De oprichters van Shrapnel Game Studio zeggen dat een grote investeerder heeft geprobeerd het bedrijf over te nemen: Neon Machine

De oprichters van Shrapnel Game Studio zeggen dat een grote investeerder heeft geprobeerd het bedrijf over te nemen: Neon Machine

Play To Earn Games | 04 Feb 2024 12:08 UTC

Door een schokkende gang van zaken is Neon Machine, de gamestudio achter de langverwachte first-person shooter blockchain-game Shrapnel, verwikkeld in een juridische strijd over een vermeende poging tot staatsgreep . De zes oprichters van de studio hebben een rechtszaak aangespannen tegen grote investeerder Cort Javarone, waarbij ze hem ervan beschuldigen het bedrijf ernstige schade te hebben berokkend. Dit zich ontvouwende drama roept zorgen op over de toekomst van Shrapnel en de impact ervan op de gaminggemeenschap.

De Delaware Court of Chancery is nu een strijdtoneel nu zes oprichters van Neon Machine, die in 2020 afkomstig zijn van HBO, juridische stappen ondernemen tegen Cort Javarone, CEO van investeringsmaatschappij 4D Factory, samen met 4D-aandeelhouder Steve Horowitz en Scott Honor uit Northern Pacific Groep. In de rechtszaak wordt beweerd dat Javarone eenzijdige maatregelen heeft genomen om een meerderheid in de raad van bestuur te verwerven, waardoor Neon aanzienlijke schade heeft geleden.

1:1: Javarone's vermeende machtsbeweging:

De klacht stelt dat Javarone zichzelf op 13 november tot CEO van Neon heeft benoemd, waardoor de CEO van de studio, Mark Long, uit het bestuur is verwijderd. Mark Long bevestigt echter zijn voortdurende rol als CEO, wat een extra laag complexiteit aan de situatie toevoegt.

2. Contractuele beloften verbrijzeld:

De oprichters van Neon beweren dat de acties van Javarone gevolgen hebben gehad voor investeerders bij Griffin Gaming Partners en Polychain Capital, waardoor ze hun preferente aandelen niet konden ontvangen. De rechtszaak beweert dat contractuele beloften aan nieuwe investeerders zijn geschonden, wat wijst op een mogelijke schending van het vertrouwen die de financiële stabiliteit van Neon zou kunnen beïnvloeden.

2:1: De invloed van Javarone op investeerders:

De rechtszaak suggereert dat de poging van Javarone om de controle over de studio over te nemen gevolgen heeft voor de investeerders van Neon, waardoor hun investeringen in gevaar komen en het financiële ecosysteem van de studio wordt verstoord.

3. Interne overname bedreigt de toekomst van Shrapnel:

Nu de interne strijd gaande is, ontstaan er zorgen over de impact op de ontwikkeling van Shrapnel en de toekomst van het langverwachte extractieschietspel. De leidinggevenden van Neon vrezen dat Javarone zou proberen toegang te krijgen tot de fondsen van de studio om zijn eigen schulden af te lossen, wat de situatie nog ingewikkelder zou maken.

3:1: Financiering in gevaar:

De rechtszaak roept twijfels op over de zekerheid van de Series A-financiering van $ 20 miljoen die Neon onlangs heeft verkregen, waardoor de ontwikkeling van Shrapnel mogelijk in gevaar komt.

4. Reactie van granaatscherven te midden van juridische onrust:

Het officiële antwoord van Shrapnel op Twitter benadrukt hun voortdurende controle over de ontwikkeling, financiering en operaties. De studio verzekert spelers en de gemeenschap dat ze zich blijven inzetten voor het leveren van hun baanbrekende AAA first-person extractieshooter, ondanks de lopende juridische procedures.

4:1: De uitdagende houding van CEO Mark Long:

De tweet van Mark Long waarin hij zijn positie als CEO bevestigt ondanks de acties van Javarone, voegt een laag van verzet toe aan de situatie, waardoor intriges en onzekerheid over het leiderschap van de studio ontstaan.

5. De toekomst van granaatscherven hangt in de balans:

Terwijl de juridische strijd zich ontvouwt, wordt de toekomst van Shrapnel onzeker. De potentiële gevolgen van een interne overname van de langverwachte game en de reputatie van Neon in de gaminggemeenschap zijn aanzienlijk.

5:1: Bezorgdheid en verwachtingen van de gemeenschap:

De reactie en verwachtingen van de gaminggemeenschap zijn cruciaal bij het vormgeven van het verhaal rond de toekomst van Shrapnel. Gevoelens en zorgen van de gemeenschap zullen waarschijnlijk een rol spelen bij het bepalen van de uiteindelijke uitkomst van deze interne strijd.

FAQ-sectie:

Vraag 1: Waarom klagen de oprichters van Neon Cort Javarone aan?

A1: De oprichters van Neon beweren dat Javarone een staatsgreep probeert te plegen om controle over de studio te krijgen, waardoor het bedrijf ernstige schade wordt toegebracht.

Vraag 2: Wat is de impact op de ontwikkeling van Shrapnel?

A2: De interne strijd roept zorgen op over de toekomstige ontwikkeling van het spel en het potentiële risico voor onlangs verworven financiering.

Vraag 3: Is Mark Long nog steeds de CEO van Neon Machine?

A3: Ondanks de acties van Javarone beweert Mark Long op Twitter dat hij in zijn rol als CEO blijft.

De juridische strijd bij Neon Machine vormt een aanzienlijke bedreiging voor de toekomst van Shrapnel, de langverwachte op blockchain gebaseerde first-person shooter. Nu de interne strijd onzekerheid creëert over het leiderschap en de financiële stabiliteit van de studio, kijkt de gaminggemeenschap nauwlettend toe hoe het drama zich ontvouwt .

De oprichters van Shrapnel Game Studio zeggen dat een grote investeerder heeft geprobeerd het bedrijf over te nemen: Neon Machine
De oprichters van Shrapnel Game Studio zeggen dat de meerderheidsaandeelhouder een staatsgreep pleegt

Houd ons in de gaten voor updates over dit zich ontwikkelende verhaal. Neem deel aan het gesprek op sociale media om uw gedachten en meningen over de toekomst van Shrapnel en Neon Machine te delen.

Wil je op de hoogte blijven van Play-to-Earn-spellen?

Schrijf je nu in voor onze wekelijkse nieuwsbrief.

