Animoca Brands: Mocaverse en TON Network-partnerschappen veranderen Web3-games

Animoca Brands: Mocaverse en TON Network-partnerschappen veranderen Web3-games

Play To Earn Games | 04 Feb 2024 13:08 UTC

Als leider op het gebied van Web3-gaming heeft Animoca Brands onlangs twee partnerschappen gevormd die de manier waarop digitale games worden gespeeld voor altijd zullen veranderen. De strategische partnerschappen van Animoca met Pixels en The Open Network (TON) laten zien hoe toegewijd het bedrijf is aan het creëren van meeslepende blockchain-ervaringen en het gemakkelijker maken voor Web3-technologieën om samen te werken. In deze diepgaande analyse onderzoeken we de details van deze partnerschappen en leggen we uit wat ze betekenen voor gamers en de Web3-gemeenschap als geheel.

Pixel-integratie ontketent ongekende beloningen in Web3-gaming

Mocaverse NFT's en Pixels Universe Convergentie

De samenwerking tussen de Mocaverse NFT-collectie van Animoca Brands en het Pixels-universum is een groot probleem in de game-industrie. Mensen met een Moca-ID hebben nu toegang tot het Moca Clubhouse, een virtuele haven met nieuwe gameloops en beloningen. "De grootste beloningen die we ooit in Pixels hebben behaald", zegt Pixels-CEO Luke Barwikowski van het partnerschap. Dit maakte veel mensen in de Web3-gemeenschap erg blij.

Exclusieve huisdieren en Moca-clubhuis: een baanbrekende ervaring

Animoca Brands gaat nog een stap verder door exclusieve huisdieren toe te voegen die alleen via het Moca Clubhouse te koop zijn. Deze huisdieren zijn bedoeld om het spelen van Pixels-spellen leuker te maken. Pixels groeien met een snelheid die nog nooit eerder is gezien. Er zijn nu meer dan 150.000 unieke actieve portemonnees en meer dan 100.000 dagelijks actieve gebruikers (DAU's) sinds de overstap van Polygon naar Ronin. De verwachting is dat Mocaverse een nieuwe laag aan het spel zal toevoegen, waardoor het leuker wordt en er een sterke gaminggemeenschap ontstaat.

TON-netwerkinvestering: een brug tussen Web2- en Web3-gaming

Animoca Brands wordt grootste validator in TON-ecosysteem

Tegenwoordig is Animoca Brands de grootste validator in het Open Network (TON) ecosysteem. Ze gaan nu verder met het bouwen van een blockchain-infrastructuur. Deze slimme investering gaat naar TON Play, een platform waarmee blockchain-games op Telegram aan de slag kunnen. Mensen zien de verandering als een belangrijke stap in de richting van het verbinden van Web2 en Web3, wat de overgang voor miljoenen gebruikers gemakkelijker zal maken.

TON Play: Gaming-infrastructuur voor de massa

Het grootste deel van de investering van Animoca Brands is TON Play, een gaminginfrastructuurplatform waarmee ontwikkelaars blockchain-games rechtstreeks op Telegram kunnen openen. Met deze verandering zou de grote gebruikersbasis van Telegram – momenteel meer dan 800 miljoen actieve gebruikers – moeten kunnen genieten van nieuwe game-ervaringen. Het artikel concentreert zich op hoe TON Play zou kunnen helpen om Web3 een natuurlijk onderdeel te maken van het dagelijkse leven van Telegram-gebruikers, waardoor blockchain-gaming voor meer mensen toegankelijk zou worden.

Vragen die mensen stellen:

Veelgestelde vragen over de Web3-samenwerkingen van Animoca Brands

 1. Wat is het Moca Clubhouse en hoe wordt het spelen van games hierdoor beter?
  Het Moca Clubhouse is een beveiligde online ruimte die Pixels en de Mocaverse NFT-collectie van Animoca Brands samen hebben gecreëerd. Het geeft Moca ID-houders speciale gameloops en beloningen, waardoor Pixels in het algemeen een betere plek is om games te spelen.
 2. Hoe helpt de toevoeging van Mocaverse aan Pixels mensen met een Moca-ID?
  Mensen met een Moca ID zijn de enigen die toegang hebben tot het Moca Clubhouse. Daar kunnen ze genieten van speciale functies zoals nieuwe gameloops, beloningen die nog nooit eerder zijn gezien en de toevoeging van exclusieve huisdieren die bedoeld zijn om de game-ervaring te verbeteren.
 3. Wat betekent TON Play en hoe helpt het mensen om van Web2- naar Web3-gaming over te stappen?
  TON Play is een gaminginfrastructuurplatform waarmee ontwikkelaars meteen blockchain-games op Telegram kunnen zetten. Dit maakt de overstap van Web2- naar Web3-gaming eenvoudig door gebruik te maken van de enorme gebruikersbasis van Telegram om mensen te leren over de voordelen van blockchain-gaming.
 4. Wat betekent het voor Animoca Brands om de grootste validator van het TON-ecosysteem te worden?
  Voor Animoca Brands laat het feit dat het de grootste validator in het TON-ecosysteem wordt, zien hoeveel het geeft om Web3-gaming. Het bedrijf loopt nu voorop in de Web3-revolutie, waardoor het de kracht heeft om de toekomst van blockchain-gaming vorm te geven.

Animoca Brands is een reis begonnen die het Web3-gaminglandschap zal veranderen door middel van strategische partnerschappen met Pixels en TON. Deze partnerschappen laten zien hoe blockchain-technologie en games samenkomen, en ze laten ook zien hoe toegewijd Animoca Brands is bij het creëren van de meest geavanceerde games.

Animoca Brands: Mocaverse en TON Network-partnerschappen veranderen Web3-games
Animoca Brands: Mocaverse en TON Network-partnerschappen veranderen Web3-games

Blijf op de hoogte van Web3- gamingnieuws en ontdek bijzondere ervaringen door Animoca Brands te volgen op hun officiële sociale mediakanalen. Sluit je aan bij de community en ontdek hoe games zijn veranderd in het tijdperk van decentralisatie. Welkom in de toekomst van gaming van Animoca Brands.

Wil je op de hoogte blijven van Play-to-Earn-spellen?

Schrijf je nu in voor onze wekelijkse nieuwsbrief.

