelen en verhandelen. Solitaire: Earn Real Bitcoin combineert het klassieke kaartspel met de opwinding van het verdienen van cryptocurrency en het verzamelen van NFT, waardoor het een must-try is voor fans van beide.

Lees verder
AFAR - Spelrecensie

AFAR - Spelrecensie

Afar is een blockchain-spel waarin je schiet, ontwijkt en navigeert in een intergalactisch rijk met als doel om te winnen. A Far Away Realm speelt zich af in een ver sterrenstelsel, waar een groep dappere helden strijden in een galactisch toernooi. Het toernooi beloont de winnende "AFARian" met een waardevolle prijs, waaronder EGG's die cosmetische goederen en andere belangrijke grondstoffen bevatten wanneer ze uitkomen. Gameplay op afstand: door talloze rondes met stijgende inzetten sprinten de deelnemers naar de finish, schieten, ontwijken vallen en navigeren langs obstakels. Dus, wat is het slagveld? De TORUS, een enorm ruimteschip, is het slagveld waar spelers vechten voor glorie en beloningen. Terwijl de TORUS tussen verschillende planeten van de gemeenschap reist, gaan jij en je held aan boord van het schip en strijden in toernooien. Naarmate je aan meer races deelneemt en een reputatie opbouwt, zal je reputatieniveau stijgen. Hierdoor kun je nieuwe voordelen voor je held ontgrendelen. Over het geheel genomen biedt AFAR een schat aan mogelijkheden om je eigen universum te construeren en aantrekkelijke manieren om het te bezitten. Het beste, en dat alles terwijl je je houdt aan uiterst eerlijke, niet-pay-to-win-basisgameplay-principes. Verschillende AFARians: In AFAR kunnen spelers strijden als een van de zes verschillende AFARians. TORO, DIDI en RAFA zijn al voorgesteld aan hun community, en de rest van de line-up zal later dit jaar worden geïntroduceerd. AFAR komt met een leuke en gemakkelijke manier om mijnbouwminigames te verdienen wanneer deze wordt gelanceerd. Deze minigame is de belangrijkste bron van EGG's, waaronder cosmetische game-items en andere bronnen. Met deze bronnen kunnen spelers deelnemen aan andere aspecten van de speleconomie.

Lees verder
Outlaw Troopers - Spelrecensie

Outlaw Troopers - Spelrecensie

"Outlaw Troopers" is een play-and-own Non-Fungible Token (NFT)-spel dat zich afspeelt in de FGL Metaverse, waarin spelers virtuele items kunnen verzamelen met behulp van de WAX-blockchain. Deze game biedt spelers een meeslepende en opwindende game-ervaring. "Outlaw Troopers" biedt virtueel waardevolle items zoals troopers, ruimtestations, ontmoetingspassen en meer in de vorm van Non-Fungible Tokens (NFT's). Deze game is de derde speel-en-eigen-game op de WAX-blockchain waarin het FGL-token wordt gebruikt, waardoor een extra laag van waarde en opwinding voor spelers wordt toegevoegd. Outlaw Troopers speloverzicht: In "Outlaw Troopers" kunnen spelers hun troopers op missies sturen om credits, uitrustingen en erts te verzamelen. Ze kunnen ook deelnemen aan gevaarlijke ontmoetingen om hogerop te komen in het klassement en grote prijzen te winnen. Het doel is om het machtigste outlaw-imperium op te bouwen. De game bestaat uit zowel een passief als een actief gedeelte en biedt spelers een gevarieerde en boeiende game-ervaring. De passieve gameplay: Bij missies komt het passieve deel om de hoek kijken. Ga op een overvalmissie om credits in te slaan! Wat dacht je van een kapingsmissie om wat erts van transportschepen te stelen? Jij beslist! Als je op missie gaat, zorg er dan voor dat je het beste schip voor de klus kiest! Upgrade naar schepen uit de Cosmic Clash-game voor maximaal potentieel! Verzamel en maak krachtige uitrustingen die je tijdens je missies kunt gebruiken. Wilt u betere resultaten uit uw missies? Pas wat gruntuitrusting toe om de vrachtcapaciteit te vergroten, de missiekosten te verlagen en meer! Wil je beter presteren in ontmoetingen?