Bekijk meer
Gala Games Guide and RFLXT Launch 'Voyager: Ascension' on GalaChain

Gala Games Guide and RFLXT Launch 'Voyager: Ascension' on GalaChain

Gala Games, a pioneering force in blockchain gaming, has embarked on a strategic partnership with RFLXT to introduce "Voyager: Ascension," a groundbreaking game that leverages the robust capabilities of the GalaChain ecosystem. This collaboration signifies a monumental leap in gaming, blending RFLXT's innovative digital interaction with Gala Games' blockchain infrastructure to redefine player engagement and ownership. "Voyager: Ascension" promises an exhilarating six degrees of freedom shooter experience, set in a meticulously crafted universe where players navigate thrilling dogfights and explore the vastness of space, all within a free-to-play model. The integration of GalaChain not only facilitates seamless in-game asset transactions and ownership but also opens the door to an ever-expanding universe of decentralized entertainment. By combining GalaChain's innovative blockchain solutions with RFLXT's creative prowess, this partnership is poised to deliver captivating gaming experiences, marking a new era of entertainment that empowers and rewards its global community of players.

Lees verder
Influence: Gamer Beginners Guide Earning $SWAY Tokens

Influence: Gamer Beginners Guide Earning $SWAY Tokens

In the dynamic universe of "Influence," a groundbreaking space-based MMORPG, players embark on an epic journey to carve out their dominion within a vast asteroid belt. This game uniquely blends strategic gameplay with the innovative integration of blockchain technology, allowing for a player-driven economy powered by $SWAY tokens. Gamers are tasked with navigating the complexities of resource management, crew allocation, and interstellar trade to build and expand their empire. The game stands out for its emphasis on realism, from the detailed orbital mechanics to the economic system that mirrors real-world supply and demand principles. Community engagement plays a pivotal role, offering players support, collaboration opportunities, and a say in the game's development. With strategies to earn $SWAY tokens, manage resources effectively, and engage in tactical combat, "Influence" offers a rich, immersive experience that appeals to both MMORPG enthusiasts and blockchain gaming pioneers.

Lees verder
Web3 Gaming: Supervillain, Aptos, Shardbound, UEFA NFTs and Ultra Study

Web3 Gaming: Supervillain, Aptos, Shardbound, UEFA NFTs and Ultra Study

In the evolving landscape of the gaming industry, the collaboration between Supervillain Labs and Aptos Labs stands out, marking a significant step towards integrating Web3 technologies into gaming. This partnership aims to develop accessible, blockchain-based games, starting with the innovative Idle RPG, which uses NFTs to provide a unique gaming experience for each player. However, the reception of blockchain and NFTs among gamers is mixed. A study by Ultra reveals a divide, showing enthusiasm for blockchain's potential but skepticism towards NFTs and cryptocurrencies, pointing to a complex relationship between gamers and Web3 technologies. Meanwhile, initiatives like Bazooka Tango's Shardbound playtest and Mastercard's UEFA Champions League NFT trivia game illustrate the diverse approaches being explored to engage gamers with Web3 concepts. These developments highlight the opportunities and challenges within the sector, suggesting a future where gaming could be profoundly transformed by blockchain technology, provided the focus remains on enhancing player experience and value.

Lees verder
Kakao's Metabora Joins Gaming Giants Ubisoft, Sega on Oasys Chain

Kakao's Metabora Joins Gaming Giants Ubisoft, Sega on Oasys Chain

The gaming industry is on the brink of a revolution with the strategic partnership between Oasys, a pioneering blockchain gaming network, and Metabora SG, the Web3 gaming division of Kakao Games. This collaboration, announced as part of Oasys' ambitious "Dragon Update" for 2024, aims to elevate blockchain gaming by enhancing interoperability, expanding the ecosystem, and delivering high-quality gaming content. Oasys' innovative dual-layer architecture promises to make gaming experiences smoother and more immersive, offering players ownership of in-game assets and developers a platform to unleash their creativity without constraints. This partnership signifies a major leap towards integrating traditional gaming with the cutting-edge technology of blockchain, potentially setting new standards in the industry. With both companies eyeing expansion into new markets, such as Japan, the future of gaming looks brighter and more exciting than ever, promising a new era where games are not just played but experienced on a whole new level.

Lees verder
PlaytoEarn.net and Seedify's Strategic Alliance

PlaytoEarn.net and Seedify's Strategic Alliance

In the bustling world of blockchain gaming, the strategic partnership between PlaytoEarn.net and Seedify marks a pivotal milestone, promising to reshape the landscape of Web3 gaming. This collaboration unites PlaytoEarn.net's extensive reach within the gaming community with Seedify's innovative blockchain incubation platform, offering unparalleled access to the latest and most promising blockchain games. By staking SFUND tokens, users gain not only the opportunity to support and participate in the success of these projects but also to influence the future direction of blockchain gaming. This alliance aims to democratize gaming access, ensuring that gamers and developers alike benefit from a more inclusive and supportive ecosystem. With exclusive game launches, rewards, and a community-driven approach, this partnership is set to unlock new horizons in gaming, inviting everyone to be part of a thrilling adventure in the ever-evolving world of Web3 gaming.

Lees verder
Gala Film, POPCORN! And $FILM:  The Heart of Decentralized Film

Gala Film, POPCORN! And $FILM: The Heart of Decentralized Film

Gala Film introduces a revolutionary platform in the heart of the decentralized film industry, aimed at bridging the gap between filmmakers and audiences through blockchain technology. It leverages $FILM tokens, enabling users to support film projects, earn rewards, and participate in the governance of the platform, thus democratizing the movie-watching experience. Users can engage with content in unprecedented ways, from voting on film projects to unlocking exclusive behind-the-scenes looks, fostering a community-driven environment where every participant has a voice. Screen Nodes play a crucial role by providing decentralized storage and computing power, ensuring a seamless and enriching viewing experience. As Gala Film paves the way for a new era in cinema, it promises more diversity, creativity, and a direct connection between artists and audiences, redefining the traditional boundaries of Hollywood and opening up a world of possibilities for indie filmmakers and film enthusiasts alike.

Lees verder
N64 on Bitcoin: Pizza Ninja Gaming Revolution with Brotli Magic

N64 on Bitcoin: Pizza Ninja Gaming Revolution with Brotli Magic

Pizza Ninjas, the visionary team behind blockchain gaming, continues to revolutionize the intersection of technology and nostalgia. Following their success with the Super Nintendo Entertainment System (SNES), they've now inscribed a Nintendo 64 (N64) emulator on the blockchain through Ordinals. The strategic integration of the Brotli compression algorithm, reducing file sizes by 80%, has made N64 emulation on Bitcoin more cost-effective. Trevor Owens, CEO, sheds light on their commitment to avoiding DRM pitfalls and inscribing only games not under copyright, fostering conversations with archivists rather than lawyers. With exciting plans on the horizon, Pizza Ninjas teases a future as time-traveling gaming preservationists, poised to expand their repertoire and shape the narrative around blockchain-based gaming preservation. As thought leaders, they bridge technological advancements with ethical considerations, ensuring a dynamic and responsible future for preserving gaming history on the blockchain.