Bekijk meer
Gala Games Guide and RFLXT Launch 'Voyager: Ascension' on GalaChain

Gala Games Guide and RFLXT Launch 'Voyager: Ascension' on GalaChain

Gala Games, a pioneering force in blockchain gaming, has embarked on a strategic partnership with RFLXT to introduce "Voyager: Ascension," a groundbreaking game that leverages the robust capabilities of the GalaChain ecosystem. This collaboration signifies a monumental leap in gaming, blending RFLXT's innovative digital interaction with Gala Games' blockchain infrastructure to redefine player engagement and ownership. "Voyager: Ascension" promises an exhilarating six degrees of freedom shooter experience, set in a meticulously crafted universe where players navigate thrilling dogfights and explore the vastness of space, all within a free-to-play model. The integration of GalaChain not only facilitates seamless in-game asset transactions and ownership but also opens the door to an ever-expanding universe of decentralized entertainment. By combining GalaChain's innovative blockchain solutions with RFLXT's creative prowess, this partnership is poised to deliver captivating gaming experiences, marking a new era of entertainment that empowers and rewards its global community of players.

Lees verder
Influence: Gamer Beginners Guide Earning $SWAY Tokens

Influence: Gamer Beginners Guide Earning $SWAY Tokens

In the dynamic universe of "Influence," a groundbreaking space-based MMORPG, players embark on an epic journey to carve out their dominion within a vast asteroid belt. This game uniquely blends strategic gameplay with the innovative integration of blockchain technology, allowing for a player-driven economy powered by $SWAY tokens. Gamers are tasked with navigating the complexities of resource management, crew allocation, and interstellar trade to build and expand their empire. The game stands out for its emphasis on realism, from the detailed orbital mechanics to the economic system that mirrors real-world supply and demand principles. Community engagement plays a pivotal role, offering players support, collaboration opportunities, and a say in the game's development. With strategies to earn $SWAY tokens, manage resources effectively, and engage in tactical combat, "Influence" offers a rich, immersive experience that appeals to both MMORPG enthusiasts and blockchain gaming pioneers.

Lees verder
Web3 Gaming: Supervillain, Aptos, Shardbound, UEFA NFTs and Ultra Study

Web3 Gaming: Supervillain, Aptos, Shardbound, UEFA NFTs and Ultra Study

In the evolving landscape of the gaming industry, the collaboration between Supervillain Labs and Aptos Labs stands out, marking a significant step towards integrating Web3 technologies into gaming. This partnership aims to develop accessible, blockchain-based games, starting with the innovative Idle RPG, which uses NFTs to provide a unique gaming experience for each player. However, the reception of blockchain and NFTs among gamers is mixed. A study by Ultra reveals a divide, showing enthusiasm for blockchain's potential but skepticism towards NFTs and cryptocurrencies, pointing to a complex relationship between gamers and Web3 technologies. Meanwhile, initiatives like Bazooka Tango's Shardbound playtest and Mastercard's UEFA Champions League NFT trivia game illustrate the diverse approaches being explored to engage gamers with Web3 concepts. These developments highlight the opportunities and challenges within the sector, suggesting a future where gaming could be profoundly transformed by blockchain technology, provided the focus remains on enhancing player experience and value.

Lees verder
Kakao's Metabora Joins Gaming Giants Ubisoft, Sega on Oasys Chain

Kakao's Metabora Joins Gaming Giants Ubisoft, Sega on Oasys Chain

The gaming industry is on the brink of a revolution with the strategic partnership between Oasys, a pioneering blockchain gaming network, and Metabora SG, the Web3 gaming division of Kakao Games. This collaboration, announced as part of Oasys' ambitious "Dragon Update" for 2024, aims to elevate blockchain gaming by enhancing interoperability, expanding the ecosystem, and delivering high-quality gaming content. Oasys' innovative dual-layer architecture promises to make gaming experiences smoother and more immersive, offering players ownership of in-game assets and developers a platform to unleash their creativity without constraints. This partnership signifies a major leap towards integrating traditional gaming with the cutting-edge technology of blockchain, potentially setting new standards in the industry. With both companies eyeing expansion into new markets, such as Japan, the future of gaming looks brighter and more exciting than ever, promising a new era where games are not just played but experienced on a whole new level.

Lees verder
PlaytoEarn.net and Seedify's Strategic Alliance

PlaytoEarn.net and Seedify's Strategic Alliance

In the bustling world of blockchain gaming, the strategic partnership between PlaytoEarn.net and Seedify marks a pivotal milestone, promising to reshape the landscape of Web3 gaming. This collaboration unites PlaytoEarn.net's extensive reach within the gaming community with Seedify's innovative blockchain incubation platform, offering unparalleled access to the latest and most promising blockchain games. By staking SFUND tokens, users gain not only the opportunity to support and participate in the success of these projects but also to influence the future direction of blockchain gaming. This alliance aims to democratize gaming access, ensuring that gamers and developers alike benefit from a more inclusive and supportive ecosystem. With exclusive game launches, rewards, and a community-driven approach, this partnership is set to unlock new horizons in gaming, inviting everyone to be part of a thrilling adventure in the ever-evolving world of Web3 gaming.

Lees verder
Gala Film, POPCORN! And $FILM: The Heart of Decentralized Film

Gala Film, POPCORN! And $FILM: The Heart of Decentralized Film

Gala Film introduces a revolutionary platform in the heart of the decentralized film industry, aimed at bridging the gap between filmmakers and audiences through blockchain technology. It leverages $FILM tokens, enabling users to support film projects, earn rewards, and participate in the governance of the platform, thus democratizing the movie-watching experience. Users can engage with content in unprecedented ways, from voting on film projects to unlocking exclusive behind-the-scenes looks, fostering a community-driven environment where every participant has a voice. Screen Nodes play a crucial role by providing decentralized storage and computing power, ensuring a seamless and enriching viewing experience. As Gala Film paves the way for a new era in cinema, it promises more diversity, creativity, and a direct connection between artists and audiences, redefining the traditional boundaries of Hollywood and opening up a world of possibilities for indie filmmakers and film enthusiasts alike.

Lees verder
N64 on Bitcoin: Pizza Ninja Gaming Revolution with Brotli Magic

N64 on Bitcoin: Pizza Ninja Gaming Revolution with Brotli Magic

Pizza Ninjas, the visionary team behind blockchain gaming, continues to revolutionize the intersection of technology and nostalgia. Following their success with the Super Nintendo Entertainment System (SNES), they've now inscribed a Nintendo 64 (N64) emulator on the blockchain through Ordinals. The strategic integration of the Brotli compression algorithm, reducing file sizes by 80%, has made N64 emulation on Bitcoin more cost-effective. Trevor Owens, CEO, sheds light on their commitment to avoiding DRM pitfalls and inscribing only games not under copyright, fostering conversations with archivists rather than lawyers. With exciting plans on the horizon, Pizza Ninjas teases a future as time-traveling gaming preservationists, poised to expand their repertoire and shape the narrative around blockchain-based gaming preservation. As thought leaders, they bridge technological advancements with ethical considerations, ensuring a dynamic and responsible future for preserving gaming history on the blockchain.