Lees verder
Legenden van Aria - Spelrecensie

Legenden van Aria - Spelrecensie

Legends of Aria is een aanpasbaar, gratis te spelen online sandbox-massaal multiplayer online rollenspel (MMORPG) waarmee spelers beloningen kunnen verdienen door middel van gameplay. Legends of Aria, oorspronkelijk bekend als Shards Online, stelt spelers in staat hun gameplay-ervaring volledig aan te passen en deel te nemen aan een breed scala aan activiteiten, waaronder verkennen, vechten, knutselen en socialiseren. Of je nu een doorgewinterde MMORPG-speler bent of nieuw in het genre, Legends of Aria heeft iets te bieden. Legends of Aria is een spel dat is geïnspireerd op klassieke MMORPG's zoals Ultima Online. In tegenstelling tot veel moderne MMO's, die vaak afhankelijk zijn van niveaus, klassen en repetitieve zoektochten, legt Legends of Aria een grotere nadruk op het creëren van een levende, open wereld waarin verhalen zich organisch ontwikkelen terwijl spelers avonturen verkennen en beleven. Dit zorgt voor een meer meeslepende en dynamische gameplay-ervaring, omdat spelers de wereld en hun eigen verhalen daarin vorm kunnen geven. Of je nu op zoek bent naar een meer traditionele MMO-ervaring of iets meer open en vrije vorm, Legends of Aria heeft iets te bieden. Legends of Aria is een game die een breed scala aan gameplay-ervaringen biedt, met een verscheidenheid aan verschillende regelsets om uit te kiezen. Sommige van deze regelsets leggen de nadruk op intense speler-tegen-speler-gevechten (PvP), terwijl andere een meer vreedzame, coöperatieve gameplay mogelijk maken. Bovendien is er zelfs een regelset die permanente dood van personages mogelijk maakt, waardoor een extra niveau van inzet en opwinding aan het spel wordt toegevoegd. Bovendien kunnen spelers hun eigen scherven maken en aanpassen, hun eigen wetten vaststellen en unieke gemeenschappen binnen het spel creëren. Of je nu een competitieve speler bent die op zoek is naar intense gevechten of een meer casual speler die op zoek is naar een meer vreedzame en coöperatieve ervaring, Legends of Aria heeft iets te bieden.

Lees verder
HoneyWood - Spelrecensie

HoneyWood - Spelrecensie

HoneyWood is een gratis te spelen NFT-landbouwsimulatiespel op een onafhankelijke blockchain. Onafhankelijke blockchain betekent lage kosten en een maximale capaciteit voor leuke gameplay. HoneyWood, gestart in augustus 2021, werd het eerste play-and-earn NFT-cryptospel. HoneyWood Farm Simulation: het is een landbouwsimulatiespel waarin je fungeert als een beer die boert! De beerkarakters zijn NFT's en zijn verhandelbaar als activa. Het spel draait om beren die land bewerken en bijen fokken voor honing. De beren strijden tegen elkaar in 7x7 wedstrijden in de arena's. De game heeft PvP- en PvE-modi beschikbaar. Terwijl spelers met al dit plezier daadwerkelijk wat geld kunnen verdienen als bonus. De PvE-modus is normaal gesproken het beste voor nieuwelingen die hun vaardigheden kunnen aanscherpen en strategieën kunnen ontwikkelen om met de bots te vechten. De spelers gebruiken deze vaardigheden tegen andere spelers in de PvP-modus, een 7x7-vechtmodus waarin spelers HoneyCoins kunnen winnen. De HoneyCoins: De HoneyCoins zijn de belangrijkste valuta van het HoneyWood-ecosysteem. Met de valuta kun je land kopen, bewerken, de gevechtsmodus activeren, etc. Het kan ook worden gebruikt om spullen van de markt te kopen, zoals honingbijen, planten, tegels voor de velden, decoratieartikelen, etc. De tweede munt van het spel is CONE die verdiend kan worden door het planten van bomen. CONE komt van pas als er zeldzame items moeten worden gekocht of als de tokens worden ingezet voor passief inkomen. De ontwikkelaars hopen deze munten eind 2022 op grote beurzen aan te bieden. De game heeft een veelbelovende toekomst gezien de functies die het gamers biedt voor een betere speel- en verdienervaring.