Lees verder
Web3 Gaming: Delabs, Solana Labs, Wemade, Oasys, X2Y2 Pro, and Ronin

Web3 Gaming: Delabs, Solana Labs, Wemade, Oasys, X2Y2 Pro, and Ronin

Embark on a thrilling exploration into the web3 gaming revolution with our comprehensive guide, "Web3 Gaming Revolution: FAQs & Factsheet for the Digital Explorer." This in-depth journey covers Delabs' resilience with Rumble Racing Star and the introduction of the $DELABS token, Solana Labs' GameShift toolkit revolutionizing blockchain integration, and Wemade's strategic pivot with CCIP integration. Discover how Oasys and X2Y2 Pro's partnership is transforming NFT trading, and explore the global accessibility boost Ronin's $RON token receives on Binance. Woven with personal anecdotes and insights, this guide transcends a mere information source. It's a roadmap for enthusiasts, developers, and digital explorers, illuminating the evolving landscape of digital entertainment. As we navigate the intricacies of each project, we invite you to join the web3 gaming revolution and be a part of shaping the future of gaming experiences.

Lees verder
P2E Games Beginners Guide To Start Your Gameplay

P2E Games Beginners Guide To Start Your Gameplay

The article delves into the immersive world of Play-to-Earn (P2E) gaming, exploring the burgeoning landscape where gaming meets real-world rewards. It introduces P2E games as a revolutionary business model, allowing players to earn tangible assets, including cryptocurrencies and NFTs, through in-game activities. Highlighting popular P2E crypto games like Axie Infinity, Decentraland, and Sandbox, the article discusses key metrics for game evaluation, such as retention, engagement, conversion rate, and more. It elucidates the working of the P2E crypto gaming model, detailing blockchain integration and the benefits for both developers and players. The diverse types of P2E games, including Metaverse games, Trading Cards, and Role-Playing Games, are explored, offering gamers varied experiences. The article concludes by envisioning a promising future for the P2E crypto gaming industry, emphasizing its potential to revolutionize the gaming ecosystem and become a dominant model.

Lees verder
Explain MAVIA Token Dip: Investors, Airdrop recipients capitalizing

Explain MAVIA Token Dip: Investors, Airdrop recipients capitalizing

Dive into the captivating saga of 'Heroes of Mavia' and the MAVIA token, where the crypto-gaming realm intertwines with innovation and volatility. As MAVIA soared to an all-time high, reaching $10.59, its subsequent 26% plunge within 48 hours sent shockwaves through the crypto community. Heroes of Mavia, a base-building strategy game akin to Clash of Clans, boasts over 2 million downloads and 278,000 daily active users, creating a vibrant ecosystem for MAVIA's integration. Skrice Studios' visionary roadmap promises crypto elements and MAVIA staking rewards, amplifying the game's allure. The recent dip in MAVIA, possibly fueled by investor behavior, contrasts its remarkable 338% surge since debut. Amidst the dynamic landscape, Heroes of Mavia's airdrop engaged 100,000 players and NFT landowners, solidifying its impact on the broader gaming token market. As the game thrives, the MAVIA token stands resilient, shaping the future of crypto gaming with each strategic move.

Lees verder
Axie Champions Match3 Guide and Gameplay Tips

Axie Champions Match3 Guide and Gameplay Tips

Axie Champions, the brainchild of Bali Games, is a revolutionary Match3 Puzzle game that seamlessly merges strategic gameplay with the enchanting world of NFT axies. With a visual aesthetic that captivates from the start, the game introduces the strategic layer of Affinity Advantages, turning each move into a tactical masterpiece. The integration of NFT axies through Ronin wallet connectivity adds a personal touch, allowing players to witness their unique teams in action. CUBE rewards, the in-game currency exchangeable for AXS tokens, provide a tangible incentive, transforming victories into real-world value. Bali Games' commitment to community engagement and their vision for Web3 gaming shine through, making Axie Champions not just a game but a movement. It's a captivating journey into the future of mobile gaming, where strategy, ownership, and community converge for an unparalleled gaming experience.

Lees verder
Champions Ascension x Sequence Partnership - Future of Web3 RPG

Champions Ascension x Sequence Partnership - Future of Web3 RPG

Embark on a mesmerizing journey into the heart of Champions Ascension, where a team of 50 visionary individuals at Rough House Games crafts a gaming masterpiece. These creative minds, from seasoned veterans to emerging talents, unite to breathe life into a world where every pixel tells a story. Their tireless dedication transcends the ordinary, forging a game that goes beyond entertainment—it becomes an immersive experience of passion and innovation. In collaboration with Sequence, Champions Ascension emerges as a trailblazer in web3 gaming, promising not only cutting-edge technology but a thriving ecosystem where every player contributes to the evolving narrative. The future holds boundless opportunities, from community-driven events to groundbreaking features, ensuring Champions Ascension stands as a testament to the artistry and commitment of those who dare to redefine the gaming landscape.

Lees verder
Bekijk meer
LifeVerse - Gedecentraliseerde Web3 Gaming & doordrenkte zielcollectie