Lees verder
Web3 Gaming: Delabs, Solana Labs, Wemade, Oasys, X2Y2 Pro, and Ronin

Web3 Gaming: Delabs, Solana Labs, Wemade, Oasys, X2Y2 Pro, and Ronin

Embark on a thrilling exploration into the web3 gaming revolution with our comprehensive guide, "Web3 Gaming Revolution: FAQs & Factsheet for the Digital Explorer." This in-depth journey covers Delabs' resilience with Rumble Racing Star and the introduction of the $DELABS token, Solana Labs' GameShift toolkit revolutionizing blockchain integration, and Wemade's strategic pivot with CCIP integration. Discover how Oasys and X2Y2 Pro's partnership is transforming NFT trading, and explore the global accessibility boost Ronin's $RON token receives on Binance. Woven with personal anecdotes and insights, this guide transcends a mere information source. It's a roadmap for enthusiasts, developers, and digital explorers, illuminating the evolving landscape of digital entertainment. As we navigate the intricacies of each project, we invite you to join the web3 gaming revolution and be a part of shaping the future of gaming experiences.

Lees verder
P2E Games Beginners Guide To Start Your Gameplay

P2E Games Beginners Guide To Start Your Gameplay

The article delves into the immersive world of Play-to-Earn (P2E) gaming, exploring the burgeoning landscape where gaming meets real-world rewards. It introduces P2E games as a revolutionary business model, allowing players to earn tangible assets, including cryptocurrencies and NFTs, through in-game activities. Highlighting popular P2E crypto games like Axie Infinity, Decentraland, and Sandbox, the article discusses key metrics for game evaluation, such as retention, engagement, conversion rate, and more. It elucidates the working of the P2E crypto gaming model, detailing blockchain integration and the benefits for both developers and players. The diverse types of P2E games, including Metaverse games, Trading Cards, and Role-Playing Games, are explored, offering gamers varied experiences. The article concludes by envisioning a promising future for the P2E crypto gaming industry, emphasizing its potential to revolutionize the gaming ecosystem and become a dominant model.

Lees verder
Explain MAVIA Token Dip: Investors, Airdrop recipients capitalizing

Explain MAVIA Token Dip: Investors, Airdrop recipients capitalizing

Dive into the captivating saga of 'Heroes of Mavia' and the MAVIA token, where the crypto-gaming realm intertwines with innovation and volatility. As MAVIA soared to an all-time high, reaching $10.59, its subsequent 26% plunge within 48 hours sent shockwaves through the crypto community. Heroes of Mavia, a base-building strategy game akin to Clash of Clans, boasts over 2 million downloads and 278,000 daily active users, creating a vibrant ecosystem for MAVIA's integration. Skrice Studios' visionary roadmap promises crypto elements and MAVIA staking rewards, amplifying the game's allure. The recent dip in MAVIA, possibly fueled by investor behavior, contrasts its remarkable 338% surge since debut. Amidst the dynamic landscape, Heroes of Mavia's airdrop engaged 100,000 players and NFT landowners, solidifying its impact on the broader gaming token market. As the game thrives, the MAVIA token stands resilient, shaping the future of crypto gaming with each strategic move.

Lees verder
Axie Champions Match3 Guide and Gameplay Tips

Axie Champions Match3 Guide and Gameplay Tips

Axie Champions, the brainchild of Bali Games, is a revolutionary Match3 Puzzle game that seamlessly merges strategic gameplay with the enchanting world of NFT axies. With a visual aesthetic that captivates from the start, the game introduces the strategic layer of Affinity Advantages, turning each move into a tactical masterpiece. The integration of NFT axies through Ronin wallet connectivity adds a personal touch, allowing players to witness their unique teams in action. CUBE rewards, the in-game currency exchangeable for AXS tokens, provide a tangible incentive, transforming victories into real-world value. Bali Games' commitment to community engagement and their vision for Web3 gaming shine through, making Axie Champions not just a game but a movement. It's a captivating journey into the future of mobile gaming, where strategy, ownership, and community converge for an unparalleled gaming experience.

Lees verder
Champions Ascension x Sequence Partnership - Future of Web3 RPG

Champions Ascension x Sequence Partnership - Future of Web3 RPG

Embark on a mesmerizing journey into the heart of Champions Ascension, where a team of 50 visionary individuals at Rough House Games crafts a gaming masterpiece. These creative minds, from seasoned veterans to emerging talents, unite to breathe life into a world where every pixel tells a story. Their tireless dedication transcends the ordinary, forging a game that goes beyond entertainment—it becomes an immersive experience of passion and innovation. In collaboration with Sequence, Champions Ascension emerges as a trailblazer in web3 gaming, promising not only cutting-edge technology but a thriving ecosystem where every player contributes to the evolving narrative. The future holds boundless opportunities, from community-driven events to groundbreaking features, ensuring Champions Ascension stands as a testament to the artistry and commitment of those who dare to redefine the gaming landscape.

Lees verder
Bekijk meer
Wizarre - Spelrecensie

Wizarre - Spelrecensie

Welkom bij Wizarre, de ultieme Web3-game die de magie van NFT's naar je mobiele apparaat brengt! In Wizarre ontdek je een wereld van zeldzame en unieke NFT-wezens die bekend staan als Wizards. Deze krachtige wezens kun je verzamelen, verhandelen en strijden terwijl je het opneemt tegen spelers van over de hele wereld. Ervaar de spanning van magische gevechten terwijl je je team van NFT-wizards naar de overwinning leidt. Met turn-based gameplay en een breed scala aan tactische opties is elke wedstrijd een unieke en spannende uitdaging. Maar dat is nog maar het begin. Verbeter uw tovenaars om nieuwe vaardigheden te ontgrendelen en ze naar krachtigere vormen te ontwikkelen. In Wizarre heb je de mogelijkheid om je NFT-wizards aan te passen en je droomteam van unieke wezens samen te stellen. Wanneer je klaar bent om je team naar een hoger niveau te tillen, ga dan naar de marktplaats om met andere spelers te handelen. Met een speciale marktplaats voor het kopen en verkopen van NFT's kun je zeldzame tovenaars ontdekken en je verzameling uitbreiden als nooit tevoren. Roep je unieke NFT's op en zie hoe ze tot leven komen in de strijd. Met verbluffende beelden en meeslepende gameplay is Wizarre een NFT-game voor spelers die de magie van de blockchain als nooit tevoren willen ervaren. Dus waar wacht je op? Sluit u vandaag nog aan bij de Wizarre-gemeenschap en ontdek zelf de wereld van NFT-wizards!