Lees verder
Farsite - Spelrecensie

Farsite - Spelrecensie

"Farsite" is een massaal online multiplayerspel dat gebruik maakt van niet-fungibele tokens (NFT's) en is gebouwd op de principes van gedecentraliseerde financiering (DeFi). In "Farsite" kunnen spelers een basis bouwen op een virtuele planeet en op jacht gaan naar unieke NFT's. Ze hebben ook de vrijheid om verschillende technologieën, zoals schepen, te creëren binnen de open economie van het spel, waar spelers virtuele banen kunnen aannemen. De game zal debuteren op het Ethereum 2.0-platform, dat zich momenteel in de beginfase van ontwikkeling bevindt. Spelers in "Farsite" kunnen kiezen uit een reeks rollen om bij te dragen aan de interplanetaire economie van het spel. Spelersrollen in Farsite: In "Farsite" kunnen spelers als transporteurs spelen en goederen tussen ruimtestations vervoeren om winst te maken. Ze kunnen ook grondstoffen verzamelen, gereedschappen en voorwerpen maken en deelnemen aan sterrenbestuur, huurlingenwerk, piraterij, politiek en handel. Spelers kunnen een basis op een virtuele planeet vestigen om waardevolle materialen te zoeken om krachtige schepen en modules te maken. Ze kunnen deze items vervolgens op de open markt verkopen en gevechten aangaan om buit te verwerven en dominantie in de constellatie van het spel te verwerven. Farsite" biedt geen in-game assets, dus spelers moeten helemaal opnieuw beginnen en alles zelf maken. De game is bedoeld om te draaien op het Ethereum 2.0-platform. Farsite Token: cNFT's, dit zijn ERC-721-tokens met vergrendelde ERC -20 tokens als onderpand zijn de items die door spelers worden gegenereerd, zoals schepen. Ze kunnen worden verkocht tussen spelers op het platform en NFT-markten zoals OpenSea om in het spel credits te genereren. Spelers moeten asteroïden en planeten in het spel delven of kopen bronnen van andere spelers om in-game assets te produceren. Farsite is een gedecentraliseerd platform. Alles in het spel staat onder het gezag van de speler, inclusief de economie, sterren, planeten en verschillende bedrijven. Ze kunnen als bijna iedereen spelen ze willen meedoen aan het spel en daarbij geld verdienen. Er valt nog veel over het spel te zien, aangezien de belangrijkste ontwikkelingen van het spel in juli zullen plaatsvinden, voorlopig is dit alles wat we weten.

Lees verder
Continuum Wereld - Spelrecensie

Continuum Wereld - Spelrecensie

Continuum World is een gratis te spelen MMO waarin spelers vrijelijk NFT's kunnen verkennen, bouwen, verzamelen en het UM-token kunnen verdienen. Continuum World is een massale online multiplayergame waarin spelers vrijelijk kunnen verkennen, gebouwen kunnen bouwen, grondstoffen kunnen verzamelen, een level omhoog kunnen gaan, kunnen concurreren, vrienden kunnen maken en het UM-token kunnen verdienen. Continuum World is een unieke MMO waarmee je gratis kunt spelen en tegelijkertijd geld kunt verdienen. Met de game kunnen spelers een nieuwe wereld verkennen, verschillende soorten gebouwen bouwen en nuttige materialen verzamelen. Met de hulp van een team van gaming- en blockchain-experts beschikt het over de allernieuwste functies. Er zijn ook NFT-activa die rente uitbetalen en een door spelers aangestuurde economie waar veel mensen van houden. Spelers kunnen geld verdienen door grondstoffen te verzamelen, land te bezitten, hun avatars te verhogen, op de markt te handelen, te racen in spannende evenementen en het eigen $UM-token van het spel in te zetten. Het verandert ook de game-industrie en trekt veel spelers aan, omdat het spel leuk is en altijd verandert. De opwindende nieuwe wereld van Continuum is waar Continuum World plaatsvindt. Het heeft interessante dingen zoals drijvende eilanden en unieke planten en dieren. Om een succesvolle UMi-kolonie te maken, moeten spelers onbekend terrein betreden en de vele hulpbronnen en wonderen ervan gebruiken. Door land te verbouwen en de handel met UMi’s te bevorderen, kunnen gebruikers ook met elkaar praten, handel drijven en samenwerken aan projecten. Je kunt wezens vangen, spannende races opzetten en het opnemen tegen andere spelers in Continuum World, wat allemaal bijdraagt aan het meeslepende gevoel van de game.

Lees verder

Play-to-Earn Games: Beste Blockchain Game-lijst voor NFTs en Crypto

Play-to-Earn Game-lijst
Geen verplichtingenGratis te gebruiken