LifeVerse - Gedecentraliseerde Web3 Gaming & doordrenkte zielcollectie

LifeVerse is een innovatief en volledig gedecentraliseerd gamingplatform dat spelers onderdompelt in een levendig web3-gaming-ecosysteem, opererend op de Arbitrum-blockchain. Dit platform biedt fundamentele karakterprimitieven die de onderlinge verbinding van verschillende gamewerelden en de creatie van gedeelde kennis en bronnen mogelijk maken. In de kern vertegenwoordigt LifeVerse het primaire NFT-project binnen het grotere Treasure-Verse-ecosysteem, met name via de Imbued Soul-collectie, die dient als de fundamentele karakterbasis. Imbued Souls spelen ook een centrale rol in de eigen games ontwikkeld door LifeVerse Studio. Deze collectie bestaat uit 10.000 Seeds of Life en Imbued Souls, met acht verschillende klassen en vier zeldzaamheidsniveaus, met momenteel ongeveer 4.700 Imbued Souls in omloop. Het doel en de visie van LifeVerse: Een van de belangrijkste functies van Imbued Souls is het verlenen van bestuursstemrecht binnen de LifeVerse-gemeenschap. De overkoepelende missie van LifeVerse is om spelers boeiende en lonende spelervaringen te bieden die het uitgebreide Treasure-ecosysteem omvatten. Het bezitten van een doordrenkte ziel is een voorwaarde voor deelname aan bestuursbeslissingen. Deze unieke karakters, voortgekomen uit de Seed of Life, komen uit de wereld van Phanes en beschikken over gelijke bestuursautoriteit. De bredere visie van LifeVerse omvat het creëren van innovatieve en hoogwaardige gameplay-ervaringen via LifeVerse Studio. Daarnaast streeft het naar samenwerkingsintegraties met Treasure-cartridges en duurzame inkomstenstromen door het strategische gebruik van DeFi- en GameFi-protocollen. Het platform streeft ernaar prudente risicobeheerstrategieën toe te passen en zijn activa te diversifiëren om de levensvatbaarheid op lange termijn te garanderen. The Lore of LifeVerse: Het verhaal van LifeVerse ontvouwt zich in de mythische wereld van Phanes, ooit een bloeiend paradijs boordevol leven, waar majestueuze wezens door weelderige bossen zwierven en raadselachtige wonderen verborgen waren in de diepten van de oceanen. Deze wereld werd aangedreven door een grenzeloze kracht die bekend staat als $MAGIC, die innovatie en overvloed onder zijn inwoners koesterde. Dit utopische bestaan nam echter een duistere wending toen het Treasure-Verse, een rijk geregeerd door kosmische krachten, schommelde tussen seizoenen van overvloedige MAGIE en schaarste. Na een gouden tijdperk zette de wereld zich schrap voor de onvermijdelijke winter, die de invasie van de Genesis Legions teweegbracht. Deze meedogenloze indringers, gedreven door onverzadigbare honger, daalden neer op Phanes, veroorzaakten chaos en ontvoerden het land van zijn essentie. Ondanks moedige inspanningen kon Phanes de aanval niet weerstaan, wat leidde tot de breuk van zijn wereld en het ontstaan van dimensionale kloven waardoor $MAGIC kon wegsijpelen. Ondanks tegenslag vochten de levensvormen van Phanes terug. De Dood, een onverwachte bevrijder, stelde hen in staat dimensies te doorkruisen en wraak te nemen op de legioenen. Hun doel was om hun wereld terug te winnen en de indringers te verslaan. Het Colosseum van Phanes diende als oefenterrein voor de herboren Zielen, die veldslagen vochten die hoop en eenheid aanwakkerden. Er kwamen twaalf kampioenen naar voren, voorbestemd om een cruciale rol te spelen in de komende oorlogen. Terwijl ze door het Treasure-Verse reisden op zoek naar $MAGIC, gebruikten de Zielen hun unieke vaardigheden om Phanes te herstellen en hun lot vorm te geven. Gaandeweg verwierven ze een reputatie als raadselachtige wezens, die in staat waren zowel gunsten te schenken als formidabele krachten te ontketenen. Te midden van de oorlogen die door verschillende dimensies woedden, klampten Zielen zich vast aan een gedeelde droom om Phanes te genezen en de Harvester Wars te beëindigen, waardoor het bloeden van het Treasure-Verse werd gestopt. Tokenomics of LifeVerse: The Seed of Life NFT beloonde aanvankelijk early backers die $MAGIC migreerden van L1 naar Arbitrum's L2. In de loop van de tijd veranderden deze Seeds of Life in Imbued Souls en werden ze speelbare personages in de wereld van Phanes. Niet alle Seeds-houders kozen echter voor deze evolutie, waardoor er een tweedeling binnen de collectie ontstond. Aanvankelijk hadden zowel Seeds of Life als Imbued Souls gelijke stemrechten (1:1) in de bestuursstructuur van de DAO. Samenvattend is LifeVerse een innovatief gedecentraliseerd gamingplatform met een rijke kennis, waarbij gebruik wordt gemaakt van NFT's en blockchain-technologie om onderling verbonden game-ervaringen te creëren binnen het Treasure-Verse-ecosysteem. Het biedt spelers de mogelijkheid om een wereld vol boeiende verhalen, unieke personages en collaboratieve gameplay te verkennen, en tegelijkertijd bij te dragen aan het bestuur van de gemeenschap door het bezit van Imbued Souls.

Lees verder
Upland: Metaverse-game spelen om te verdienen - Gamerecensie

Upland: Metaverse-game spelen om te verdienen - Gamerecensie

Upland is een spel om metaverse spellen te verdienen, zoals het bordspel Monopoly. Upland is een op blockchain gebaseerd spel waarin spelers virtuele eigendommen kunnen kopen en verkopen op basis van kaarten uit de echte wereld. Het maakt gebruik van een verzamelmodel en de native token UPX is gebouwd op de EOS-blockchain. Spelers kunnen een passief inkomen verdienen door meerdere eigendommen en unieke monumenten te bezitten. De game heeft een eigen marktplaats en een web3-portemonnee voor gebruikers. Het UPX-token is echter een eenrichtingsvaluta en kan niet worden ingewisseld voor fiat of andere cryptocurrencies. Hoewel de game een geweldig concept is, is het bedrijfsmodel niet volledig afgestemd op de adoptie van blockchain. Het spel vereist dat spelers stukken digitaal land kopen en hun vastgoedbedrijf in de virtuele wereld opbouwen. Net als in de echte wereld wordt in deze op EOS blockchain-technologie gebaseerde virtuele wereld het land aangesproken op plaatsen uit de echte wereld. Hierdoor wordt het mogelijk dat het virtuele land een werkelijke waarde heeft, net als de echte wereld. Bovendien kunnen spelers investeren in digitale grondeigendommen die NFT's zijn, en deze vervolgens te koop en te huur aanbieden. Upland Review: Upland is een op blockchain gebaseerd spel waarin spelers nepland kunnen kopen op basis van een kaart van de echte wereld. De game is gebouwd op de EOS-blockchain, die spelers eigendomscontracten geeft die bewijzen dat ze een bepaald object bezitten. Net als de NFT's van Ethereum geven deze eigendomscontracten mensen volledige controle over hun digitale activa en maken ze het gemakkelijk om ze te verhandelen, verkopen en er rente over te verdienen. Een van de coolste dingen van Upland is dat je je echte huis in het spel kunt kopen, zolang het maar in San Francisco is. Deze functie voegt een persoonlijk tintje toe aan het spel en maakt het leuker voor mensen die om hun echte eigendommen geven. De belangrijkste manier om Upland te spelen is door over de 2D-kaart van de echte wereld te bewegen en elk onroerend goed te kopen dat je ziet. Om een huis te kopen heb je UPX nodig, het eigen token van Upland dat op het EOS-systeem is gebouwd. Spelers beginnen met 6.000 UPX, waarmee ze hun eerste huis kunnen kopen. Voor $ 5 kun je meer UPX kopen met een bankkaart, creditcard of zelfs een andere cryptocurrency. Zodra een speler een stuk land bezit, kan hij rente verdienen op basis van de waarde van zijn eigendom. Als je meerdere stukken land in hetzelfde gebied of unieke eigendommen zoals musea bezit, kun je verzamelobjecten krijgen die als passieve vaardigheden werken en je maandelijkse inkomen verhogen.