Lees verder
Gran Saga: Onbeperkt - Gamerecensie

Gran Saga: Onbeperkt - Gamerecensie

Het avontuurlijke MMORPG-vlaggenschip, Gran Saga: Unlimited, is een op anime geïnspireerde openwereldgame die wordt gepresenteerd door METAPIXEL en mogelijk wordt gemaakt door Aptos. In het uitgestrekte virtuele rijk van Gran Saga: Unlimited wagen spelers zich aan verschillende klassen en rollen, waarbij ze samenwerkingen en competities aangaan. Deze MMORPG overstijgt het scherm door persoonlijke ervaringen in het verhaal te verweven, wat resulteert in een evoluerende saga van door spelers aangestuurde intriges en drama. In tegenstelling tot zijn voorganger, Gran Saga, die een vooraf bepaald verhaal bood, voegt GSU de realiteit toe, waardoor spelers een rijk krijgen dat verder gaat dan alleen pixels. De ervaring wordt verbeterd door samenwerking en rivaliteit, terwijl spelers samenwerken voor wederzijds succes of strijden om prestige en beloningen. GSU luidt een ongeëvenaarde MMORPG-reis in, waarin lotsbestemmingen met elkaar verweven zijn en de metanarratieve vorm krijgt.

Lees verder
Heroes Land - Spelrecensie

Heroes Land - Spelrecensie

Heroes Land is een uniek spel dat de uitdagende en verslavende gameplay van Match-3-puzzels combineert met de elementen van rollenspellen, waaronder gevechten en karaktervoortgang. Spelers zullen hun vaardigheden en strategie moeten gebruiken om door het spel te komen en als overwinnaar uit de strijd te komen. Een van de innovatieve kenmerken van Heroes Land is het DUAL-GAMEPLAY-model, waarmee spelers kunnen kiezen tussen traditionele gameplay en een play-to-earn-modus. Dit biedt een unieke mix van Match-3-puzzels en rollenspel, compleet met een boeiend verhaal en urenlang entertainment. Of je nu op zoek bent naar een uitdagend puzzelspel of een meer meeslepende RPG-ervaring, Heroes Land heeft iets te bieden. Heroes Land Game Story: Het verhaal van Heroes Land begint in het land Halacia, een continent dat ooit door de duistere heerser Hazdead in duisternis en chaos werd gestort. In zijn zoektocht naar macht opende Hazdead de poorten van de hel en ontketende vernietiging over het land. De Alliance Justice, een groep die op de rand van een nederlaag stond, was in staat de Dark Lord te verslaan en hem diep in de Zwarte Woestijn gevangen te zetten met behulp van de kracht van vijf elementaire edelstenen. Nu de dreiging van Hazdead verdwenen was, verdeelden de stammen van Halacia de macht van de edelstenen onder elkaar en heerste er opnieuw vrede op het continent. Een tijdlang genoot het Land van Halacia vrede en voorspoed, maar de heren wisten niet dat de Heer van het Duister zijn terugkeer plantte. Vervloekt met de woorden 'Ik zal over duizend jaar terugkeren met onstuitbare kracht', begon de Heer van het Duister zijn kracht weer op te bouwen en bracht dood en duisternis met zich mee. De heren van Halacia werden bang omdat de macht van de Duistere Heer niet te stoppen leek. Om deze dreiging te bestrijden, kwamen de machtigste helden van het land in opstand en bundelden hun krachten. Ze reisden door verschillende landen, waarbij ze gevaarlijke wezens tegenkwamen en versloegen op zoek naar de 5 Elementen, de perfecte scherven van Angel's Sword. Vervolgens gebruikten ze de Soul Stone om krachtige epische helden uit het verleden op te roepen, waarbij ze hun krachten bundelden om de Dark Lord voor eens en voor altijd te verslaan. Hero Land biedt een spannend en meeslepend verhaal met boeiende gameplay waar spelers van kunnen genieten.

Lees verder
Aqua Farm - Spelrecensie

Aqua Farm - Spelrecensie

Aqua Farm is een op blockchain gebaseerde Adventure RPG-game die een play-to-earn-structuur volgt. Het zal beschikbaar zijn op Android, iOS en pc, en is gebouwd op het Polygon blockchain-netwerk, dat is gebaseerd op Ethereum Layer 2. Spelers kunnen samen met hun Aree de uitgestrekte oceaan van Aqua World verkennen en deze versterken via verschillende speurtochten. en avonturen. Naarmate de Aree van spelers sterker wordt, ontgrendelen ze uitdagendere missies en kerkers die grotere beloningen opleveren. Door deel te nemen aan verschillende gameplays kunnen spelers Power Of Deep Ocean (PODO)-tokens verdienen, die kunnen worden gebruikt om Aree Shards (AES)-tokens te farmen en in te zetten.

Lees verder
Legenden van Aria - Spelrecensie

Legenden van Aria - Spelrecensie

Legends of Aria is een aanpasbaar, gratis te spelen online sandbox-massaal multiplayer online rollenspel (MMORPG) waarmee spelers beloningen kunnen verdienen door middel van gameplay. Legends of Aria, oorspronkelijk bekend als Shards Online, stelt spelers in staat hun gameplay-ervaring volledig aan te passen en deel te nemen aan een breed scala aan activiteiten, waaronder verkennen, vechten, knutselen en socialiseren. Of je nu een doorgewinterde MMORPG-speler bent of nieuw in het genre, Legends of Aria heeft iets te bieden. Legends of Aria is een spel dat is geïnspireerd op klassieke MMORPG's zoals Ultima Online. In tegenstelling tot veel moderne MMO's, die vaak afhankelijk zijn van niveaus, klassen en repetitieve zoektochten, legt Legends of Aria een grotere nadruk op het creëren van een levende, open wereld waarin verhalen zich organisch ontwikkelen terwijl spelers avonturen verkennen en beleven. Dit zorgt voor een meer meeslepende en dynamische gameplay-ervaring, omdat spelers de wereld en hun eigen verhalen daarin vorm kunnen geven. Of je nu op zoek bent naar een meer traditionele MMO-ervaring of iets meer open en vrije vorm, Legends of Aria heeft iets te bieden. Legends of Aria is een game die een breed scala aan gameplay-ervaringen biedt, met een verscheidenheid aan verschillende regelsets om uit te kiezen. Sommige van deze regelsets leggen de nadruk op intense speler-tegen-speler-gevechten (PvP), terwijl andere een meer vreedzame, coöperatieve gameplay mogelijk maken. Bovendien is er zelfs een regelset die permanente dood van personages mogelijk maakt, waardoor een extra niveau van inzet en opwinding aan het spel wordt toegevoegd. Bovendien kunnen spelers hun eigen scherven maken en aanpassen, hun eigen wetten vaststellen en unieke gemeenschappen binnen het spel creëren. Of je nu een competitieve speler bent die op zoek is naar intense gevechten of een meer casual speler die op zoek is naar een meer vreedzame en coöperatieve ervaring, Legends of Aria heeft iets te bieden.

Lees verder
Chronos: Dawn of Time - Spelrecensie

Chronos: Dawn of Time - Spelrecensie

Chronos, een 2D-actie-RPG die zich afspeelt in een post-apocalyptische wereld, vereist het vechten tegen felle vijanden en het opbouwen van een imperium terwijl je het begin der tijden verkent in een op NFT gebaseerde economie. Chronos is een side-scrolling RPG voor meerdere spelers die zich afspeelt in een post-apocalyptische wereld waar spelers communiceren in een sociale hub, zich door portalen begeven voor wedstrijden en deelnemen aan verschillende spelmodi zoals team-PvP, survivalarena PvE en gemengde PvE/PvP-gevechten . Door wedstrijden te spelen verdienen ze knutselmiddelen en Dark Aether-tokens, maar hun personages hebben een beperkte energie die geleidelijk wordt aangevuld. Om hun karakters te verbeteren, kunnen spelers kristallen uitgeven aan statistische upgrades en vaardigheidspunten voor speciale vaardigheden. Het uitrusten van wapens en bepantsering is van cruciaal belang, waarbij NFT-items duurzaamheid bieden. Reizigers, de NFT-avatars, worden geleverd met statistische boosts. Spelers kunnen kerkers verkennen, NFT's maken en in-game valuta gebruiken voor Ethereum-beloningen. Het project, dat zich nog in de beginfase bevindt, belooft een leuke en boeiende ouderwetse 2D RPG-ervaring. Chronos valt op zonder crypto-token, maar NFT's zijn een integraal onderdeel, en de gameplay is geïnspireerd op klassieke games, waarbij spelers worden uitgedaagd om obstakels te overleven en monsters te verslaan met behulp van een verscheidenheid aan wapens en vervaardigde items. Het hart van het spel ligt in deze digitale avatars, bekend als Travellers. Ze arriveren op aarde met een onbekende oorsprong en streven ernaar om te overleven en de omringende mysteries te ontrafelen. Reizigers omvatten verschillende vormen, zoals mensachtigen, cyborgs en magische dragers, die elk unieke kenmerken en vaardigheden bezitten voor knutselen, upgrades en kerkeravonturen.

Lees verder
Midas Miner - Spelrecensie

Midas Miner - Spelrecensie

Midas Miner is een Binance Smart Chain-goudmijnspel waarin je kunt spelen om geld te verdienen. Midas Miner is het meest gespeelde goudmijnspel op Binance Smart Chain en het is een leuke manier om geld te verdienen. Tokens kunnen worden verdiend door het spel te spelen, waardevolle NFT-items te verzamelen en karakters te trainen om te verkopen. Het spel heeft ook unieke kenmerken die het gemakkelijk maken om mee te doen en veel geld te verdienen, zoals goud dat verschijnt waar spelers het aanraken, zoals de aanraking van Midas. De belangrijkste spelfuncties zijn onder meer de mogelijkheid om tokens te gebruiken om personages met verschillende statistieken en sterke punten te kopen, Power-Up Items te krijgen en personages voor een bepaalde tijd te huren. De kaart wordt voortdurend veranderd om het spel als geheel beter te maken, en de beste mijnwerkers krijgen vaak speciale beloningen. Ook al is het nog niet uit, de marktplaats is een belangrijk onderdeel van het plan. Hiermee kunnen NFT-activa (personages en items) worden verhandeld, waarbij een belasting van 5% naar de Game Treasury Pool gaat. In NFT zijn er vier verschillende karakters, elk met hun eigen statistieken en cijfers en een sterbeoordeling van 1 tot 4. Karakter 1 kan worden gekocht voor 100.000 $MMI. Hij of zij heeft Sterke Statistieken 1, geen items, en heeft geluk. Karakter 2 kost 120.000 $MMI en wordt geleverd met Strong Stats 2, een Item 1 en Lucky 2. Voor een totaal van 150.000 $MMI geeft Karakter 3 Strong Stats 3, Item 2 en Lucky 3. Het beste Karakter 4 kost 180.000 $ MMI heeft Sterke Statistieken 4, een Item 3 en heeft geluk 4. Bovendien kan elke speler slechts één type personage hebben, en maximaal vier personages met 1-4 sterren. Het aantal keren dat een personage per dag kan spelen, hangt af van zijn sterbeoordeling. Ze kunnen één tot vier keer per dag spelen. Het geeft je een strategische voorsprong in deze leuke spelwereld.