Lees verder
GunStar Metaverse - Spelrecensie

GunStar Metaverse - Spelrecensie

In GunStar Metaverse krijgen spelers NFT-huisdieren en trainen ze zodat ze ze kunnen gebruiken in gevechten zoals PvP, PvE en raids. Met vier verschillende spelmodi kunnen spelers kiezen uit een breed scala aan beloningen en uitdagingen. In de campagnemodus kunnen spelers ervaringspunten verdienen, en in de raid-modus kunnen ze alleen of met andere mensen spelen. Eén ding dat de GunStar Metaverse onderscheidt, is de focus op cryptocurrency. Het spel heeft zijn eigen valuta, die je kunt verdienen door te spelen en die je kunt gebruiken om dingen te kopen en een hoger niveau te bereiken. Je kunt ook echt geld winnen door mee te doen aan toernooien en huisdieren en andere dingen op de markt te verkopen. Over het geheel genomen is GunStar Metaverse een leuk en uniek spel dat elementen uit verschillende soorten games combineert, zoals het verzamelen van huisdieren, het gebruik van cryptocurrency en hard vechten. Het maakt niet uit hoe lang je al games speelt of hoe nieuw je bent in virtuele werelden, GunStar Metaverse heeft voor elk wat wils. GunStar Metaverse-gameplay: In GunStar Metaverse heeft elke speler een team van drie huisdieren, en elk huisdier heeft drie vaardigheden: twee reguliere vaardigheden en één unieke "ultieme" vaardigheid. Gevechten vinden plaats in arena's met verschillende terreinen, weersomstandigheden en materialen die spelers tijdens wedstrijden kunnen helpen of pijn doen. De meeslepende en veranderende omgevingen voegen een nieuw niveau van strategie en moeilijkheid toe aan het spel. In GunStar Metaverse zijn er 23 verschillende soorten niet-fungible token (NFT) huisdieren, en elk heeft zijn eigen vaardigheden en kenmerken. De huisdieren kunnen ook normaal, zeldzaam, elitair of legendarisch zijn, waarbij de meest waardevolle en gewilde de zeldzaamste zijn. Spelers kunnen deze huisdieren verkrijgen door stukken van verloren huisdieren te kopen of te verzamelen en ze samen te voegen op de in-game marktplaats om nieuwe, volledig gevormde huisdieren te maken met hun eigen unieke krachten en eigenschappen. GunStar Metaverse Tokenomics: GunStar Metaverse is een betaald spel. Om toegang te krijgen tot de verschillende spelmodi, vooral de raid-modus, moeten spelers in-game tokens gebruiken. In het spel zijn er drie soorten tokens: GSTS, GSC en RUNE. GSTS-tokens kunnen worden gebruikt om te staken, huisdieren op de markt te kopen en te stemmen over bestuursbeslissingen. GSC-tokens kunnen daarentegen worden gebruikt om het fortuinrad te laten draaien en prijzen en andere items te winnen. Je kunt RUNE-tokens gebruiken om dingen in het spel te kopen. Je kunt deze tokens kopen of verdienen door het spel te spelen.

Lees verder
Nitro Nation World Tour - Spelrecensie

Nitro Nation World Tour - Spelrecensie

"Nitro Nation World Tour" is een langverwachte game die wordt ontwikkeld door Mythical Games en Creative Mobile. De game zal naar verwachting gebaseerd zijn op blockchain-technologie, waardoor het unieke gameplay-functies en mechanica kan bieden die niet mogelijk zijn in traditionele games. Het is waarschijnlijk interessant voor spelers die geïnteresseerd zijn in het snijvlak van gaming en blockchain-technologie, en op zoek zijn naar een nieuwe en innovatieve game-ervaring. "Nitro Nation World Tour" is een racespel waarmee spelers hun auto's kunnen upgraden en kunnen strijden tegen tegenstanders van over de hele wereld. Het unieke kenmerk van het spel is dat de winnaar de auto van de verliezer mag houden, wat een extra laag spanning en concurrentievermogen aan de gameplay toevoegt. De game is momenteel in ontwikkeling en zal in 2023 op mobiele apparaten verschijnen. Het zal waarschijnlijk spelers aanspreken die van racegames houden en op zoek zijn naar een nieuwe en opwindende game-ervaring. Er wordt verwacht dat "Nitro Nation World Tour" een racespel met hoge intensiteit zal zijn dat spelers op het puntje van hun stoel zal houden. De game bevat gelicentieerde NFT-auto's van topmerken, en spelers krijgen de kans om honderden van deze auto's te winnen terwijl ze over de hele wereld racen. Een van de unieke kenmerken van het spel is dat er geen limiet is op het autobezit, zodat spelers zoveel NFT-auto's kunnen verzamelen als ze kunnen winnen. Dit zal waarschijnlijk spelers aanspreken die graag hun in-game bezittingen verzamelen en opbouwen, en die willen concurreren met andere spelers om te zien wie de meest waardevolle of zeldzame auto's kan verzamelen. Gameplay van Nitro Nation World Tour: In Nitro Nation World Tour is de gameplay eenvoudig en hoef je slechts één knop in te drukken om de auto te besturen. Hoewel de gameplay in eerste instantie eenvoudig lijkt, kan deze snel verslavend worden als spelers ernaar streven de snelste op de baan te worden. De voortgang in het spel is traag, waarbij spelers kleine stapjes verdienen en in de loop van de tijd in rang stijgen. Het spel kan tijdrovend zijn, omdat spelers er veel tijd in moeten steken om er een stabiel inkomen uit te halen. De game maakt gebruik van een schakelmechanisme, waarbij spelers hun auto niet hoeven te besturen en zich eenvoudigweg kunnen concentreren op het behouden van het toerental in de groene zone en het behouden van hun snelheid tot het einde van de race. Spelers hebben toegang tot een NOS-boost, die één keer per sprint kan worden gebruikt. Afgezien van deze elementen zit er niet veel diepgang in de gameplay.

Lees verder
Copium Wars - Spelrecensie

Copium Wars - Spelrecensie

Copium Wars is een blockchain-game die je moet spelen en die spelers de mogelijkheid biedt om beloningen te verdienen door middel van gameplay en zeldzame Non-Fungible Tokens (NFT's) te verzamelen. De NFT's van de game zijn uniek en zeer begeerd door spelers, waardoor een extra laag spanning en waarde aan de game wordt toegevoegd. Spelers kunnen cryptocurrency verdienen en zeldzame NFT's verzamelen naarmate ze verder komen in het spel. De NFT's in Copium Wars zijn uniek en kunnen niet worden gerepliceerd, waardoor ze zeer waardevol en gewild zijn bij spelers.