Lees verder
Arlequin - Spelrecensie

Arlequin - Spelrecensie

Arlequin is een uniek NFT-spel waarmee spelers hun schildervaardigheden kunnen demonstreren en mogelijk NFT's en cryptocurrency kunnen winnen. Met behulp van wat zij de "Paint to Earn"-aanpak noemen, wil Arlequin spelers de mogelijkheid bieden om beloningen te verdienen door hun creatieve talenten te benutten. Of je nu een ervaren schilder bent of gewoon graag met kunst bezig bent, Arlequin is een spel dat voor ieder wat wils biedt. De unieke benadering van NFT-gaming en de focus op creativiteit maken het een must-try voor iedereen die geïnteresseerd is in het demonstreren van zijn vaardigheden en mogelijk beloningen verdient. Arlequin streeft ernaar om elke maand gratis schilderwedstrijden aan te bieden, waardoor leden van de gemeenschap de kans krijgen om deel te nemen en hun vaardigheden te laten zien aan de cryptogemeenschap. Deze wedstrijden zijn zeker spannend voor degenen die van competitie houden en op zoek zijn naar een kans om hun artistieke vaardigheden te demonstreren. Of u nu een ervaren schilder bent of gewoon graag nieuwe creatieve bezigheden uitprobeert, de schilderwedstrijden van Arlequin zijn een uitstekende gelegenheid om mee te doen en plezier te hebben. Arlequin Operations: Arlees zijn charmante 3D-dieren die de Arlequin Metaverse bewonen en kunnen worden gekocht als door Flow Blockchain aangedreven niet-fungibele tokens (NFT's). Een van de unieke kenmerken van Arlequin is de mogelijkheid om uw webbrowser te gebruiken om rechtstreeks op de Arlees te schilderen, wat een aanpassingsniveau biedt dat niet te vinden is in andere op blockchain gebaseerde NFT-games. Hierdoor kunnen spelers zich hun Arlees echt eigen maken en, met het juiste niveau van artistieke vaardigheid, mogelijk winst maken. Of je nu een ervaren kunstenaar bent of gewoon graag je creativiteit de vrije loop laat, Arlequin is een spel dat voor ieder wat wils biedt.

Lees verder
Axiepop - Spelrecensie

Axiepop - Spelrecensie

Axiepop is een play-to-win-game die zich afspeelt in het universum van Axie Infinity, een populair blockchain-spel met verzamelwezens genaamd Axies. In Axiepop moeten spelers groepen van drie of meer Axies van dezelfde kleur matchen om ze te laten 'knallen' en punten te verdienen. Dit puzzelspel is vergelijkbaar met Candy Crush in die zin dat spelers strategie en vaardigheid moeten gebruiken om hun bord leeg te maken door de Axies te matchen en te laten knallen. De speler met de hoogste score aan het einde van het spel wordt tot winnaar uitgeroepen en kan beloningen verdienen voor zijn prestaties. Het doel van Axiepop is om de hoogst mogelijke score te behalen door in een beperkte tijd zoveel mogelijk Axies te laten knallen. Om te spelen moet je Axies van dezelfde kleur matchen in rijen van drie of meer om ze te laten knallen en punten te verdienen. Er zijn verschillende power-ups en speciale vaardigheden beschikbaar om je onderweg te helpen. Naarmate je verder komt in het spel, worden de puzzels uitdagender en heb je meer strategie nodig om te voltooien. De speler met de hoogste score aan het einde van het spel is de winnaar. Axiepop is een snel en leuk puzzelspel dat je zeker urenlang zal vermaken. Axiepop is een puzzelgame waarin Axies, de populaire NFT's van Axie Infinity, als belangrijkste gameplay-elementen worden gebruikt. Spelers moeten Axies matchen in rijen van drie om ze te laten knallen en punten te verdienen. Het spel is qua mechanica vergelijkbaar met Candy Crush, waarbij een timer afloopt terwijl spelers proberen hun bord leeg te maken van Axies. Axiepop zal naar verwachting in de nabije toekomst voor het grote publiek worden uitgebracht, en het is momenteel onduidelijk of het een singleplayer- of multiplayer-ervaring zal zijn. Op de website wordt echter melding gemaakt van het verslaan van een tegenstander, wat suggereert dat het mogelijk om een speler versus speler (PVP)-modus gaat. De speler met de hoogste score aan het einde van het spel wint beloningen. Axiepop Overzicht: De game maakt gebruik van Ethereum-blockchain, dus je kunt flexibiliteit verwachten in termen van wat je met je beloningen kunt doen. Het verdienmechanisme van de game is echter nog niet genoemd. Een overwinning in een PvP-wedstrijd zou zeker zijn en de kans bestaat dat de game een klassement heeft voor wekelijkse en maandelijkse beloningen. Omdat de game zowel op pc als mobiel beschikbaar zal zijn, krijgen spelers de kans om onderweg geld te verdienen. De game zou op zijn minst een geweldige tijdverdrijf zijn als je aan het pendelen bent of die extra paar minuten hebt tijdens je lunchpauze. Er is geen duidelijkheid over wanneer de game daadwerkelijk beschikbaar zal zijn om te spelen. Omdat de Axie-gemeenschap echter zo actief is, zou het niet zo moeilijk zijn om te weten wanneer dit het geval is. De game belooft een geweldig alternatief te zijn voor candy crush. Het is anders dan andere puzzelspellen, omdat je hiermee iets zou verdienen.

Lees verder
9Lives Arena - Spelrecensie

9Lives Arena - Spelrecensie

In de wereld van online gaming komt 9Lives Arena (9LA) naar voren als een revolutionaire titel die de conventionele RPG-normen uitdaagt. Ontwikkeld door Touchhour Inc., bekend om hun innovatieve benaderingen van game-ontwikkeling, laat 9LA spelers kennismaken met een game-ervaring die spannende 1v1 PvP-gevechten, permadeath-mechanica en het baanbrekende concept van Ooogy-metgezellen combineert. Het unieke uitgangspunt van de game draait om het concept van permadeath, waarbij de dood van personages resulteert in permanente standbeelden, waarbij de drie bovenste standbeelden trots in je Training Arena worden getoond zodat anderen ze kunnen zien. Dit is echter niet het einde van de weg voor spelers, dankzij de aanhoudende progressie in 9LA. Voordat spelers zich in de meedogenloze Inferno Arena begeven, hebben ze de mogelijkheid om hun vaardigheden aan te scherpen in de Training Arena, waar ze kunnen vechten, een level omhoog kunnen gaan, middelen kunnen verzamelen en strategieën kunnen oefenen zonder bang te hoeven zijn levens te verliezen. Zelfs wanneer een personage uiteindelijk ten onder gaat, blijven zijn zuurverdiende blauwdrukken, spreuken, vaardigheden en items die in de bankbox zijn opgeslagen toegankelijk, wat een nieuwe start biedt voor de volgende held. Het vechtsysteem van de game is gebaseerd op vaardigheden, ontvouwt zich in realtime en biedt een breed scala aan karakteraanpassingsopties, van magiërs tot schurken en DPS-builds. Deze diversiteit zorgt ervoor dat elk gevecht een unieke en opwindende ervaring is. Een van de opvallende kenmerken van 9LA is de toewijding om het pay-to-win-model te vermijden. Alle te kopen blauwdrukken zijn puur cosmetisch en bieden geen voordelen op het gebied van gameplay. Deze aanpak zorgt voor een gelijk speelveld voor alle spelers en handhaaft de competitieve integriteit van het spel. Blockchain-technologie is een ander opwindend aspect van 9Lives Arena. Itemblauwdrukken in beperkte oplage zijn beschikbaar als NFT's op de blockchain, waardoor spelers echt eigenaarschap krijgen en de mogelijkheid hebben om te profiteren van in-game aankopen. Deze innovatieve integratie maakt de weg vrij voor een nieuw tijdperk in de verkoop van videogameartikelen. Het concept van Spirit Hunters en Immortals voegt een extra laag diepte toe aan het spel. Wanneer een personage sterft, laat hij een geestenjager achter die kan vechten om negen levens terug te winnen. Zodra de onsterfelijken deze prestatie hebben geleverd, worden ze een unieke klasse personages met hun eigen klassement en maximaal negen levens, waardoor ze geduchte tegenstanders worden. Wat de beschikbaarheid van de game betreft: 9Lives Arena bevindt zich momenteel in de alfafase, met plannen voor een open bèta en een volledige release. De ontwikkelaars zijn toegewijd aan voortdurende updates en evolutie na de release, waardoor spelers een opwindende en dynamische game-ervaring kunnen garanderen. Als knipoog naar transparantie en betrokkenheid van de gemeenschap worden spelers aangemoedigd om hun gameplay te streamen tijdens de alfa- en bètafase, hoewel het essentieel is om de aanwezigheid van potentiële bugs en problemen tijdens de alfafase op te merken. Premium-accounts, die bij Founder Packs worden geleverd, geven spelers in totaal vijf karakterslots. Binnen deze slots kunnen karakters vrij worden gecreëerd en gewisseld. Wat de beschikbaarheid van servers betreft, bevindt de server van het spel zich aanvankelijk aan de oostkust van de VS. Naarmate het spelersbestand zich uitbreidt met de bèta-lancering, zullen er wereldwijd meer servers worden geïntroduceerd om een lage latentie voor spelers in alle regio’s te garanderen. Hoewel 9Lives Arena momenteel geen in-game voicechatsysteem heeft, zorgen plannen om de game tijdens de bètafase in meerdere talen te vertalen voor toegankelijkheid voor een bredere spelersbasis. Samenvattend is 9Lives Arena een game die de RPG-conventies brutaal uitdaagt en een dynamische mix biedt van permadeath, karakterpersistentie en een baanbrekend gezelschapssysteem met Ooogies. Met zijn toewijding aan eerlijkheid, blockchain-integratie en diverse gevechtsopties belooft 9LA de RPG-game-ervaring opnieuw te definiëren en zijn plaats te veroveren in het zich ontwikkelende landschap van de game-industrie.

Lees verder
Riot Racers - Spelrecensie

Riot Racers - Spelrecensie

Riot Racers is een nieuwe NFT-game in de racestandaarden van de Polygon blockchain-technologiegames. Het is een inactief racespel waarin spelers een nieuwe race kunnen starten door de auto en de bestuurder te kiezen die ze zich kunnen veroorloven. Start vervolgens de race die op de achtergrond plaatsvindt zonder actief manoeuvreren van de auto's. Terwijl ze aan het spel spelen om te verdienen, kunnen de spelers RIOT-tokens verdienen, de valuta van het spel. Dit gebeurt door deel te nemen aan de races, te investeren in auto's, of door simpelweg delen van het spel te bezitten als NFT-eigendom. Als u dus eerste wordt in de race, krijgt u 50% van de prijzenpot; als u tweede wordt, wint u 30% en als u derde wordt, wint u 20% van de prijzenpot. Omdat de races op de achtergrond plaatsvinden, worden races gewonnen of verloren op basis van drie criteria: coureur (20%), auto (29%) en racestrategie (51%). Het betekent dus dat spelers, om races te winnen en RIOT-tokens te verdienen, hun auto's en hun racestandaard moeten upgraden door erin te investeren. Bovendien is er een extra mogelijkheid om coureurs in te huren voor de races op basis van hun vaardigheden. Hoe hoger de rijvaardigheid, hoe hoger de kosten. Om aan een race deel te nemen, moeten spelers op eigen kracht een auto kopen die NFT is. Spelers moeten een coureur inhuren die voldoet aan de minimale ervarings- en niveaucriteria van die specifieke race. Vervolgens moeten de spelers de tanks van hun auto vullen met benzine en het inschrijfgeld voor een racewedstrijd betalen om deel te nemen.

Lees verder
Rise Online World - Spelrecensie

Rise Online World - Spelrecensie

Rise Online World (ROW) is een uniek en opwindend, op blockchain gebaseerd massaal multiplayer online rollenspel (MMORPG) waarmee spelers beloningen kunnen verdienen terwijl ze spelen. Met zijn meeslepende gameplay en mogelijkheden om cryptocurrency te verdienen, is ROW een game die eindeloos entertainment en opwinding biedt. Of je nu een ervaren gamer bent of nieuw in de wereld van op blockchain gebaseerde games, ROW is een must voor iedereen die op zoek is naar een spannende en lonende game-ervaring. In Rise Online World kunnen spelers unieke niet-fungible tokens (NFT's) gebruiken terwijl ze een magische wereld verkennen vol torenhoge koninkrijken en gevaarlijke kerkers. ROW combineert elementen van traditionele en moderne MMORPG's en biedt een unieke game-ervaring die spelers zeker betrokken zal houden. Terwijl ze vechten voor hun koninkrijk, de open wereld verkennen en gevaarlijke uitdagingen overleven, kunnen spelers tokens verdienen en uiteindelijk legendes worden. Of je nu een ervaren MMORPG-speler bent of nieuw bent in dit soort games, ROW is een spannende en meeslepende game-ervaring die je niet mag missen. Rise Online World (ROW) is een game die geschikt is voor zowel traditionele gamers als voor degenen die beloningen willen verdienen door middel van gameplay. Met zijn brede aantrekkingskracht en meeslepende gameplay is ROW een spel dat geschikt is voor spelers van alle niveaus en interesses. Naast de traditionele MMORPG-elementen biedt ROW spelers ook de mogelijkheid tokens te verdienen en waardevolle niet-fungibele tokens (NFT's) te verzamelen, waardoor het een aantrekkelijke keuze is voor diegenen die geïnteresseerd zijn in zowel entertainment als winstpotentieel. Als een gedecentraliseerd spel dat de inbreng van zijn gemeenschap waardeert. Rise Online World NFT: De ontwikkelaars bieden de spelers het volledige eigendom van in-game digitale assets aan. De digitale items worden mogelijk gemaakt door ERC-721-tokens/NFT's. De items zoals capes, huisdieren, kostuums en rijdieren zijn verhandelbare items.