Lees verder
Rune Seeker: Blockchain-strategiekaartspel in de Noorse mythologie

Rune Seeker: Blockchain-strategiekaartspel in de Noorse mythologie

"Rune Seeker" is een modern strategiekaartspel dat elementen van turn-based strategie combineert met blockchain-technologie. Het speelt zich af in het betoverende rijk van de Noorse mythologie en zal naar verwachting worden gelanceerd op de Avalanche-blockchain. Deze keuze voor blockchain zorgt voor snelheid, schaalbaarheid en de mogelijkheid om een groot aantal gelijktijdige gebruikers te huisvesten. Het spel heeft steun gekregen van Ava Labs, wat het doel benadrukt om echt eigenaarschap te brengen in de wereld van kaartspellen. De overlevering van het spel speelt zich af in het tijdperk van oorsprong, waar oude goden de wereld vormden, maar conflicten tussen hun creaties tot chaos leidden. Om het evenwicht te herstellen ontstonden er nieuwe rassen, en de verhaallijn van het spel draait om de strijd om een cataclysmische oorlog veroorzaakt door de god Nul te voorkomen en de ontdekking van krachtige runestones genaamd 'The Fallen Runes'. Qua gameplay introduceert "Rune Seeker" dynamische elementen zoals terrein en runen, die verschillende strategische mogelijkheden bieden. Elke wedstrijd begint met commandanten die drie eenheden inzetten op willekeurige, door de kaart gegenereerde tegels. Eenheden worden beïnvloed door hun elementaire omgeving, in lijn met de principes van aarde, water, vuur en lucht. Het spel bestaat uit 3-4 rondes, elk met Command- en Action-fasen. Commandanten positioneren kampioenen strategisch en gebruiken runen om eenheden te sturen en terrein te manipuleren. De actiefase omvat het uitvoeren van acties zoals aanval, verdediging, transformatie, fusie of oproeping. Overwinning wordt behaald door alle vijandelijke eenheden te elimineren of runen uit te putten. Wedstrijden kunnen na drie rondes versnellen, waardoor het 'Land van Chaos' ontstaat. Het beheersen van de fijne kneepjes van het spel is cruciaal voor succes. Spelers kunnen deelnemen aan realtime PvP-gevechten in de Battle Arena, PvE-avonturen beleven in kerkers om de overlevering van de game te ontdekken, en deelnemen aan speciale campagnes en side-quests. Wat tokenomics betreft, hanteert het spel een niet-inflatoir model. Spelers verdienen geen tokens via een Free-to-Play-model, waardoor tokenverzadiging wordt voorkomen als nieuwe spelers meedoen. Het genereren van tokens tijdens het onvoorwaardelijk worden is ook afwezig, waarbij 45% van het totale aanbod van $RUNES geleidelijk op de markt komt gedurende de eerste 1,5 jaar, inclusief bijdragen van initiële investeerders en een liquiditeitspool. Seed Investors hebben toegang tot een gespecialiseerd stakingprogramma, dat incentives toevoegt voor langetermijnhouders. De reacties van de gemeenschap op "Rune Seeker" zijn gemengd: sommige spelers uiten hun plezier in het spel, terwijl anderen kritiek hebben op aspecten als het karakterontwerp. De verhalen uit de Noorse mythologie van het spel hebben echter positieve feedback gekregen.

Lees verder
Kosmische FOMO - Gamerecensie

Kosmische FOMO - Gamerecensie

Cosmic FOMO is een app waarmee je cryptohandel in spelvorm kunt leren en geld kunt verdienen zonder je werkelijke bezittingen te riskeren. MarsDAO is een Web3-gemeenschap van educatieve, infrastructuur- en gedecentraliseerde producten met deflatoire mechanismen, gebaseerd op het oorspronkelijke MDAO-token. De missie van MarsDAO is om mensen te helpen navigeren door de veeleisende FinTech- en Web3-omgevingen, terwijl ze geld verdienen met hun kennis en de overgang naar de wereld van digitale activa vereenvoudigen. De missie van MarsDAO is om mensen te helpen navigeren door de veeleisende FinTech- en Web3-omgevingen, terwijl ze geld verdienen met hun kennis en de overgang naar de wereld van digitale activa vereenvoudigen. We streven ernaar om blockchain-gebruikers de nodige tools en kennis te bieden, waardoor massale adoptie dichterbij komt.

Lees verder
Battlepalooza - Spelrecensie

Battlepalooza - Spelrecensie

Battlepalooza is een online blockchain-cryptospel waarin spelers tegen elkaar strijden door taken te voltooien. Het doel is om zoveel mogelijk munten te verzamelen voordat je door een andere speler wordt gedood. Battlepalooza, pak zoveel mogelijk cryptomunten terwijl je voorkomt dat je op het slagveld wordt gefragmenteerd. Om de grote prijs te winnen, moet je de laatste van de 24 deelnemers zijn die overleeft! Battlepalooza is voor spelers van alle niveaus, maar met een beetje strategisch denken en een beetje geluk kom je al een heel eind. Battlepalooza maakt gevechtslocaties met behulp van geografische gegevens van Google Maps. Concurreer op echte locaties zoals Las Vegas, San Francisco en Parijs. Verschillende steden hebben verschillende prijsniveaus. Kies aan het begin van elke wedstrijd je eigen unieke uitrusting die het beste bij jouw aanpak past. Door tijdens het spel objecten te verzamelen, kun je je wapens en statistieken verbeteren. Als u uw speelstijl en de wedstrijdsituatie begrijpt, kunt u intelligente beslissingen nemen over wat u wilt uitrusten en upgraden. De juiste planning zal de winnaar bepalen. In elke wedstrijd heeft elke speler de kans om munten en uitrustingen te verdienen. De laatste persoon die overblijft, ontvangt premiummunten, die kunnen worden ingewisseld voor zeldzame uitrusting en skins. Premium Coins kunnen worden gebruikt om in te zetten op Premium Matches om kans te maken op grote winsten. Er is wekelijks nieuwe, exclusieve en limited edition-kleding beschikbaar die u kunt verzamelen.

Lees verder
Jewel Knights: strategische RPG op Binance Smart Chain met integratie van NFT's

Jewel Knights: strategische RPG op Binance Smart Chain met integratie van NFT's

'Jewel Knights', een strategische RPG die in 2023 op de Binance Smart Chain wordt gelanceerd. Gemaakt door LIONA en onder leiding van de heer Murakoshi, de voormalige CEO van Spike, bekend om de uitdagende titel 'Samurai Dou', combineert de game strategische RPG elementen met de allernieuwste blockchain-technologie. Opvallend is dat bij de initiële verkoop een enorme opkomst van tokens en NFT's plaatsvond, wat wijst op een brede aantrekkingskracht binnen de gaminggemeenschap. Het concept van de game draait om dappere krijgers die de kroonjuwelen van koning Bathlen beschermen en strijden om de heerschappij en het vergaren van rijkdom in de domeinen van Millennia. Spelers stellen groepen personages samen, elk geassocieerd met een Jewel Sprite, waardoor een meeslepende ervaring ontstaat waarin strategische vaardigheden, karakterpositionering en allianties een cruciale rol spelen bij het behalen van de overwinning. De gameplay in "Jewel Knights" is een ingewikkelde combinatie van NFT's, blockchain-technologie en een unieke in-game valuta, $ADAMUS. Spelers zetten personages strategisch in in teamgevechten, waarbij ze gebruik maken van willekeurig verdeelde vaardigheidskaarten, vergelijkbaar met bekende games als 'Axie Infinity'. De integratie van NFT's maakt het mogelijk om spelers te kweken en te verhandelen, waardoor de mogelijkheden voor liquiditeit en activagroei worden bevorderd. De strategische mix van PvP- en PvE-modi biedt uitdagingen en scenario's met hoge beloningen, waardoor spelers nog verder worden ondergedompeld in deze edelstenenrijke wereld. De in-game valuta, $ADAMUS, fungeert als de belangrijkste geldeenheid, waardoor aankopen, missietickets en nivellering mogelijk zijn, terwijl accumulaties en uitgaven in evenwicht worden gebracht. Het functioneert niet alleen binnen het spel, maar heeft ook een externe betekenis, waardoor houders het servicebeleid kunnen beïnvloeden. De verwachting en opwinding van de gemeenschap voor "Jewel Knights" blijkt duidelijk uit interacties op sociale media, waar spelers hun enthousiasme uiten voor de strategische diepgang, unieke kaartspelelementen en hun affiniteit voor dergelijke game-ervaringen. Het artikel positioneert de game als een belangrijke samensmelting van strategische RPG-gaming en op blockchain gebaseerde mechanica, en biedt spelers een nieuwe horizon in gaming-entertainment met de nadruk op karaktersynergie, NFT's en de strijd om edelstenenrijkdom.

Lees verder
Hoorn des overvloeds - Spelrecensie

Hoorn des overvloeds - Spelrecensie

Cornucopia's "The Island" is een uniek, open-wereld MMO blockchain-spel dat spelers de mogelijkheid biedt om beloningen te verdienen via Play-To-Earn, Build-To-Earn en Learn-To-Earn-mechanismen. Mensen van alle leeftijden kunnen een reeks minigames spelen terwijl ze verdwalen in het play-to-ear-ecosysteem en waarde uit de echte wereld verdienen terwijl ze onze veilige wereld verkennen en bouwen. "The Island" is verdeeld in een aantal themazones, zoals de zone "Wild West", de zone "Farm Life", de zone "Age of The Samurai", enz.

Lees verder
Farcana-game - Sci-Fi teamvaardigheidsschieter met Bitcoin-beloningen

Farcana-game - Sci-Fi teamvaardigheidsschieter met Bitcoin-beloningen

Farcana is een baanbrekend third-person schietspel met teamvaardigheden, gebouwd in Unreal Engine 5, en biedt spelers een spannende ervaring in een sci-fi-universum dat zich afspeelt op het gekoloniseerde Mars. Met een sterke focus op eSports biedt Farcana intense 4v4 PvP-gevechten in verschillende spelmodi. Spelers besturen unieke personages, elk met gespecialiseerde vaardigheden en rollen om de teamsynergie te verbeteren. Wat Farcana onderscheidt is het door Bitcoin aangedreven beloningssysteem, inclusief geldkisten en toernooiprijzen, wat een extra laag concurrentievermogen toevoegt. Het achtergrondverhaal van de game draait om de ineenstorting van het milieu op aarde en de laatste hoop van de mensheid op Mars, waar een mysterieuze substantie genaamd Infilium revolutionaire vooruitgang belooft, maar ook risico's met zich meebrengt. FARCANA wordt een toernooi waarbij deelnemers Infilium injecteren om buitengewone vaardigheden te verwerven, die de menselijke ambitie symboliseren. De beloning is een wensvervullend token van het topbedrijf van Mars, een droom die de moeite waard is om na te streven. De gameplay van Farcana legt de nadruk op diepgaande tactische samenwerking binnen teams, waarbij de nadruk ligt op collectieve inspanning boven individuele vaardigheden. Het beschikt over een uniek rollensysteem met vier rollen: Frontliner, Tactical Support, Protected Healer en Disruptor, die elk op hun eigen manier bijdragen aan de teamdynamiek. Het nutstoken van de Farcana-speleconomie is $FAR, dat voldoet aan de Arbitrum-normen met een vast totaalaanbod van 500.000.000 tokens. $FAR speelt een cruciale rol in het NFT-landsysteem van de game. De reacties van de community op Farcana waren enthousiast: spelers wilden het spel graag downloaden en ervaren, merkten het potentieel ervan op en vergeleken het met andere veelbelovende titels zoals METAGODS.

Lees verder
MIR4: Episch cryptogame-avontuur in een open universum - recensie

MIR4: Episch cryptogame-avontuur in een open universum - recensie

Met MIR4, een cryptospel, begin je je zoektocht door je te wagen in het uitgestrekte open universum van MIR. Sluit je aan bij een krachtige clan en neem deel aan grootschalige PVP met bondgenoten en vijanden, of jaag, verzamel en maak dingen in vrede. Verover de Hidden Valley en int belastingen op de winsten van het gebied, plaats een premie op een vijand en schakel de hulp in van bondgenoten om je doelwit op te sporen, doe mee aan een aanval met 50 spelers voor een zeldzame buit, verklaar de oorlog aan vijandelijke clans en doe mee bij kasteelbelegeringen: er zijn veel dingen die je karakter helpen groeien in de wereld van MIR. Welk pad je ook neemt, je verhaal zal legendarisch worden. Je kunt kiezen uit 4 verschillende klassen, dus kies er een die bij jouw speelstijl past: Warrior: Vernietig je vijanden met een enorm zwaard, Sorcerer: Gebruik de elementen om een spreuk uit te spreken, tover je een weg door chaos, Taoist: Ondersteunt je teamgenoten met goddelijke herstelspreuken, Lancer: is een speciale klasse die tegelijkertijd kan verdedigen en aanvallen terwijl hij een lange speer gebruikt. Beweging en graphics in Mir4: Het is werkelijk een prachtige ervaring, met verbluffende graphics aangedreven door Unreal Engine 4 en de toegevoegde elegantie van vloeiende gevechtsbewegingen in Aziatische vechtsporten. Systeem van gratis buit: MIR4 heeft een ongeëvenaard gratis buitsysteem ontworpen waarin iedereen de buit kan claimen, inclusief spelers die niet hebben deelgenomen aan de nederlaag van het monster. Alleen de speciale buit in de schatkist wordt beïnvloed en spelers hebben 30 seconden om de buit te beschermen, terwijl anderen vechten voor de kans om deze te claimen. Het is niet zomaar willekeurige plundering. Het claimen van speciale buit zal sterk afhankelijk zijn van strategieën en allianties.