Lees verder
Crabada - Spelrecensie

Crabada - Spelrecensie

Welkom in het Crabada NFT-universum! Hier krijgt u de gelegenheid om de rijke geschiedenis van het Hermit-Crab-koninkrijk te verkennen, ooit geregeerd door Crustaco, de koning van Crabada. Deze opwindende wereld is gevuld met fascinerende personages en verhalen, en je krijgt de kans om alles te ontdekken wat het koninkrijk te bieden heeft. Of je nu een doorgewinterde avonturier bent of een nieuwkomer in de wereld van Crabada, er is hier voor iedereen iets om van te genieten. Dus kom en ga met ons mee in deze spannende virtuele wereld en laat het avontuur beginnen! Verzamel een toegewijde groep supporters voor jouw doel in deze NFT en speel om geld te verdienen. Verkrijg waardevolle grondstoffen uit de mijnen en train nieuwe soldaten voor je leger. Vergroot je rijkdom door nietsvermoedende tegenstanders te plunderen of verarmde mijnwerkers uit te buiten. Deze game biedt zowel entertainment als de mogelijkheid om aanzienlijke beloningen te verdienen. Ontdek hieronder de details van het spel. Mijnbouw in Crabada: In dit spel kunnen spelers hun NFT-middelen, bekend als Crabada, op mijnexpedities onder zee sturen. Om dit te doen, moeten spelers eerst een team van drie samenstellen voor hun Mijnbouwgroep. Vervolgens kunnen ze een vrije mijn kiezen en hun groep daarheen sturen om te beginnen met het delven van rijkdommen. Elke mijnexpeditie duurt doorgaans vier uur en levert als beloning 3,75 CRA en 303,75 TUS op. Plundering: In dit spel hebben spelers de mogelijkheid om te proberen de controle over mijnen over te nemen die momenteel het doelwit zijn of worden gedolven door andere spelers. Om dit te doen, moeten ze eerst een team van drie Crabada vormen, ook wel een Looting Party genoemd. Ze kunnen dan hun team sturen om een mijn aan te vallen die door een andere speler wordt gedolven. De twee partijen zullen de strijd aangaan, en afhankelijk van of de verdedigende partij versterkingen stuurt om de mijn te verdedigen, kan de plundermissie één tot twee en een half uur duren. Naast plunderingen kunnen spelers ook nieuwe krabben kweken om zich bij hun team aan te sluiten.

Lees verder
XANA Metaverse - Spelrecensie

XANA Metaverse - Spelrecensie

XANA is een op NFT gebaseerde blockchain-infrastructuur en een robuust DApps-platform dat op maat is gebouwd voor de Metaverse. XANA is een op maat gemaakte architectuur met EVM die speciaal voor de Metaverse is gemaakt. Het is compatibel met alle veelgebruikte portemonnees, verbonden met alle belangrijke blockchains en wordt al gebruikt door toonaangevende organisaties en internationale bedrijven. Het universeel compatibele XANA Metaverse-programma omvat Avatars, Lands, Worlds, verschillende NFT-producten, robuuste SNS-functies en onbeperkte games.

Lees verder
Crypto Eenhoorns - Spelrecensie

Crypto Eenhoorns - Spelrecensie

Crypto Unicorns van Laguna Games is een rollenspel-landbouw-RPG waarbij de boerderijen en dieren niet-fungibele tokens (NFT's) zijn die spelers kunnen bezitten, verhandelen, verkopen en waarin ze kunnen investeren om activa op te bouwen. Crypto Unicorns is een gloednieuw, op blockchain gebaseerd spel dat het plezier van ontzettend unieke Unicorn NFT's combineert met een leuke landbouwsimulatie en verschillende spannende vechtloops. Land-NFT's vormen het belangrijkste onderdeel van landbouwspellen. Spelers kunnen ze kopen en in de loop van de tijd verbeteren. Eenhoorns zijn schattig, maar ze helpen mensen ook meer uit hun land te halen door het gemakkelijker te maken materialen te maken voor het bouwen van upgrades. Door zich bij verschillende Land-NFT's aan te sluiten, kunnen spelers buurten maken waar ze hun unieke boerderijen aan de rest van de wereld kunnen laten zien. Het eerste dat je doet in Crypto Unicorns is boeren, maar dat is niet het enige dat je doet. Jousting, Racing en Team RPG Battle zullen in de loop van de tijd allemaal verschillende Unicorn-vaardigheden gebruiken. Spelers moeten voor elk type spel kiezen welke eenhoorns ze willen gebruiken, aangezien sommige eenhoorns goed zijn in racen, maar niet in steekspelen of vechten. Het doel van Crypto Unicorns is om een universum van gameloops te creëren die groeien en verbinding maken met de belangrijkste landbouwloop. Om dit doel te bereiken is het team van plan samen te werken met de community en andere game-ontwikkelaars om het Crypto Unicorns Multiverse nuttiger en leuker te maken.

Lees verder
Blades of Valor - Spelrecensie

Blades of Valor - Spelrecensie

"Blades of Valor" is een Non-Fungible Token (NFT)-spel waarmee spelers kunnen minen, een level omhoog kunnen gaan, zich kunnen uitrusten en gevechten kunnen voeren om te spelen en te bezitten. Deze game maakt gebruik van de BNB-blockchain en biedt gratis muntbewerkingen voor de eerste generatie van 5000 hero-NFT's. Deze functies zorgen samen voor een unieke en meeslepende game-ervaring voor spelers. Blades of Valor Speloverzicht: "Blades of Valor" is een speler-versus-speler rollenspel (PvP RPG) met arena-gevechten, waarbij de winnaar alles krijgt. De game wordt geregisseerd door Origins eigen Yu Pan en zal naar verwachting eind dit jaar volledig gelanceerd worden. In 'Blades of Valor' is het slaan van je NFT-held nog maar het begin. Spelers kunnen vooruitgang boeken in het spel door ervaring op te doen door gevechten te winnen en uitrusting met verschillende zeldzaamheden en krachten te verkrijgen. Deze elementen zorgen samen voor een dynamische en opwindende game-ervaring.

Lees verder

Play-to-Earn Games: Beste Blockchain Game-lijst voor NFTs en Crypto

Play-to-Earn Game-lijst
Geen verplichtingenGratis te gebruiken