Lees verder
Might'n Mow'em - Spelrecensie

Might'n Mow'em - Spelrecensie

Might'n Mowem is een pc-game die je absoluut moet spelen voor fans van rogue-lite bullet hell en play-to-earn-gameplay. Might'n Mowem is een rogue-lite game en vertoont enkele overeenkomsten met Vampire Survivors. Je begint elke run met heel weinig kracht, en door vijanden te doden, doe je ervaring op. Naarmate je verder komt in de levels, kun je kiezen uit verschillende vaardighedenbomen die je schade zullen vergroten en je verdediging zullen verbeteren. Je kunt de bronzen premie zeker zonder veel hulp voltooien als je hem een paar runs geeft.

Lees verder
Kompete - Spelrecensie

Kompete - Spelrecensie

KOMPETE is een NFT-multiplayergame die gratis kan worden gespeeld en dient als een alles-in-één sportsimulatiegame, waardoor platformonafhankelijk spelen mogelijk is. De game bevat tal van populaire sporten, zoals basketbal, kartracen, golf, battle royale en meer, en in de toekomst zullen er nog meer sporten worden uitgebracht. Het is toegankelijk op verschillende platforms, waaronder XBOX, PlayStation, Windows, Android en iOS. KOMPETE is ontwikkeld op Unreal Engine 4, de krachtigste game-engine ter wereld, en zal binnenkort worden geüpgraded naar Unreal Engine 5. Unreal Engine is de voorkeursengine geweest voor de ontwikkeling van enkele van 's werelds populairste multiplayer-games

Lees verder
Eseed - Spelrecensie

Eseed - Spelrecensie

Eseed is een massaal multiplayer online (MMO) spel dat zal worden uitgebracht op de Solana-blockchain. Spelers kunnen echt geld verdienen door in het spel te boeren en zaden te verzamelen. Het combineert elementen van de landbouw met de opwinding van het zoeken naar waardevolle hulpbronnen. Eseed is een landbouw- en strategiespel dat zich afspeelt in een virtuele wereld die de Metaverse wordt genoemd. Spelers zoeken naar zeldzame zaden in de flora en fauna en gebruiken die zaden vervolgens om grondstoffen op hun boerderijen te verbouwen. Naast landbouw bevat het spel ook verzamelbare, fokbare huisdieren die op de markt kunnen worden verkocht als niet-fungibele tokens (NFT's). De game is voor meerdere spelers en spelers kunnen beloningen verdienen door deel te nemen aan de gameplay. Over het geheel genomen combineert Eseed elementen van landbouw en hulpbronnenbeheer met de opwinding van het verzamelen en fokken van virtuele huisdieren. Gameplay en activa van Eseed: Eseed is een MMO-game ontwikkeld door Amihan Entertainment, een groep professionals uit de game-industrie van bedrijven als Riot Games en Blizzard. De game biedt meerdere modi en taken, waaronder de mogelijkheid om bossen te verkennen met verzamelbare huisdieren om zeldzame zaden en andere schatten te vinden. Spelers kunnen deze zaden ook verbouwen en hun land beschermen tegen bedreigingen zoals stropers en dieren. Om te helpen bij deze taken kunnen spelers gilden vormen met andere spelers om samen te werken en grotere stukken land te claimen. Naast de landbouw- en hulpbronnenbeheeraspecten van het spel, bevat Eseed ook een verscheidenheid aan verzamelbare NFT-huisdieren, hoewel verdere details over deze huisdieren nog niet zijn vrijgegeven. Speleconomie: Eseed is een gedecentraliseerd spel met een economie die eigendom is van de speler, wat betekent dat spelers de grondstoffen die ze verzamelen kunnen verhandelen en verkopen, inclusief zeldzame zaden en andere goederen. Alle NFT-items in het spel zijn duurzaam en hebben een lange levensduur, met minimale CO2-uitstoot. Spelers blijven eigenaar van alles wat ze in het spel verdienen of kopen, en de ontwikkelaars hebben verklaard dat de economie van het spel is ontworpen om een lage impact op het milieu te hebben, met een lage uitstoot van broeikasgassen. Over het geheel genomen biedt Eseed een unieke game-ervaring die landbouw, hulpbronnenbeheer en verzamelen combineert met de mogelijkheid om goederen te verhandelen en verkopen op een gedecentraliseerde markt.

Lees verder
Magie van het universum - Gamerecensie

Magie van het universum - Gamerecensie

Magic of Universe is een interessant fantasy- en komisch blockchain-NFT-spel met aangrijpende gameplay en verhaallijn. De vrede en rust van de magische wereld worden op de proef gesteld door een ongewenste invasie van buitenaardse wezens en monsters. Alleen de dappere tovenaars en heksen kunnen deze gruwelijke wezens verslaan met behulp van hun magische vermogens om eindelijk de vrede in de goddelijke goddelijkheid te herstellen en een einde te maken aan de chaos. Magic of Universe Review: Dit magische spel biedt verschillende spelmodi, waaronder PvP, PvE, raids, het vormen van allianties, het kopen van huurlingen, enz. En dat allemaal met een opwindende kans om echt geld te verdienen terwijl je geniet van je tijd in deze fantasiewereld. Het Magic of Universe-spel biedt spelers een breed scala aan opties voor het kopen van krijgers en magiërs als NFT's om tegen de aliens te vechten. Bovendien kunnen deze wizards worden geüpgraded door hun statistieken en functies aan te passen en ze te ontwerpen met koopbare accessoires. Bovendien zijn deze personages en hun uitrusting verkoopbaar op de markt of aan andere spelers. Ten slotte kunnen de geüpgradede personages deelnemen aan 1v1-gevechten, raids, speurtochten, avonturen en speurtochten die de spelers zullen belonen in de vorm van MGC-tokens. De MGC-tokens kunnen worden ingewisseld voor echt geld of ze kunnen opnieuw worden geïnvesteerd door de personages te upgraden, zodat ze betrokken kunnen raken bij speurtochten en wedstrijden op een hoger niveau. Het spel Magic of Universe is in eerste instantie gebaseerd op de openbare keten Binance Smart Chain. De ontwikkelaars zijn echter van plan om het op meerdere ketens en cross-chain platforms te gebruiken met de toevoeging van Ethereum. De game is beschikbaar op elk apparaat dat surfen op het internet ondersteunt.

Lees verder

Play-to-Earn Games: Beste Blockchain Game-lijst voor NFTs en Crypto

Play-to-Earn Game-lijst
Geen verplichtingenGratis te gebruiken